Patenty so značkou «lepidiel»

Dávkovacie zariadenie a zariadenie na nanášanie lepidiel na najmenej jeden pás substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3365

Dátum: 04.11.2004

Autori: Kiener Waldemar, Rein Johann

MPK: B05C 1/08, B05C 11/02

Značky: dávkovacie, substrátů, najmenej, lepidiel, zariadenie, nanášanie

Text:

...riešenie spočívajúce vtom, že otáčaním dávkovacieho zariadenia, s výhodou okolo jeho pozdĺžnej osi, možno volitelne nastavit a k dávkovacej štrbine priradiť najmenej dve oblasti. Tým sa umožní rýchle prezbrojenie. Toto otočné usporiadanie dávkovacieho zariadenia sa môže uskutočniť ako nezávislé na nastavenie dávkovacej štrbiny medzi dávkovacím zariadením a nanášacim valcom. Je výhodné, ak sa navzájom zlaďuje tak šírka dávkovacej štrbiny,...

Zariadenie na sušenie najmä tavných lepidiel na reproduktorových vložkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 261506

Dátum: 10.02.1989

Autor: Tinka Stanislav

MPK: C09J 5/00, B29C 65/52

Značky: reproduktorových, sušenie, vložkách, zariadenie, tavných, lepidiel, najmä

Text:

...vytvrdzovaci a sušiaci tunel V reze.Zariadenie na sušenie tavných lopidiel po 4zostáva z podstavca 1, na ktorom je otočne uložený unášací rotor 2. Po obvode unášacieho rotora 2 sú pevne uchytené držiaky 3. Držiaky 3 zasahujú do Vytvrdzovacielio tunela 7, ktorý je V tvare medzlkružia uložený na podstavci 1. Na konci. držiaka 3 sú vytvorené ohrevně lôžka 4 chránené tepelnou izoláciou 8. V ohrevných lôžkach 4 sú pevne uložené vytvrdzovacle...

Zariadenie na nanášanie velmi malých dávok najmä viaczložkových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260770

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tinka Stanislav, Mocko Jozef

MPK: C09J 5/00, B29C 65/52

Značky: malých, zariadenie, najmä, velmi, viaczložkových, dávok, lepidiel, nanášanie

Text:

...15 jednotlivých zložiek lepidla. Hriadel kotúča 3 je opatrený remeňovým prevodom 1 G pripojeným na elektromotor ii, ktorý je uchytený na držia 4ku 17, na ktorom je otočne uložený aj hriaclel kotúče 3. Na držiak 17 je pevne pripojená piestnica vertikälneho pneumatického valca 7. Vertikálny pneumatlckývalec 7 je pevne uchytený na stojane 1 prostredníctvom konzoly B. Nad kotúčom 3 mlešacieho mechanizmu 4 nad nádržou 2 je umiestnený unášrač...

Aktívne plnidlo do lepidiel a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252546

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hespodárik Alexander, Dvořák Anton, Krišková Olga, Kubín Juraj, Džadoň Alojz

MPK: C08L 97/02

Značky: spôsob, plnidlo, aktívne, výroby, lepidiel

Text:

...na hmotnosť lepiacej zmesi dokonale nahrádza fenolformaldehydovú živicu pri zachovaní alebo zlepšení kvality lepeného spoja pri súčasnom skrátení lisovacíeho procesu. sposob výroby podla vynálezu je technologicky nenáročný a umožňuje druhotne zhodnotiť priemyslový odpad drevárskeho priemyslu. Prídavok plnidla do lepíacich zmesí zároveň znižuje únik hygienicky sledovaných škodlivín, ako sú form 4aldehyd a fenol z lepených materiálov a...

Spôsob modifikácie lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 239368

Dátum: 15.06.1987

Autori: Košalko Rudolf, Šipoš Ján, Polievka Milan, Macho Vendelín

MPK: C09J 3/16

Značky: modifikácie, spôsob, lepidiel

Text:

...lepidla v procese lepenia.Vyšší účinok vynálezu je dalej objasnený na nasledujúcich príkladoch, ktorými ovšem rozsah nie je .nijak obmedzený ani vyčerpaný.Lepidlová zmes sa pripraví tak, že sa zmieša 125 obj. dielov močovinoiormaldehydového lepidla, 2,5 obj. dielo-v 15 0/0-ného roztoku chloridu amćnneho, 15 obj. dielov parafínovej emulzie a 46 obj. dielov vody.Lepidlová zmes sa dávkuje dávkovacím zariadením na drevotriesky, obsahujúce...

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238448

Dátum: 15.05.1987

Autori: Macko Robert, Kováč Jozef, Kellner Michal, Lipka Radislav

MPK: C08L 61/10, C09J 3/14

Značky: spôsob, výroby, lepidiel, fenolformaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel založený na reakcii fenolu a formaldehydu v zriedenom vodnom roztoku, kde ako katalyzátor je použitý hydroxid alkalických kovov, alebo alkalických zemín. Množstvo použitého hydroxidu sa rozdelí na dvakrát, čím sa vytvoria podmienky dobrej zvládnuteľnosti chemickej kondenzačnej reakcie a na záver pomôže disproporcionáciou znížiť obsah nežiadúcich monomérov. Mólový pomer fenolu a formaldehydu sa...

Spôsob predčistenia odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231375

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lipka Radislav, Berežný Viktor, Lichvár Milan

MPK: C02F 1/52, C02F 1/66

Značky: močovino-formaldehydových, lepidiel, odpadových, výroby, spôsob, predčistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie málo stabilného močovino-formaldehydového kondenzátu z odpadových vod z výroby močovino-formaldehydových lepidiel a tým vylúčenie možnosti zanášania potrubí dopravných trás a čistiarenských zariadení. Uvedeného účelu sa dosiahne úpravou odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel anorganickou, alebo organickou kyselinou na pH 1-5, s výhodou na pH 1,2-2. Vypadnutý močovino-formaldehydový kondenzát sa...

Spôsob úpravy lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 221694

Dátum: 15.03.1986

Autor: Gajdoš František

Značky: lepidiel, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spsob úpravy lepidiel na báze kondenzátov formaldehydu s aminozlúčeninami blokovaním alebo úplným naviazaním voľného formaldehydu. Na 1 % hmot. voľného formaldehydu sa pôsobí 2 až 4,5 % hmot. siričitanu sodného alebo 1,5 až 4 % hmot. hydrosiričitanu sodného.

Zariadenie na vytvrdzovanie najmä dvojzložkových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 223693

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mocko Jozef, Širka Jaroslav, Beňuš Ivan

Značky: dvojzložkových, vytvrdzovanie, najmä, zariadenie, lepidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie kvalitného lepeného spoja na automatickom zariadení pri zníženej energetickej náročnosti. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že v každej pracovnej polohe nosnej dosky rotorového dopravníka sú vytvorené ohrevné hniezda. Nad pracovnými polohami v časti rotorového dopravníka je vytvorený vytvrdzovací tunel. Na nosnej doske je pevne uchytená chladiaca plošina v tvare...

Dávkovacie zariadenie, najmä jednozložkových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 226492

Dátum: 15.11.1985

Autor: Mocko Jozef

Značky: lepidiel, dávkovacie, jednozložkových, najmä, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie zariadenie, najmä jednozložkových lepidiel, ktorého dávkovač je uložený v zásobníku lepidla a je ovládaný kombinovaným pneumatickým valcom, vyznačujúce sa tým, že kombinovaný pneumatický valec (1) je tvorený vnútorným pneumatickým valcom (2) pripojeným prostredníctvom tiahla (4) na posúvač (5) dávkovača (13) a vonkajším pneumatickým valcom (7) pripojeným dutou piestnicou (26) na nosič (9) s pevne uchytenými aspoň dvomi...

Dávkovacie zariadenie mikrodávok, najmä viaczložkových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 225890

Dátum: 15.10.1985

Autori: Beňuš Ivan, Mocko Jozef

Značky: viaczložkových, zariadenie, dávkovacie, najmä, lepidiel, mikrodávok

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacie zariadenie mikrodávok, najm( viacložkových lepidiel pozostávajúce zo zásobníka vzduchotesne uzatvoreného, do ktorého hornej časti vyúsťuje prívod zložiek lepidla a prívod tlakového vzduchu a v ktorom je uložené rotačné miešadlo, pričom zariadenia je uchytené na prisúvacom pneumatickom valci, vyznačujúce sa tým, že na dolnej časti zásobníka (16) je pevne vymeniteľne uchytená výtoková tryska (15), v ktorej je uložené šupátko (14)...

Hlavica na nanášenie najmä lepidiel na obvodové plochy súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227424

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mocko Jozef

Značky: najmä, plochy, súčiastok, lepidiel, nanášenie, hlavica, obvodové

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavica na nanášanie najmä lepidiel na obvodové plochy súčiastok vyznačujúca sa tým, že je tvorená aspoň dvoma oproti sebe uloženými nanášacími tryskami /1/ pevne uchytenými na piestniciach /6/ piestov /5/ ovládacích valcov /4/, pričom na vyústení výtokových otvorov /2/ nanášacích trysiek /1/ sú vytvorené nanášacie dutiny /8/.