Patenty so značkou «lešenářská»

Lešenárska podlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: 284368

Dátum: 17.01.2005

Autor: Hiby Walter

MPK: E04C 3/18, E04G 1/15, E04C 3/12...

Značky: lešenářská, podlaha

Zhrnutie / Anotácia:

Lešenárska podlaha (1) je vyrobená z obdĺžnikového reziva, najmä s koncami vybavenými kovaním, ktoré sa opierajú z oporu lešenia. Po celej dĺžke lešenárskej podlahy (1) medzi koncami a z roviny jej plochej spodnej strany (6) vystupuje aspoň jedna lišta, pri viac lištách (4, 5) vystupujú tieto lišty v rovnobežnom usporiadaní a konce lešenárskej podlahy (1) sú podoprené v lešení. Lišta (4, 5) alebo lišty (4, 5), upravené na zosilnenie proti...

Lešenárska koza

Načítavanie...

Číslo patentu: U 158

Dátum: 11.08.1993

Autor: Dvořák Miloslav

MPK: E04G 1/32

Značky: lešenářská

Text:

...Q a v místech kratší části zahnutých trubek 2 spojených dvěma dis tančními elementy tvořenými horní opěrou Ž a dolní opěrou § 4Zahnuté trubky Ž dvojnoží 1 jsou v delší částí opatřeny vy sunovatelnými trubkami Z ukončenými patkou Q tvaru kulovéhovrchlíku. Vysunovatelná trubka Z je opatřena otvory lg pro nastavení vysunutí ze zahnuté trubky 2 do požadované polohy a zajištění kolíkem Ž volně spojeným s dvojnožím l. S výhodou je proto zahnuta...

Výsuvná lešenárska podpera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 151

Dátum: 11.08.1993

Autori: Stárek Richard, Koubek Jindřich, Bartošová Lenka, Cipra Petr

MPK: E04G 5/06

Značky: výsuvná, lešenářská, podpera

Text:

...uvolni posunutím ràuećku vzhüru a v případě, že je upevněno k zadní straně dutéhc sloupha,se zvedne na přední straně umíntěná část rnmccku s pngistnou klapkou, a to v obou případech pomoci palce, ktorý Je na npnćná stra ně rámečku brzdy.Přehled obrázků na výkresochVýauvná leäenářska podpěra jcblíže osvětleno na výkresoch,kñena obr. l je znázorněn axonometrícký pohled ne vjsuvnou lešenářskou poâpěru, naqobr. 2 je schematieky znázornén celní...

Pomocná lešenářská upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 271907

Dátum: 13.12.1990

Autor: Jemelka Jiří

MPK: E04G 7/14

Značky: lešenářská, upínka, pomocná