Patenty so značkou «laserový»

Spôsob tvorby farebného laserového obrazu s vysokým odrazovým výťažkom a dokument, na ktorom je farebný laserový obraz takto vytvorený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19092

Dátum: 16.02.2012

Autori: Lazzari Jean-pierre, Lazzari Jean Marc

MPK: B41M 5/26, B42D 15/00, B41M 5/34...

Značky: vysokým, vytvorený, odrazovým, laserového, takto, laserový, výťažkom, obraz, spôsob, farebný, tvorby, farebného, ktorom, obrazů, dokument

Text:

...za následok generovanie šedej farby, ktoré je na škodu kvalityobrazu. Inak tlačové parametre farieb, kvalita použitých tlačových farieb a odrazivosť týchtotlačových farieb spôsobujú, že fixný 25 biely podiel (W), vztiahnuté na veľkosť pixelu,nepredstavuje nevyhnutne dobrý podiel pre generovanie kvalitného obrazu.Ak ide o tlačené dokumenty, boli pre tlač pixelov navrhnuté aj ďalšie farby, akými sú farby YMC, ktoré predstavujú, ako bolo uvedené...

Zaostrovacia hlava pre laserový zväzok so šošvkami majúcimi hrúbku na okrajoch najmenej 5 mm a zariadenie a spôsob rezania laserom používajúcim takú zaostrovaciu hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16146

Dátum: 17.08.2010

Autori: Jouanneau Thomas, Maazaoui Hakim, Ballerini Gaia, Verna Eric, Briand Francis, Debecker Isabelle

MPK: B23K 26/04, B23K 26/38, B23K 26/06...

Značky: spôsob, šošvkami, zaostrovacia, zariadenie, majúcimi, okrajoch, rezania, hrúbku, používajúcim, hlava, zaostrovaciu, zväzok, laserom, hlavu, laserový, najmenej, takú

Text:

...pozdĺž smeru šírenia zväzku a priblíži sa k zaostrovacej šošovke 1 do vzdialenosti F, až dosiahne posunutie roviny zaostrenia (PFD). Napomáha sa tak premene počiatočného zaostreného zväzku (FFI) na posunutý zaostrený zväzok (FFD), majúci menej dobré rezné0010 Kontaminácia povrchu optických zariadení okolitým prostredím, to jest prachom, vrhaním častíc kovu alebo vlhkosťou, a ich starnutie, sú faktory,ktoré zvyšujú absorpciu šošoviek a...

Laserový pásový zvárací stroj a spôsob zvárania pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8920

Dátum: 16.07.2005

Autori: Jungeblodt Clemens, Neumann Manfred

MPK: B21B 15/00, B23K 26/38, B23K 26/26...

Značky: spôsob, zvárací, zvárania, laserový, pásový, stroj, pásu

Text:

...rozdelenie lúča na kon coch pásov.0013 Na rezanie nábežných, resp. výstupných koncov pásov po zvedeni vopred prirezaných koncov pásov do prostriedku je možné do stredovej polohy vykývnut aj zváraciu optiku.Pripadne potrebné zmeny ohniskovej vzdialenosti sa vykonajú špeciálnymi zaostrovacímísystémami. Optické vlastnosti laserového lúča sa udržiavajú nezmenené v dôsledku výkyvulaserovej hlavice po rovnakom polomere vzhľadom na stred výkyvu.0014...

Laserový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11912

Dátum: 24.06.2004

Autor: Baghai Shahin

MPK: G01J 5/08

Značky: systém, laserový

Text:

...lasera V medziachbezpečnosti, ktoré umožňujú dostatočnú jasnosť, ktorá je ako bezpečná, tak í účelná. Keď je meranie cieľaZ obchodných a bezpečnostných dôvodov sú laserové zariadenia bežne klasiñkované zhľadíska jasu ako trieda 2 (nižšia než l miliwatt), alebo trieda 3 A (nižšia než 5podmienkach. Jasnejšie lasery vyžadujú väčšie bezpečnostné opatrenia a riadenia. Užítie najnižšej dosiahnuteľnej jasnosti je lacnejšie a bezpečnejšie. Podľa...

Laserový spôsob zvárania pre výrobu kovového radiaceho prvku prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2486

Dátum: 26.05.2004

Autor: Kirschdorf Dieter

MPK: B23K 26/00, F16H 63/30

Značky: převodovky, laserový, výrobu, radiaceho, prvků, spôsob, kovového, zvárania

Text:

...miestaspojenia, pretože vopred sa už musia vytvarovať odplyňovacie kanály v aspoňjednej z oboch súčastí, ktoré je potrebné zvariť. Okrem toho je zvarový šev rozdelený na sled diskrétnych čiastkových členov zvarového šva, čo jednak robí zvárací proces nákladnejším a jednak celkovo vedie k zmenšeniu zaťažiteľnosti miesta spojenia, čo sa dá vyrovnávat iba zvýšením počtu zvarových švov. Pretože sa pre radiace prvky prevodovky používajú...

Laserový transpordér na deaktivovanie laserového detektora rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3794

Dátum: 01.05.2003

Autor: Bogh-andersen Torben

MPK: G01S 7/48

Značky: rychlostí, laserový, deaktivovanie, detektora, laserového, transpordér

Text:

...signálu detektora na elektrickýsignál detektora a vyslanie spomenutêho signálu ako vstupu domikroprocesora, progranl mikroprocesora na porovnanie prijatého elektrického signálu z detektora s uvedenými referenčnými hodnotami databázy, na vybratie zodpovedajúcej druhej frekvencie,alebo ak sa nenájdu referenčné hodnoty na vybratie prvej frekvencie ako druhej frekvencie, a vyrábajúceho rušiaceho elektrického signálu s vybranou frekvenciou,...

Laserový merač deformácie pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 260334

Dátum: 15.12.1998

Autor: Abdalla Abdallatif

MPK: H01S 3/101, G02B 27/64, G01B 21/32...

Značky: pneumatik, deformácie, laserový, merač

Text:

...z troch zdrojov laserového žiarenia 50, 60, 70 umiestnených V rôznych výškach a v rôznych rovinách na jednej nosnej konštrukcii 4 D a to tak, že nosnékonštrukcia 40 je opatrená priečnym ramenom 10, na ktorého koncoch sú dva spodné zdroje laserového žiarenia tak, že jeden zdroj 60 je z jedného boku pneumatiky 110 a druhý zdroj 70 je z druhého boku pneumatiky 110.Tretí zdroj laserového žiarenia 50 je umiestnený na no-sniku konštrukcie 40, tak,že...

Laserový fluorimetrický detektor pro mikrosloupcovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 268787

Dátum: 11.04.1990

Autori: Belenkij Boris, Něčajev Sergej, Lobazov Alexandr, Mostovnikov Vasilij

MPK: G01N 30/74

Značky: chromatografii, laserový, fluorimetrický, detektor, mikrosloupcovou

Text:

...upuuoyroxanoü wopuu xaaepnoro uanyqenmn c paanouepnuu paonpenexeaueu uomuocmu no nnomanu, Amaàparna orpauuwusaew uaxcnuaxsnyn nuny noxocxx no 6 Mu, unnuMQJBHEH annaa nouocxm 1 mu. Taxuu oöpaaou, nawexmnpyeunü oómeu uoxew uzasne pevynupoaawscs om 0,25 zo 1,5 uxn. Hocneuonoxousuñ oöwan newexwopa He oonec 0,05 nan. Manyuenue Qxyopecuannwm aoaöyuaamcn uunon aoxuu 325 au H perucwpnpyewcs na nxnne gonna 550 iu. cucmeua permcmpauuu paöomaew n...

Laserový anemometr pro měření rychlostí ve více bodech prostoru proudící tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268245

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gardavský Jiří, Severa Miroslav

MPK: G01P 5/02

Značky: měření, tekutiny, anemometr, více, prostoru, proudící, rychlostí, bodech, laserový

Text:

...možnost plynulé změny vzájemné polohy bodů měření. Další výhodu je možnost uspořédat body měření v optické ose laserového anemometru. V uspořádání s nízkým počtem bodů měření lze laserový enemonetr podle vynálezu realízovst jednodušejí než dosud známé řešení.Příklad provedení optické části laserového anemometru ppdle vynálezu je v uspořá dání se dvěma body měření v optické ose laserového anemometru znázorněn schematicky na přípojeném...

Dvojohniskový laserový anemometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 267979

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gardovský Jiří, Baudyš Antonín, Klaboch Ladislav

MPK: H01S 3/101, G02B 27/10

Značky: laserový, anemometr, dvojohniskový

Text:

...vnitřní objektiv a objektiv anemometru je výhodně umístěna clona prostorovéVýhodou dvojohniskového laserového anemometru podle vynálezu je zejména snižený počet optických prvků ajejích uspořádání. ktoré vytváří souosost vysílaných paprsků a světelných toků. rozptýlených částici. Navržené uspořádání optiky odstraňuje jednak nutnost mechanického spřažení při otáčení dvojici optických sond a jednak nahrazuje řešení souososti s použitím...

Dvousložkový dvoubarevný laserový anemometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 261180

Dátum: 12.01.1989

Autori: Gardavský Jiří, Hanuš Radim

MPK: G01P 5/02, H01S 3/086

Značky: anemometr, dvousložkový, laserový, dvoubarevný

Text:

...formou optických sekci, které lze zařadit do některých komerčních optických soustav laserových dopplerovskýoh anemometrů bez dalších nákladných úprav těchto soustav.Příklad provedení dvousložkového dvoubarevného laserového anemometru podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, který představuje schematický náčrtek optické soustavy anemometru podle vynálezu.V směru šíření vstupního polyohromatického laserového paprsku l s...

Laserový rezonátor s polarizátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250413

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kvapil Jiří, Košelja Michal

MPK: H01S 3/08

Značky: laserový, polarizátorem, rezonátor

Text:

...na třemi zrcadly umožňuje tak emisi polarizovaného světla bez vysokých nárokü na jakost polarizatorů a V případech, kdy materiál laserové tyče polarizuje světlo nedokonale, umožňuje docílit lepší jakost Výstupního svazku a vyšší energetickou účinnost laseru.Výkresüm, jsou uvedena dvě různá možná provedení laserového rezonatoru s polarizátorem podle vynálezu.Na obr. 1 je zakreslena odrazivé zrcadlo 1 a polopropustná zrcadla 2, 3, dále...

Diferenční laserový interferometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238145

Dátum: 16.02.1987

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: G01B 9/02, H01S 3/02

Značky: diferenční, laserový, interferometr

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenční laserový interferometr sestává ze zdroje světla (A), dělicí jednotky (B), zpětného odrazného systému (C)a detekčního systému (D). Podstatou řešení je, že dělicí jednotka (B) obsahuje v každé cestě svazků světla polarizující děliče(3, 5, 13, 16, 18, 22, 23), nejméně jeden koutový odražeč (7, 8, 14) a polarizační elementy, přičemž zpětný odrazný systém (C) je tvořen nejméně jedním odražečem (11, 15) v každé cestě svazků světla....

Kombinovaný laserový interferometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238144

Dátum: 16.02.1987

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/02, G01B 9/02

Značky: interferometr, kombinovaný, laserový

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je, že sestává ze dvou různých typů interferometrů, například z lineárního a diferenčního, majících společný zdroj světla (A) a společné optické prvky, například dělicí jednotku (B) se dvěma polarizujícími děliči (8, 10) a zpětnými koutovými odražeči (12, 13) a rovinný odražeč (18). Kombinovaný laserový interferometr je určen jako víceúčelový, umožňující dva různé typy měření jediným zařízením.

Laserový interferometr s ortogonálně lineárně polarizovanými svazky a nepolarizujícím děličem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218454

Dátum: 15.03.1985

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

Značky: interferometr, svazky, nepolarizujícím, lineárně, laserový, polarizovanými, děličem, ortogonálně

Zhrnutie / Anotácia:

Laserový interferometr s ortogonálně lineárně polarizovanými svazky a s nepolarizujícím děličem. Podstatou interferometru je, že nepolarizující dělič splňuje podmínky propustnosti a odraznosti desky v rovině kolmé, respektive rovnoběžné s rovinou dopadu. Interferometr je určen zejména pro systém, který používá různých typů vlastních interferometrů jak lineární, diferenční apod.

Zapojení vyhodnocovací elektroniky pro laserový interferenční odměřovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 224149

Dátum: 01.11.1984

Autori: Stejskal Alois, Popela Bohumír

Značky: systém, zapojení, elektroniky, laserový, interferenční, vyhodnocovací, odměřovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vyhodnocovací elektroniky pro laserový interferenční odměřovací systém, vyznačené tím, že vstupy (21 a 22) interferenčních signálů A a B jsou paralelně spojeny s indikátorem (1) signálů a se vstupní jednotkou (2) obsahující výstupy (31 a 32) o údaji znaménka a přírůstku signálu, jejíž třetí výstup je propojen jednou větví přes obvod (3) průkladů a druhou větví přes spínač (4) průkladů do uzlu spojeného se společným vstupem (25)...

Zapojení korekční jednotky pro laserový interferometr pracující ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223498

Dátum: 01.05.1984

Autor: Popela Bohumír

Značky: jednotky, zapojení, laserový, vakuu, pracující, interferometr, korekční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení korekční jednotky pro laserový interferometr pracující ve vakuu. Podstatou vynálezu je zapojení nejméně jednoho čidla teploty materiálu přes diferenční zesilovač s prvním sumátorem, jehož výstup je spojen přes dekádu koeficientu roztažnosti, druhý sumátor, hlavní sumátor jednak přes komparátor s indikátorem a jednak přes přepínací obvod s analogově číslicovým převodníkem. Mezi druhý a hlavní sumátor je zapojen...

Laserový interferometr s ortogonálními lineárně polarizovanými svazky paprsků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215573

Dátum: 15.04.1984

Autori: Kršek Jiří, Petrů František

Značky: paprsků, svazky, lineárně, interferometr, ortogonálními, laserový, polarizovanými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká laserového interferometru s ortogonálními lineárně polarizovanými svazky paprsků ve vlastním interferometru. Interferometr je určen k měření délek ve dvou souřadnicích a k měření přímočarosti. Podstatou vynálezu je, že dělicí jednotka interferometru je tvořena polarizujícím děličem a jeden, případně oba zpětné odrazné systémy jsou tvořeny koutovým odražečem a střechovým hranolem. Předmět se hodí pro přesná měření délek.