Patenty so značkou «laseru»

Způsob stabilizace barvivové uzávěrky laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270306

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kubelka Jiří, Panoch Miroslav, Rohlíček František, Kvapil Jiří, Chalupa Ladislav

MPK: H01S 3/16, H01S 3/14

Značky: barvivové, laseru, uzávěrky, způsob, stabilizace

Text:

...mění na hydrogonuhilčitan a haiogonld alkallcký. způsobem podio vynálozu izo konotruovai klíčované lasory s vysoiuasklodwací a íunkční šlvotnootí boz zvláłtních nároků na izolační, konotrukční a nátůrovő oraanioko mabriáiy.Bylo tostována barvlvová uzávörka vo lormł opticky kvalitní íőlio trlocotátu oolulosy o ploio 2 m 2 vybarvoná barvlvom bio(4-dimotylaminodítlulobonoll)nlkl v takovő konoontraoi. čo optická propusinost na vlnovö dólca 1 oG-l...

Zapojení řídicích a kontrolních obvodů k měření teploty absorpční kyvety u plynového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270093

Dátum: 13.06.1990

Autor: Popela Bohumír

MPK: H01S 3/134

Značky: obvodů, zapojení, absorpční, měření, řídících, laseru, plynového, kyvety, teploty, kontrolních

Text:

...spojený se vstupy druhého diferenčního zesilovače g,jehož výstup je epojen s regulečním zesilovečem 51. Třetí můstekłg tvoří jednak větev druhého můstku 1 l 2 tvořenou desátým a jedenáetým odporem 31.9, E., a jednak šestý a sedmý odpora 31. Druhá diegonála třetího můstku l je spojene třetím diferenčním zeeilovačem É. čtvrtý odpor a tvoří platinový odporový teploměr a jedenáctý odpor Elł tvoří termistor. Regulační pátý odpor E 2, zapojený...

Katalyzátor pro regeneraci plynné směsi na bázi kysličníku uhličitého, dusíku, hellia, která je v laseru a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268887

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrbová Miroslava, Gavrilov Petr, Koloušek Vladimír

MPK: H01S 3/223, B01J 23/62

Značky: způsob, dusíku, plynné, laseru, která, uhličitého, hellia, katalyzátor, bázi, kysličníku, přípravy, regeneraci, směsi

Text:

...části je předmět vynálezu vysvětlen a doložen příklady. Tyto příklady však rozsah vynálezu v žádném případě neomezují. l40 g oxidu ciničitého o zrnitosti 0,5 až 1,0 mm/oxid ciničitý byl připraven v laboratoři srážením chloridu ciničitěho hydroxidem amonným ve vodném prostředí, specifický povrch byl 200 m 2/g/ bylo impregnováno 50 ml roztoku, který obsahoval 1,7 ml kyseliny hexachloroplatičitě /250 g/1/ v destilovsné vodě. Směs byla...

Zařízení k měření modulačních vlastností polovodičových injekčních laserů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259334

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kratěna Ladislav, Ždánský Karel

MPK: H01S 3/19, H01L 3/19, G01R 31/26...

Značky: laseru, zařízení, modulačních, vlastností, měření, polovodičových, injekčních

Text:

...jednak na vstup vzorkovacího oscilografu 3 a jednak každý pres oddělovací odpory lg, ll na svorky A zkoušené laserové diody Q zasazené v pouzdru § spolu s detektorem 1, jehož výstupní svorka g je spojene se stejno~ směrným nanoampérmetrem 3.Generátor 3 dlouhých impulsů generuje nosné impulsy, které určují zvolený pracovní bod zkoušené laserové diody g. Jejich délka, smplituda a doba zpoždění vzhledem ke spouštěcímu impulsu se nastavují dle...

Rezonátor laseru se změnou frekvence záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 258312

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hamal Karel, Marek Jan

MPK: H01S 3/081, A61B 17/32, H01S 3/086...

Značky: záření, změnou, frekvence, laseru, rezonátor

Text:

...přesné nastavováni do rezonátoru, Tento rezonatcr laseru ,je konetrukčně ,jednoduchý oproti etevajicím rezonátorüm se zmenouPríklad uspořádání rezonátoru laseru se zmenou frekvenceezáření je sohematicky naznačen na přiloženém výkrese.Lineární konfigurace rezonátoru seetává z polopropuetneho výetupního zrcadle l a prvního zrcaidlarł, mezi nímiž je umístěn aktivní element g a dále z druhého zrcadle 2, před nimž je umístěna závěrka 5....

Nestabilní rezonátor pevnolátkového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257033

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kubeček Václav

MPK: H01S 3/08

Značky: pevnolátkového, laseru, nestabilní, rezonátor

Text:

...zrcadlem při současném snížení počtu optických elementů, vyžadujícíh přesné nastavení na minimum. Tento rezonátor, přesto že je v porovnání se známými nestabilními rezonátory podstatné jednodušší a výrobné levnější, zabezpečuje generaci záření s dobře definovaným a stabilním rozložením intenzity ve Vzdálené zóně bez postranníchmaxim i pro různé rozložení intenzity v blízké zóně.Příkladné uspořádání nestabilního rezonátoru pevnolátkového laseru...

Rezonátor plynového iontového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256286

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gardavský Jiří, Hanuš Radim

MPK: H01S 3/08

Značky: rezonátor, plynového, iontového, laseru

Text:

...trubice l je na přední straně zakončena Brewsterovým oknem gł, před nimž je upraveno výstupní zroadlo g. Zadní strana výbojové trubice l je zakončena zadním Breweterovým oknem gg, mezi nimž a odrazným zrcadlem Q je upraven otočně uložený zpožčovač Q fáze elektromagnetických vln. Laseuwý paprsek Qs vlnovou délkou či vystupuje výetupním zrcadlem 5, přičemžjlaserový paprsek 1 s vlnovouudélkou .či je odkloněn Brewstero Vým oknom gg...

Koncová část výbojové trubice plynového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238114

Dátum: 16.02.1987

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: H01S 3/03, H01S 3/086, H01S 3/08...

Značky: výbojové, trubice, plynového, část, laseru, koncová

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konstrukční úpravy trubic plynových laserů. Podstatou úpravy je to, že konce trubice 3 jsou opatřeny proti optickým elementům zátavným otvorem 11, nebo zátavnou trubičkou 4. Vynález tak řeší čištění ploch optických elementů před uzavřením výbojové trubice laseru.

Zapojení impulsního laseru s pasivní modulací činitele jakosti optického rezonátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248378

Dátum: 12.02.1987

Autori: Barhoň Jaromír, Rohlíček František

MPK: H01S 3/13, H01S 3/10

Značky: pasivní, impulsního, jakosti, modulací, optického, laseru, rezonátorů, činitele, zapojení

Text:

...z aktivního materiálu, zrcndly optického rezonátoru a impulsní budicí výbojkou, jejíž napájecí obvod je tvožen pracovnú kondenzátorem a sériovou indukčností podle vynálezu. jehož podstata spočívé v tom, že paralelné ke spojení pracovní kondenzátor, sériová indukčnost je připojen výstup spínacího prvku, připojenéhc svým vstupom na výstup zesilovače, na jehož vstup je připojena indikační fotodioda, vázanépřes optickou vazbu s...

Způsob zaměřování, vytyčování a rektifikace železničních kolejí metodou dlouhých tětiv s využitím laseru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231864

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hánek Pavel, Janota Jaroslav

MPK: G01C 15/00

Značky: metodou, zařízení, vytyčování, zaměřování, využitím, tětiv, provádění, rektifikace, způsobu, železničních, způsob, laseru, kolejí, dlouhých

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu spočívá v tom, že z polygonového pořadu se zaměří páry protilehlých zajišťovacích značek vypočítaných v státním souřadnicovém systému, na jejichž spojnici, libovolně v rozchodu koleje, se pomocí svislé rysky pohyblivého terče první koncové latě stabilizuje a signalizuje vzdálenější tzv. konec dlouhé tětivy, přičemž terč se navede do stopy připraveného paprsku He-Ne laseru a shodná druhá koncová lať se obdobně umístí do bližší...

Zapojení budicího obvodu impulsního výkonového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236583

Dátum: 15.11.1986

Autori: Neckář Ivan, Havel Antonín

MPK: H01S 3/09

Značky: impulsního, budicího, laseru, zapojení, výkonového, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení budicího obvodu impulsního výkonového laseru s budicím tranzistorem a spínacím tranzistorem. Zapojení lze využít zejména v zaměřovacích systémech, jako jsou např. lokátory poruch na optických kabelech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že báze spínacího tranzistoru 9 je spojena s emitorem budicího tranzistoru 3 a s anodou ochranné diody 4, jejíž katoda je připojena k bázi budicího tranzistoru 3, připojené přes vstupní odpor 2 k vstupní...

Způsob získávání inverze chemického laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229846

Dátum: 15.09.1986

Autor: Krajíček Vlastimil

MPK: H01S 3/095

Značky: chemického, laseru, inverze, získavání, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získání inverze chemického laseru, který by umožňoval využití vysoké hustoty energie obsažené v metastabilních stavech molekul, vznikajících například chemickou reakcí, pro získání inverze vybuzením aktivních center s dostatečnou rychlostí pro použití v impulsních laserech vysokých energií. Jako aktivní centra mohou sloužit například volné atomy. Takovéto lasery se používají pro výzkum řízené termojaderné syntézy....

Zapojení systému stabilizace frekvence jednofrekvenčního laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231450

Dátum: 15.06.1986

Autor: Stejskal Alois

MPK: G01B 9/02, H01S 3/10

Značky: stabilizace, frekvence, jednofrekvenčního, systému, zapojení, laseru

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení je v sérii zapojený řetězec s generátorem kvasistochastického průběhu frekvence spojený přes obvod logiky, zesilovač modulačního signálu, zesilovač signálu, fázový demodulátor s řídicím zesilovačem, vazebně spojeným s laserem. Obvod logiky je druhým výstupem spojen přes zpožďovací obvod s fázovým demodulátorem. Zapojení je výhodné pro laserový interferenční měřící systém.

Zařízení k nastavení plochy a hustoty ozáření svazkem paprsků z laseru na určeném objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229009

Dátum: 15.03.1986

Autor: Caha Archimíro

MPK: A61N 5/06

Značky: ozáření, hustoty, svazkem, plochy, paprsků, nastavení, určeném, objektu, zařízení, laseru

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zařízení je, že mezi laserem a stavitelným zrcadlem je umístěn kotouč, opatřený sadou čoček s různou ohniskovou vzdáleností, nastavitelnými do osy svazku z laseru. Zařízení je určeno zejména pro lékařské účely při ozařování svazkem světla z laseru.

Budicí dutina neodymového nebo rubínového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221579

Dátum: 15.02.1986

Autori: Rohlíček František, Syneček Jaroslav, Kvapil Jiří

Značky: budicí, neodymového, rubínového, laseru, dutina

Zhrnutie / Anotácia:

Využívá se při konstrukci budicí dutiny neodymového nebo rubínového laseru tvořené zrcadlem tvaru eliptického válce obsahující budicí výbojku a buď válcový výbrus aktivního materiálu dotovaného ionty neodymu, nebo válcový výbrus rubínu, umístěné v ohniskových přímkách eliptického válce. Dociluje se reabsorpce nežádoucí části světla ke zvýšení účinnosti budicího systému. Podstatou vynálezu je vložení selektivního rovinného zrcadla s odrazivostí...

Materiál pro totálně odrazná zrcadla výkonových CO2 laserů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218134

Dátum: 15.02.1985

Autori: Müller Ladislav, Chládek Lubomír, Černý Otakar, Vacek Jan

Značky: laseru, materiál, odrazná, totálně, výkonových, zrcadla

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál pro totálně odrazná zrcadla výkonových CO2 laserů k využití u zařízení používajících stimulované záření. Materiál s dobrou tepelnou vodivostí a současně s vysokou optickou odrazivostí a dobrou leštitelností a odolností proti mechanickému poškození leštěného povrchu. Materiál je tvořen dvojkovem s podložkou z kovu s dobrou tepelnou vodivostí, například z bezkyslíkaté mědi, a na ní naplátovanou vrstvou, například pomocí výbuchu - kovu...

Zařízení pro nastavení prostorového úhlu zrcadla laserů s řízenou délkou rezonátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217892

Dátum: 15.11.1984

Autor: Skopal Miroslav

Značky: laseru, zrcadla, prostorového, zařízení, délkou, úhlu, rezonátorů, řízenou, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavení zrcadla laserů s řízenou délkou rezonátoru vzhledem k optické ose laseru. Účelem vynálezu je vyřešení zařízení pro jednoduché snadné a rychlé stabilní nastavení požadované polohy zrcadel při menším počtu součástí a při menších nárocích na jejich výrobu se zaručenou vysokou citlivostí nastavení prostorového úhlu. Podstata zařízení pro nastavení zrcadla spočívá v tom, že na součástkách tělesa rezonátoru 1 a...

Přídavné zařízení k laseru určené pro homogenní ozáření pravoúhlých polí s plynule měnitelnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225434

Dátum: 01.10.1984

Autori: Plachý Jiří, Caha Archimiro Csc

Značky: laseru, ozáření, určené, polí, pravouhlých, homogenní, zařízení, plynule, plochou, přídavné, měnitelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné zařízení k laseru určené pro homogenní ozáření pravoúhlých polí s plynule měnitelnou plochou obsahující dvě odrazové plochy umístěné do optické dráhy laserového svazku, vyznačující se tím, že do optické dráhy laserového svazku (2) je umístěn optický filtr (12) opatřený dálkovým ovládáním (13) a první rovinná odrazová plocha (3) pevně spojená s prvním vychylovacím systémem (5) pomocí rotační osy (4), přičemž do optické dráhy rozmítaného...

Způsob úpravy spektrálně nezávislého absorbujícího povrchu elementů čidel z piezoelektrické a pyroelektrické keramiky pro detektory energie a výkonu laserů a jiných zdrojů elektromagnetického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 214976

Dátum: 15.09.1984

Autori: Voráček Jaroslav, Sladký Petr, Boudyš Miroslav Ing

Značky: elektromagnetického, energie, čidel, záření, keramiky, detektory, výkonu, absorbujícího, povrchu, způsob, elementů, jiných, laseru, nezávislého, piezoelektrické, pyroelektrické, spektrálně, zdrojů, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření spektrálně ne selektivního povrchu, v oboru vlnových délek 0,15 až 30 µm. Podle vynálezu se na optickou absorbující plochu čidla detektoru nanese vrstva vypalovací platinové suspenze. Vzniklá platinová vrstva se opatří částečnou vrstvou platinové černi. Vynález je možno použít i pro měření teplot radiačními metodami.

Způsob dosažení vysoké stability výkonu u CO2 laseru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216011

Dátum: 01.09.1984

Autori: Jiskra Jiří, Bláha Vít

Značky: dosažení, vysoké, laseru, způsob, výkonu, provádění, způsobu, stability, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobu i zařízení lze využít při výrobě CO2 laserů, které mají zrcadla rezonátoru umístěna v zakončeních uvnitř výbojové trubice a které jsou určeny pro průmyslové účely. Způsob a zařízení umožňuje dosažení vysoké stability výstupního výkonu během dlouhodobého provozu. Této vysoké stability se dosahuje tím, že obě zakončení výbojové trubice, volně spojená se skleněnou částí této trubice přes pružné membrány, se naklání pomocí ladicích...

Spôsob opracovania povrchu výrobkov zo skla infračerveným žiarením laseru a zariadenie k prevádzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214081

Dátum: 01.07.1984

Autori: Urbánek Peter, Kýška Ján, Jiskra Jiří Prom Praha

Značky: výrobkov, povrchu, infračerveným, prevádzaniu, laseru, opracovania, žiarením, spôsob, spôsobu, zariadenie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opracovania povrchu výrobkov zo skla infračerveným žiarením laseru spôsobujúci zmenu optickej priepustnosti skla alebo odparenie hmotnosti materiálu opracovávaného výrobku zo skla tak, že táto zmena má časový priebeh úmerný časovému priebehu dopadajúceho infračerveného žiarenia vyznačený tým, že na osovo-symetrický výrobok zo skla dopadá fokusované infračervené žiarenie laseru tak, že osovo-symetrický výrobok zo skla absorbuje toto...

Způsob spojování částí rezonátoru výbojových trubic plynových laserů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223514

Dátum: 01.05.1984

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

Značky: výbojových, laseru, rezonátorů, částí, plynových, trubic, způsob, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojování dílů při výrobě výbojových trubic plynových laserů. Vynález řeší způsob spojování jednotlivých dílů trubice. Podstatou způsobu je, že spojované díly trubice se po vytvrzení tmele umísťují do čerpaného prostoru a po dosažení vakua 1 - 10-5 Pa se ohřívají na teplotu 60 až 400°C a po celou dobu ohřívání se uvolňované těkavé látky neustále odčerpávají z prostoru rezonátoru. Využití tohoto způsobu je určeno převážně pro...