Patenty so značkou «l-lyzínu»

Gén izolovaný z Corynebacterium glutamicum, rekombinantné koryneformné baktérie a spôsob produkcie L-lyzínu alebo L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287997

Dátum: 27.08.2012

Autori: Moritz Bernd, Möckel Bettina, Sahm Hermann, Stapelton Cliona, Eggeling Lothar, Burke Kevin, Thierbach Georg, Mccormack Ashling, Dunican Kieran (zomrel)

MPK: C12N 15/53, C12N 15/77, C12P 13/08...

Značky: l-treonínu, koryneformné, spôsob, bakterie, izolovaný, rekombinantné, glutamicum, corynebacterium, l-lyzínu, produkcie

Zhrnutie / Anotácia:

Gén izolovaný z Corynebacterium glutamicum, označovaný ako gén zwf, pripraviteľný z C. glutamicum ATCC 13032 pomocou PCR s použitím nasledujúceho olígonukleotídového priméru: zwf-dopredný, SEQ ID č.: 10: 5'-TCG ACG CGG TTC TGG AGC AG-3', zwf-reverzný, SEQ ID č.: 11: 5'-CTA AAT TAT GGC CTG CGC CAG -3' a kódujúci polypeptid, ktorý vykazuje aktivitu glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy, pričom tento polypeptid obsahuje N-koncovú aminokyselinovú...

Spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287800

Dátum: 16.09.2011

Autori: Nakanishi Kazuo, Kojima Hiroyuki, Kojima Junichiro, Suzuki Tomoko, Nishimura Yasushi, Kikuchi Yoshimi

MPK: C12P 13/08, C12N 1/21, C12R 1/19...

Značky: výroby, spôsob, l-lyzínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby L-lyzínu zahŕňajúci kultiváciu Escherichia coli vo vhodnom médiu na produkciu a akumuláciu L-lyzínu v kultúre a izoláciu L-lyzínu z kultúry.

Spôsob produkcie L-lyzínu a L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11806

Dátum: 14.10.2008

Autori: Nagai Yuri, Usuda Yoshihiro

MPK: C12N 9/22, C12P 13/08, C12P 13/04...

Značky: l-lyzínu, l-treonínu, spôsob, produkcie

Text:

...gén deletovaný V baktérií Escherichia,produkuje sa kyselina pyrohroznová a L~valín (Japanese Patent Application Laid-open (Kokai, JP-A) No. 2005-333855).0010 W 0 2007/100009 sa týka produkcie L-aminokyseliny.0011 Objektom predkladaného vynálezu je poskytnúť zlepšený spôsob na produkciu L-aminokyseliny fermentáciou použitím substrátu obsahujúceho glycerol.0012 Vynálezci predkladaného vynálezu Vytrvalo uskutočňovali výskum, aby dosiahli vyššie...

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu, vektor pVK7

Načítavanie...

Číslo patentu: 285201

Dátum: 26.07.2006

Autori: Araki Masayuki, Sugimoto Masakazu, Nakamatsu Tsuyoshi, Yoshihara Yasuhiko

MPK: C12N 15/52, C12N 15/74, C12N 1/21...

Značky: koryneformnej, spôsob, výroby, koryneformná, buňkách, l-lyzínu, baktéria, autonomně, bakterie, rekombinantná, vektor, reprodukovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285146

Dátum: 19.06.2006

Autori: Sugimoto Masakazu, Hayakawa Atsushi, Yoshihara Yasuhiko, Nakamatsu Tsuyoshi

MPK: C12N 15/52, C12P 13/00, C12N 1/21...

Značky: spôsob, autonomně, buňkách, koryneformnej, reprodukovaná, l-lyzínu, koryneformná, rekombinantná, bakterie, výroby, baktéria

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách koryneformných baktérií, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285013

Dátum: 23.03.2006

Autori: Nakamatsu Tsuyoshi, Otsuna Seiko, Nakano Eiichi, Izui Masako, Sugimoto Masakazu, Hayakawa Atsushi, Yoshihara Yasuhiko, Kobayashi Masaki

MPK: C12N 15/52, C12P 13/00, C12N 1/21...

Značky: replikovateľná, baktéria, spôsob, výroby, rekombinantná, autonomně, koryneformná, bakterií, buňkách, koryneformných, l-lyzínu

Zhrnutie / Anotácia:

Schopnosť produkovať L-lyzín a rýchlosť produkcie L-lyzínu sú zlepšené v koryneformných baktériách kotviacich aspartokinázu, v ktorej bola v podstate znecitlivená spätná inhibícia spôsobovaná L-lyzínom a L-treonínom, a obsahujúcich zosilnenú DNA kódujúcu dihydrodipikolinát reduktázu, DNA kódujúcu dihydrodipikolinát syntázu, DNA kódujúcu diaminopimelát dekarboxylázu a DNA kódujúcu diaminopimelát dehydrogenázu.

Vektor autonómne replikovateľný v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284739

Dátum: 26.09.2005

Autori: Masakazu Sugimoto, Tsuyoshi Nakamatsu, Atsushi Hayakawa, Yasuhiko Yoshihara, Masako Izui, Seiko Hirano, Eiichi Nakano

MPK: C12N 9/88, C12N 9/06, C12N 15/77...

Značky: spôsob, autonomně, koryneformná, bakterie, buňkách, výroby, vektor, koryneformnej, replikovateľný, l-lyzínu, baktéria

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vektor autonómne replikovateľný v bunkách koryneformných baktérií, koryneformné baktérie transformované týmto vektorom. Spôsob prípravy L-lyzínu kultiváciou mikroorganizmov, získaných modifikáciou koryneformných baktérií, použitých na fermentatívnu prípravu aminokyselín pomocou techniky, založenej na genetickom inžinierstve.

Spôsob produkcie L-lyzínu alebo L-treonínu použitím baktérie Escherichia, ktorá má utlmenú aktivitu jablčného enzýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4003

Dátum: 29.07.2004

Autori: Suzuki Tomoko, Matsui Kazuhiko, 2108681, Moriya Mika, Tsuji Yuichiro, Iwatani Shintaro, Usuda Yoshihiro, Nakai Yuta, Ueda Takuji, Van Dien Stephen

MPK: C12P 13/00, C12N 9/04

Značky: produkcie, l-treonínu, spôsob, utlmenú, l-lyzínu, escherichia, ktorá, jablčného, enzymů, aktivitu, použitím, bakterie

Text:

...modelu v metabolickom inžinierstve na produkciu lyzínu. Okrem toho bolo zverejnené veľké množstvo teoretických alebo experimentálnych postupov na analýzu metabolíckých tokov a ich aplikácií (nepatentové dokumenty 7 a 8, patentové dokumenty 14,15 a 16). Patentový dokument 14 opisuje postup na predpovedanie génu potrebného pre rast na základe stechiometrického modelu. Patentový dokument 15 opisuje metódu na genetické aevolučné menenie...

Baktérie rodu Serratia obsahujúce dihydrodipikolinát syntázu desenzibilizovanú na spätnú inhibíciu L-lyzínom a ich použitie na produkciu L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284047

Dátum: 26.07.2004

Autori: Sano Konosuke, Kawamura Kazue, Kojima Hiroyuki, Ogawa Yuri

MPK: C12N 15/52, C12N 9/12, C12N 1/21...

Značky: l-lyzínu, inhibíciu, desenzibilizovanú, syntázu, l-lyzínom, bakterie, obsahujúce, spätnú, dihydrodipikolinát, serratia, produkciu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Baktérie rodu Serratia, ktoré sú transformované zavedením DNA kódujúcej dihydrodipikolinát syntázu pochádzajúcu z baktérií rodu Escherichia nesúcu mutáciu na desenzibilizáciu spätnej inhibície L-lyzínom, a DNA kódujúcej aspartokinázu pochádzajúcu z baktérií rodu Escherichia alebo Serratia s mutáciou na desenzibilizáciu spätnej inhibície L-lyzínom, sa kultivujú vo vhodnom médiu, L-lyzín je produkovaný a akumulovaný v produkčnom médiu odkiaľ sa...

Gén, ktorý kóduje lyzínovú dekarboxylázu, mikroorganizmus a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283478

Dátum: 17.07.2003

Autori: Suzuki Tomoko, Kikuchi Yoshimi, Kojima Hiroyuki

MPK: C12N 15/00, C12N 9/88

Značky: ktorý, kóduje, gén, dekarboxylázu, lyzínovú, mikroorganizmus, výroby, l-lyzínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

L-lyzín sa hospodárne vyrobí kultiváciou mikroorganizmu patriaceho k rodu Escherichia, ktorý má zníženú alebo potlačenú lyzínovú dekarboxylázovú aktivitu, relevantnú pre rozklad L-lyzínu. Výhodne kultiváciou baktérií patriacich k rodu Escherichia s potlačenou expresiou génu, kódujúceho lyzínovú dekarboxylázu, a/alebo génu cadA v tekutom prostredí, umožňujúcom tvorbu a akumuláciu L-lyzínu v kultivačnom médiu a oddelením L-lyzínu.

Fragment DNA, rekombinantná DNA a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279719

Dátum: 11.02.1999

Autori: Kalinowski Jörn, Pühler Alfred, Bachman Bern, Thierbach Georg

MPK: C12P 13/08, C12N 15/11

Značky: fragment, l-lyzínu, rekombinantná, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fragment DNA sa skladá z nukleotidovej sekvencie s dĺžkou 2,1 kb, ohraničenou Pst 1 a Xho 1 miestami štiepenia. Je kódom pre proteíny vedúce k aktivite aspartyl-beta-semialdehyddehydrogenázy (asd) a k deregulácii aspartátkinázy (lysC) a je obsiahnutý v plazmide pCS2, nachádzajúcom sa v Corynobacterium glutamicum uloženom pod číslom DSM 5086. Opísaná rekombinantná DNA je odvodená z uvedeného plazmidu pCS2. Podstata výroby L-lyzínu fermentáciou...

Spôsob fermentačnej výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278430

Dátum: 07.05.1997

Autori: Kliment Július, Pipich Ladislav, Borošová Gabriela, Hano Alexander, Šišmiš Juraj, Bučko Michal

MPK: C12P 13/18, C12P 13/08

Značky: výroby, l-lyzínu, spôsob, fermentačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený účel sa dosiahne tým, že aktívnou reguláciou biosyntézy sa zvýši koeficient konverzie sacharózy na L-lyzín, a to na začiatku fermentačného procesu skladbou živnej pôdy, najmä pomerom medzi koncentráciou alfa-aminodusíka ku koncentrácii cukrov v pomere 1 : 100 až 120 a v priebehu biosyntézy zmenami koncentračných gradientov cukrov v okolí a vo vnútri bunky opakovaným pridávaním cukorno-melasových príkrmov.

DNA kódujúca dihydrodipikolinát syntázu, baktéria a spôsob prípravy L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280629

Dátum: 08.01.1997

Autori: Sano Konosuke, Kojima Hiroyuki, Kawamura Kazue, Ogawa Yuri

MPK: C12P 13/06, C12N 15/54, C12N 1/21...

Značky: l-lyzínu, baktéria, kódujúca, syntázu, dihydrodipikolinát, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná DNA kódujúca dihydrodipikolinát syntázu, pôvodom z baktérie, prislúchajúcej k rodu Escherichia, ktorá má mutáciu na znecitlivenie k spätnej inhibícii L-lyzínom a baktéria, prislúchajúca k rodu Escherichia, ktorá je transformovaná DNA, kódujúcou dihydrodipikolinát syntázu, pôvodom z baktérie prislúchajúcej k rodu Escherichia, s mutáciou na znecitlivenie k spätnej inhibícii L-lyzínom a DNA, kódujúcou asparagokinázu III, pôvodom z...

Spôsob izolácie L-lyzínu z vodného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281263

Dátum: 04.12.1996

Autori: Le Patourel John Frank, Dienst Jonathan Hugh, Fechter Wolfgang Ludwig

MPK: C07C 227/40, C07C 227/38, C12P 13/08...

Značky: l-lyzínu, spôsob, vodného, izolácie, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob izolácie L-lyzínu z vodného roztoku, ktorý obsahuje L-lyzín a nečistoty, ktorý zahŕňa i) prechod vodného roztoku primárnou katexovou živicou, na ktorej sa adsorbuje L-lyzín pri pH nižšom, ako je izoelektrický bod L-lyzínu, ii) L-lyzín sa eluuje zo živice eluantom, ktorý má pH vyššie ako izoelektrický bod L-lyzínu, za vzniku prvého roztoku, iii) prvý roztok sa nechá prejsť sekundárnou katexovou živicou, kde sa adsorbuje jedna...

Spôsob výroby L-lyzínu fermentáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 280783

Dátum: 16.09.1992

Autori: Totsuka Kazuhiko, Oosumi Tsuyoshi, Kawahara Yoshio, Miwa Harufumi, Yokomori Manabu

MPK: C12N 1/20, C12P 13/08

Značky: fermentáciou, spôsob, l-lyzínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

L-lyzín sa vyrába fermentačným postupom kultiváciou mikroorganizmu, ktorý patrí do rodu Brevibacterium alebo Corynebacterium a ktorý je schopný produkovať L-lyzín a je odolný proti acyl-lyzínu a/alebo metylovanému acyl-lyzínu. Izoluje sa L-lyzín, ktorý sa hromadí v kultivačnom prostredí. Týmto spôsobom sa L-lyzín môže vyrábať vo vysokých výťažkoch.

Sposob výroby chemicky čistého L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265509

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pataky Anton, Sova Oto, Szilasi Jozef

MPK: C07K 3/16, C07C 101/04

Značky: chemicky, l-lyzínu, spôsob, čistého, výroby

Text:

...refokusujú a po refokusácii vo frakciách pri pH 9,6 až 9,8 je obsah L-lyzínu aspoň 99 3 v chemicky čistej forme.Prednostou vynálezu sú nizke náklady na zariadenie, prevádzku a energiu. Chemický čistý L-lyzín možno z roztoku získat v tuhej forme sušenim na valccvej alebo rozprašovacej sušičke alebo lyofilizáciou.Technicky L-lyzín s obsahom L-lyzinu v množstve 86 objemových vzhľadom na obsah aminokyselín podľa analýzy automatickým...

Sposob prípravy L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249900

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kliment Július, Sálka Ján, Mikláš Emil, Bučko Michal, Hano Alexander, Hladký Václav

MPK: C07C 101/24

Značky: spôsob, l-lyzínu, přípravy

Text:

...lyzínovej pôdy.Ďalšia výhoda spôsobu podľa vynálezu je t-0, že sa k vyfer.mentovanej lyzínovej pôde,zahustenej na 35 až 5 U 0/0 hmot., obsah sušiny a 15 až 25 0/0 hmot. L-lyzínu, pridá vodná suspenzia penicilínového mycélia o sušine 10 0/0 hmot., V ktorej bola prevedená degravdácia zbytkového jpenicilínu pridavkom hydroxidu amónneho .alebo sodnelłio na hodnotu pH 9,5, za miešania 1 h, v množ 249900stve 25 obj., počítaných n.a objem...

Léčivo na bázi L-lyzínu s vápníkem a/nebo hořčíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225920

Dátum: 01.07.1985

Autori: Král Lukáš, Struhár Milan, Bučko Michal, Dvořáková Edita, Beňuška Norbert, Mandák Milan

Značky: hořčíkem, léčivo, vápníkem, l-lyzínu, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Léčivo na bázi L-lyzínu s vápníkem a/nebo hořčíkem, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje trichlorid L-lyzínanu vápenatého vzorce I, a/nebo trichlorid L-lyzínanu hořečnatého vzorce II.