Patenty so značkou «lepení»

Způsob lepení dvou dílů s rotačními stykovými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268315

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rychtrmoc Josef, Kousal Josef, Stehno Václav, Rameš Bohdan

MPK: C09J 5/02, F16B 11/00

Značky: způsob, rotačními, dílů, lepení, plochami, stykovými

Text:

...díly s vélcovými stykovými plochami a na obr. 2 je pohled ve směru P naznačeném na obr. 1 na jeden spojovaný díl opatřený drałkamí. oba apojované díly ł, 3 jsou opatřeny rotačníml stykovýml plochaml Q, §. V příklodu provedení je první díl Ä opatřen vnější rotační stykovou plochou Ž,přičemž první díl 3 je čep a vnější rotační stykové plocha § je vnější válcové plocha. Druhý díl g je opatřen vnitřní rotační stykovou plochou Q, přičemž...

Způsob lepení ve výrobě čalouněného nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267489

Dátum: 12.02.1990

Autori: Košíček Jan, Svoboda Eduard

MPK: B68G 7/12

Značky: výrobe, způsob, nábytku, čalouněného, lepení

Text:

...při av. aplikaci dísperzních lepidel, odstraňuje níže uvedený vynález. vynález se týká nového způsobu lepení,využívející disperzních lepídel s trvale lopivým filmem. Předmět vynálezu je vyznačený tím, že se na podložku opatřenou separační vrstvou provede nános disperzního lepidla, trvale lepivého filmu. Na tento trvale lepivý film se přitiskne jeden 2 lepených adherendů a tím se film odloupne ze sepenační podložky a ulpi na povrchu...

Způsob bezprašné úpravy povrchu měkkých kovů pro lepení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262853

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novák Jiří, Zvonař Vladimír

MPK: C09J 5/02

Značky: kovů, povrchu, bezprašné, měkkých, lepení, způsob, úpravy

Text:

...tom, že lepené plochy kovů se opatří rýhami, vpíchy, záseky, vrypy nebo jejich kombinacemi vtlačením příslušného rastru vytvoreného na povrchu matrice z tvrdého materiálu. FPředností bezprašné předúpravy povrchů materiálů podle vynálezu je výrazné snížení pracnosti spojené s povrchovou úpravou adherendů, odstranění vzniku jemných prachových částic kovů a tím zlepšení pracovního prostředí. Další výhodou je, že technologie úpravy povrchů...

Minerální kompozice pro povrchové úpravy a lepení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256346

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mlejnek Jiří, Štepita Matej, Český Vladimír, Drha Pavel

MPK: C09D 5/10, C09J 1/02

Značky: povrchové, minerální, kompozice, úpravy, lepení

Text:

...které umožňují snadné nanášení na podklady roztíráním štětcem, etěrkou nebo válečkem. Hmotu je možné nanášet na suché i vlhké vyreagované podklady i na čerstvé zhotovené před tepelným ýpracováním. Při nanášení na zreagované podklady má minerální kompozice zpracovatelnost nad 30 min., aniž by došlo k odsávání vodm a tím k zhoršení zpracovatelnosti. Minerální kompozice je možno nanášet na celou plochu jako tmelící hmotu, do které se ukládají...

Zařízení pro lepení jednostranně perforovaného filmového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242816

Dátum: 01.04.1988

Autori: Rychlý Jozef, Capuliak Jozef, Chmela Štefan, Vaššová Gabriela

MPK: G03D 15/04

Značky: pásu, zařízení, filmového, jednostranně, perforovaného, lepení

Text:

...znázorněno na přiloženém výkresu, kde je naobr. 1 šikmý pohled shora na lepící zařízení obr. 2 pohled na zařízení podle obr. 1 v řezu A-A.Jak vyplývá z obr. 1, je zařízení pro lepení tvořeno tělesem 1, v jehož horní stěně je upraven vodicí kanál 3 a kolmo k němu široká drážka 1. Na vyvýšené rovinné ploše li této horní stěny je vložen posuvný člen 3, který âe v drážkách gl vysouvá242 816 kolmo směrem k vodicímu kanálu 3, majícímu na obou...

Materiál pro lepení, tmelení a pouzdření součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254806

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jíšová Václava

MPK: C09J 3/14

Značky: součástek, lepení, tmelení, materiál, pouzdření

Text:

...dochází až při teplotách vyšších než 180 °c,které jsou pro mnoho aplikací příliš vysoké. Zároveň se do epoxidové kompozice dostávají halogenové a případně i kovové íonty,což je nevýhodné v mikroelektroníceoÚčelom vynálezu je odstranit uvedené nevýhody. Podle podstaty vynálezu se toho dosahuje tim, že materiál pro lepeni, tmeleni a pouzdření součástek na bázi epoxidové pryskyřice obsahuje jako tvrdidlo derivát imidazolu, zvolený ze skupiny...

Adhezivní systém pro lepení elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254565

Dátum: 15.01.1988

Autori: Maláč Jiří, Šimoník Josef

MPK: C08F 120/18

Značky: systém, elastomerů, lepení, adhezivní

Text:

...materiály podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tento adhezivní systém obsahuje 10 až 99,5 hmot. mcnomeru nebo směsi monomerů na bázi esterů kyseliny akrylové a/nebo metakrylové s alkoholy s počtem uhlíkovýoh atomů 3 až 60, 0,5 až 50 hmot. S iniciátoru nebo směsi iniciátorů radikálových reakcí, s výhodou na bázi peroxídů nebo jejich směsí a případně až 50 hmot. jedné nebo více modífikačních složek, především pak jedné nebo...

Vodná kompozice pro lepení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254558

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sequens Jan

MPK: C09J 3/14, C09J 3/06

Značky: kompozice, vodná, lepení

Text:

...celulözy.Takto formovaná lepidla jsou výševisközní, s dobrou zpracovatelnosti řádově v desítkách minut, jejichž zpětné narušení vodou i běžnými organickými rozpouštědly je sice možné,avšak časově náročné, z čehož vyplýva, že při nahodilém potřísnění těmito kapalinami nedochází k jejich významnému narušení.Výhody použití takto formulovatelných kompozitních lepidel lépe ukazují následující příkladyZahříváním na teplotu cca 67 OC za stálého...

Způsob lepení svazků točivých elektrických strojů z plechových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253815

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kafka Václav, Georgiev Jakim

MPK: H02K 15/00, H02K 15/16

Značky: strojů, elektrických, plechových, lepení, výlisků, točivých, svazků, způsob

Text:

...pevnosti lakového filmu izolační vrstvy a jejího spojení s plechem s že lze dosáhnout zjed nodušení celé konstrukce.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu způsobu lepení svazku točivých elektrických strojů.Lepení statorových a rotorových svazků elektrických strojů točivýoh se provádí izolačním lakem, se kterým byly dříve jednotlivé výlisky jen izolovány, například izolačním lakem S 1924. Tento lak je syntetický vypalovací lak,...

Úchytka tvarovací planžety u stroje na lepení ramenních vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243059

Dátum: 15.11.1987

Autor: Iurec Ján

MPK: A41D 27/26

Značky: úchytka, stroje, planžety, vložek, ramenních, lepení, tvarovací

Text:

...konců drátu vůči jejich spojnici o úhel v hodnotě 70 až 80, přičemž každý takto tvarovaný drat prochází vždy dvojici otvorů v ploché podložce, kdy spojnioe střodů těchto otvoril svírá se směrem působící tahové síly úhel V rozmezí 30 až 50 ° a rovina procházející oběma volnými kolíci Lirátu je skloněna k ro-vině ploché podložky pod úhlem ležícím v rozmezí 70 až 80 ° a slněřujícím proti smyslu píisro-beííi tahové síly.ještě dalším znakom...

Zařízení na vytváření pravidelných záhybu a lepení rohů, například sedadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247118

Dátum: 28.09.1987

Autori: Polaštík Josef, Vleek Jaromír, Dlabaja Josef, Danik Karel

MPK: B68G 15/00

Značky: lepení, například, vytváření, zařízení, rohů, záhybu, sedadel, pravidelných

Text:

...noponona H Kapxaca cnaőmenñoro pacnnaanxenm KHGBM 5 a waxme saxpenneaue oőpaöawunaenx orenbuux ewaneü c-noMombm onycxammnxpx nyauconon. C onycxanueu namnmubm ny aucouonvnanbuu, Haxonamnecn Ha cxnaxooőpasoaawennx BmnpHMnHmTcn B cropoúy yrnoa Kapxaca. nocne Bosnpawa panm c ma 5 noHoM, nonuxrnx pawu, oxnawuaammeñ onopuym macounym eranb (óopmoaarenb) H cBH 3 aHHoro c synn ąunpnMneHHH KpoMKH noponona H oöunóqaoro Mawepuana, Bucrynammero sa...

Způsob lepení dvou součástí, zvláště optických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241800

Dátum: 10.08.1987

Autor: Roušavý Jaroslav

MPK: C09J 5/02

Značky: zvláště, lepení, prvků, optických, součástí, způsob

Text:

...lapemí akieněnýohsoučáatí však ncpřiln v dostatečně mířo k Jinámú druEmmateriälu,jako poiymetyimqtakryą Iátu a naopak lepidla, vhq Adná k.lepení tohoto druhu materiáin na- í prosto novyhovují k laponí . V. z tohoto důvodu vznikl pažąaavek ua.p imout takcvě.1 cpid 1 o 5fkterě by oba-rozdí 1 né.materiá 1 yspojilo nebo najít takovouvtochnoloá gii 1 apení, která by umožnila použít některého zo známých Iepidelí.wonto úkol řeší předmět vynáiozu,...

Hmota pro lepení zejména hydroizolačních pásů a folií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251616

Dátum: 16.07.1987

Autor: Popelka Milan

MPK: C08C 31/08

Značky: fólií, pásu, hydroizolačních, lepení, hmota, zejména

Text:

...pryskyřice. Odpadovi smůla obsahuje 70 až 75 hmotnostních procent uhlíku, 20 až 25 hmotnoetních procent kyslíku a 4 až 5 hmotnoetních procent vodíku. Zmökčovadlo může být například e výhodou vytvořeno dibutylftalatem, dioktyledipitem nebo jejich kombinací, případně ve směsi e lehkymi alifatickými oleji a viakozním indexem 40 až 50. Kopolymer vinylchloridu a vinylacetátu obeahuje 30 až 8 hmotnoetních procent vinylacetitu.Hmota pro...

Lepicí a hydroizolační tmel pro lepení obkládaček a dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 242921

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oddejovie Anton, Ševcech Marián

MPK: C08L 33/02, C09J 3/14

Značky: lepicí, obkládaček, dlaždíc, lepení, hydroizolační

Text:

...možne jeho aplikace 1 na savé podklady bez použití tradičních izolací.Lepicí a hydroizoleční tmel podle vynálezu se pŕipraví tak, že se do 5 až 10 hmotnostních dílů akrylátová kopolymerní disperze o suělně 45 až 55 hmot. 5 o složení 25 až 40 hmot. styrenu a 60 až 75 hmot. 2-etylhexylakrylátu a popřípadě 0,1 až 0,2 hmotnostních díld bezvodého síranu sodného a popřípedě 0,2 až 0,7 hmotnoatních dílů karbeniduvmísí 25 až 50 hmotnotních dílů...

Hmota pro lepení a spárování obkladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250196

Dátum: 15.04.1987

Autori: Machatka Milan, Stránecký Jan

MPK: C09J 1/00, C09J 3/14

Značky: obkladu, spárování, hmota, lepení

Text:

...cenentu modifikovnnćho bitumemovou łivicí v množství 1 už 5 i hmotnoetních, 0,5 ni 2,0 hmotnoetních dílů kueinu, 0,5 ni 2,0 hmotnoltních dílů moćoviny, 6 až 15 hmotnoatních dílů styrenekrylátově nebo akrylútovi vodní diaperse, 8 až | 5 notnoetních dílů vody, 0,4 až 2,0 hnotnoetních dílů bentonitu, 0,2 ni 2,0 hmotnostních dílů polypropylenových, eklenłných nebo polyeeterových vláken, 0,4 ai 2,0 hmotnoatních ano ateeramu vdpeneuho nebo...

Způsob plošného lepení pásů, zejména izolačních, natavováním a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 234209

Dátum: 01.03.1987

Autor: Baláček Petr

MPK: C09J 5/02

Značky: provádění, natavováním, zejména, lepení, izolačních, zařízení, způsob, pásu, plošného

Zhrnutie / Anotácia:

Zdrojem tepla se působí na pás, který je v rozvinutém stavu, ustavený v místě lepení. Podstata zařízení spočívá v tom, že se sestává z rámu (3), ke kterému je připevněn vodicí prvek (10) pásu, a který je opatřen zdrojem (5) pohybu a zdrojem (7) tepla. Výstup tepla tohoto zdroje (7) tepla je vytvořen ve spodní části rámu (3) pod vodicím prvkem (10) pásu.

Způsob lepení plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248415

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mikoláš Petr, Labohý Ivan, Bor Jan, Mikoláš Vlastimil, Biheller Jan

MPK: B01D 13/00

Značky: plošných, lepení, způsob, materiálů

Text:

...odstraňuje způsob lepení ploäných materiálů tvořených rozvádčcími, odváděcími a membránovými materiály ke středové trubce ve spirálovč vinutých moduloch určených pro úpravu kapalnýoh médií membránovými procesy,jehož podstate spočívá v tom, že plošné materiály se v jednotlivých vrstvách přilepí na spojnicích přední n boční strany na proužky z ohebného materiálu, jejichž délka je nejmeně dvojnásohná než obvod středove trubky modulu, a to...

Zařízení pro lepení pakničky na klávesový plát pianin a klavírů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237566

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vrba Jindřich, Brinkman Jiří, Skřivánek Pavel, Kolč Josef

MPK: G10C 9/00

Značky: zařízení, lepení, klávesový, pakničky, plát, pianin, klavírů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká zařízení na klížení pakničky na klávesový plát pianin a klavírů. Vynález řeší lepení pakničky na klávesový plát pianin a klavírů poloautomatickým zařízením s vyloučením ruční manipulace. Vynález se týká oboru výroby hudebních nástrojů, zejména pianin a klavírů. Podstatou vynálezu je konstrukce zařízení, která umožňuje jednotlivé funkce a operace při klížení pakničky na klávesový plát pianin a klavírů provádět mechanicky...

Tmel pro lepení lehkých izolantů a jejich povrchovou úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235807

Dátum: 01.12.1986

Autori: Machatka Milan, Ellinger Karel, Piskla Štefan, Adamec Josef

MPK: C04B 31/02, C08L 33/08, C08L 31/04...

Značky: lepení, lehkých, jejich, povrchovou, úpravu, izolantů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tmelu pro lepení lehkých izolantů na stavební podklady a pro povrchovou úpravu těchto izolantů před aplikací finální povrchové úpravy. Vynález řeší otázku využití lepícího tmelu zároveň pro vytváření podkladních vrstev pod tenkovrstvé nástřiky, omítky apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se smíchá 10 až 45 hmotnostních dílů vodné disperze vhodného kopolymeru, 0,5 až 8 hmotnostních dílů derivátů celulózy, 20 až 60...

Materiál pro lepení nebo tmelení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223343

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jíšová Václava

Značky: lepení, materiál, tmelení

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidová kompozice se skládá ze 100 hmotnostních dílů epoxidové pryskyřice o obsahu 0,2 až 0,6 mol. % epoxyskupin a 0,5 až 10 hmotnostních dílů alkylimidazolu s 1 až 9 atomy uhlíku v alkylu nebo substituovaného fenylimidazolu, kde substituenty fenolu mají až 12 atomů uhlíku. Základní směs lze doplnit až 10 hmotnostními díly kovového prachu o průměru částic 0,1 až 0,2 mm a/nebo až 200 hmotnostními díly minerálního plniva. Epoxidová kompozice...

Hmota pro lepení a povrchovou úpravu žárovzdorných materiálů, zejména vláknitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 223290

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ševčík František, Kubínová Ludmila

Značky: lepení, vláknitých, úpravu, hmota, žárovzdorných, materiálů, zejména, povrchovou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hustota pro lepení a povrchovou úpravu žárovzdorných materiálů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z 15 až 40 hmotnostních procent hydrosolu kysličníku křemičitého, 8 až 35 hmotnostních procent křemičitého úletu s měrným povrchem nad 15 m2g-1 a 40 až 70 hmotnostních procent žárovzdorného plniva o zrnitostní skladbě v rozsahu 0,04 mm až 2 mm. Hmotu lze použít pro lepení vláknitých materiálů, povrchovou úpravu...

Přípravek pro lepení, zejména odporových tenzometrických snímačů na stěny děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 227081

Dátum: 01.01.1985

Autor: Běčák Cyril

Značky: lepení, snímačů, odporových, zejména, tenzometrických, přípravek, stěny

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro lepení, zejména odporových tennometrických snímačů na stěny děr, vyznačený tím, že sestává z nosné zátky (6), na jejímž obvodu jsou vytvořeny drážky, jimiž jsou vedeny dvě tlačné pružiny (7), kyvně spojené kolíky (12) s nosnou zátkou (6), k jejímž koncům jsou připevněny lepící segmenty (1), jejíchž pracovní plochy, které jsou zaobleny, jsou opatřeny bodově uchyceným papírovým páskem (13) pro nalepení snímače (2) a jeho svorkovnice...

Způsob lepení urychlovacích trubic pro tlakové elektrostatické urychlovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216800

Dátum: 01.07.1984

Autor: Džmuráň Robert

Značky: elektrostatické, trubic, urychlovače, lepení, urychlovacích, způsob, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob lepení urychlovacích trubic pro tlakové elektrostatické urychlovače lepidly na bázi epoxydových pryskyřic vytvrzených při normální teplotě, vyznačený tím, že elektrody a izolátory s dokonale očištěnými dosedacími plochami se postupně ustavují na centrovací trn na sebe, po ustavení poslední části trubice se celý komplex součástek sevře v axiálním směru, proměří se přímost a délka takto vzniklé trubice, zjistí se diference od požadovaných...

Rychletuhnoucí tmel pro lepení zejména keramických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214315

Dátum: 01.06.1984

Autori: Havlík Dušan, Brunner Evžen, Zlesák Ivan, Vranka Ludvík

Značky: materiálů, zejména, lepení, rychletuhnoucí, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Rychletuhnoucí tmel pro lepení zejména keramických materiálů. Účelem využití tmelu podle vynálezu je zabezpečení 4 hod. doby tuhnutí bez nutností dozrávání v pařících nebo ohřívacích komorách a rovněž vyrovnání nerovností spojovaných tvarovek. Tmel sestává z 30 až 50 hmotnostních procent středně molekulární epoxydové pryskyřice, kde viskozita je upravena změkčovadlem s tvrdidlem a z 25 až 70 hmotnostních procent cementu. Dále obsahuje 1 až 40...

Způsob přidržování přířezů izolačních prvků při jejich lepení na izolovanou plochu panelů, po dobu vytvrzování lepidla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213845

Dátum: 01.05.1984

Autori: Tomanec Josef, Kryštof Michael, Hartman Jan, Koloušek Josef

Značky: zařízení, lepidla, panelu, izolačních, způsobu, způsob, lepení, provádění, tohoto, vytvrzování, izolovanou, prvků, přířezu, přidržování, plochu, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přidržování přířezů tepelně izolačních prvků při jejich lepení na izolovanou plochu panelu po dobu vytvrzování lepidla vyznačující se tím, že prvky jsou přitlačeny a přidržovány k izolovanému panelu v jeho celé ploše nebo pásech nezávisle na dnu pracovní jámy, takže nebrání pohybu linky.

Materiál pro lepení a pouzdření optoelektronických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233940

Dátum: 01.03.1984

Autor: Jíšová Václava

MPK: C09J 3/16, C08K 5/34, C08L 63/00...

Značky: materiál, optoelektronických, lepení, součástek, pouzdření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká materiálu pro lepení a pouzdření optoelektronických součástek na bázi epoxidové pryskyřice. Na 100 hmotnostních dílů epoxidové pryskyřice s epoxidovým hmotnostním ekvivalentem 180 až 350 materiál obsahuje 2 až 15 hmotnostních dílů N-butylimidazolu a případně až 5 hmotnostních dílů barviva. Materiál je vhodný pro tmelení a zalévání tam, kde se požaduje průhlednost vrstvy.