Patenty so značkou «leták»

Leták

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5010

Dátum: 05.02.2008

Autor: Ježík Martin

MPK: G09F 1/00

Značky: leták

Text:

...na dve časti vyznačením,perforáciou alebo iným zoslabenim tak, že jedna alebo viac častí letáka je nosičom textových a prípadne grafických informácií, pre ktoré je reklamný leták určený, a okrem toho vždy ešte aspoň jeden diel letáka je jeho príchytkou. Príchytka nemá alebo má lepivý povrch. Lepidlo je nanesené obvykle na jednej jej strane a to bud na celom povrchu alebo na jeho časti. Lepivý povrch je výhodne prekrytý ochrannou...

Reklamný leták s obálkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4855

Dátum: 02.11.2007

Autor: Ježík Martin

MPK: G09F 23/00

Značky: reklamný, obálkou, leták

Text:

...lepiacim prvkom použitým v mieste otvárania. Na vonkajšej strane môže byt vopred vytlačené označenie odosielateľa a prípadne predtlač pre napísanie adresy prijímateľa.Prehľad obrázkov na výkreseNavrhnuté riešenie je znázomené na výkrese, kde obr. 1 zobrazuje otvorený list letáka s vizitkou a obr. 2 znázorňuje ten istý list po zložení.Papierový reklamný leták má na niektorom okraji perforáciou ohraničená plochu 1 o rozmeroch bežnej...

Reklamný leták s vizitkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4811

Dátum: 02.08.2007

Autor: Ježík Martin

MPK: G09F 1/00

Značky: vizitkou, reklamný, leták

Text:

...ostatné časti sú kontaktnými časťami, z ktorých aspoň jedna je zhotovená vo fonnáte blízkom alebo rovnajúcom sa formátu štandardnej vizitky. Kontaktné časti sú oddeliteľné z listu v mieste vyznačenia, resp. zoslabenia ťahom, trhaním alebo strihom a sú nositeľmi predovšetkým kontaktných informácií o inzerentovi. Popri tomto účele je oddeliteľná kontaktná časť využiteľná priamo alebo alternatívne ako kupón na zľavu, akciový kupón a...