Patenty so značkou «leteckého»

Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých výšok s frekvenčnou moduláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286120

Dátum: 10.03.2008

Autori: Kmec František, Sopata Milan, Labun Ján

MPK: G01S 13/00

Značky: frekvenčnou, rádiovýškomera, leteckého, malých, výšok, zapojenie, moduláciou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých výšok, ktorý úplne potláča klasickú metodickú chybu merania výšky rádiovýškomera s frekvenčnou moduláciu pri zachovaní jeho pôvodnej základnej činnosti. Ide o širokopásmový rádiovýškomer malých výšok pracujúci s frekvenčnou moduláciou s vyhodnocovaním frekvenčného spektra rozdielového signálu. Zapojenie má za vyváženým zmiešavačom (5) pripojený obvod (6) na výpočet amplitúd jednotlivých spektrálnych...

Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých výšok s frekvenčnou moduláciou II

Načítavanie...

Číslo patentu: 283439

Dátum: 30.06.2003

Autori: Labun Ján, Grega Miroslav, Sopata Milan, Kmec František

MPK: G01S 13/08, G01S 13/34, G01S 13/26...

Značky: rádiovýškomera, frekvenčnou, moduláciou, leteckého, výšok, malých, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie má dva rovnaké, striedavo prepínané vysokofrekvenčné kanály merania výšky, ktoré majú jeden spoločný vyhodnocovací obvod meranej rozdielovej frekvencie. Budenie oboch vysielačov vysokofrekvenčným signálom je taktiež realizované z jedného zdroja signálu. Využitie jedného zdroja vysokofrekvenčného signálu a jedného vyhodnocovacieho obvodu pri použití dvoch vysokofrekvenčných kanálov merania výšky spôsobuje, že výsledná diskrétnosť...

Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých výšok s frekvenčnou moduláciou I

Načítavanie...

Číslo patentu: 283438

Dátum: 30.06.2003

Autori: Sopata Milan, Kmec František, Grega Miroslav, Labun Ján

MPK: G01S 13/26, G01S 13/08, G01S 13/34...

Značky: zapojenie, moduláciou, frekvenčnou, rádiovýškomera, výšok, malých, leteckého

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o širokopásmový rádiovýškomer malých výšok pracujúci s frekvenčnou moduláciou s meraním periódy rozdielového signálu. Zapojenie má za vyváženým zmiešavačom pripojený tvarovací obvod na pravouhlé tvarovanie rozdielového signálu a výber vhodných periód rozdielového signálu mimo oblastí otáčania fázy o 180°, za ktorým je pripojený vyhodnocovací obvod na meranie periódy rozdielového signálu a jeho premenu na napätie priamo úmerné výške....

Způsob zjištění emisí charakteristiky leteckého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269781

Dátum: 14.05.1990

Autor: Svinuchov Vladimir

MPK: G01M 15/00

Značky: emisí, způsob, motorů, leteckého, charakteristiky, zjištění

Text:

...Sl HBTVPHOFO ABHFETEJWI IPK PBÓOTE ero na HCCJIEJIS/EMCJM TĽIHJIHBE ÚIIPEJIBJIHETCSI CJlEAyDWHM OGPâBOH.ÚHPEÄGJQDT IHCJIO ÄNMHOCTH Slľl nan/micro ÄBHF 8 TEJ|I IÍIFM PaÓOTG ero H 3 PêGDHGH TOHJIHBG. ĺĺúllůllłlHTellbłlü onpeneuanr IHCJIO ÄNMHOCTH SIIZ uarypuoro Laura-rana HB JIPVFOM Pa 60 |eM TOHJHIBG.Hare-M UHPEAEJIHDT -mcna HHHHOCTH SM 1 H 5 M 2 MOIIBJIBHÚFO Mä-IIOPôSHBPHOFO JIBHFBTEJIH I|PH PädCITê era Ha YKSGőHIlHX PaÓONHX TOHJHIBaX H IHCJIU...

Závěs leteckého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269179

Dátum: 11.04.1990

Autor: Špirakus Milan

MPK: F16F 15/08, B64D 27/00

Značky: motorů, závěs, leteckého

Text:

...podložky 2. Náboj É tlumiče závěsu je nasazen na čepu 2, který je tvořen přední válcovou částí 33 a zadní válcovou částí Zł Na zadní válcové části gł tepu 1 je vytvořen dělící nákružek lg, na kterém je nasazena konzola l, v jejíž přepážce gg je upevněn maticí 1 se závlačkou Q konec čepu 2. Ve spodní části je konzola l otevřená. Zadní strana konzoly 1. kterou je přípevněna konzola k motoru, je opatřena tepelnou podložkou 3. Na přední...

Zapojenie leteckého rádiovýškomera malých výšok s frekvenčnou moduláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262626

Dátum: 14.03.1989

Autori: Grega Miroslav, Labun Ján

MPK: G01S 13/34

Značky: malých, leteckého, rádiovýškomera, výšok, frekvenčnou, zapojenie, moduláciou

Text:

...ako v prvom výlkovom intsrvaleAAH vznikal a saniksl prvý impulz. ro znamená, že sk sa zmeni výška lietadla o hodnotu menšiu A H, tak údaj rádiovýškonera sa nezmení, pretože sa nezmeni ani počet stálych impulzov sa modulačnú periôdu. výškový interval AR, odpovedajúci zmene počtu stálych impulzov o jeden za modulačnú periôdu. predstavuje teda metodickú chybu rádiovýškomera, ktorá spôsobuje, že uvedený princip činnosti umožňuje len...