Patenty so značkou «lepiaca»

Spôsob na nalepovanie predmetov, pás vrecúšok, spôsob na zhotovenie pásu vrecúšok, zariadenie na zhotovenie pásu vrecúšok, spôsob na zhotovenie lepiacej pásky, lepiaca páska a zariadenie na zhotovenie lepiacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287695

Dátum: 26.05.2011

Autori: Wild Hans-peter, Kraft Eberhard

MPK: B65B 61/20

Značky: nalepovanie, zariadenie, lepiacej, spôsob, lepiaca, predmetov, pásky, zhotovenie, páska, vrecúšok, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa týka spôsobu na prilepovanie obalu, pásu vrecúšok, spôsobu na zhotovenie pásu vrecúšok, zariadenia na zhotovenie pásu vrecúšok, spôsobu na zhotovenie lepiacej pásky, lepiacej pásky a zariadenia na zhotovenie lepiacej pásky. Podstata tohto vynálezu spočíva v tom, že lepivé zóny sa na páske striedajú s nelepivými zónami.

Za horúca taviteľná lepiaca hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11612

Dátum: 06.10.2007

Autori: Hohner Gerd, Bach Sebastijan

MPK: B32B 7/12, C09J 123/02, A61L 15/58...

Značky: lepiaca, tavitelná, horúca, hmota

Text:

...rozpúšťadiel, bez zápachu a toxikologicky ako aj ekotoxikologicky nezávadná. Použitá za horúca taviteľná lepiaca hmota by mala mať pri teplotách 150 °C viskozitu pod 15 000 mPa-s apri teplotách v rozmedzí 100 až 180 °C by mala byt rozprašovateľná a rovnomerne nanášateľná ako veľmi tenký film bez toho, že by pri tom prenikla úplne do materiálu rúna. Podľa použitia je žiaduce dalej vyvinúť za horúca taviteľnú Iepiacu hmotu, ktorá by už pri...

Štiepiteľná lepiaca páska, jej použitie a použitie nástroja na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12483

Dátum: 06.10.2006

Autori: Kleinhoff Klaus, Götz Kerstin

MPK: B65H 35/00, B65H 35/06

Značky: lepiaca, použitie, páska, nástroja, výrobu, štiepiteľná

Text:

...uzáver kotúča slúži na to, aby papierový kotúč zniesol tieto sily a aby neexplodovaľ. Pozostáva vpodstate zo zalepenia posledného konca nového kotúča na navinutú vrstvu nachádzajúcu sa pod ním. Vzhľadom na vysokú rýchlosť130 km/h sa rozumie, že sily od náporu vzduchu pn tomto sa vyskytujúce a odstredivé sily vyžadujú značnú pevnosť tohto uzáveru.0009 Vtom momente však, vktorom sa uplatní požadované Ietrné štiepivé zlepenie, tento kedysi tak...

Lepiaca páska s hladko vylešteným nosným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 471

Dátum: 26.09.2002

Autor: Mundt Stefan

MPK: C09J 7/04

Značky: povrchom, nosným, vylešteným, hladko, lepiaca, páska

Text:

...podľa Vynálezu Veľmi jednoducho, pretože toto lepidlo - ako bolo opísané- nevniká alebo sotva vniká do nosiča, respektíve týmtoneprechádza. Také nízko viskózne tavné lepidlá sa nechajú principiálne jednoduchšie dopravovať a spracovávať, ako je to pri vysoko viskóznych lepidlách. V dôsledku toho stúpa rýchlosť výroby a počet nepodarkov sa znižuje, takže súhrnne produktivita podstatne rastie a náklady sa týmPretože väčšinou je povrch...

Lepiaca páska ako pomôcka pri nanášaní tesniaceho prostriedku alebo škárovacej hmoty v rohoch keramických obkladov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3325

Dátum: 13.09.2002

Autor: Lian Frank

MPK: E04F 21/165, B05B 15/04

Značky: hmoty, pomôcka, škárovacej, tesniaceho, páska, nanášaní, obkladov, prostriedku, rohoch, lepiaca, keramických

Text:

...1, 2 a 4, je páska podľa vynálezu balená ako kotúč Q. Ak vysvitne nižšie, je toto balenie nielen výhodné, ale aj dôležité pre funkciu vynálezu.L 0010 Páska podľa vynálezu sa skladá z dvoch identických obojstranne Iepiacich pásov 1 a 12. Lepiace pásy j a l majú čelnú stranu a zadnú stranu. Ako je zobrazené na obr. 2 a 3, sú zadné strany Iepiacich pásov g a 1 g pripevnené na nosný pruh 11 tak, že lepiace pásy 12 a g sú navzájom rovnobežne....

Lepiaca tyčinka so zvýšenou lepivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279178

Dátum: 08.07.1998

Autori: Grützmacher Roland, Gierenz Gerhard, Höfer Rainer, Klauck Wolfgang

MPK: C09J 175/04

Značky: lepivosťou, tyčinka, zvýšenou, lepiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Lepiaca tyčinka so zvýšenou lepivosťou, tvarovo stála, ľahko otierateľná, tvorená vodnou zmesou syntetického polyméru a mydlového gélu a prípadne ďalšími pomocnými látkami. Zvýšená lepivosť sa dosahuje tým, že sa ako vodná zmes s obsahom syntetického polyméru použije vodná disperzia polyuretánu bez rozpúšťadla.

Lepiaca zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 277424

Dátum: 17.03.1993

Autori: Chovan Július, Bobula Stanislav, Vargic Ladislav, Tunega

MPK: C09J 131/04

Značky: lepiaca

Lepiaca zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 269036

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matyašovský Ján, Sedliačik Milan, Bezák Andrej, Parkanyiová Eva, Pivoluska Ján

MPK: C09J 3/16

Značky: lepiaca

Text:

...je obilné a kukuričné múka, zemiakový škrob a podobne je neracionálne a neekonomické,nnkolko uvedené prísady patria medzi potraviny alebo krmivá.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje lepiaca zmes, ktorej podstata spočíva v tom, že obsahuje 100 hmotnostných dielov polykondenzačnej živice o obsahu auäiny 35 až 75 a viskozite 40 až 800 mPa.s, 2 až 20 hmotnostných dielov dezintegrovaného bilkovinového odpadu kolagénového typu, chemicky...

Lakovacia a lepiaca kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260796

Dátum: 12.01.1989

Autori: Oswald Anton, Turčány Jozef, Jehlár Peter

MPK: C09J 3/12

Značky: kompozícia, lepiaca, lakovacia

Text:

...sú známe lepiace kompozície, z ktorých prvá je na báze polywretânového kaučuku v kombinácii v roztoku s tuhým kiaučuko-m, fenolátom titánu, zirkónu a/.alebo hliníka a niekedy so zlúčeninami obsahujücimi hydroxylově skupiny. Druhá lepiaca kompozícia obsahuje polyuretán s koncovými NGC-skupinami, 20 .až 40 °/o-ný roztok perchlörvinylovej živice v etylvacetate,polyizokyanát a oxyetylovaný ester alkylfenolu. Tretia známa lepiaca kompozícia je...

Lepiaca zmes na báze močovinoformaldehydovej živice se sníženým únikom formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251351

Dátum: 16.07.1987

Autori: Lipovský Ladislav, Lipka Radislav, Kellner Michal

MPK: C08L 61/24, C09J 3/16

Značky: sníženým, živice, lepiaca, formaldehydu, báze, únikom, močovinoformaldehydovej

Text:

...Nishino, S. Jap. pat. 71 29 763 /197 l/ používal guanidin a jeho deriváty. Ludwig, C. a shout, A. USP 3 658 /1972/ používal Iignosulfonany /obdoba prípravku Sulfadit,ktorý navrhol Kubín a kol./. Higuchi, K. Jap. pat. 73 103 705 /l 975/ používal amoniak, fosforečnan amonný. Dimun a kol. /AO 239 368/ používal peroxidy. Dále byl navržen oxalátPodla tohoto vynálezu sa dosahuje zníženie úniku íormaldehydu tak, že sa k lepiacej zmesi pridá zmes...