Patenty so značkou «lékové»

Způsob výroby orální lékové formy s obsahem monohydrátu 7-/D-alfa-amino-alfa-fenylacetamido/-3-methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269849

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pospíšil Arnošt, Kociánová Mária, Kubeš Jiří, Kovaříková Eva, Minczinger Štefan

MPK: A61K 31/545

Značky: způsob, výroby, formy, orální, kyseliny, obsahem, lékové, monohydrátu

Text:

...je řízení stupně a intenzity aglomerace při převodu suché směsi mono CS 269 849 B 1hydrátu kyseliny 7-/D-d~amino-a~reny 1 acetamido/-3-methyl-3 ~cefem-4 ~karboxy 1 ové s plnivv a pojivem dobře rozpustným ve vodě i v organických rozpouštědlech pomocí vlhčiva na konstantně zhutnělý aglomerát bez závislosti na velikosti částic monohydrátu 7-/D-d~aminoąw-fenylacetsmido/-3-methyl-3-cetem-4-karboxylové kyseliny. Požadovanáho efektu je...

Způsob přípravy injekční lékové formy 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2- methoxypropionyl)piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261261

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šmíd Milan, König Jan, Pešák Milan, Mrvová Zdenka

MPK: C07D 403/04

Značky: injekční, lékové, formy, methoxypropionyl)piperazinu, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2, způsob, přípravy

Text:

...a k isotonizaci se pak pouiije vhodný neredukující oukr, například mannitol,zorbitol, neho jiný. ĺu» účinné látky lze připravit o vyšší analytické čistotě (kontrolovano ohronatograíictými netodanil nežghydroohlorid l-(I-anino-G,I-dinethoxy-z-chinazollnyl)-4-tz-nethoxypropionyllpipetazinu, pripravovaný a čiitěný postupom popsanýn v čs. A 0 236 097.lpůzob podle vynílezu se provádí tak, že se k suspenzi...

Způsob stabilizace injekční lékové formy (2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255742

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krojidlo Milan, Grafnetterová Taťjana, Geisler Adolf, Mrvová Zdenka, Lebl Michal, Pavlovská Eliška

MPK: C07K 7/16

Značky: stabilizace, lékové, způsob, formy, injekční, 2-0-methyltyrosin)deamino-1-karbaoxytocinu

Text:

...při současné kvalitě v podstatě nelze dále vyráběto /Uvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace injekční íékové formy (2-O-mety 1 tyrosin)deamino-d-»karbaoxytocinu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se vodný roztok(2-0-metyltyrosin)deamino~ 1-karbaoxytocinu po kapalinově chromatografii uvedené substance uvede ve styk s iontoměničem typu anexu v acetátovém cyklu a získaný filtrát účinné substance se zlyoxilizujeoZpůsob...

Testovací souprava pro stanovení lékové závislosti u lidí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240117

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lukáe Ivan

MPK: A61B 5/00

Značky: stanovení, závislosti, souprava, lidí, testovací, lékové

Text:

...zaznamená do protokolu.Stažením neprůhledné krycí fólie za přítomnosti vyšetřované osoby se umožní volné zachazení s různobarevnými tabletami,kapslemi a dražé .vyšetřované osobě.Tak se umožní zjistít reakce vyšetřovaného člověka na predložené lékové formy, jeho postoje k nim a zacházení s nimi a zejména se umožní stanovit pořadí obliby tvarů a barev lékových forem. Toho lze využít k diagnostickým i léčebným účelům.Použitím popsané...

Způsob výroby dvoufázové lékové formy s obsahem nifedipinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250663

Dátum: 14.05.1987

Autori: Rämsch Klaus-dieter, Hegasy Ahmed, Luchtenberg Helmut, Rupp Roland

MPK: A61K 9/22, A61K 31/44

Značky: výroby, způsob, dvoufázové, nifedipinu, formy, lékové, obsahem

Text:

...výhodíié zejména polyvinylpyrrolidon PVPJ, methylcelulóza,hyclroxypropylcelulóza a hydroxypropylmethylcelulóza, zvláště výhodnou látkou pro toto použití je PVP.ako krystalický podíl nifedipinu se s výhodou užijí krystaly, jejichž průměrná velikost je 1 U až 1 .m a specifický povrch krystalů se pohybuje v rozmezí 0,5 až 6 mZ/g, s výhodou 1,0 až 4 mĚ/g.Sraženina nifedipinu a pomocné látky se získávä tak, že se rozpustí nifedipin a poInocna...