Patenty so značkou «lejacej»

Zariadenie na výmenu lejacej rúrky na výtoku hutníckej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17983

Dátum: 30.06.2010

Autori: Steiner Benno, Keller Werner, Cousin Jean-daniel

MPK: B22D 41/56

Značky: výměnu, zariadenie, lejacej, výtoku, hutníckej, rúrky, nádoby

Text:

...rúrka 1, ktorú je možné upevniť v Iejacej polohe na výtoku z hutníckej nádoby pomocou zariadení na výmenu Iejacej rúrky. Samotná nádoba nie je na výkrese znázornená a zo zariadenia na výmenu Iejacej rúrky sú viditeľné iba tri prítlačné čapy 2. Pružinou pritláčané prítlačnéčapy 2 pôsobia na lejaciu rúrku 1 a tlačia ju v Iejacej polohe buď priamo na pláštnádoby, alebo na uzatváraciu dosku zasúvacieho uzáveru umiestneného na nádobe.0010...

Zostava lejacej hubice na vytváranie vlákien s podporou príruby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1364

Dátum: 12.05.2003

Autori: Sullivan Timothy, Bemis Byron

MPK: C03B 37/00

Značky: lejacej, vytváranie, hubice, vlákien, príruby, podporou, zostava

Text:

...sa, ako je znázomené na obr. 1 stavu techniky, priruba 34 oddeľuje alebo odtlačuje od bloku 12 lejacej hubice. Pri oddeľovani príruby 34 od bloku 12 lejacej hubice môže medzi prírubou 34 a blokom 12 lejacej hubice prenikať väčšie množstvo roztaveného skla G. So zväčšovaním množstva roztaveného skla G prestupujúceho medzi prírubou 34 a blokom 12 lejacej hubice sa roztavené sklo G, ešte než dosiahne okraj príruby 34,neochladzuje dostatočne. V...

Dno lejacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 640

Dátum: 31.01.2003

Autori: Richaud Johan, Dorricott James, Heaslip Lawrence

MPK: B22D 41/00, B22D 43/00

Značky: panvy, lejacej

Text:

...kov znižuje výťažok, čo jenákladné a neefetívne, avšak súčasne nevyhnutné pre účelyzníženia kontaminácie kovu struskou.0005 Na zisťovanie prítomnosti strusky V lejacej panve alebo vo výtokovom prúde z lejacej panvy existujecelý rad spôsobov a výrobkov.Tito spôsoby veľmi často vyžadujú zásah obsluhy,pričom zahrnujú elektronické a zvukové detekčné zariadenia, ktoré sú umiestnené vo vnútri alebo na vonkuNapríklad detektor, umiestnený V lejacej...

Zariadenie na výmenu lejacích rúrok rozvádzacieho zariadenia na plynulé liatie ocele, spôsob výmeny lejacej rúrky a lejacia rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283132

Dátum: 10.01.2003

Autor: Richard Francois Noel

MPK: B22D 41/56

Značky: lejacej, rúrok, rúrky, výměny, rozvádzacieho, spôsob, výměnu, ocele, lejacích, zariadenie, liatie, zariadenia, rúrka, lejacia, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výmenu lejacích rúrok rozvádzacieho zariadenia (2) na plynulé liatie ocele do lejacej formy (28) je uskutočnené so spodným rámom (16) upevneným na rozvádzacom zariadení (2), so žiaruvzdornými komponentmi, ktoré vymedzujú prietokový kanál na prietok ocele, ktoré zahŕňajú aspoň jednu pevnú dosku (18) a lejaciu rúrku (22), s ovládacími prostriedkami na premiestnenie novej lejacej rúrky (22a) zo zavádzacej polohy a opotrebovanej...

Spôsob merania množstva kvapalného kovu v sklopnej lejacej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283092

Dátum: 27.12.2002

Autor: Berge Arnulf

MPK: B22D 39/00, B22D 37/00, F27D 19/00...

Značky: lejacej, sklopnej, spôsob, merania, množstva, kvapalného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu merania množstva kvapalného kovu obsiahnutého v sklopnej liacej peci. Vytvára a udržiava sa vzťažná krivka pre množstvo kovu v liacej peci ako funkcia uhla sklonu liacej pece pri vzťažnej hladine kovu pri vypúšťacom otvore liacej pece. Množstvo kovu obsiahnutého v liacej peci v určitom uhle sklonu liacej pece počas procesu liatia sa číta zo vzťažnej krivky po oprave následkom odchýlky skutočnej hladiny kovu zo vzťažnej...

Posúvač lejacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282404

Dátum: 17.12.2001

Autori: Flossdorf Kurt, Lothmann Josef, Hannes Heinz Dieter

MPK: B22D 41/24

Značky: panvy, lejacej, posúvač

Zhrnutie / Anotácia:

Posúvač lejacej panvy pozostáva z plášťa (22), nehybne usporiadanej hlavovej dosky (K2) a proti nej posuvne usporiadanej posúvačovej dosky (K1), ktorá je na ten účel uložená v klznom ráme (20), posuvnom proti plášťu (22), pričom klzný rám (20) je vyhotovený ako vaňa, ktorej horné pozdĺžne okraje (17) vystupujú bočne smerom von a sú vybavené klznými plochami (18, 19), ktoré počas prevádzky zodpovedajú klzným plochám na strane plášťa (22). Aby sa...

Zariadenie na zavádzanie novej a odstraňovanie opotrebovanej lejacej rúrky na lejacej panve

Načítavanie...

Číslo patentu: 281545

Dátum: 19.02.1992

Autori: Knapik Stanislav, Szadkowski Stanislav

MPK: B22D 41/56

Značky: rúrky, odstraňovanie, novej, pánve, opotrebovanej, zavádzanie, zariadenie, lejacej

Zhrnutie / Anotácia:

Pred úsekom pevných vodiacich koľajníc (9'), usporiadaným na strane zavádzania novej lejacej rúrky (2) do zariadenia (1), je na rámovej konštrukcii (4) výkyvne v zvislej rovine uložená aspoň jedna výkyvným zariadením (20) ovládaná jednoramenná prítlačná páka (26), s horizontálnou osou (H - H') kývania, usporiadanou na konci ramena prítlačnej páky (26), odľahlom a odvrátenom od konca prítlačnej páky (26), ku ktorému je priľahlý koniec...

Ústrojenstvo na riadené ovládanie prestavovania zátky rozvádzacieho žľabu alebo metalurgickej lejacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281378

Dátum: 15.09.1991

Autori: Lothmann Josef, Schönbrenner Wolfgang, Paulus Friedhelm

MPK: B22D 41/20, B22D 11/10

Značky: panvy, rozvádzacieho, lejacej, riadené, zátky, ovládanie, metalurgickej, prestavovania, ústrojenstvo, žlabu

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojenstvo pozostáva zo zátky (56), ktorá je pripojená k zátkovému ramenu (22), ktoré je usporiadané nad rozvádzacím žľabom (5) alebo nad lejacou panvou (57) a ktoré je spojené s nosnou tyčou (1), posuvnou v zvislom klznom vedení smerom nahor a nadol. Zvislé klzné vedenie je tvorené valivými telesami a vratne posuvný pohyb nosnej tyče (1) sa uskutočňuje pomocou hydraulického, hydropneumatického alebo pneumatického člena, usporiadaného a...

Posúvačový uzáver výtokového otvoru na dne lejacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281048

Dátum: 15.09.1991

Autori: Osborg-schmitz Jürgen, Schönbrenner Wolfgang, Lothmann Josef

MPK: B22D 41/38, B22D 41/22

Značky: panvy, otvorů, posúvačový, uzáver, výtokového, lejacej

Zhrnutie / Anotácia:

Posúvačový uzáver výtokového otvoru na dne lejacej panvy je tvorený montážnou doskou (10), pripevnenou na dno lejacej panvy, ku ktorej prilieha čelná doska (13) vybavená otvorom (11) na výtok taveniny a posúvačovou doskou (12), pritlačovanou pružne k čelnej doske (10) a posuvnou s nosným telesom (15) v ráme (16), uloženom otočne v nosnom strmeni (17) okolo prvej osi (18) natáčania. Strmeň (17) je spojený s montážnou doskou (10) otočne okolo...