Patenty so značkou «lesného»

Pôdna fréza ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7223

Dátum: 04.08.2015

Autori: Stanovský Miroslav, Hnilica Richard, Messingerová Valéria, Dado Miroslav, Hnilicová Michaela, Slugeň Jozef, Ferenčík Michal

MPK: A01M 21/02, A01B 39/22, A01G 23/00...

Značky: pôdna, traktora, fréza, adaptér, lesného, kolesového

Text:

...ktoré majú najväčšie zastúpenie V lesníckej prevádzke, nachádzajú V súčasnosti využitie predovšetkým ako stroje pri výrobe dreva.V horských oblastiach (sklony svahov nad 20 ) sa však stretávame s požiadavkami na riešenie najrôznej ších problémov aj zo strany prípravy pôdy pred umelou alebo prirodzenou obnovou horských lesov, čo po technickej stránke úzko nadväzuje na pohyb lesných kolesových traktorov. Pri týchto traktoroch je prenos...

Drvič nežiaducich nárastov ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7115

Dátum: 05.05.2015

Autori: Slugeň Jozef, Stanovský Miroslav, Ferenčík Michal, Dado Miroslav, Hnilica Richard, Hnilicová Michaela, Messingerová Valéria

MPK: A01B 39/18, A01B 43/00, A01G 23/06...

Značky: nežiadúcich, lesného, drvič, nárastov, traktora, adaptér, kolesového

Text:

...hydrostatického prenosu energie. Tu si je nutné uvedomiť, že ich percentuálne Využitie V lesníckej prevádzke je vysoké. Táto skutočnosť viedla k myšlienke návrhu drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesné kolesové traktory. LĚSÍlý kolesový traktor ako pohonná jednotka drviča nežiaduceho nárastu doteraz nebol využívaný.Podstata technického riešenia drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesný kolesový traktor spočíva V tom, že V...

Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7073

Dátum: 01.04.2015

Autori: Ferenčík Michal, Hnilicová Michaela, Slugeň Jozef, Stanovský Miroslav, Hnilica Richard, Messingerová Valéria, Dado Miroslav

MPK: B27B 25/00, A01G 23/00, B62D 49/06...

Značky: traktora, adaptér, kolesového, lanovková, nadstavba, lesného

Text:

...z lanovnice cez kladky do porastu, čim sa vytvorí lanovková dráha. Takisto sú v zadnej časti nosnej konštrukcie vodiace kladky na vedenie lana od navíjacieho bubna po vykracovaciu kladku. Na homej časti nosnej konštrukcie je umiestnený pomocný bubon s ukladačom lana slúžiaci na prepravu obežného lana.Celá lanovková nadstavba je diaľkovo ovládaná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na...

Tkanina na poľnú uniformu do extrémnych podmienok s potlačou lesného dezénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6267

Dátum: 02.10.2012

Autor: Heřmanský Lukáš

MPK: D03D 1/02, D03D 1/00, D02G 3/46...

Značky: podmienok, tkanina, uniformu, dezénu, extrémnych, lesného, potlačou, poľnú

Text:

...sjemnosťou 25 tex, dvojmo zosúkaná a udelí sajej zákrut takej veľkosti, aby mala výsledná tkanina hmotnosť 250 až 260 g/mz. Pritom je dosiahnutá pevnosť tkaniny najmenej 1000 N v osnove a 600 N v útku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie digítalizovanej potlače je bližšie znázornené pomocou výkresov č. l - 2, kde obr. l ukazuje tolerančné pásmo hodnôt remisivity pre hnedý odtieň, obr. 2 tolerančné pásmo hodnôt remisivity pre béžový...

Zariadenie na požiarnu ochranu lesného porastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5105

Dátum: 05.02.2009

Autor: Piják Michal

MPK: E03B 11/00, E03B 3/00, A62C 39/00...

Značky: požiarnu, zariadenie, lesného, porastu, ochranu

Text:

...12 do prvej homej akumulačnej nádrže 8 s hladinovým plavákovým snímačom tak, že sa naj skôr nezobrazeným známjnn mechanickým spínačom vysokotlakových čerpadiel 10 nastaví minimálna výška hladiny vody V prvej hornej akumulačnej nádrži 8 s nezobrazeným hladinovýrn plavákovým snímačom, následne sa mechanický spínač vysokotlakových čerpadiel 10 vypne a potom už V nastavenom rozsahu výšky hladiny vody V prvej homej akumulačnej nádrži 8...

Spôsob stanovenia suchej hmotnosti listov jarných výhonkov buka lesného metódou prepočtových koeficientov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285421

Dátum: 20.12.2006

Autor: Cicák Alojz

MPK: G01B 7/32, G01B 7/004, A01G 7/00...

Značky: výhonkov, spôsob, jarných, stanovenia, hmotnosti, prepočtových, suchej, metodou, listov, koeficientov, lesného

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu stanovenia suchej hmotnosti listov jarných výhonkov buka lesného (Fagus sylvatica L.) metódou prepočtových koeficientov. Prepočtový koeficient je bezrozmerná veličina, matematicky definovaná ako podiel súčtu hodnôt suchej hmotnosti všetkých listov na výhonku a hodnoty suchej hmotnosti konkrétneho listu v poradí od bázy výhonka. Postup aplikácie metódy prepočtových koeficientov je takýto: a) na každom výhonku sa stanový...

Spôsob získavania biologicky stabilizovaného lesného substrátu z úplne uzatvoreného cyklu spracovania mestského pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5518

Dátum: 08.12.2006

Autor: Cerroni Manlio

MPK: B09B 3/00

Značky: odpadů, stabilizovaného, spracovania, městského, úplné, spôsob, pevného, uzatvoreného, substrátů, cyklu, lesného, biologicky, získavania

Text:

...tvorbu konečného zvyšku aviac-menej zdôrazňuje dopad na životné prostredie.0020 Predložený vynález si teda kladie za svoj prvý ciel použitie spôsobov spracovania aspätného získania materiálov vjedinom úplne uzavretom výrobnom cykle (SYSTÉM UZAVRETÉHO KRUHU), majúci na svojom konci produkciu biologicky stabilizovaného lesného subslrátu a výrobu energie akovov bez akéhokoľvek zvyšku vzniknutého pri spracovaní, ktorý sa má odvíezt na...

Spôsob merania morfologických parametrov listov jarných výhonkov buka lesného metódou prepočtových koeficientov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281860

Dátum: 19.06.2001

Autor: Cicák Alojz

MPK: A01G 7/00

Značky: morfologických, koeficientov, spôsob, merania, listov, jarných, metodou, výhonkov, prepočtových, lesného, parametrov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu merania morfologických parametrov - plochy, dĺžky a šírky listov jarných výhonkov buka lesného (Fagus sylvatica L.) metódou prepočtových koeficientov. Prepočtový koeficient každého z uvedených morfologických parametrov je bezrozmerná veličina matematicky definovaná ako podiel súčtu nameraných hodnôt príslušného parametra všetkých listov na výhonku a hodnoty parametra konkrétneho listu. Postup aplikácie metódy...