Patenty so značkou «lanovka»

Lanovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283919

Dátum: 03.05.2004

Autor: Láncoš František

MPK: B61B 11/00

Značky: lanovka

Zhrnutie / Anotácia:

Trasa lana (4) medzi stĺpmi (2) je predĺžená kotvením lana (4) do stĺpov (2) so zariadením (3) na zmenu smeru pohybu rôzne rozložených po svahu, pričom na lane (4) je pohyblivo upevnené závesné zariadenie (5) na zavesenie človeka (6).

Lanovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2905

Dátum: 11.06.2001

Autor: Láncoš František

MPK: B61B 11/00

Značky: lanovka

Text:

...trasu pohybu človeka medzi prvým a posledným stĺpom a zároveň kolotočový spôsob zmeny smeru pohybu zatraktívňuje zážitok z pohybu. Ako druhé je závesné zariadenie,ktoré človeku po pripútaní o svoje telo neprekáža v pohybe, a tak s ním môže po absolvovaní Ianovkovej trasy pohodlne vyjst k hornému stĺpu a samostatne sa zavesiť a spustit sa opät nadol.Na obrázku je principiálne riešenie lanovky vaxonometrickom pohľade, teda obrázok sa...