Patenty so značkou «lepenky»

Spôsob a zariadenie na výrobu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16850

Dátum: 05.07.2012

Autor: Haessig Christophe

MPK: B31F 1/28

Značky: spôsob, zariadenie, lepenky, výrobu, vlnitej

Text:

...dovoľujú produkovať materiál sporiacej architektúry vlnitej lepenky bez prídavnej medzivrstvy medzi zvlnenými pásmi. Ďalej zaisťuje vysoká dosiahnuteľná geometrická presnosť zvinených pásov a ich kontaktných bodov použitie in puncto tuhosti a pevnosti presne dopredu vypočítaných architektúr vlnitej lepenky, ktoré plne využívajú materiálové vlastnosti použitých vrstiev. Tým sa v zmysle ľahkej konštrukcie docieľuje vysoká účinnosť. Ďalej...

Spôsob a zariadenie na spracovanie surovín pri výrobe papiera, lepenky alebo drevovláknitých dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20261

Dátum: 11.09.2009

Autori: Sibila Dejan, Gutenberger Helmut

MPK: D21H 23/16, D21D 1/20, D21B 1/16...

Značky: drevovláknitých, lepenky, papiera, dosiek, spracovanie, spôsob, výrobe, surovin, zariadenie

Text:

...dusíka. Spracovanie dusíkom sa tiež môže uskutočňovať v dvoch alebo niekoľkých po sebe idúcich krokoch, pričom sa dusík privádza napríkladsurovinám pred prípravou vláknitej suspenzie, a potom vláknitej suspenzii.Privádzanie kvapalného dusíka do papierovej suspenzie je tiež známe zdokumentu DE 102006 042 429 B 3. Tu sa chladiaci účinok kryogénneho chladiaceho prostriedku zavedeného do papierovej suspenzie zloženej prevažne zodpadového...

Zariadenie na vytriedenie zložky lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11119

Dátum: 04.06.2009

Autor: Grumbach Udo

MPK: B07B 1/15, B07B 13/00, B07B 1/52...

Značky: zložky, zariadenie, lepenky, vytriedenie

Text:

...opatrené okrem tŕňov tiež výstupkami, ktoré sú na rozdiel od tŕňov pevné a nie sú pružné, takže tŕne sú medzi výstupkami pri styku s tvrdým predmetom týmito výstupkami chránené a nemôžu sa tak odlomiť. Zvlášť výhodné tiež je, ak podložka, na ktorej je zmes starého papiera k zachycovaciemu zariadeniu privádzaná a na ktoré sú zachycovacim zariadenímtriedené kusy lepenky, je tiež uskutočnené ako poddajná. Veľký predmet môže takto napr....

Paleta z lepenky alebo kartónu, obsahujúca prostriedok na spojenie s obalom, a paleta s týmto obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6528

Dátum: 26.06.2006

Autori: Guardiola Pierre-henri, Boisard Philippe, Leuillier Paul

MPK: B65D 19/38, B65D 19/02

Značky: obsahujúca, paleta, obalom, spojenie, týmto, kartónu, lepenky, prostriedok

Text:

...s obalom. Pre paletu s obalom z lepenky alebo kartónu, majúcim zvisle steny, tvoriace obvodovú časť, a dnovú stenu obsahujúcu najmenej jednu dnovú príklopku kĺbovo pripojenú pozdĺž okraja obvodovej časti, spočíva obal na doske a prehýbajúca chlopña je prehnutá medzi dnovou príklopkou a0013 Najmä paleta obsahuje druhú príklopku klbovo pripojenú pozdĺž druhého okraja dosky rovnobežnej s prvým okrajom dosky, pričom prvá a druhá príklopka sú...

Nosné prostriedky z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3589

Dátum: 10.03.2005

Autori: Reilly Ian, Mulcahy Stephen

MPK: B65D 19/00, B65D 5/02, B65D 19/38...

Značky: nosné, vlnitej, prostriedky, lepenky

Text:

...pri vyššie uvedenej manipulácii spočíva V tom, že výrobca nedostáva paletu spát. To je pre výrobcu veľmi nákladné, čo sa prejaví tiež pre spotrebiteľa. Po spotrebovaní výrobkov alebo tovaru z palety sa musí obchodník drevenej palety zbavit, pričom paleta je objemná aťažká. To vyžaduje nákladnú dopravu a zatažuje životnéprostredie, pretože väčšina paliet končí na skládke. odhaduje sa, že existuje zhruba päť drevených paliet na každého0006...

Pohon bubna alebo valca papierenského stroja alebo stroja na výrobu lepenky a výmenná súprava pohonu bubna alebo valca papierenského stroja alebo stroja na výrobu lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13575

Dátum: 02.02.2005

Autor: Oinonen Juha

MPK: D21G 1/02, D21F 7/02

Značky: pohon, súprava, výrobu, lepenky, valca, stroja, papierenského, výměnná, bubna, pohonů

Text:

...modeli hlavné ozubené koleso 24 pevne namontované pomocou skrutiek 26 na prirubu 29 hriadeľa 22. Hlavné ozubené kolesá 21 sú spojené pomocou medzikolies 18. Ich hriadele 19 sú nesené Iožiskami 20, ktoré sú ďalej podopreté o rám R pomocou svojich Iožiskových puzdier. Veko 24 Iožiska tradičného modelu, ktoré je funkčným komponentom tela R skrine, nesie ložiská 23 hriadeľa 22. V tomto type konštrukcie kontakt zubov hlavného ozubeného kolesa...

Hranová ochrana neobmedzenej dĺžky z viacvrstvovej vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4050

Dátum: 03.01.2005

Autori: Chlebáková Iveta, Hlóska Štefan, Tokarčík Miroslav, Kováč Štefan, Kováčová Zuzana, Tokarčik Július

MPK: B65D 59/00

Značky: ochrana, lepenky, vlnitej, viacvrstvovej, hráňová, dĺžky, neobmedzenej

Text:

...časti sa rovnomerne vyseknú výrezy v tvare I,resp. V rôzneho uhla, ktoré umožňujú pri použití ohyb hranovej ochrany V požadovanom uhle. Takto vyrobená hranová ochrana môže byt balená do zvitkov V dĺžkach podľa požiadavky zákazníka.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázomena zlepovaná Vlnitá lepenka s posunutými okrajmi, z ktorých sa vysekávajú základné diely.Na obr, 2 je znázornený postup lepenia základných dielov. Na obr. 3 je...

Prepravná paleta zo zlepovanej hladkej lepenky kruhovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4049

Dátum: 03.01.2005

Autori: Kováč Štefan, Tokarčik Július, Chlebáková Iveta, Tokarčík Miroslav, Kováčová Zuzana, Hlóska Štefan

MPK: B65D 57/00

Značky: prepravná, hladkej, zlepovanej, lepenky, paleta, kruhovitého, tvaru

Text:

...alebo preprave.Prehľad obrázkov na výkreseÚžitkový vzor je bližšie vysvetlený na obrázkoch na pripojenom výkrese. Na obr. 1 sú znázomené jednotlivé prvky palety. Na obr. 2 je znázomený hotový výrobok, prepravná paleta podľa úžitkového vzoru, ktorej konečné vlastnosti záležia od požiadaviek odberateľa.Prepravná paleta lcruhovitého tvaru zo zlepovanej hladkej lepenky pozostáva zo základného dielu l, ktorý je kruhovitého tvaru a je vyrobený zo...

Prepravná paleta z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4048

Dátum: 03.01.2005

Autori: Tokarčik Július, Kováč Štefan

MPK: B65D 25/00

Značky: vlnitej, prepravná, lepenky, paleta

Text:

...paleta podľa úžitkového vzoru, ktorej konečné vlastnosti záležia od požiadaviek odberateľa.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrepravná paleta z vlnitej lepenky pozostáva zo základného dielu l, ktorý je vyrobený spojením viacerých vrstiev vlnitej lepenky výhodne striedavého spojenia vrstvy s pozdlžnou a priečnou vlnou vlnitej lepenky s možnou kombináciou aj s hladkou lepenkou na dosiahnutie synergického efektu v pevnostných...

Adhezívny prostriedok na výrobu vlnitej papierovej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11697

Dátum: 25.06.2004

Autori: Ceulemans Olivier, Ceulemans Philippe

MPK: C09J 103/00, C09J 11/04, C09J 11/00...

Značky: lepenky, prostriedok, adhezívny, vlnitej, výrobu, papierovej

Text:

...Dokument US-A-4.824.696 opisuje proces výroby vlnitej lepenky. ktorý používa vodné lepidlo, ktoré obsahuje polyvinylalkohol a il, alebo polyvinylalkohol, íl a bórovú zlúčeninu rozpustnú vo vode. Lepidlo údajne vykazuje dobrú fluiditu pri aplikačnej teplote, ktorá je obvykle v rozmedzí 60 až 95 °C. Lepidlo umožňuje výrobu vlnitej lepenky v širokom rozmedzí výrobnýchrýchlostí, od nízkej až po vysokú, pričom po aplikácii lepidla nie je...

Paleta z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 730

Dátum: 10.03.2003

Autori: Reilly Ian, Mulcahy Stephen

MPK: B65D 19/00

Značky: vlnitej, paleta, lepenky

Text:

...dopravu späť k výrobcovi na náklady predajcu. Výrobcovi treba zaplatit aj za ukončenie prenájmu palety a ak sa nejaká paleta stratí, je potrebné zaplatit jejplnú cenu. Vrátené palety sa dajú znovu prenajímat v opakovanomcykle. Opakované používanie paliet často vedie k problémom s čistotou a opravovaním paliet. Drevené palety sa bežne spájajú klincami, ktoré môžu postupne vyčnievať a poškodiť na nich uložený tovar alebo výrobok. Okrem toho...

Obalový materiál typu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 235

Dátum: 06.03.2003

Autor: Rydberg Tommy

MPK: E04C 2/32, B32B 29/08, B65D 65/40...

Značky: lepenky, materiál, vlnitej, obalový

Text:

...znížila možnosť trhania materiálu pozdĺž vlny. Čiary ohybu sú veľmi zreteľné, pretože vždy presahujú cez niektoré hrebene.0009 Podľa vynálezu môže mať vrstva rovinného papieru apomocná vrstva papieru rovnakú hrúbku, s výhodou medzi 0,05a 0,3 mm a môže byť s výhodou V oblasti 0,1 mm, kde pomocná vrstva papieru môže mať hmotnosť 50 až 250 g/mĺ predovšetkým 70 až 150 g/m 2. Výsledný obalový materiál je0010 Navyše sa v obalovom materiáli podľa...

Stroj na prerážanie prírezov z pásov vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 222

Dátum: 12.02.2003

Autori: Jörnborn Stefan, Rydberg Tommy

MPK: B31B 45/00, B31B 1/14, B31B 1/25...

Značky: lepenky, prerážanie, vlnitej, prírezov, stroj, pásov

Text:

...vynálezu je druhý valec s výhodou vybavený samičímprerážacim. nástrojom, ktorý je upevnený na prehnutej drevenejdoske na uvedenom valci. Ďalej je výhodné, ak samčie a samičie prerážacie nástroje spolupracujú. Nakoniec môžu byť podľa vynálezu prstence tvorené koncovýmiNasleduje detailné vysvetlenie vynálezu s odkazmi na výkresy, na ktorýchObr. 1 je schématické zobrazenie bočného pohľadu vyhotovenia stroja podľa vynálezu, Obr. 2 je schématické...

Spôsob výroby tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283165

Dátum: 24.01.2003

Autor: Morawszki Pavel

MPK: C08L 1/02, E04D 11/00, C08L 95/00...

Značky: obsahom, spôsob, tekutej, asfaltovej, celulózy, lepenky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy, kde zmes pozostávajúca z 30 až 50 % obj. jednotiek zhomogenizovaného odpadového kalu s obsahom takzvaného nulového vlákna celulózy, 35 až 60 % obj. jednotiek asfaltobentonitových suspenzií používaných ako spojivo, 8 až 15 % obj. jednotiek plastifikátorov, 3 až 5 % obj. jednotiek vodou riediteľných akrylátových polymérov, kopolymérov alebo disperzných epoxidových živíc a 0,15 až 0,6 %...

Prepravný a dávkovací box z výstrižku z kartónu, vlnitej lepenky alebo podobne a s pásom navinutým do zvitku a umiesteným vo vnútri

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1419

Dátum: 29.10.2002

Autor: Horn Joachim

MPK: B65D 83/08

Značky: lepenky, zvitku, pásom, výstrižku, navinutým, dávkovací, umiesteným, vnútri, vlnitej, kartónu, prepravný, podobně

Text:

...jednotlivý exemplár spotrebného artikla, ale vo vnútri boxu zostáva neodtrhnutý koniec pásu,takže zostáva len možnost prepravný a dávkovací box otvorit,aby bolo možné dostat sa k vo vnútri nachádzajúcemu sa koncu pásu a ten opät vyviest von. Pri zvitkoch s relatívne veľkým počtom spotrebných artiklov V páse a zodpovedajúcej šírke navinutého zvitku vzniká príslušné vysoká hmotnost a príslušné veľké trenie zvitku v prepravnom a dávkovacom...

Spôsob výroby vlnitej lepenky opatrenej transpondérmi a vlnitá lepenka opatrená transpondérmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 394

Dátum: 07.08.2002

Autor: Hibinger Frank

MPK: D21H 27/30, B31F 1/20, D21H 21/40...

Značky: opatrenej, výroby, vlnitá, spôsob, transpondérmi, lepenky, lepenka, opatřená, vlnitej

Text:

...je ďalej vyriešená vlnitou lepenkou vyrobenou jedným alebo viacerými z vyššie opísaných spôsobov, ktorá obsahuje krycí pás, ktorého jedna strana je nakašírovaná na jednu stranu vlnítého pásu, a ktorá obsahuje minimálne jeden transpondér vložený medzi krycí pás a vlnitý pás. Vo výhodnejšom uskutočnení vlnitej lepenky podľa vynálezu je na druhú stranu vlnítého pásu nakašírovaný jeden iný krycí pás. Krycie pásy ako aj vlnitý pás môžu...

Spôsob a zariadenie na vytriedenie zložky lepenky zo zmesi starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1604

Dátum: 31.07.2002

Autor: Grumbach Udo

MPK: B07B 13/00, D21B 1/00

Značky: papiera, zariadenie, spôsob, lepenky, zložky, starého, vytriedenie, zmesí

Text:

...od transportného zariadenia.Ďalej je uvedená úloha v príslušnom zariadení vyriešené tým, že zložku papiera a zložku lepenky naplocho transportujúcim transportným zariadením, ktorékončí v tríediacej stanici a v koncovej oblasti je medzi oblasťami podpier a pod nimi-3 opatrenými volnými priestormi, vtriediacej stanici usporiadaným prenášaclm zariadením, ktoré je opatrené voľne vystupujúcimi bodcami a ktoré sa pohybuje synchrónne s...

Zmes na výrobu tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2611

Dátum: 14.08.2000

Autor: Morawszki Pavel

MPK: C08L 1/02, C08L 33/08, C08L 63/00...

Značky: asfaltovej, tekutej, celulózy, výrobu, lepenky, obsahom

Text:

...Majú dostatočnú pevnosť v tlaku a ťahu,vyznačujú sa vysokou adhéziou k podkladu, ideálne kopírujú nerovnosti podkladu, sú vysoko mrazuvzdomé, odolávajú UV žiareniu čim sa podstatne predlžuje životnosť hydroizolácie. Celulózová odpadová buničina vznikajúca pri výrobe celulózy a/alebo papiera tu plní/funkciu armovacieho plniva, ako i tepelnú a akustickú izoláciu. Zmes vyrobená zmiešanim hore uvedeny/ch zložiek je možno použiť ako liatu...

Spôsob výroby viacvrstvovej vlnitej papierovej lepenky a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279274

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kim Ki Jeong, Kim Do Wook

MPK: B31F 1/28

Značky: zariadenie, vlnitej, viacvrstvovej, spôsobu, výroby, lepenky, spôsob, papierovej, uskutočňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby viacvrstvovej vlnitej papierovej lepenky (105) je uskutočňovaný opakovaným vrstvením viacvrstvových vlnitých stredných vrstiev (102, 103) s rôznym rozstupom a šírkou medzi horným a dolným plášťom. Papierová lepenka sa stenčí a má lepšiu pevnosť v tlaku, a tým sa podstatne zmenší objem obalu. Prvá vlnitá stredná vrstva (102) sa plynulo spája s plášťom (101), a tak sa vytvára jednovrstvová papierová lepenka. Prvá vlnitá stredná...

Sedací nábytok z vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 272490

Dátum: 15.01.1991

Autor: Adamec Jan

MPK: A47B 43/02

Značky: nábytok, sedací, vlnitej, lepenky

Sposob sušenia pásu papiera, kartónu a lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259298

Dátum: 17.10.1988

Autor: Šťovíček Jozef

MPK: D21F 5/02

Značky: lepenky, kartónu, sušenia, spôsob, papiera, pásu

Text:

...rozdiel je v tom, že sušený pás je v styku s ochladzovanou plochou valca V 2 na väčšej ploche a teda i dlhší čas. V prevedení vynalezu podľa obr. 3 je prevedenie viazané na využitie plstencov na pritlačovaní pása papiera,kartónu alebo lepenky, na vykurovaný valec V 1, event. i ochladzovaný valec V 2. Prevedenie vynálezu vyžaduje odstraňovanie ulpinajúcej vody na ochladzované plochy valca V 2.Ku všetkým trom typom prevedenia je treba opät...

Glejacie zmesi pre povrchové glejenie papiera, kartónu a lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252021

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jurák Štefan, Obetko Dušan

MPK: D21H 3/02

Značky: povrchové, lepenky, papiera, glejenie, zmesí, glejacie, kartónu

Text:

...látok, čím vznikajú úspory energie na sušenie a zvýši sa výkon papierenského stroja z hladiska funkčných vlastností, pri zvýšení povrchovej pevnosti, zvýši sa belosť a hladkost takto upravených papierov.Pripravi sa suspenzie rozdispergovaním 100 kg kaolínu vo vode obsahujúcej ako dispergačný prostriedok 0,25 kg sodnej soli polyméru kyseliny akrylovej v prítomnosti 0,10 kg hydroxidu sodného a 0,15 kg hydroxidu amónneho s koncentráciou 40 ...

Papírovina na výrobu papíru a lepenky odolných proti vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249760

Dátum: 15.04.1987

Autori: Romanova Alevtina, Levečeva Nina, Pacacija Otar, Demčenko Naděžda, Jerkova Ljubov, Bělova Tamara, Lazarev Sergej, Jegorova Tamara

MPK: D21H 3/00

Značky: proti, odolných, vlhkosti, výrobu, papírovina, lepenky, papíru

Text:

...Bonoxua cbsaewcx rupoůoőuan 3 amHTHan nhenxa, nonmmamman anaronpoqnocrn Marepnana.Hpn HCUOnbSOBaHHH Monnmnnuponaunoro narexca, 3 cnny neňcTBHn cmepnqecxoro maxwopa, snaqnrennno Mennman uącrbrunpomnnbHum Monexyn nonnpnoro onnľ 0 Mepa opuenrnponauu B cropony nonóxha.Kpóhe TOPO, sa cqer 6 onee swmexrnauoro nsaHMoneücTnHn nonapuoro nonHMepa c nonoxnon n npouecce wexnonornuecxoro uuxna (népekaqka, nepeMemHnaHHe nonoxnncroü Macau H Tax nanee)...

Kartón pre kryciu vrstvu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249204

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lajčiak Silván, Uhrina Štefan, Masloviec Igor, Fellegi Ján, Janči Ján, Menyhart Ladislav

MPK: D21H 3/00, B32B 29/08

Značky: vrstvu, lepenky, kartón, kryciu, vlnitej

Text:

...hlinitého v množstve 1,7 0/0 hmot. na a. s. papierovinu. Po egalizácii bol z .papieroviny vyrobený jednovrstvovým formovaním krycí kartón o plošnej hmotnosti 125 g/mZ s nasledovnými fyzikálne-mechanickými parametramiprstencová vzperová pevnosť naprieč pri šírke pásku 12,7 m-mVýroba kartónu pre kryciu vrstvu vlinitých lepeniek podľa príikladu 1, sa uskutočnila na experimentálnom papierenskom stroji.Prednosťou postupu ,podľa príkladu 1, je...

Škrobové lepidlá na výrobu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221869

Dátum: 15.06.1985

Autori: Ďurinda Ján, Fritsch Ludvík, Řežábek Jaroslav, Obetko Dušan

Značky: škrobové, výrobu, lepenky, lepidla, vlnitej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši škrobové lepidlá na výrobu vlnitej lepenky so zlepšenými vlastnosťami. Jeho podstata spočíva v tom, že vzájomný pomer obsiahnutého suspendovaného škrobu a v nich obsiahnutého nosného škrobu predstavuje 1 až 2,5 % a celkový obsah škrobu v nich činí v rozmedzí 8,33 až 16,66 % s výhodou 10,5 až 14 %.

Zařízení na mechanizované uzavírání obalů z lepenky nebo plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224326

Dátum: 01.07.1984

Autor: Zelený Petr

Značky: mechanizované, uzavírání, plastů, lepenky, obalů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na mechanizované uzavírání obalů z lepenky nebo plastu, zejména na uzavírání skládacích obalů se samosvorným uzávěrem, vyznačující se tím, že v pevném tělese /1/ je upevněno výměnné tvarové lůžko /4/, proti němuž je uspořádána výměnná tvarová vložka /3/ upevněná k posuvné upínací čelisti/2/, která je ve styku s upínacím elementem /5/, přičemž v přední části tělesa /1/ jsou umístěny dvě výměnné vymezovací vložky /8/, mezi nimiž jsou...