Patenty so značkou «lázních»

Buben pro povrchové úpravy předmětů v lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 258997

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kačena Jiří, Jankovský Josef, Gregor Antonín

MPK: C25D 17/20

Značky: lázních, povrchové, buben, předmětů, úpravy

Text:

...přední přechodovou část a při tom opouštějí íázeä. Při otočení bubnu o 1800, kdy jsou předměty na vnitřním obvodu kruhové odkepové části, jejíž poloměr je menší, než je vzdálenost osý bubnu od hladiny lázně, jsou předměty nad lázní a lázen z jejich vnitřního i vnějšího po~ vrchu odkspává a vrací se zpět do nádoby Tím se zmenší úbytek lázně, která ulpívá na povrchu předmětů e současně se zmenší znečištění následující lázně. Úprava bubnů je...

Buben pro povrchové úpravy předmětů v lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 256781

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kačena Jiří, Jankovský Josef, Gregor Antonín

MPK: B05B 3/04

Značky: předmětů, úpravy, lázních, povrchové, buben

Text:

...drážek příznivé ovlivňujoz vnitřního 1 vněášího povrchu předmětů do nádoby Tím se snižuje vyčsrpáni lázní 1 Jejich částečně znehodnocování při přemía~ĺřování předmětů z jedné lázně do druhéKonkrétnihpřiklañ uspořádání podle vynálezu Je zná zorněn na připojených výkresoch. Na obr.l Je část bubnu v roz~vinutém tvaru obvodového pláštą jehož základni prvky jsou vy- tvořen z destiček, postranico Jsou v řezu, který prochází osap mi úložných...

Odváděcí zařízení bubnu pro povrchové úpravy předmětů v lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 256242

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gregor Antonín, Jankovský Josef, Kačena Jiří

MPK: B65G 53/52, B65G 49/02

Značky: úpravy, odváděcí, zařízení, lázních, předmětů, bubnu, povrchové

Text:

...kratší boční stěna náběhu A.Náběh A má tvar obdélníkové desky. Jeho protilehlá kratší boční stěna je upevněna ke vnitřní stěně vstupní postranice l. Hrany kratších bočních stěn náběhu 3 svírají s vodorovnou rovinou jí radiální úhel EL, který se pohybuje v rozsahu 25 ° až 35 °. Tím se rovina náběhu v základní poloze svažuje směrem ke středu bubnu. vnější delší boční stěna náběhu l je připevněna ke vnitřní části obvodového pláště l V prostoru...

Nosič materiálu pro laboratorní barvení tkanin s úpletů v krátkých lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 246654

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pikl Václav, Hudik Jozef

MPK: D06B 23/10

Značky: laboratorní, úpletu, materiálů, barvení, tkanin, krátkých, nosič, lázních

Text:

...jsou o 5 až 20 menší než je rozměr barvioí kádinky. V ose válečku je vyvrtán z jedné strany válcovitý otvor o objemu odpovídajícímu nejvyššímu předpokládanému objemu barvioí lázně, výhodné 10 až 20 ml. V čele válečku, kde je vyvrtán otvor, jsou ve vzniklém prstenci dále vytvořeny nejméně 2 drážky, výhodně 6 drážek o šířce a hloubce 2 až 3 mm. Drážky slouží k tomu, aby jimi mohla vytékat lázeñ v případě, že se během barvícího procesu váleček...

Zařízení pro řízení činnosti anodové plochy v galvanických lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 250720

Dátum: 14.05.1987

Autori: Smola Karel, Bureš Jiří

MPK: C25D 17/10

Značky: řízení, galvanických, lázních, anodové, plochy, zařízení, činnosti

Text:

...je umístěn rošt opatřený výklopnýmí okénky, případně kombinací výklopnýoh okének a pevných stěn. Výklopná okénka jsou uložena na svislých tyčích rozmístěných v řadách vedle sebe na roštu a procházejících úchytkami upevněnými k roštu v axiálním směru zajištěnými zajišťovacím prostředkem, například kolíkem.Výhoda tohoto řešení přináší v první řadě úsporu galvanického substrátu, v tomto případě drahého kovu s tím, že tlouštky galvanických...

Zařízení pro elektrolytické zinkování drátu v kyselých lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 249651

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kovařík Miroslav

MPK: C25D 17/10

Značky: drátu, kyselých, zařízení, zinkování, elektrolytické, lázních

Text:

...vyluhovacich venách a průběžnou cirkulecí elektrolytu mezi vyluhovací a pracovní vanou. Ani ono však neodstraňuje další nedostatky, projevujioi se jak u konvenčniho zařízení,tak i u zařízení dle způeohu Tainton, a to především prosto-J rovou náročnoet (šiřku) zinkovacích van a vysoké ztráty elektrické energie z titulu přechodového odporu mezi anodovým rámem a jednotlivými anodemi a velkého odporu elektrolytu z důvodu poměrně velké...

Zařízení k výměně tepla postupujících pásů a soustav vláken v kapalinových lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 226258

Dátum: 15.04.1985

Autori: Konopík Bohumil, Blažek Jiří

Značky: postupujících, soustav, kapalinových, pásu, vláken, lázních, výměně, tepla, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k výměně tepla postupujících pásů a soustav vláken v kapalinových lázních vyznačující se tím, že ses tává z podélné vary, (1) do které je proveden vstup (7) kapaliny a výstup (8) kapaliny, opatřené napříč nade dnem uchycenými spodními přepážkami (3) a odklopného víka (2) na kterém jsou příčně uchyceny horní přepážky (4), přičemž po uzavření víka (2) je mezi spodními přepážkami (3) a horními přepážkami. (4) vytvořen volný průchozí...