Patenty so značkou «lešení»

Lešení pro jeřábové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260438

Dátum: 15.12.1998

Autori: Burda Karel, Žurovec Vladimír, Tichopád Jaroslav

MPK: E04G 3/14

Značky: lešení, dráhy, jeřábové

Text:

...rozdělen na dvě shodné poloviny pripevněné k sobě sešroubovanými prírubami. V případě použití jedné poloviny montážniho lešení, například na krajních jeřábových drahach je k boku vnitrního táhla proti spodní patce jerábově dráhy odnímatelně upevněn držák, V němž je otočně uložen vertikální opěrný väleček.Lešení podle vynálezu představuje pod 4statné zjednodušení a zefektivnění lešenárských prací a mobilní premísťování lešeni na potrebná místa...

Šplhavé lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 275282

Dátum: 19.02.1992

Autori: Kopecký Radovan, Špírek Karel

MPK: E04G 3/04

Značky: šplhavé, lešení

Záchyt zábradlí stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268618

Dátum: 14.03.1990

Autor: Plaček Karel

MPK: E04G 7/12, E04G 1/26

Značky: lešení, zábradlí, záchyt, stavebního

Text:

...z drátu nebo kulatíny ve tvaru jednoho závítu šroubovíce e vodorovnýmí spodními rameny 2 nichž jedno přechází ve svíslý čep s kolmo ohnutou epodní částí.Na přiloženém výkreeu je schematícky znázorněn príklad provedení záchytu zábradlí podle vynálezu, a to na obr. l v náryse, na obr. 2 v bokoryse e na obr. 3 v půdoryso. Obr. 4 je axonometrický pohled na záchyt zábradlí spojujíci zábradlí so sloupkem lešeni. ANa obr. 1 až 4 Je vyznačen záchyt l...

Svěrný záchyt zábradlí pro stavební lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268617

Dátum: 14.03.1990

Autor: Plaček Karel

MPK: E04G 1/26, E04G 7/12

Značky: zábradlí, stavební, záchyt, lešení, svěrný

Text:

...částí do vodorovné roviny. Na třmenu je navlečena plochá tvarovaná objímka s obloukovítou spodní částí s rameny, která svírají tupý úhel. Jedno z ramen je opatřeno otvorem a druhé výřezem, urrými procházejíramena třmenu. Na závitu třmenu je našroubované rukojet.Na přiloženém výkresu je znázorněn svěrný záchyt zábradlí, a to na obr. I v náryse,na obr. 2 v bokoryse a dbr. 3 je axonometrický pohled na svěrný záchyt uchycující zábradlí ke...

Pojistka pro horizontální dílce stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267828

Dátum: 12.02.1990

Autor: Paleček Karel

MPK: E04G 7/22

Značky: pojistka, dílce, stavebního, horizontální, lešení

Text:

...navzájem rovnobežne nebo svírat ostrý úhel.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněna pojistka pro horizontální dílce stavebního lešení podle vynálezu, a to na obr. 1 v náryse, na obr. 2 v bokoryse a na obr. 3 v půdoryse. Na obr. 4 je axonometrický pohled na pojístku zajíšřující spoj horizontál ního dílce se sloupkem lešení.Na obr. 1 až obr. 4 je vyznačena pojistka ł ve tvaru písmene U, jehož konce ll, łg jsou ohnuty do roviny kolmé k...

Závěs trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265412

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04G 7/00

Značky: lešení, závěs, trubkového

Text:

...má ve svém středu vytvořen příčný otvor, ve kterém je navařen hák z kruhové oceli, zasahující svým zahnutým koncem pod tuto vodorovnou trubku,jejíž délka je větší, než šířka upínací spojky.Výhoda závěsu trubkového lešení podle vynálezu spočívá v tom, že ji lze upínat na kterou~ koliv část svislé stojiny, jejíž rozpěrné namáhání je větší než namáhání ohybom vodorovnýoh příček. Na hák je pak možno při koordinovaném umístění těchto závěsů...

Rámové trubkové lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264917

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04G 1/14

Značky: lešení, rámové, trubkové

Text:

...zástaveb, pomocných lešení nebo jiných stavebné montážních prací, s výhodou pak pro užití jako lešení pomocná, podpřrná apod. Toto lešení je výhodné jak z hlediska nižších materiálových náročnosti na stavební jednotku, ale také pro netradiční řešení,že vodorovné příčky základniho ránm slouží zároveň jako žebřík při výstupu do jednotlivých pracovních plošín podlaží.Na výkrese je znázorněn příklad provedení jednoho modulu rámového trubkového...

Montážní kladka trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262027

Dátum: 10.02.1989

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 5/04

Značky: kladka, lešení, montážní, trubkového

Text:

...otvor pro hlavu šroubu. Hlavní výhoda montážní kladky trubkoveho lošení podle vynálezu spočívá v tom,že kladku svým speciílním závěsem je možno jednoduchým způsobem upnout na kteroukoliv vodorovnou trubku lešení,není nutne její dodatočné zajištování pomocí závěsů nebo dalších pojistných prvků. Tím ee podstatné zkrátí montážní časy trubkových konstrukcí a zároveň je zajištěna optimální bezpečnost při manipulacích s břemeny.Na výkrese je...

Úhlopříčný ztužovací prvek dílcového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236946

Dátum: 01.07.1988

Autori: Fišer Karel, Plaček Karel

MPK: E04G 7/04

Značky: úhlopříčný, prvek, lešení, ztužovací, dílcového

Zhrnutie / Anotácia:

Úhlopříčné ztužení dílcového stavebního lešení řeší tuhost koncových závěsů a stálost vypnutí. Řešení bylo dosaženo novou konstrukcí koncových závěsů složené z desky lichoběžníkového tvaru pevně navařené na řetězový článek a opatřením ohebného členu samosvorným napínačem.

Rozebíratelný spoj sloupků dílcového stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236945

Dátum: 01.07.1988

Autor: Fišer Karel

MPK: E04G 7/08

Značky: sloupků, stavebního, rozebíratelný, lešení, dílcového

Zhrnutie / Anotácia:

Rozebíratelné spojení sloupků dílcového stavebního lešení řeší zvýšení tuhosti spojení sloupků ve všech rovinách kolmých na osu sloupků se zajištěním tohoto spojení proti samouvolnění. Řešení bylo dosaženo tím, že hlavová příruba /l/ je opatřena třemi nýty /3/ a patní příruba /2/ třemi záchytnými otvory /4/, přičemž obě příruby hlavová /l/ i patní /2/ mají zajišťovací otvor /5/ pro vsazení zajišťovacího čepu.

Ukládací a přepravní přípravek na trubky, zejména trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255069

Dátum: 15.02.1988

Autor: Palička Karel

MPK: B65D 8/22, B65D 19/08, B65D 85/20...

Značky: ukládací, přípravek, přepravní, zejména, trubkového, trubky, lešení

Text:

...na staveništi, V rychlé nakládce a skládce z přepravního vozidla a V tom, že v maximální míře zabraňuje nedovolené manipulaci s uloženým materiálem. Kromě toho sestavení i demontáž přípravku je anadná a rychlá.Príklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,kde obr. 1 představuje svařenec nosného rámu, obr. 2 a 3 jsou pohledy na nosný rám v osovém řezu v bokoryse, obr. 4 je detail uchycení spojovací...

Sklopná pojistka dílcového stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253220

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bouchal Aleš, Fišer Karel, Erben Karel, Vlasák Svatopluk, Fišer Luděk

MPK: E04G 1/14

Značky: pojistka, stavebního, lešení, dílcového, sklopná

Text:

...sklopna pojistka dílcového stavebního lešení, sestávajícího z vertikálních sloupků s třmeny a horizontálních konstrukčních prvků se záchyty,napr. z podélníků, z příčníků a ze zábradlí. Její podstata spočíva podle vynálezu v tom,že je zhotovena z dratu ve tvaru pravoúhelníku, například obdélníku, jehož jedna příčná strana je rozdělena na dva závěsné konce volně vsaditelná do otvoru, provedených na záchytu vodorovného konstrukčního dílce....

Nástavec pro regulaci výšky kovových nosných dílců, zejména lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240616

Dátum: 15.09.1987

Autori: Görgényi Frigyes, Mányai Sándor

MPK: E04G 25/04

Značky: lešení, výšky, kovových, regulaci, dílců, nosných, zejména, nástavec

Text:

...výkresu je znázoměn příklsd provedení nástnvcs podle vynálezu, a to na obr. 1, v náryse s na obr. 2 v bokoryse.Na výkrese je vyznočeno nosné trubka l opotřené opěrnou podložkou g s otvory pro-g vedenými kolmo na osu nosné trubky 1 pro zosunutí nosných kolíků j, Ľ, na ktoré dosadá dutý šroub 3 s křídly 1 L s křídlovou msticí ž, kterým prochází nosné trubka l. Posuvná délka dutého šroubu i s křídly 51 v krídlové mstici i odpovídá...

Závěsné montážní lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240052

Dátum: 01.07.1987

Autor: Odduš Imrich

MPK: E01D 21/02

Značky: montážní, závesné, lešení

Text:

...konstrukce v požadovaném spádu a sklonu.Na připoj eném výkresu je schematiclcy znázorněn příčný řez vybudovanou částí mostní konstrukce s pohledemna závěsné montážní lešení. Čárkovaně je znázorněn řez přibetonovávanou částí napojevané příjezdové rampy.Závěsné montážní lešení sestává z montážní plošiny § složené z montážní podlahy g a trámň z položených na podpůrných nosnících g nejméně dvou ocelových závěsných rámů l ve tvaru polovičního...

Pevný sloupek dílcového lešení se třmeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237565

Dátum: 15.01.1987

Autor: Fišer Karel

MPK: E04G 1/14

Značky: dílcového, pevný, sloupek, lešení, třmeny

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný sloupek dílcového lešení se třmeny řeší vhodné podmínky pro bezpečné uchycení úhlopříčného ztužovacího prvku v místě styku vertikálních dílců lešení a zlepšení polohy zavěšení zábradlí. Cíle bylo dosaženo navařením čtyř dvojic třmenů v rovinách kolmých na sobě ve čtyřech skupinách, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny o stejnou vzdálenost rovnou jedné čtvrtině délky sloupku a středy krajových skupin jsou vzdáleny od konců sloupku o délku...

Stavebnicové lešení pro opravy a rekonstrukce komínových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 247982

Dátum: 15.01.1987

Autori: Heřmanský Jaroslav, Borovec Jaroslav, Košťál Miloslav

MPK: E04G 3/12

Značky: stavebnicové, opravy, lešení, komínových, rekonstrukce, těles

Text:

...výhodou stavebnicováho leäení podle vynálezu Je, e Jeho vybudování nevyhduJe zásahy do konstrukce střecłw. Prahy lelení ae poaazuJí přímo na krytinu prostřednictvím mäkká a/nebo prušná podlodlq, která zaručuje rovnomerné rosdčlení tlakových sil ne velkou plochu střední konstrukce.Souměrná uspořádání sákledního dílu leieni vylučuJe extránní nenáhání pouze některá s částí konstrukce střechy a zeJičtuJe statickou bezpečnost. PřipoJovaná...

Podélník dílcového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233354

Dátum: 01.01.1987

Autori: Fišer Karel, Plaček Karel

MPK: E04G 1/14

Značky: podélník, lešení, dílcového

Zhrnutie / Anotácia:

Podélník dílcového lešení dle vynálezu řeší zvýšení únosnosti tohoto dílce stavebního lešení současně se zjednodušením jeho výroby a lepším jeho přizpůsobením pro manipulaci na staveništi. Cíle bylo dosaženo použitím spojek (15) shodných rozměrů rozložených dle zatěžovacího momentu podélníku.

Pracovní lešení pro práce ve výškách, zejména na komínech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236074

Dátum: 01.12.1986

Autori: Veltruský Vladimír, Beneš Štěpán, Bureš Miroslav, Hynčica Václav

MPK: E04G 3/02

Značky: výškách, komínech, zejména, pracovní, práce, lešení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pracovního lešení a řeší otázku rychlé a bezpečné montáže pracovního lešení určeného k výstavbě, případně opravě, staveb stálého, zejména malého průřezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se lešení sestává ze dvou prstencových konstrukcí (3, 4), opatřených stahovacím zařízením (5). Tyto prstencové konstrukce (3, 4) jsou připojeny ke krokovacímu prvku (6). Horní prstencová konstrukce (4) může být vedle pracovní plošiny (2)...

Montážní lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231483

Dátum: 15.06.1986

Autor: Konečný Josef

MPK: E04G 1/36

Značky: montážní, lešení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit montážní lešení pro provádění oprav hutních zařízení, zejména přestavitelného ústrojí trysek ocelářských pecí, uložených na lafetách. Montážní lešení je tvořeno svislým obdélníkovým rámem, k jehož prvé čelní straně je připevněna pevně nebo přestavitelně montážní vodorovná plošina a k jeho druhé čelní straně, u jeho paty, připevněno protizávaží. Montážní vodorovná plošina je podepřena pevným nebo teleskopickým sloupem.

Nastavovací spojka trubkového lešení s oválným třmenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223015

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pydych Zdeněk, Hafner Josef

Značky: spojka, nastavovací, třmenem, trubkového, oválným, lešení

Zhrnutie / Anotácia:

Nastavovací spojka podle vynálezu je výrobně provedena tak, aby byla vhodná pro automatizovanou hromadnou výrobu. Dosud vyráběné nastavovací spojky svou konstrukcí požadavek hromadné výroby nesplňují. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oválný třmen (1) z pásové oceli je na protilehlé straně otvoru v třmenu pro rozpěrný šroub rozdělen a takto vytvořenými okraji svařen s přímým pevným segmentem (3) v pevný celek tak, že vnitřní rádiusy okrajů...

Pojistka pro jednotrubkové zábradlí dílcového stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221117

Dátum: 15.01.1986

Autor: Erben Karel

Značky: pojistka, dílcového, zábradlí, lešení, stavebního, jednotrubkové

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistka pro jednotrubkové zábradlí dílcového stavebního lešení, která řeší zajištění proti samovolnému vysunutí ze třmenu nosného sloupku. Pojistka je zhotovena z drátu ve tvaru podkovy, jejíž horní oblouk má šířku a alespoň zčásti i profil trubky přidržovaného zábradlí. Obě volná ramena pojistky jsou zakřivena do pružných oblouků, která jsou k uchycení s předpětím za spodní konec třmenu nosného sloupku lešení opatřena hákovitými...

Spojka sloupků dílcového stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226456

Dátum: 15.11.1985

Autor: Milec Jiří

Značky: spojka, dílcového, stavebního, lešení, sloupků

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka sloupků dílcového stavebního lešení, vyznačující se tím, že sestává ze dvou rozměrově a tvarově shodných přírub (1, 1a) v pracovní poloze do sebe zasunutých, z nichž každá má tvar písmene S, jehož obe vnější ramena (2, 2a) jsou jednak od plošně rozšířeného středového ramene (3, 3a) oddělena výřezy (6, 6a), jednak jsou tato ramena (2, 2a) odkloněna a jejich podélné osové roviny svírají s podélnou osovou rovinou středového ramene (3, 3a)...

Záchytka vodorovného prvku stavebnicového lešení se třmeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216631

Dátum: 01.09.1984

Autor: Simandl Jaroslav

Značky: vodorovného, prvků, stavebnicového, třmeny, záchytka, lešení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je spojení vodorovných a svislých prvků stavebnicových lešení a současně nežádoucí samovolné jejich rozpojení. Uvedeného účelu je dosaženo tvarem záchytky. Záchytka je opatřena ozubem na staveným proti třmenu. Ozuby jsou na koncích vodorovného prvku uspořádány protilehle vzhledem k jeho podélné ose. Záchytky dle vynálezu lze použít na panelech pro opláštění lehkých staveb, u montovaného nábytku a regálů.

Spojka trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222786

Dátum: 01.02.1984

Autori: Famfulík Stanislav, Bardoň Zdeněk, Domkář Petr, Moldřík Milan

Značky: trubkového, lešení, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojky trubkového lešení, jmenovitě jejího šroubového spoje, jímž je ve spojce zajištěna provlečená lešenářská trubka. Hřbetní stěna spojky trubkového lešení je opatřena kruhovým otvorem, který je v jednom místě nastřižen a hrany tohoto nastřižení jsou vyhnuty proti sobě. Podle vynálezu mohou být hrany kruhového otvoru utvářeny do lichoběžníkového nebo jiného podobně vhodného průřezu.