Patenty so značkou «lanové»

Rekuperačné lanové zariadenie s palivovými článkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288179

Dátum: 14.03.2014

Autori: Štollmann Vladimír, Šmál Peter, Suchomel Jozef, Ilčík Štefan

MPK: B61B 7/00, B66C 21/00, A01G 23/00...

Značky: rekuperačné, palivovými, zariadenie, článkami, lanové

Zhrnutie / Anotácia:

Rekuperačné lanové zariadenie s palivovými článkami (10) na dopravu nákladov po nosnom lane (1), najmä na približovanie vyťaženého dreva (19), ktoré využíva gravitačnú energiu lanového vozíka (18) a nákladu (19) na pohon elektrického generátora (8) prostredníctvom navíjacieho zariadenia (3) a spojky (5), pričom elektrické napätie z elektrického generátora (8) slúži na elektrolýzu vody v palivových článkoch (10), pri ktorej vzniká kyslík...

Mechanické rekuperačné lanové zariadenie s prídavným deleným protizávažím a gravitačným lanovým vozíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287796

Dátum: 16.09.2011

Autori: Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan, Suchomel Jozef

MPK: B66C 21/02, A01G 23/06, B61B 7/02...

Značky: gravitačným, rekuperačné, mechanické, vozíkom, protizávažím, zariadenie, děleným, lanové, lanovým, přídavným

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické rekuperačné lanové zariadenie s prídavným deleným protizávažím a gravitačným lanovým vozíkom, ktoré akumuluje gravitačnú potenciálnu energiu vozíka (7) a nákladu (42) do gravitačnej potenciálnej energie sekcií (43a, 43b, 43c, 43d, 43e, 43f, 43g, 43h) prídavného deleného protizávažia, ktorá je následne použitá na pohon lanového zariadenia.

Mechanické rekuperačné lanové zariadenie so zotrvačníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287441

Dátum: 02.09.2010

Autori: Suchomel Jozef, Ilčík Štefan, Štollmann Vladimír

MPK: B66C 21/00, B61B 7/00, A01G 23/00...

Značky: zotrvačníkom, lanové, rekuperačné, mechanické, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické rekuperačné lanové zariadenie s mechanickým pohonom na dopravu nákladov (8) po nosnom lane (1), ktoré využíva mechanický zotrvačník na akumulovanie gravitačnej energie vozíka s nákladom vo forme kinetickej energie, ktorá je následne použitá na pohon lanového zariadenia.

Termoelektrické rekuperačné lanové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287413

Dátum: 18.08.2010

Autori: Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan

MPK: A01G 23/00, B66C 21/00, B61B 7/00...

Značky: lanové, termoelektrické, rekuperačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Termoelektrické rekuperačné lanové zariadenie s elektrickým, resp. hybridným pohonom (5) na dopravu nákladov (8), ktoré využíva energiu vo forme tepla vznikajúcu v brzdovom systéme (14) navíjacieho zariadenia (3), ako zdroj energie na dobíjanie trakčného akumulátora (6) pomocou termoplastických článkov (15) počas brzdenia, resp. pribrzďovania navíjacieho zariadenia (3) brzdovým systémom (14) predovšetkým vo fáze gravitačného približovania...

Pneumatické rekuperačné lanové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287412

Dátum: 18.08.2010

Autori: Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír, Ilčík Štefan

MPK: A01G 23/00, B61B 7/00, B66C 21/00...

Značky: rekuperačné, pneumatické, lanové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické rekuperačné lanové zariadenie s tlakovzdušným pohonom na dopravu nákladov (8) po nosnom lane (1), ktoré využíva vzduchový akumulátor (6) na akumulovanie gravitačnej energie vo forme stlačeného vzduchu, ktorý je zdrojom energie na turbínový pohon lanového zariadenia, resp. na vytiahnutie prázdneho lanového vozíka (7).

Hydraulické rekuperačné lanové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287411

Dátum: 18.08.2010

Autori: Ilčík Štefan, Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír

MPK: B66C 21/00, B61B 7/00, A01G 23/00...

Značky: lanové, zariadenie, hydraulické, rekuperačné

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické rekuperačné lanové zariadenie s hydraulickým pohonom na dopravu nákladov (8) po nosnom lane (1), ktoré využíva na pohon hydrogenerátora (4) gravitačnú energiu nákladu vo fáze gravitačného približovania nákladu dole svahom.

Prstencová výstelka pre lanové kladky a vratné lanové kotúče lanových dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15382

Dátum: 10.08.2009

Autor: Miessbacher Herwig

MPK: B61B 12/02

Značky: lanové, dráh, vratné, kladky, lanových, výstelka, kotúče, prstencová

Text:

...rez cez inú výstelku podľa vynálezu a- obrázky 4 a a 4 b taktiež čiastočné priečne rezy cez dvojicu iných vyhotovenl výstelky podľa- obrázok 4 c čiastočný pohľad na čelnú stranu prstencovej výstelky.0020 Podľa obrázku 1 je pri výstelke kotúča Ianovej dráhy podľa stavu techniky prstencová výstelka 1 natiahnutá na radiálne vo vnútri ležiaci náboj 2. Na ploche plášte okolo výstelky 1 je umiestnená obežná drážka 3 na vedenie tu nezobrazeného...

Rekuperačné lanové zariadenie na ťažbu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286944

Dátum: 06.07.2009

Autori: Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef

MPK: A01G 23/00, B66C 21/00, B66B 7/00...

Značky: ťažbu, rekuperačné, dřeva, lanové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Lanové zariadenie s elektrickým pohonom na dopravu nákladu (5) po nosnom lane (1), napr. na približovanie vyťaženého dreva , ktoré získava energiu potrebnú na zabezpečenie všetkých svojich funkcií z akumulátora (15), ktorý je dobíjaný pomocou elektrického generátora (13) vo fáze približovania nákladu (5) dole svahom.

Prostriedok na prichytenie bremena pre lanové výťahy s integrovaným zariadením na meranie bremena

Načítavanie...

Číslo patentu: 286344

Dátum: 07.07.2008

Autori: Sittler Denis, Baumgartner Urs

MPK: B66B 1/34

Značky: zariadením, prostriedok, prichytenie, bremená, meranie, integrovaným, lanové, výtahy

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok (1) na prichytenie bremena pre lanové výťahy so spodným usporiadaním lana vo forme závesných ôk je vybavený zariadením na meranie bremena, pri ktorom je najmenej jedna z lanových kladiek (9) upevnených pod prostriedkom (1) na prichytenie bremena upevnená pomocou nosnej konštrukcie (7) na prostriedku (1) na prichytenie bremena, ktorá má elastický prvok (7.1, 16, 22), ktorý sa deformuje lanovými silami (14) pôsobiacimi na lanové...

Lanové cvičisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4487

Dátum: 01.06.2006

Autori: Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír

MPK: A63B 22/00

Značky: lanové, cvičisko

Text:

...2,nosná časť 3 a technologické časť 4 sú v mieste vzájomného styku vybavené prírubami 14 s neznázornenými otvormi pre spojovacie skrutky rozoberateľných spojov.Každý stožiar 1 je vybavený rebríkmi 16 na výstup na plošínu 5.Plošina 5 je pripevnená k technologickej časti 4 stožiaru l, je vybavená zábradlím a V podlahe má prielezový otvor 17 (pozri obr. 3).Medzi stožiare 1 je napnutá lanová dráha 6. Odbomíkomje zrejmé, že je možné vytvorit...

Ľanové klíčky zbavené rastlinného slizu a ich vedľajšie produkty ako aj spôsob výroby a použitia týchto produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7742

Dátum: 06.09.2005

Autor: Föglein Ferenc

MPK: A23L 1/00

Značky: spôsob, lanové, použitia, slizu, zbavené, týchto, produkty, výroby, rastlinného, produktov, vedľajšie, klíčky

Text:

...2002). Na základe zistených vlastností obsahu ľanového semena je žiaduce, aby bolo možné toto ľanové semeno integrovať ako súčasť výživy a bolo tak využité v potravinárskom priemysle vo väčšom rozsahu ako až doposiaľ. V súčasnej dobe je však využitietohto ľanového semena z mnohých dôvodov velmi obmedzené. 0004 Dôvody tejto situácie je možné zhrnúť nasledujúcim spôsobom.1. Obsah oleja v ľanových semenách dosahuje 40 až 50 , pričom oleje...

Lanové tažné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262431

Dátum: 14.03.1989

Autor: Harig Manfred

MPK: B66D 1/74

Značky: lanové, zařízení, tažné

Text:

...opatřen asymetrickou, klínovitou lanovou dräžkou 19, která je na obr. 7 znázorněna ve větším měřítku, Na jedné, na obr. 2 a 7 levé straně lanové drážky 19 je hnací kotouč 15 opatřen na svém vnéjším obvodu 20 kluzlnou plochou 21, která je upravena zhruba kolmo k rovině 22 hnacího kotouče 15 a jejíž účel bude v dalším podrobněji vysvětlen.ak je to patrno zejména z obr. 7, má s kluzlnou plochou 21 sousedící bok 23 lanové drážky 19 větší sklon...

Dvoustupňový omezovač nosnosti pro jeřábové kočky nebo jiné lanové mechanismy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254761

Dátum: 15.02.1988

Autor: Šeda Zdeněk

MPK: B66D 1/58

Značky: omezovač, lanové, mechanismy, dvoustupňový, nosnosti, jiné, jeřábové, kočky

Text:

...zařízení při působení menšího břemena, obr. ačlnnost zařízení přiDvoustupřĺový omezovač dle obr 1 sestávó. z části, zamezující nedovoiené zapnutí vyšší rychlosti při velkém břemenu a z částí. zamezující přetížení nosné konstrukce výrobku břemenem nad jmenovitou nosnost. Část, zamezující nedovolené zapnutí vyšší rychlosti při vel-ą kém břemenu, je tvořeno talířem 2 s čepy ł, jištěným maticí z. vedeným tyčí omezovače Lg s perem ga talíř g se...

Lanové zdvihadlo k nouzovému zdvihání břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 242986

Dátum: 15.04.1987

Autor: Modr Václav

MPK: B66D 3/02

Značky: břemen, zdvíhaní, lanové, zdvihadlo, nouzovému

Text:

...klín ga je tlačen do pracovní polohy pružinou ga. Pracovní plocha l samosvorného klínu ia má tvar vačky, jejíž vrchol lg je v dolní části samosvorného klínu 55.Pracovní plocha 1 může být tvarována do žlábku k zlepšení styku s lanem §a zdrsněna různými výčnělky, například ve tvaru zubů, rýh nebo kuželek. Samosvěrný klín 35 je umístěn na základní desce l tak, aby se jeho vrchol lg dotýkal vnitřní stěny dolního vedení 35. je-li samosvěrný klín...

Lanové zařízení pro ochranu vrat plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233188

Dátum: 01.12.1986

Autor: Kyzlink Josef

MPK: E02B 8/08, E02B 7/20

Značky: ochranu, lanové, plavebních, komor, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Lanové zařízení podle vynálezu je určeno k ochraně vrat plavebních komor před poškozením v případě nárazu převáděných plavidel na tato vrata. Sestává ze dvou podvozků, z nichž každý je opatřen lanovým bubnem s drážkami jak pro nosná lana, jimiž je podvozek zavěšen na vrátku, tak i pro lana, tvořící lanovou zarážku napříč plavební komory, a je umístěn v podvozkové drážce, jež je uspořádána v boční stěně plavební komory. Uvnitř zmíněného lanového...

Tažné a ovládací lanové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215281

Dátum: 01.08.1985

Autori: Weber Ladislav, Busta Miloslav, Kadlec František

Značky: zařízení, ovládací, lanové, tažné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízeni je možno využít všude, kde jde o přepravu materiálu na větší vzdálenosti s přesným uložením na předem určené místo. Účelem vynálezu je odstranit složité přívody elektrické energie do transportního zařízení (troleje, shrnovačky) a tím zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti. Zařízení podle vynálezu se skládá z hřídele, uložené otočně v ložiscích. Na jednom konci je hřídel napojena na hnací ústrojí. Na druhém konci hřídele je otočný...

Zapojenie vyhodnocovacieho súboru zabezpečovacieho zariadenia pre lanové dráhy a vleky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218058

Dátum: 15.06.1984

Autor: Gáborík Anton

Značky: zapojenie, vleky, dráhy, súboru, zabezpečovacieho, zariadenia, vyhodnocovacieho, lanové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia univerzálneho vyhodnocovacieho súboru zabezpečovacieho zariadenia pre lanové dráhy a vleky, u ktorého sa rieši reprodukovateľnosť pri výrobe, jednoduchá diagnostika a signalizácia poruchových stavov pri zachovaní vysokej spoľahlivosti a stability parametrov zabezpečovacieho zariadenia. Zapojenie vyhodnocovacieho súboru zabezpečovacieho zariadenia pre lanové dráhy a vleky pozostáva zo svoriek 1, 2 pre pripojenie k...