Patenty so značkou «laserovým»

Zariadenie na vykonávanie stimulácie mozgu laserovým kruhovo alebo elipticky polarizovaným svetlom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6800

Dátum: 03.06.2014

Autor: Kokoš František

MPK: A61N 5/06, A61N 5/00

Značky: svetlom, stimulácie, vykonávanie, elipticky, polarizovaným, zariadenie, kruhovo, laserovým, mozgu

Text:

...nadstavca. Je vytvorená z toho dôvodu, že rôzne druhy polarizácií dosahujú rôznu hĺbku vníku pri zachovaní polarizácie, čo závisí aj od vlastnosti ožarovaného tkaniva. Pri tkanivách, ako je tkanivo podlebečnej jamky a nervové bunky a krv, sa dajú predpokladať lepšie výsledky s kruhovou polarizáciou ako s lineámou, pretože kruhova polarizácia si zachovávasvoje vlastnosti na dlhšej dráhe ako lineárna polarizácia pri ožarovaní mäkkých tkanív, a...

Zariadenie pre vysoko dynamické 3D obrábanie obrobku laserovým lúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9629

Dátum: 10.11.2009

Autori: Jancsó Alex, Nittner Michael, Bergmann Jean Pierre, Döring Thomas, Patschger Andreas

MPK: B25J 19/00, B23K 26/08

Značky: lúčom, obrábanie, dynamické, vysoko, obrobků, zariadenie, laserovým

Text:

...osou. Tým, že os lúča sa dá vždy nakalibrovat na optickú os, možno používat komerčne dodávané zásuvné alebo skrutkové spoje na spojenie konca svetlovodivého kábla s kĺbovým ramenom.0024 Výhodné je vyrobit spojenie medzi svetlovodivým káblom a kalibračnou zostavou cez konektor existujúci na svetlovodivom káblí a zdierku usporiadanú na skrinke kalibračnej zostavy,ktoré spolu vytvárajú rýchlospojku.0025 Pretože svetlovodivý kábel nie je...

Zváranie tenkých plechov laserovým lúčom, najmä dielcov tvoriacich súčasť elektrospotrebičov pre domácnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4735

Dátum: 10.06.2003

Autori: Verna Eric, Briand Francis, Chouf Karim

MPK: B23K 26/00, B23K 35/22, B23K 26/12...

Značky: dielcov, súčasť, elektrospotrebičov, plechov, tvoriacich, laserovým, lúčom, zváranie, domácnost, najmä, tenkých

Text:

...kry-ciclii» plynu.Interakcia plazmy krycieho plynu s laserovým lúčom môže mať rôzne formy prejavu,avšak najčastejšie sa táto interakcia prejavuje absorpciou a/alebo difrakciou dopadajúceho laserového lúča, čo môže viesť k výraznému zníženiu hustoty výkonu lasera na povrchu cieľového materiálu a teda zmenšenie hĺbky prenikania laserového lúča do materiálu alebodokonca prerušenie interakcie medzi laserovým lúčom a materiálom, čo sa prejaví...

Zařízení pro regulaci doby expozice při zápisu laserovým svazkem na teplocitlivý papír

Načítavanie...

Číslo patentu: 258824

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pikous Michal, Klíma Miloš

MPK: G01D 15/10, G02B 26/02, B41M 5/18...

Značky: svazkem, teplocitlivý, zápisu, laserovým, regulaci, expozice, zařízení, papír

Text:

...na vstup obvodu řízení posunu teplocitlivého papíru je připojen výstup fotodetektoru odraženého záření. Fotodetektor odraženého záření je umístšn v rovině teplocítlivého u papíru, a to v poloprostoru, v něm je umístěna fokusační optika.Výhodou tohoto zařízení je, ie velmi jednoduše umožňuje na základě využití odraženého rozptylového světla adaptivně měnit dobu expozice.Příklad uspořádání zařízení podle vynálezu je schematicky uveden na...

Zařízení pro rozrušování tkáně laserovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258035

Dátum: 15.07.1988

Autori: Skobelkin Oleg, Saljuk Viktor, Brechov Jevgenij, Bašilov Vitalij, Malyšev Boris

MPK: A61B 17/36

Značky: zařízení, laserovým, paprskem, tkáně, rozrušování

Text:

...4,-cnymamum Ana oöecnponnmnanuñ paCCBKa 6 M 0 ü Taaan, a Pyóua 4 nmeernpononbnuü nas A Ann npoxona naaepHoPo~nyua M uanpannam mnm menodom 6, oąuu uoaeu HOT 0 p 0 P 0 aaxpenneu mecmxo HaAryöxe 4, a npyroü aaxpennea nonnmno c nomomsw mapan-»APa 7- Q Paöpra c npennaraemum ycwpoñcwnom uns pacceuenmaaamnmamm Memny paöounMuryöKaMn 3 n 4.°BHOHOPHH 6 CKaHrxaub cmnmaemcg Memy.BHympeHHnMu HOBGpXHOCTHMH paöoqux V ry 0 oK 3 ü 4 M pacmnrunaemca...

Zariadenie na elektrooptickú kontrolu, triedenie a značenie drevných povrchov s laserovým svetelným zdrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 236224

Dátum: 01.02.1988

Autori: Žilinec Ján, Orech Július Tibor, Požgaj Emil, Kyška Rudolf, Georgiev Ivan, Rajczy Ladislav, Garaj Jozef, Kleskeňová Miroslava

MPK: G01N 21/01

Značky: drevných, zariadenie, laserovým, kontrolu, zdrojom, značenie, povrchov, elektrooptickú, triedenie, světelným

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vykonávanie objektívnej kontroly drevných povrchov, dosiahnutie optimálnej rozlišovacej schopnosti, najmä vád menších rozmerov a vykonávanie neštandartných triedení podľa špecifických požiadaviek. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne umiestnením funkčných prvkov zariadenia na nadstavbách s presnými priečnymi a pozdĺžnymi suportami pohybujúcimi sa po optickej hlavici justažneho rámu, čím je umožnená ich presná justáž s...

Súradnicové zariadenie pre obrábanie laserovým lúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242191

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vladimar Drlík

MPK: B23K 26/10

Značky: súradnicové, lúčom, obrábanie, zariadenie, laserovým

Text:

...bez krytov, obr. 2 pohľad na dolnú časť laserovej hlavy s čiastočným rezom prítlačnej hlavy, obr. 3 pohlad na profil podložných líšt s položenou staviteľnou podložkou prerušenou vyznačeným prierezom, obr. 4 rez hornej časti stola obrobku s celistvou doskou a obr. 5 pohľad na zasúvatelné uchytenie laserovej hlavy s uchytením zrkadla a čiastočným razom priečneho suportu.Nosnou časťou súradnicového zariadenia je tréma 1, ktorá je z...

Zařízení k perforování tyčovitých předmětů, zejména filtrových cigaret, laserovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250230

Dátum: 15.04.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Mattei Riccardo

MPK: A24D 3/02

Značky: filtrových, zejména, paprskem, cigaret, laserovým, perforování, zařízení, tyčovitých, předmětů

Text:

...vysvětleny. Laserový svazek 55 vychází z laserového generátoru 5, který je umístěn u konce hřídele 52 nesoucĺho ozubené kolo 53. -Laserovýsvazek 55 je vyohylováií do axialního výre zu 54 ven z hřídele 52 pomocí dvou reflektorü 57, 58, které leží v ose trubkového hřídele 52. Reflektor 57, na který dopadá laserový svazek 55 nejdřív, je tvořen polopropustným zrcadlem. Toto zrcadlo rozděluje laserový svazek E 55 na dva dílčí svazky 53, 69,...

Justážny rám pre zariadenie smerovacieho osvetlenia s laserovým svetelným zdrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 233382

Dátum: 01.01.1987

Autori: Georgiev Ivan, Žilinec Ján, Kleskeňová Miroslava, Orech Július Tibor, Požgaj Emil

MPK: B27G 23/00

Značky: laserovým, justážny, osvetlenia, zdrojom, smerovacieho, zariadenie, světelným

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť pevné uchytenie laserovej hlavice s optickým nástavcom a jej presnú justáž. Vynález zohlasňuje nerovinnosti upínacích plôch a umožňuje pevné spojenie viacerých smerovacích zariadení osvetlenia s laserovým svetelným zdrojom. Zároveň sa zvyšuje bezpečnosť práce. Popísaného účelu vynálezu sa dosiahne uložením suportu s nastavovacou skrutkou a pastorkom na prizme nosníka. Pastorok je pohyblivo uložený na ozubenom hrebeni...