Patenty so značkou «laserových»

Spôsob riadenia bezpečnosti vykresľovania laserových zariadení nastavovaním výkonu laserového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7142

Dátum: 02.06.2015

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G02B 27/00, G01M 11/02, G02B 26/10...

Značky: laserového, riadenia, laserových, bezpečností, žiarenia, výkonu, spôsob, zariadení, nastavovaním, vykresľovania

Text:

...stanovenú hodnotu alebo výkon vôbec neobmedzí. Vzdialenosti jednotlivých objektov nachádzajúcich sa vo vykresľovacom priestore laserového zariadenia je tiež možné zmerať jednorazovo tzv. kalibračným bezkontaktným meraním,pričom namerané hodnoty vzdialeností sa následne uložia do pamäte riadiaceho zariadenia a počas prevádzky sa považujú za konštantné. Vzdialenosti jednotlivých objektov nachádzajúcich sa vo vykresľovacom priestore...

Spôsob zvyšovania intenzity žiarenia laserového zväzku modrej oblasti spektra pomocou spájania laserových zväzkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7096

Dátum: 05.05.2015

Autori: Dubec Viktor, Kubošek Pavol

MPK: G02B 27/10, H01S 3/00, H01S 3/08...

Značky: laserových, modrej, pomocou, spektra, zvyšovania, laserového, zväzku, spájania, intenzity, oblastí, spôsob, zväzkov, žiarenia

Text:

...pásmo nastavené tak, aby filter odrážal žiarenie s vlnovou dĺžkou menšou ako 450 nm a prepúšťal žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako 460 nm.Viacero optických systémov zhodných s opísaným systémom je možné kombinovať tak, že ich výstupné laserové zväzky tvoria laserovú maticu. Napr. minimálne dva výstupné laserové zväzky a pochádzajúce z minimálne ôsmich modrých diódových laserov sú usporiadané v priestore rovnobežne tak, že tvoria...

Zariadenie na ochranu pred expozíciou laserovému žiareniu v okrajových častiach vykresľovacieho priestoru laserových zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6837

Dátum: 02.07.2014

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G03B 27/00, G02B 27/00, G02B 27/09...

Značky: priestoru, žiareniu, zariadení, okrajových, expozíciou, častiach, zariadenie, vykresľovacieho, laserovému, ochranu, laserových

Text:

...priestoru laserového zariadenia.Obr. 5 znázoníuje rez BB z obrázka 4.Na obr. la vľavo je znázomený Výstupný otvor l laserového zariadenia, z ktorého vystupuje laserové žiarenie, na obr. lb vpravo je ten istý Výstupný otvor prekrytý V spodnej časti clonou g. Clona z sa nachádza pred výstupným otvorom L a zabraňuje expozícii V spodnej okrajovej časti vykresľovacieho priestoru. Výšková poloha clony z sa nastavuje jej posunom nahor a...

Optická sústava na spájanie viacerých laserových svetelných lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4738

Dátum: 03.05.2007

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G02B 27/10

Značky: spájanie, optická, sústava, laserových, lúčov, viacerých, světelných

Text:

...o 90 stupňov. Takto upravene lúče sa spájajú vo výstupnom polarizačnom beam spliteri do jedného lúča.Výsledkom je spojenie 4 vstupných lúčov do jedného spoločného lúča. Opakovanim uvedenej optickej sústavy je možné spojit navzájom aj väčší počet lúčov ako 4.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je pohľad na usporiadanie optickej sústavy v pôdoryse.Vstupujúce laserové lúče 1 a 2 sú spojene pomocou polarizačného beam splitera PBS. Smery...

Spôsob odstraňovania laserových okovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3664

Dátum: 20.09.2005

Autori: Brunner Hanspeter, Fischer Peter

MPK: C11D 11/00, C11D 1/38, B23K 26/00...

Značky: laserových, odstraňovania, spôsob, okovín

Text:

...do ďalšieho stupňa úpravy bez opätovného nahrdzavenia. Moriace roztoky kyseliny fosforečnej poskytujúuž po absorpcii niekoľkých gramov železa biele, ťažkorozpustné zvyšky najmä fosforečnanu železitého, ktoré môžu inkrustovať zariadenie. V nasledovnom oplachovacom kúpeli sa prídavne uskutočňuje - podmienene zvyčajným prenášaním výrobkov od zóny k zóne - obyčajne nežiaduce, nezvládnuteľné fosfátovanie železom, ktoré zabraňuje napríklad...

Nosič pre tlač malorozmerových plošných útvarov v laserových tlačiarňach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 433

Dátum: 11.05.1994

Autori: Ložek Štefan, Gašparík Ivan

MPK: B65H 9/20

Značky: nosič, tlač, malorozmerových, plošných, útvarov, laserových, tlačiarňach

Text:

...alebo opätovným vložením nosiča s potláčaným útvarom po jeho otočeni.V obidvoch prípadoch sa zárezy umiestñujú tak, aby sa minimalizovala plocha, ktoré je nimi zakrytá a preto sa nedáUvedené technické riešenie umožňuje potlač potlačiteľných malorozmerových neštandardných plošných útvarov v laserových tlačiarňach, pričom potláčaný materiál musí spĺňať jedinú podmienku (samozrejme okrem toho, že je potlačitelný), a to tú,že musí byť...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého granátu dotovaných ionty neodymu, případně také ceru nebo chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268114

Dátum: 14.03.1990

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/20

Značky: granátu, laserových, ionty, monokrystalů, yttrito, neodymu, dotovaných, případně, chromu, způsob, také, hlinitého, přípravy

Text:

...se nad taveninou vytvoři mezi vloženou elektrodou se zápornýn potenciálem oproti kelinku a hladinou taveniny elektrické pole, jehož průněrná vertikálni složka má gradient 1 až 5 Vlmm. Timtn způsobem se dosàhne v atmosfére u hladiny tavaniny silněji redukčni podminky, což je dáno tip, že se zamezi přirozenénu úniku elektronů z prostoru nad hladinou taveniny. Elektrony se tam vytvářeji ionizaci etomů ar gonu, která při teplotách táni...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého perovskitu dotovaných ionty ceru, neodymu a nebo erbia

Načítavanie...

Číslo patentu: 268111

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Josef, Bouček Ivan, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Zikmund Jan

MPK: C30B 29/20

Značky: perovskitu, způsob, ceru, laserových, přípravy, neodymu, dotovaných, ionty, hlinitého, erbia, monokrystalů, yttrito

Text:

...5.Funkce nolybdenu, wolíramu a chrclu v tavenĺně apočívá v tom, že v důsledku své tendence vytvářet kationty o valenci vyšší, než kladně trcjvnlentní zároveň podporují vznik kladně dvojvalentních iontů škodlivých příměsí (Sn 2, Ybê a Eu 2), které v této formě z taveniny vytékají.Čištění od Sn,Eu n Yb je účinné, ale relativně pomalé, proto ee u materiálů silně znečištěných těmito ionty nemůže uplatnit a navíc nezabraňuje pěstování AP úmyslně...

Způsob řízení rozložení dopadající energie svazku laserových paprsků a zařízení pro vykonávání způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266053

Dátum: 14.11.1989

Autori: Honzík Oldřich, Stolař Pavel

MPK: H01S 3/101, G02B 5/12

Značky: laserových, energie, svazků, paprsků, způsobu, zařízení, vykonávání, rozložení, dopadající, způsob, řízení

Text:

...se superpozičním členem.Výhodou řešení podle vynálezu je skutečnost, že kombinací trojúhelníkových, sinusovýcha obdělníkových kmitů lze dosáhnout v podstatě zvoleného kmitu zrcadla odrážejícího laserový paprsek na zpracovávaný povrch a tím i zvoleného průběhu kmitu paprsku po zpracovávané ploše. Řízeným průběhem kmitu lze tedy zpomalit pohyb oscilujícího paprsku po povrchu zpracovávaného předmětu v místech, kde je požadována vyšší...

Způsob přípravy laserových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244174

Dátum: 01.06.1988

Autori: Voddák Jioí, Dvooák Jioí

MPK: C30B 29/28, H01S 3/00

Značky: laserových, způsob, tyčí, přípravy

Text:

...opracuje brusivem, tvořeným diamantem, karbidem křemíku, karbidem boru nebo nitridem boru o zrnitosti 1 až 20 /um a poté brusivem složeným z uvedených materiálů o průměrné zrnitosti, odpovídající 125 až 300 zrnitosti brusiva, použitého v předchozí operaci.Tehdy zesilení a tím účinnost laseru stejně jako stabilita jeho parametrů mají vyhovující úroveň, respektive klesaji se vzrůstajícim čerpánim, což je pro stabilitu parametrů laseru...

Optický prvek k samofokusaci výkonných laserových paprsků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255087

Dátum: 15.02.1988

Autor: Gardavský Jiří

MPK: H01S 3/086

Značky: prvek, paprsků, výkonných, laserových, opticky, samofokusaci

Text:

...31 do opticky řidšího prostředí lg s indexem lomu Q 2 pod úhlem dopadu 3, jehož hodnota jevětší než je BrewsterůvB a menší než je kritićký úhel dopadu EC, což dává vztaharctg n 2/nl B m ě - arcsin nz/nl. (A) obě optická prostředí ll a lg jsou homogenní, izotropní a neabsorbující.šířkou laserového paprsku ze kterého laserový paprsek dále diverguje pod úhlem §. Para d r metry samofokusace E, go, šozávisejí na výkonu laserového paprsku 5 a...

Zariadenie na optické čerpanie laserových tyčí aktivovaných iontami neodymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244972

Dátum: 15.11.1987

Autori: Gapšis Algis Adolfo, Bansevieus Ramutis-petras Juozo

MPK: H01S 3/139, H01S 3/09, H01S 4/00...

Značky: tyčí, čerpanie, iontami, laserových, aktivovaných, optické, zariadenie, neodymu

Text:

...čerpaciehou svetla celkom odiiltrovaný alebo je odfiltrovaný nedostatočne.Laserová tyč z yttritohliniteho granátu aktivovaného iontami neodymu, ktorá má priemer 5 mm a dĺžku 70 mm, je umiestnená rovnobežne s kryptonovou výbojkou s rozmermi výbojkovej dráhy odpovedajúcimi rozmerom tyče vo valcovo-m pozlátenom reflektore s priemerom 50 mm a dĺžkou 75 milimetrov. Laserová tyč je pritom uložená v trubici o hrúbke steny 1,5 mm z...

Zmes pre orchannú vrstvu, najmä proti tepelnému účinku laserových lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237801

Dátum: 15.03.1987

Autori: Senecký Ladislav, Trebichavský Ctibor, Čierny Dušan

MPK: C04B 28/26, F16L 59/00

Značky: najmä, tepelnému, lúčov, orchannú, vrstvu, proti, účinků, laserových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je ochrana kovového stola proti tepelným účinkom laserového lúča. Uvedeného účelu sa dosiahne ochrannou vrstvou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pred jej nanášaním je v polocestovitom stave a na 1 kg kremičitého piesku obsahuje 0,04 až 0,20 kg kremičitanov sodných rozpustených vo vode a 100 až 350 cm3 vody.