Patenty so značkou «laboratórne»

Laboratórne testovacie zariadenie na sledovanie prietokovej účinnosti filtrov pri aplikácii biopalív so simulovaním prevádzkových podmienok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7418

Dátum: 02.05.2016

Autori: Findura Pavol, Hujo Ľubomír, Tkač Zdenko, Kosiba Ján, Jablonický Juraj

MPK: F02M 37/22, B01D 36/02, B01D 17/032...

Značky: účinnosti, biopalív, podmienok, sledovanie, laboratórne, testovacie, prietokovej, filtrov, zariadenie, aplikácii, simulovaním, prevádzkových

Text:

...do doplňujúceho obvodu.Doplňujúci obvod pozostáva z elektromotora, hydrogenerátora, filtra, chladiča snímača teploty a elektrohydraulického rozvádzača. Z doplňujúceho obvodu je motorová nafta/biopalivo privedené naspäť do nádrží cez trojcestné ventily.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje laboratórne testovacie zariadenie na sledovanie prietokovej účinnosti filtrov pri aplikácii biopalív so simulovaním prevádzkových...

Laboratórne zariadenie na zisťovanie vplyvu parametrov pri lisovaní partikulárnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7163

Dátum: 02.06.2015

Autori: Matúš Miloš, Križan Peter, Šooš Ĺubomír

MPK: B30B 11/00, G01N 3/02

Značky: partikulárnych, vplyvu, zisťovanie, zariadenie, laboratórne, látok, lisování, parametrov

Text:

...5 a druhá jej strana je ukončená otvorenou prírubou Q s otvorom Ľ na vniknutie neznázorneného lisovníka. K spodnej úrovni prvej prstencovej vložky í lisovacej komory zasahuje odnímateľná protitlaková zátka Z, ktorá je medzi svojím tylom a základovou doskou § stabilizovaná dvoma výsuvnými klinovými vymedzovacími opornými vložkámi 2. Medzi základovou doskou § a hornou doskou j sa nachádza technologický priestor m. Výsuvné klinové vymedzovacie...

Chránený uzatvárací systém pre laboratórne rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2348

Dátum: 23.01.2003

Autor: Chiarin Ulisse

MPK: B65D 51/00, B01L 3/14

Značky: laboratórne, chránený, rúrky, uzatvárací, systém

Text:

...dotýka vonkajšieho horného dielu laboratómej rúrky,takže spojenie uzatváracieho systému s laboratórnou rúrkou sa zlepší bez toho, aby sa na tento účel museli použiť skrutky alebo háky.Podstata vynálezu K vynálezu, ktorý dosahuje vyššie uvedené ciele, patrí najprv chránenýuzatváraci systém podľa nároku l, a to uzatvárací systém pre laboratórnu rúrku, resp.-3 rúrku so zátkou, ktorý obsahuje nasledujúce znaky vnútomé, v podstate valcové teleso so...

Laboratórne zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov pri dynamickom zaťažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256701

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kováč Ivan, Kročko Vladimír

MPK: G01N 3/56

Značky: materiálov, dynamickom, zariadenie, opotrebenia, skúšanie, zatažení, laboratórne

Text:

...je -opatrená termo-článkom pre meranie teploty.Hlavné výhody zariadenia na skúšanie opotrebenia materiálov pri dynamickom zaťažení spočívajú v tom, že toto zariadenie má veľký rozsah rozmerov použitých vzoriek, konštrukčne je velmi jednoduché a umožňuje pomocou vaš-ky vyvodzovat dynamické zaťaženie vzoriek.Na obr. je naznačený V reze príklad prevedenia danej sústavy.Zariadenie na skúšanie opotrebenia pri.dynamickom zaťažení je tvorené trecim...

Laboratórne zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244976

Dátum: 15.11.1987

Autori: Oehm Werner, Müller Liesbet

MPK: G01N 25/32

Značky: materiálov, opotrebenia, laboratórne, zariadenie, skúšanie

Text:

...s nalepenými tenzometrami spojeného s telesom zariadenia upevnenom na stole hnacieho zariadenia.Na výkrese je v čiastočnom oso-vom reze znázornený priklad usporiadania zariadenia na skúšanie opotrebenia materiálov strojných častí.Na kuželovú stopku 1 umožňujúca upnutie do pinoly vhodného obrábacieho stroja,prípadne vlastného- hnacieho zariadenia atým 1 zmenu frekvencie otáčania, je upevnený trecí kotúč 2 a rozstrekovač 3 mazacej náplne. Duté...

Laboratórne zariadenie na prípravu oxidu uhoľnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243943

Dátum: 15.11.1987

Autor: Schneider Petr

MPK: B01L 5/00

Značky: zariadenie, přípravu, laboratórne, uhoľnatého, oxidů

Text:

...sa pripraví chemicky čistý oxid uhkilnatý aj bez použitia elektrickej energie. Zariadenie je prenosné s jednoduchým ovládlaním. Sú odbúrané potiaže ako aj náklady s prepravou.Schematicky je laboratórne zariadenie znázornené nia priloženom obrázku. Pozostáva zo zvisle uloženej vyvíjacej trubice 1, -v ktoe rej je uložená sklenená špirála Ztak, že jej jednotlivé závity sa nedotýkajú stien vyvíjacej trubice 1. Pomer dĺžky vyvíjacej trubice 1 a...

Zariadenie na laboratórne a malosériové leptanie dosiek plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252542

Dátum: 17.09.1987

Autori: Trnovec Stanislav, Ondruš Eduard, Sedlák František, Kucej Ondrej

MPK: H05K 3/00

Značky: leptanie, spojov, dosiek, plošných, laboratórne, zariadenie, malosériové

Text:

...rovnomerne ostrekované sústavou dýz, čím sa zabezpečuje rýchle a rovnomerné a tým aj kvalitné leptanie všetkých dosiek plošných spojov upevnených na upínacej doske.Na priložených obrázkoch je znázornenýpriklad vyhotovenia zariadenia podla vynálezu. Na obr. 1 je znázornený V reze čiastočný nárys zariadenia a na obr. 2 je znázornený V reze bokorys zariadenia. No obr. 3 je znázornený V reze detail nárysu zariadenia.Zariadenie pozostáva z...

Spôsob a zariadenie na laboratórne stanovenie väčších prachových častíc v granulátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 232004

Dátum: 01.04.1987

Autor: Džunko Jaroslav

MPK: G01N 1/20

Značky: spôsob, prachových, laboratórne, väčších, částic, granulátoch, zariadenie, stanovenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený na laboratórne stanovenie prašnosti v granulátoch, ktoré obsahujú vlasce, šupinky a drobné úlomky granuliek. Cez rovnomerne presypávanú vzorku granulátu sa nechá prefúkovať prúd vzduchu, pričom prachové častice zo vzorky sa zachytia na povrchu chlpatej tkaniny a množstvo zachyteného prachového podielu sa stanoví vážením. Zariadenie pozostáva z násypky s pozdĺžnou, pomocou uzatváracej doštičky regulovatelnou štrbinou nádoby,...

Laboratórne zariadenie na skúšanie opotrebovania rezných častí pracovných nástrojov poľnohospodárskych strojov pracujúcich v abrazívnom prostredí s rázmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 224030

Dátum: 15.04.1986

Autor: Cíbik Jozef

Značky: strojov, opotrebovania, zariadenie, rázmi, nástrojov, částí, prostředí, řezných, laboratórne, pracovných, poľnohospodárských, skúšanie, abrazívnom, pracujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Laboratorné zariadenie na skúšanie opotrebenia rezných častí pracovných nástrojov poľnohospodárskych strojov pracujúcich v abrazívnom prostredí s rázmi, vyznačené tým, že pozostáva z unášacieho kotúča (3), ktorý má na obvode upevnené upínadlá (2) pracovných nástrojov (1), pričom okolo unášacieho kotúča (3) sú umiestnené podávače (8) tyčového abrazívneho materiálu a vhadzovač (10) elementov tyčového materiálu.