Patenty so značkou «laminát»

Spôsob a zariadenie na spájanie koncov flexibilných, teplom zlepiteľných laminátov tupým spojom a takto získaný laminát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16792

Dátum: 21.01.2010

Autor: Goglio Franco

MPK: B65H 19/18

Značky: laminátov, koncov, laminát, získaný, zlepiteľných, spájanie, tupým, flexibilných, zariadenie, spojom, spôsob, teplom, takto

Text:

...viacvrstvový laminát, teplom zlepíteľný aspoň na jednej strane, a prípadne vopred potlačený na opačnej strane, ako je to znázornené na Obr. 2 a 3. Pozdlž cesty dráhy pásu W z odvíjačky hlavného kotúča 10 do navíjaćky valcov alebo kotúčov 20 je umiestnená stanica 30 spájania tupými spojmi pre pás, to znamená, na pripojenie zadnej hrany L 1 hotového základného kotúča k prednej hrane L 2 nového základného kotúča (Obrázky 2 a 3).0022 Obrázky...

Sendvičový laminát a spôsob výroby sendvičového laminátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14431

Dátum: 27.03.2009

Autor: Simoner Thomas

MPK: B32B 13/14, B29C 70/44

Značky: sendvičového, výroby, sendvičový, laminátu, laminát, spôsob

Text:

...spôsobom vákuovej infúzie.0014 Vjednom vyhotovení podľa vynálezu, kde granulovaná hmota zahŕňa granule/častice s deñnovaným rozsahom veľkosti zrna, môžu byť fyzikálne vlastností sendvičového laminátu nastavené lepšie a rovnomernejšie.0015 Použitím sypkej granulovanej hmoty sa umožní zvlášť dobré spracovanie granulovanej hmoty pri nanášaní medzivrstvy, pretože granulovaná hmota môže byťrovnomerne nanášaná na spodnú vrstvu.0016...

Laminát a zložená vrstva tvorená z podkladu a povlaku, spôsob a zariadenie na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11292

Dátum: 07.07.2008

Autori: Krooshof Gerardus Johannes Paulus, Jahromi Shahab, Hoffmann, Quiceno Gomez Alexandra Lorena

MPK: C23C 14/12, B32B 27/00, B65D 65/40...

Značky: laminát, tvořená, zariadenie, přípravu, podkladů, vrstva, spôsob, povlaků, zložená

Text:

...Veľmi užitočné zložené vrstvy možno získať tak, že podklad je vybavený bariérovou vrstvou a ochrannou vrstvou, táto ochranná vrstva môže byť vyrobená jedným výrobným úkonom (po kroku, v ktorom sa aplikuje kov alebo oxid kovu a bez previnutia fólie) a ochrarmá vrstva môže ďalej zlepšovať baríérové vlastnosti. Je však možné aplikovať vrstvu kryštalického triazínu osobitným výrobným krokom, podľa voľby. Výhodné je aplikovať ochrannú vrstvu...

Spôsob vytvárania rýh v baliacom laminátovom materiáli, baliaci laminát a balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286335

Dátum: 02.07.2008

Autori: Norlander Leif, Fredlund Mats, Karlsson Annika

MPK: B31B 1/00, B65D 5/42

Značky: balenie, spôsob, baliacom, laminátovom, materiáli, laminát, baliaci, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ryhovania baliaceho laminátového materiálu vyrobeného z celulózových vlákien, pričom baliaci laminát zahŕňa objemovú vrstvu (1), ktorá sa skladá zo sieťovej štruktúry celulózových vlákien a aspoň na jednej strane tejto vrstvy aspoň z jednej bočnej vrstvy (2b). Bočná vrstva a objemová vrstva sú k sebe navzájom priamo alebo nepriamo pripojené na svojich v podstate celých, k sebe otočených povrchoch. V tomto spôsobe je do prvej strany...

Spôsob výroby laminátu zhotoveného z polymérových pásov ako aj laminát a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7274

Dátum: 06.04.2006

Autori: Backer Jan Adolph Dam, Kranz Bart Clemens

MPK: B29C 70/04, B32B 27/08, B32B 27/32...

Značky: použitie, výroby, polymerových, laminát, laminátu, pásov, zhotoveného, spôsob

Text:

...sú na seba navrstvené podľa konfigurácie, v ktorej sú navzájom pootočené voči susediacim Iaminátom, čo sa nazýva aj dyhové uloženie. Vhodnými konfiguráciamí môže byt vzájomné natočenie jednotlivých vrstiev pod uhlom 0-90-0, 0-0-90-90-0-0, ale aj 045-90-135-0. 0025 Na účely predloženého vynálezu termín jednosmerne znamená, že polymérové pásy sú uložené v rovnakom smere, t.j. v pozdĺžnom smere polymérového pásu. Ak hovoríme opoužití...

Predimpregnovaný laminát a spôsob jeho prípravy, kompozit a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284500

Dátum: 15.04.2005

Autori: Yli-urpo Antti, Vallittu Pekka, Kangasniemi Ilkka

MPK: A61L 27/00, A61K 6/08

Značky: laminát, predimpregnovaný, použitie, přípravy, spôsob, kompozit

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovateľný predimpregnovaný laminát obsahuje vlákna a polymérnu matricu, ktorá je viacfázová a obsahujúca prvú zložku matrice pozostávajúcu z monoméru alebo dendriméru druhú zložku matrice pozostávajúcu z organických molekúl s vysokou molekulárnou hmotnosťou. Druhá zložka matrice tvorí lepiacu membránu predimpregnovaného laminátu so vzájomne prenikajúcou polymérnou sieťou (IPN) spojenou s prvou zložkou matrice. Predimpregnovaný laminát...

Dekoratívny laminát a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17170

Dátum: 08.09.2004

Autori: Gruber Alois, Schitter Leonhard

MPK: B44C 5/04, B32B 27/20, B32B 29/00...

Značky: spôsob, výroby, dekoratívny, laminát

Text:

...metóda výroby laminátu, podľa ktorej sa dekoratívna vrstva najskôrimpregnuje suspenziou živice a táto sa ešte za vlhka prekryje disperziou obsahujúcou melamínovú živicu, kremeň, celulózu, deriváty celulózy avodu. Úplné obalenie častíc abrazívneho materiálu živicou potrebné na šetrenie Iisovacích platní pripadne Iisovacích pásov nie je - ako sa ukázalo možné zaistiť ani touto metódou.0020 Z EP 472 036 A 1 je známy dvojstupñový spôsob výroby...

Laminát kov-polyamid/polyetylén-kov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11657

Dátum: 04.08.2004

Autori: Pác Jiří, Nazikkol Cetin, Herd Smith Roland, Calvez Cédric, Gauriat Antoine, Schmit Francis, Filthaut Christoph

MPK: B32B 15/08

Značky: laminát

Text:

...sendvičové štruktúras najmenej dvomi vonkajšími kovovými plátmi a medzi dvomi kovovými plátmi najmenej jednou polymérovou vrstvou.0021 Prostredná polymérová vrstva je výhodne homogénna. Môže však byt užitočné použiť aj nehomogénnu polymérovú vrstvu. V takom pripadeje možné použiť najmä polymérovú vrstvu,.3 zahrnujúcu dve vonkajšie vrstvyjedného polymérového materiálu a jednu prostrednú vrstvu iného polymérového materiálu.0022 Pri...

Laminát s plášťom na absorpčný výrobok, spôsob jeho výroby a absorpčný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283179

Dátum: 31.01.2003

Autori: Böhm Thomas, Lindquist Bengt

MPK: A61F 13/15

Značky: výrobok, laminát, plastom, spôsob, výroby, absorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Laminát s plášťom na absorpčný výrobok, ako je hygienická vložka, detská plienka, ochranný prostriedok pri inkontinencii a podobne, obsahuje tkaninu (10) plastického filmu, ku ktorej jednej strane obrátenej k telu používateľa, sú pripevnené dva navzájom oddelené pozdĺžne pruhy (14, 16) z netkaného materiálu, zatiaľ čo k druhej strane tkaniny plastického filmu (10), v oblasti medzi obidvoma pruhmi na prvej strane tkaniny plastického filmu, je...

Tvarovateľný laminát

Načítavanie...

Číslo patentu: 281150

Dátum: 09.11.1994

Autori: Barnard Boyd, Sheridan William, Ragland Raymond, Ragland

MPK: B32B 31/20, B32B 3/12, B32B 31/04...

Značky: tvarovateľný, laminát

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovateľný laminát obsahuje vrstvu kovovej fólie (17) a tvarovací prostriedok obsahujúci kovovú fóliu (17) s tvarovými oblasťami. Tvarové oblasti môžu byť v podobe zahĺbenia (101a). Vrstva kovovej fólie (17) obsahuje prostriedok vyžarovania tepla, ktorý obsahuje čierny povrch aspoň na časti jednej vrstvy kovovej fólie (17).

Laminát pre plošné spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266115

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jelínek Václav, Chraščel Kamil, Kováčiková Magdaléna, Benko Pavol, Havránek Milan

MPK: H05K 1/03

Značky: plošné, spoje, laminát

Text:

...nános polovytvrdeného vysušeného epoxidového spojiva na hmotnost tkaniny g je adhezivna vrstva, Q je separačná vrstva hrúbky 0,1 až 3 mikrometrov, A je nosná, resp. ochranná kovová alebo polymérna fólia hrúbky 10 až 120 mikrometrov.V následovnej tabuľke sú uvedené dosiahnuté výsledky pri rovnakom zložení adhezívnejvrstvy obsahujúcej 70 hmotnostných percent kaučukovej zložkyVlastnost bez separačnej vrstvy so separačnou vrstvou podľa...

Vinylový nebo vinylkovový laminát

Načítavanie...

Číslo patentu: 253012

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svoboda Jiří, Čada Oldřich, Peremský Pavel, Zvoníček Josef

MPK: B32B 15/08

Značky: vinylový, vinylkovový, laminát

Text:

...patří variebilnost způsobd jejich výroby. E-polykaprolakton lze totiž použít ve formě roztoku nebo taveniąy nebo fólie. Fólii je dále možno aktivovat teplom nebo rozpouštědly,čímž se zkráti dobe potřebné ke spojení jednotlivých vrstev.I( bližäímu objasnění podstaty vyndlesu slouží následující příklady. Adheze laminovaných matriáld byla vyhodnocována stanovením pevnosti ve emyku dle ČSN 668510 a pevnosti v odlupovdni ČSN 668516....

Laminát obsahujúci vrstvy papiera a hliníka spojené navzájom suchým zvyškom vodného lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220859

Dátum: 15.02.1986

Autori: Majling Ján, Keclík Vladimír, Marek Miloslav, Ďurinda Ján

Značky: spojené, vodného, lepidla, hliníka, navzájom, obsahujúci, papiera, laminát, suchým, vrstvy, zvyškom

Zhrnutie / Anotácia:

Laminát obsahujúci vrstvy papiera a hliníka spojené navzájom suchým zvyškom vodného lepidla vyznačený tým, že vodné lepidlo obsahuje súčasne polymérnu disperziu, kazeín a trietanolamín, pričom vzájomný hmotový pomer kazeínu a sušiny porymérnej disperzie je 0,05 až 1 a vzájomný hmotový pomer trietanolamínu a kazeínu je 0,03 až 0,15.

Laminát sestávající z podkladu a vinylového filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222284

Dátum: 15.08.1985

Autori: Goswami Jagadish Chandra, Parikh Shridhar Vaikunthlal

Značky: laminát, podkladů, sestávající, vinylového, filmu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká laminátu sestávajícího z vinylového filmu připojeného k textilní vložce, který je vhodný k použití jako čalounický materiál. Podle vynálezu obsahuje vinylový film vnitřně měkčený kopolymer vinylchloridu obsahující 50 až 85 hmot. % vinylchloridu, 3 až 47 hmot. C6-C10 alkylakrylátu a 47 až 3 hmot. bis(hydrokarbyl)vinylfosfonátu.

Elektroizolačný samozhášavý tvrdený papier, najmä laminát pre plošné spoje a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216853

Dátum: 31.10.1984

Autor: Kováčiková Magdaléna

Značky: plošné, výroby, najmä, elektroizolačný, laminát, papier, spoje, samozhášavý, spôsob, tvrdený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru plošných elektroizolačných materiálov typu tvrdených papierov, a to predovšetkým v uplatnení ako laminátov, ktoré sú plátované kovovými fóliami a sú určené pre plošné spoje. Riešenie je zamerané na potreby získania materiálu so zvýšenou teplotnou odolnosťou, so zlepšenými fyzikálnymi vlastnosťami, zlepšenou technologickou spracovateľnosťou a strihateľnosťou za studena. Podľa vynálezu sa potrebné vlastnosti získavajú...

Laminát obsahující vrstvu kartónu a vrstvu na báze zmesi polymérov olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214253

Dátum: 01.06.1984

Autori: Majling Ján, Preclík Bohumil, Pospíšil Ladislav, Obetko Dušan, Vaško Milan, Sirůčková Milena

Značky: obsahující, vrstvu, báze, kartónu, laminát, polymérov, zmesí, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka laminátu obsahujúceho vrstvu kartónu a vrstvu na báze zmesi polymérov olefínov a spôsobu jeho výroby jednostranným alebo obojstranným extruzným nanášaním zmesi polymérov olefínov na karton, so zlepšenými mechanicko - fyzikálnymi a barierovými vlastnosťami. Vrstva na báze zmesi polymérov obsahuje 75 - 85 % hmotových pevného lineárneho polyméru, propylénu o objemovej hmotnosti od 890 do 910 kg/cm3 s indexom toku taveniny od 80...