Patenty so značkou «laserom»

Zaostrovacia hlava pre laserový zväzok so šošvkami majúcimi hrúbku na okrajoch najmenej 5 mm a zariadenie a spôsob rezania laserom používajúcim takú zaostrovaciu hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16146

Dátum: 17.08.2010

Autori: Ballerini Gaia, Debecker Isabelle, Jouanneau Thomas, Briand Francis, Verna Eric, Maazaoui Hakim

MPK: B23K 26/38, B23K 26/04, B23K 26/06...

Značky: rezania, majúcimi, používajúcim, zaostrovaciu, šošvkami, hlavu, laserom, okrajoch, spôsob, najmenej, laserový, zaostrovacia, takú, hrúbku, zariadenie, hlava, zväzok

Text:

...pozdĺž smeru šírenia zväzku a priblíži sa k zaostrovacej šošovke 1 do vzdialenosti F, až dosiahne posunutie roviny zaostrenia (PFD). Napomáha sa tak premene počiatočného zaostreného zväzku (FFI) na posunutý zaostrený zväzok (FFD), majúci menej dobré rezné0010 Kontaminácia povrchu optických zariadení okolitým prostredím, to jest prachom, vrhaním častíc kovu alebo vlhkosťou, a ich starnutie, sú faktory,ktoré zvyšujú absorpciu šošoviek a...

Zariadenie na zváranie laserom a využitie tohto zariadenia na privarenie plechovej strechy alebo držiaka strešného okna na bočnú stranu kabíny motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19220

Dátum: 15.07.2010

Autori: Gelabert Arrieta Ignacio, Riviere Séverine, Morisset Philippe

MPK: B23K 26/02

Značky: zariadenia, střechy, vozidla, laserom, kabiny, strešného, motorového, bočnú, zariadenie, držiaka, privarenie, stranu, plechovej, zváranie, využitie, tohto

Text:

...nazváranie laserom, aby sa pomocou zvárania spájkovaním spojil prvý plechovýEP 2473 312 35453 diel s druhým plechovým dielom, pričom toto zariadenie obsahuje rám nesúci hlavu, ktorá vyžaruje laserový lúč, a hrdlo na podávanie spájkovacieho drôtu,ktoré sú prispôsobené na vytvorenie zvaru pozdĺž spojovacej línie medzi spomenutým prvým a druhým plechovým dielom, pričom spomenutý rám navyše nesie prítlaćný valček určený na pritláčanie...

Spôsob a zariadenie pre laserom podporovaný ohyb obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18296

Dátum: 28.06.2010

Autori: Bammer Ferdinand, Schuöcker Dieter, Schumi Thomas, Sperrer Gerhard

MPK: B21D 37/16, B21D 5/02

Značky: podporovaný, obrobkov, zariadenie, laserom, spôsob

Text:

...pre ovplyvnenie žiarenia aspoň čiastočne v základnom telese nástroja presmeruje, rozšíri a cez výstupný otvor pre žiarenie sa zavedie na obrobok, sa môže jednak použiť takáto ohybová zápustka na každom obvyklom ohybovom Iise, alebo ohraňovacom Iise, a jednak pre spôsob ako zdroj žiarenia sa môže použiť každý obyčajný zdroj žiarenia, ktorý je vhodný na vytvorenie sústredeného zväzku žiarenia. To prestavuje veľkú ekonomickú výhodu, pretože...

Nosový aplikátor na intranazálne ožarovanie krvi laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5457

Dátum: 07.06.2010

Autori: Jurínyi Ľudovít, Kokoš František

MPK: A61M 1/36, G21K 5/00, A61N 5/06...

Značky: laserom, aplikátor, nosový, intranazálne, ožarovanie

Text:

...a tak isto na neuro-svalove vlákna, voľné ukončenie nervov, krviniek, /Pacinis corpsules, Krause and bulb/ receptorov folikúl atď. Senzory, ktoré prijímajú laserovú stimuláciu sú pravdepodobne rozvetvené nervové vetvičky /dissociative nerve twiggs/ vedľa mikrotepny. Ked stimulujúce signály vstúpia do mozgu, začnú byť spracovávané mozgom, sú distribuované k príslušným častiam mozgu a tým napomáhajú pri syntéze mozgových, encefalických...

Spôsob laserového zvárania CO2 laserom s dynamickou dýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13053

Dátum: 03.09.2009

Autori: Lefebvre Philippe, Chouf Karim

MPK: B23K 26/08

Značky: laserového, laserom, spôsob, dynamickou, zvárania, dýzou

Text:

...hélium, čo je plyn s vysokým ionizačným potenciálom a umožňuje ochranu pred vznikom plazmy z asistenčného plynu, a to až do laserových výkonov dosahujúcich aspoň hodnoty 45 kW.0013 Nevýhodou hélia je však to, že je drahé, a mnoho užívateľov laserov tak dáva prednosť používaniu iných plynov alebo plynných zmesí. ktoré sú lacnejšie než hélium, ale napriek tomu umožňujú obmedziť tvorbu plazmy z asistenčného plynu, a tak dosiahnuť pri zváranl...

Spôsob rezania laserom majúcim aspoň jedno vlákno na báze yterbia s kontrolou aspoň výkonu laserového zdroja, priemeru zaostreného lúča a kvalitatívneho faktora lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9580

Dátum: 22.01.2007

Autori: Briand Francis, Chouf Karim, Verna Eric, Maazaoui Hakim

MPK: B23K 26/38, B23K 26/06, B23K 26/14...

Značky: majúcim, jedno, laserom, laserového, kvalitatívneho, kontrolou, báze, výkonu, aspoň, lúča, spôsob, yterbia, rezania, priemeru, zdroja, zaostreného, faktora, vlákno

Text:

...zatiaľ čo excitovaným prvkom alebo prvkami sú jedno vlákno alebo vlákna s yterbiovým jadrom,výhodne vlákna z oxidu kremičitého.Okrem toho sa v rámci vynálezu bez rozdielov používajú výrazy prostriedky na generovanie laserového lúča a rezonátor. Tento typ laserového zdroja je obvykle označovaný ako laserový zdroj s vláknom alebo s yterbiovým vláknom, pretože ich zosilňovacímprostredím je siet jednotlivých optických vlákien, ktorých jadro je...

Zobrazovací panel, majúci laserom indukované prvky na presmerovanie svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12299

Dátum: 12.01.2007

Autori: Polcyn Adam, Ragan Deirdre, Arbab Mehran

MPK: G02B 27/22, G09F 13/18, B23K 26/08...

Značky: zobrazovací, prvky, indukované, laserom, presmerovanie, světla, panel, majúci

Text:

...a druhým koncom, pričom prvky sú zakrivené a nasmerovávajú elektromagnetické žiarenie od prvého konca k druhému koncu pre pôsobenie ako optický kanál aleboPrehľad obrázkov na gýkresoch0006 Vynález bude opísaný s odkazom na nasledujúceobrázky výkresov, pričom vzťahové značky označujú rovnaké súčasti.0007 Obr. 1 znázorňuje schematický pohľad (niev mierke) na časť zobrazovacieho zariadenia, ktoré nezahŕňa znaky tohto vynálezu.0008 Obr. 2...

Spôsob diaľkového zvárania laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5287

Dátum: 06.11.2006

Autor: Bergmann Uwe

MPK: B23K 26/08, B23K 26/14

Značky: zvárania, laserom, diaľkového, spôsob

Text:

...je vytvoriť spôsob diaľkového zvárania laserom v úvode opísaného druhu, ktorývyžaduje nižšie náklady na inštaláciu a prevádzku.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že plazma vznikajúce pri zváraní sa odstráňuje pomocou prúdu vzduchu, ktorý sa vytvára ventilátorom a vedie kanálom na vedenie vzduchu, ktorý je ohraničenýotvormi, tým spôsobom, že tento prúd zaberá celýprierez kanála na vedenie vzduchu.Pritom sa využije tá okolnosť, že...

Laserom označkované polymérne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1879

Dátum: 08.09.2004

Autori: Dordevic Michael, Langdon Donald Robert

MPK: C08K 9/00, C08K 3/00, B41M 5/26...

Značky: polymérne, laserom, kompozície, označkované

Text:

...polyméry. Vrámci výhodnejšieho uskutočnenia sa polymémy materiál zvolí zo skupiny, ktorú tvoria polyuretány, polyamidy, ABS, polykarbonáty a kaučukom modifikované monovinylidénovć aromaticke živice, a ich zmesi. Najvýhodnejšie sú termoplastické polyuretánové živice.Sľudou alebo sľudovým materiálom použitým v rámci predkladaného vynálezu môže byť akýkoľvek takýto materiál, ktorý, ak sa zmieša s polymémou živicou a ožiari sa laserovým...

Spôsob výroby laserom označiteľných vlákien alebo výrobkov z vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2209

Dátum: 14.05.2004

Autori: Loyrion Frédéric, Sakai Yoshiaki, Tsujimoto Yutaka

MPK: D01F 1/02, D01F 1/10

Značky: výrobkov, vlákien, vlákna, laserom, spôsob, výroby, označiteľných

Text:

...polyuretány a podobne.Príklady použiteľných polosyntetických vlákien zahŕňajú acetáty,triacetáty, promixy a podobne.Príklady použiteľných regenerovaných vlákien zahŕňajú umelý hodváb,meďnatý hodváb a podobne.Príklady použiteľných anorganických vlákien zahŕňajú uhlíkové vlákna, keramické vlákna a podobne.Medzi umelými vláknami sú obvykle využívané syntetické vlákna a najmä polyestery. Špecifické príklady polyesterov obsahujú polyetylény...

Prášok spekací laserom s kovovými mydlami, spôsob jeho výroby a tvarované výrobky vyrobené z tohto prášku spekacieho laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 552

Dátum: 05.08.2003

Autori: Christoph Wolfgang, Grebe Maik, Monsheimer Sylvia, Baumann Franz-erich, Mügge Joachim

MPK: C08L 77/00, C08J 3/12, C08K 5/00...

Značky: tohto, tvarované, prášků, vyrobené, prášok, spékací, spekacieho, výroby, výrobky, kovovými, mydlami, laserom, spôsob

Text:

...odolnosť voči termickým zaťaženiam pri spekaní laserom a zlepšené vlastnosti pristarnutí, a tým sa dá lepšie opätovne využívať.Prekvapivo sa teraz zistilo, že pomocou prídavku kovových mydiel k polyamidom sa dajú vyrobiť spekané prášky, 2 ktorých sa dajú vyrábať tvarované výrobky spekaním laserom, ktoré sú jednoznačne odolnejšie voči termickým zaťaženiam ako tvarované výrobky z obvyklých spekacích práškov. Tým sa môže napríklad výrazne...

Použitie plynných zmesí hélium/dusík pri tupom zváraní laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3437

Dátum: 26.05.2003

Autori: Chouf Karim, Lefebvre Philippe, Verna Eric, Briand Francis

MPK: B23K 26/12, B23K 35/22, B23K 26/00...

Značky: plynných, použitie, tupom, zváraní, zmesí, laserom

Text:

...zmesí plynov, ktoré sú lacnejšie ako hélium, avšak ktoré by ale umožnili obmedzenie vzniku plazmy krycieho plynu ateda dosiahnutierovnakých zváracích výsledkov, aké sa dosahujú pri použití hélia, avšak s nižšími nákladmi.Takto existujú na trhu plynné zmesi obsahujúce argón a hélium, ako je napríklad plynná zmes obsahujúca 30 objemu hélia, pričom zvyšok je tvorený argónom, ktorá je na trhu dostupná pod označením LASALTM 2045 a ktorá je...

Spôsob prípravy okrajov pri zváraní plechov laserom na tupo a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283381

Dátum: 19.05.2003

Autori: Wueger Karl, Meier Markus, Urech Werner

MPK: B23K 26/00, B23K 33/00

Značky: laserom, spôsob, zariadenie, vykonávanie, zváraní, přípravy, plechov, okrajov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvárania plechov (1, 2) na tupo, ktoré sa polohujú tak, že sú vo vzájomnom dotyku svojich okrajov. Aspoň jeden plech (2) sa plasticky deformuje pred zváracím pásmom alebo vo zváracom pásme na zmenšenie šírky zváracej medzery (3) medzi plechmi na prijateľnú hodnotu na zváranie na tupo laserom. Deformovaním sa redukuje hrúbka plechu pozdĺž zváranej medzery (3) tak, že materiál plechu tečie smerom k medzere. Zariadenie na uskutočňovanie...

Optická sústava prijímacieho refrakčného objektívu na lidar s laserom na oxide uhličitom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2401

Dátum: 14.02.2000

Autor: Hodúr Dušan

MPK: G02B 11/02

Značky: objektivu, refrakčného, sústava, optická, oxide, lidar, prijímacieho, laserom, uhličitom

Text:

...aplankonkávnou šošovkou je v rozpätí 110,0 - 115,0 mm.Prijímací refrakčný objektív s optickou sústavou podľa tohto technického riešenia umožňuje korekciu predovšetkým sférických a pozdlžnych farebných aberácií. Ďalšími výhodami takto skonštruovanej optickej sústavy prijímacieho refrakčného objektívu preCO lidar je výrobná nenáročnosť, jednoduchá montáž a justáž a dobrá korekcia.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie je bližšie...

Zapojenie na meranie a reguláciu výšky hladiny skloviny laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260276

Dátum: 15.12.1998

Autor: Abdalla Abdullatif

MPK: G01F 23/28

Značky: laserom, zapojenie, hladiny, meranie, skloviny, výšky, reguláciu

Text:

...skloviny spôsobuje príslušnú zmenu v- hustote rozdelenia fluktuácií polohy laserovej stopy na dvoch nad sebou umiestvnených segmentoch 13 a 14 fotodetektorua.,Príkladné prevedenie zapojenia na meranie a reguláciu výšky hladiny skloviny je na obr. 1, ktoré pozostáva z dvojsegmentového fotodetektora 10, ktorého výstupy 11. 12 sú pripojené k vs-tupom 21, 22 zosilňovača 220, ktorý svojími -výstupmi 23, 25 jepripojený k vstupom 31, 32...

Spôsob selektívneho vytvárania dekoru na tuhých osovo-symetrických výrobkoch laserom a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258703

Dátum: 16.09.1988

Autori: Farkas Péter, Drbohlav Jaroslav, Urbánek Peter, Cvopa Rudolf, Fašková Mária

MPK: C03C 23/00

Značky: osovo-symetrických, výrobkoch, selektívneho, vykonávaniu, zariadenie, dekoru, spôsob, vytvárania, tuhých, laserom, tohto, spôsobu

Text:

...koeficient absorpcie materiálu tejto vrstvičky na vlnovej dĺžke Nd YAG laseru je viac než 75 0/0. Laserový lúč privedieme identický V tolerancii maximálne i 10 mm s osou symetnie dutého výrobku. Lúč je spracovaný opticko-mechanickým spôsobom a. posobi. z vnútra dutélro výrobku na vonkajšiu vrstvu dutého výrobku, t. j. pôsobí napr najprv cez číre sklo na vrstvičku vonkajšiehoplášťaďazúry alebo listru alebo sklárskej farby alebo drahého kovu....