Patenty so značkou «laktónu»

Spôsob prípravy laktónu kyseliny 1R, cis- 2,2-dimetyl-3-formyl-cyklopropán-1-karboxylovej a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278847

Dátum: 04.03.1998

Autori: Brion Francis, Colladant Colette, Lagouardat Jacques, Scholl Jacques

MPK: C07C 62/02, C07D 307/93

Značky: 2,2-dimetyl-3-formyl-cyklopropán-1-karboxylovej, spôsob, kyseliny, přípravy, laktónu, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy laktónu kyseliny 1R,cis-2,2-dimetyl-3-formyl-cyklopropán-1-karboxylovej všeobecného vzorca (I), ktorý spočíva v dvojstupňovej oxidácii východiskovej látky 1R,cis-2,2-dimetyl-3-(2-oxopropyl)-cyklopropán-1-karboxylovej kyseliny účinkom halogénanu alkalického kovu, halogénanu kovu alkalických zemín alebo horčíka. Predmetom ochrany sú aj príslušné medziprodukty na prípravu zlúčenín všeobecného vzorca (I).

Způsob štěpení racemické směsi laktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261797

Dátum: 10.02.1989

Autori: Eichler Pavel, Špaček Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Žák Bohumil

MPK: C07C 177/00

Značky: laktónu, směsi, způsob, štěpení, racemické

Text:

...na tenke vrstve nebo vysokotlaké kapulinové chtomatogrsfie. Po 8 až le hodinách, tj. po konverzi (1-izomeru vzorce Ib, se kątalyzátor oddšlípomocí filtracc nebo centrifugací a získaný roztok se přímo zprscuje technikou sloupcově chromutografie zo použití silikagelu. Eluce se provádi rozpouštědly poułitými při reukci,popžipndě ve směsi obsahující 2 až 5 i objemových methanolu nebo ethanolu. Prvá z eluovaných složek, ester vzorce...

Sposob výroby laktónu kyseliny alfa-D-glukoheptónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 257827

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gömöry Juraj, Antalová Silvia, Kacina Roman, Major Milan

MPK: C07C 59/105

Značky: laktónu, kyseliny, spôsob, výroby, alfa-d-glukoheptónovej

Text:

...laktônu kyseliny alfa-D-glukoheptönovej kyanhydrínovou syntézou z glukózy a kyanidu alkalického kovu vo vodnom prostredí pri teplote do 30 OC, pričom vzniknutá beta-forma s nezreagovanou gluközou a kyanidom sa použije do dalšej násady, čím možno dosiahnut zvýšené výťažky a skrátenia výrobného cyklu. Hydrolýza vzniknutého nitrilu prebieha v dôsledku alkalického reakčného prostredia samovoľne. Alkalická soľ kyseliny alfa-D-glukoheptönovej sa...