Patenty so značkou «kyslíku»

Spôsoby a prípravky na prenos kyslíka a vysokou afinitou ku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3237

Dátum: 10.01.2003

Autori: Winslow Robert, Vandegriff Kim

MPK: A61K 35/12, A61K 35/14, A61K 38/00...

Značky: afinitou, kyslíka, prenos, vysokou, spôsoby, přípravky, kyslíku

Text:

...prípadu mutantov s veľmi s nízkou atinitou.Vo väčšine prípadov boli HBOC-látky zostavené tak, aby mali añnitu ku kyslíku rovnakú alebo nižšiu než pre prirodzený hemoglobín. Ako je však diskutované vyššie, môže to spôsobiť nedostatočné dodávanie kyslíka do tkanív. Podľa toho sa tento vynález týka krvnej náhrady, ktorá obsahuje HBOC-látku s vysokou afinitou ku kyslíku vo vodnom zrieďovadle.-3 Ajisaka a spol., Biochem. Biophys. Res. Comm.,...

Zařízení pro masáž povrchu těla pomocí proudu temperovaného vzduchu obohaceného o záporné inoty kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269075

Dátum: 11.04.1990

Autori: Švanda Gustav, Marek Jiří

MPK: A61H 33/14

Značky: inoty, těla, povrchu, kyslíku, zařízení, vzduchu, pomocí, temperovaného, masáž, proudu, záporné, obohaceného

Text:

...sestává z tlačného ventilátoru 1, před kterým je ve válcovém pouzćru Š umístěno elektrické topné těleso 2. Tato sestava je ve směru proudění vzduchu uspořáiánapřed izolační vložkou 5 s průchozími otvory, v jejímž středu je zasazen hrotcvý ii 9 ŽTento hrotový emitor § je propojen se zdrojem Z vysokého záporného napětí. Těsně před ćstím pouzdra Q zařízení je umístěna pomocné elektroda É, která je propojena s nulovousvorkou 19...

Sonda pro povrchové měření parciálního tlaku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268093

Dátum: 14.03.1990

Autor: Přibyla Lubomír

MPK: A61B 5/00

Značky: měření, sonda, kyslíku, parciálního, povrchové, tlaku

Text:

...sondy v unitikované patici.Príklad provedení sondy podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr. I bokorys sondy se souborem přívodů, na obr. A púdorys s vyznačenýmí elektrodamí,na obr. 3 pohled na spodní stranu sondy opatŕenou kontaktnímí ploškami se souborem přivodu a na obr. 2 je detail konvexního povrchu tělesa sondy.Na obr. 1 vystupuje ze spodní strany tělesa Ä soubor prívodu ll.Na obr. á jsou na konvexním povrchu tělesa...

Sonda pro povrchové měření parciálního tlaku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267591

Dátum: 12.02.1990

Autor: Přibyla Lubomír

MPK: A61B 5/00

Značky: povrchové, sonda, měření, tlaku, parciálního, kyslíku

Text:

...napiš. pro integrované obvody. Soubor přívodů umožňujesnadnou zíunönu sondy v txnifilcované potici.Přiłzlad provedení. sondy podle vynálozu je znázornčn na připojenćn výírosu, kdo obr. 1 představuje bolcorys sondy se souborom přivodů, obr. h představuje půdor/s s vynzxxačoxąýrąi oloktrodąmi, obr. 3 představuje pohled na spodni stranu sondy opatřonou kontaJztníni ploškzuni so souborom přívodu a obr. 2 představuje detail kouvexsniho povrchutě...

Způsob polarografického stanovení peroxidického kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267277

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: G01N 33/20

Značky: stanovení, peroxidického, polarografického, kyslíku, způsob

Text:

...na rtuľové kapkové elektrodě při potenciálu 30,1 VV proti nesycené kalomelové elektrodě SCE.Výhodou nevrženého postupu podle vynálezu je jednoduchý3 267277 způsob kvantítatívního stanovení peroxidického kyalíku v pevných lxátkách, aniž ,je ovlivněn vulanční stav., Postup umožňuje stanovení až tisícínových obaahů peroxidického~kys 1 íku a je o dva až tří řády çitlivější než stanovení optickými metodamí a nevyžaduje transperentnost vzorku.-Je...

Způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnin manometrickou metodou v kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264646

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kučera Vladislav, Havránková Eva

MPK: G01N 33/22

Značky: způsob, chemické, manometrickou, automatizovaného, výbušnin, stanovení, kyslíku, metodou, stability, kvantitativního

Text:

...dostatečně výrazná. Tyto prachy vykazují většinou anomální chování i při izotermálníUvedené nevýhody odstraňuje způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnín manometrickou metodou v kyslíku, který je předmětem vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že se výbušnina temperuje při teplotě 40 PC až 170 °C V atmosféře kyslíku ve zkumavce spojené se snímačem tlaku, měří se tlak uvolněných rozkladných plynů,jejich...

Způsob biologického čištění odpadních vod za zvýšeného využití kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264239

Dátum: 13.06.1989

Autori: Fuchs Petr, Grünwald Alexandr, Tomek Jindřich

MPK: C02F 3/14

Značky: způsob, biologického, zvýšeného, využití, čištění, kyslíku, odpadních

Text:

...škrticího elementu, jako je např. šoupě, clona, zůžení průťočného profilu, přičemž škrticí element může být uspořádán také tak, že umožňuje plynulé nastavení tlaku v úseku mezi injektorem a místem vtoku vody do nádrže. Zvýšení tlaku lze také dosáhnout vhodným uspořádáním výškových poměrů mezi injektorem a místem vtoku provzdušněné vody do nádrže v oměru k požadované výši tlaku vody za inje torem.Způsob použití vynálezu vyplyne z...

Zařízení pro elektrolytické vyvíjení vodíku a kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264061

Dátum: 12.05.1989

Autori: Benedikt Vladimír, Rabas Otomar, Tesař Rudolf

MPK: C25B 1/02

Značky: zařízení, kyslíku, vyvíjení, elektrolytické, vodíku

Text:

...elektrody tvořici nádobu. Ustavení přívodu a stojiny vůči vnější . elektrodě izolační vrstvou a izolací, které je oddělují,a včleněním izolačních trubek mezi izolací a vnitřní elektrodu se dosáhlo provozní spolehlivosti s minimalizováním možnosti zkratu obou elektrod.příkladné provedení zařízení podle vynálezu v celkovém pohledu zn-.gizorňuje obral a v detailním řezu jednoho páru elektrCd Obrozovnější elektrody gtvoříĺí nádoby jsou ustaveny...

Způsob úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262387

Dátum: 14.03.1989

Autori: Benedikt Vladimír, Rabas Otomar, Tesař Rudolf

MPK: F23K 5/00

Značky: vodíku, plynné, vedené, směsi, spalování, kyslíku, úpravy, způsob

Text:

...vodíku nad stechiometrické množství a vliv atmosfěrickěho kyslíku se uvnitř plemene částečně sníží. Dochází však k nevyrovnané spotřebč obou plynů a proto není pro spalování plynu přímo z vyvíječů tento způsob poušitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu týkající se úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování. Podstata spočívá v tom, že směs kyslíku a vodíku proudí pri teplotě 0 až 80 °C vrstvou...

Mikrosonda pro dlouhodobé měření parciálního tlaku kyslíku ve tkáních v plynném a vodním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262057

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vacek Antonín

MPK: G01L 9/00

Značky: dlouhodobé, vodním, parciálního, prostředí, plynném, tkáních, kyslíku, mikrosonda, tlaku, měření

Text:

...stříbrným povlakem naneseným na vnějším povrchu kapiláry, jejíž podstatou je, že výstupní konec kapiláry s katodou a anodou je překryt membránovu upevněnou kroužkem nebo lepením a mezi ní a stěnou kaplláry je nanesen elektrolyt, například roztok chloridu draselného.Mikrosonda zachováva výhody použití miníaturní katody, anoda je stále ve stejné- redukce kyslíku - probíhá v definovaném prostředí elektrolytu, membrána propouští jen plyny a...

Způsob fotometrického stanovení nedostatku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259455

Dátum: 17.10.1988

Autor: Novák Josef

MPK: G01N 21/27

Značky: stanovení, způsob, nedostatku, fotometrického, kyslíku

Text:

...se proto jako vhodné a účelné, aby byl vyřešen pracovní psotup který nebude mít nevýhody dosud známých metod. Uvedený cíl je dosažen tímto vynálezem, jehož předmětem je způsob fotometrického stanovení nedostatku kyslíku v materiáloch pro výrobu monokrystalů na bázi oxidu vizmutitého za poutíží 2,2-dipyridilu nebo 1,10-fenantrolinu jako komplexotvorných látek ve vodném prostředí. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se na...

Zařízení k měření obsahu kyslíku ve spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 259105

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koumar Jaroslav, Juráš Fridrich

MPK: G01N 25/30

Značky: obsahu, zařízení, kyslíku, spalinách, měření

Text:

...komora i obsahuje elektrický zepalovač ŽLL, hořák 23a oisnální čidlo jlg. Součástí měrná komory 1 je taká bezpečnoatní ventil ai. Na výstupu z měrně komory ž je místě druhý elektroventil Q napojený ne. ventilátor 1 a dále do výfuku á. Elektrický zapalovąö 2 L), je propojen ee zepeloveoi jednotkouna. Hořák ga je propojen přes třetí elektroventil la nádrží lg paliva. Na eignální čidlo 21 je nąpojena měrná elektronika gg. Tato sestává ze...

Způsob výroby kyslíku O2 (1délta g)

Načítavanie...

Číslo patentu: 258827

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kodymová Jarmila, Špalek Otomar, Hiršl Aleš

MPK: C01B 13/02

Značky: kyslíku, 1délta, výroby, způsob

Text:

...kyslíku jeho desaktivací v roztoku.Rovněž ztráty singletového kyslíku v plynné fázi způsobené průběhem reakce.jsou ve spodní ěásti,probubląvacího chemického qenerátoru vlivem hydrostatického tlaku přibližně o dva řády vyšší než nad roztokem.Uvedené nedostatky významnou měrou snižuje řešení podle vynálezu, jehož předmětemje způsob výroby 02(HAg) reakcí chloru s alkalickými roztoky peroxidu v probublávacim generátoru. Podstata vynálezu...

Redukční směs pro výrobu oceli se sníženým obsahem kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257880

Dátum: 15.06.1988

Autori: Grigorjev Jiří, Kepka Miloslav, Mocek Jiří, Polák Zdeněk, Šíma Miloš, Skála Josef

MPK: C21C 7/00

Značky: redukční, sníženým, kyslíku, směs, výrobu, obsahem, oceli

Text:

...vápenstého csF 2 A z S až 25 1 hmotnosti knrbidu vápníku cacz.Redukční směs podle vynálezu zaručuje, že redukční struske má dostatečně dezoxidační schopnosti, čímž se dosáhne zvýšení provozní jistoty při výrobě oceli. Přítomnost karbidu vápníku Cacz působí na snižování obsahu kyslíku v lázni podle reakce dané rovnicíý., CaF 2 fluorid vápenntý působí jako ztekucující složka.Přítomnost tekuté roztavené strusky z elektrické oblouková pece a...

Způsob kalibrace analyzátorů pro stanovení kyslíku a dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257512

Dátum: 16.05.1988

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 21/27

Značky: kalibrace, analyzátorů, stanovení, dusíku, kyslíku, způsob

Text:

...s ověřeným nízkym obsahom kyslíku a dusíku, nejlépe menším než 10 ppm.Výzkumem chování systému alkalický dusičnan-kovový nosič-grafit za vysokých teplot v inertní atmosféře, tj. za reakčních podmínek obvyklých V používaných analyzátcrech, bylo metodou kvadrupôlové hmotnostní spektrometrie zjištěno, že redukce dusičnanu probíhá kvantitativně, přičemž jedinými plýnnými reakčnímí produkty obsahujícími kyslík a dusík jsou oxid uhelnatý,resp....

Rozebíratelná sonda na stanovení obsahu kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256451

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šochová Božena, Paul Karel, Koller Aleš, Novotný Jindřich, Šedivý Milan

MPK: G01N 27/07

Značky: stanovení, obsahu, kyslíku, rozebíratelná, sonda

Text:

...sice životnosti sondy a čidla nevadí,ale vedou k náhlým změnám napětí čidla, takže signál není plynulý a na regietračním příetroji je bud široká stopą,nebo četná maxima. Aby signál nekolísal, je někdy nutná používat elektrické tlumení a atabilizaci. Tyto nedostatky znepříjemňují používání kyslíkových keramických sond a je nutné, aby obsluha dodržovala přísné provozní předpisy.Uvedené nedostatky řeší rozebíratelná sonda na stanovení obsahu...

Způsob snižování obsahu rozpuštěného kyslíku v pivu, nebo v nápojích sycených oxidem uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 255031

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šavel Jan, Chládek Ladislav

MPK: C12H 1/20

Značky: sycených, kyslíku, způsob, pivu, nápojích, snižování, uhličitým, obsahu, oxidem, rozpuštěného

Text:

...změnami tlaku, elektrolőzou apod., přičemž účinek především závisí na vzniku jemnćch bublin plynu.Těmito zásahy se působí na pivo, vetupující do zásobní nádoby, nebo přímo v zásobní nádobě, přičemž je nutné, aby nádobu nebyla zcela plná a parciální tlak oxidu uhličitého v plynovém prostoru nádoby byl nižší, než parciální tlak oxidu uhličitého v pivu. Tak může kyslík uvolněnŕ z piva přecházet spolu s oxidem uhličitćm do plynné fáze.Zpětná...

Způsob výroby kyslíku nebo dusíku o proměnném průtoku nízkoteplotním dělením vzduchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254251

Dátum: 15.01.1988

Autori: Borovička Josef, Jirsa Jan, Sýkora Jiří

MPK: B01D 57/00, G05D 21/02

Značky: vzduchu, delením, provádění, výroby, způsob, zařízení, dusíku, kyslíku, průtoku, nízkoteplotním, proměnném

Text:

...kompresoru 1 poháněného asynchronním elektromotorem Q, čistíoího bloku gg a z nízkoteplotního bloku 35 pro dělení vzduchu. Nízkoteplotní blok gg se skládá z hlavního výměníku ll, z tlakové kolohy lg, z podchlazujícího výměníku gg, vařáku - kondenzátoru lg a z expansní turbiny ll. Hlavní aparáty čistícího bloku 3 jsou adsorbéry lg, lg a elektroohřívač ll.je prnpojen přes chladič 2, odlučovač lg, jeden z adsorbérů lg, ll a hlavní výměník...

Sonda pro přímé stanovení obsahu kyslíku v horkých atmosférách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253972

Dátum: 17.12.1987

Autori: Paul Karel, Stolař Pavel, Halásek Jiří

MPK: G01N 25/32

Značky: sonda, horkých, stanovení, obsahu, atmosférách, přímé, kyslíku

Text:

...tepelnou kapacitu. Izolační pláät zaručuje, že keramické měřicí čidlo z pevného elektrolytu a ostatní keramické součástí sondy po vystavení celé sondy prudké změně teploty chladnou nebo se ohřívají podstatně pomaleji. Do prostoru měřicího čidla z pevného elektrolytu je s výhodou umístěn termočlánek, ktorý sleduje skutečnou teplotu uvnitř pláště, která se nemusí zcela shodovet s teplotou pecního prostoru. Kyslíkovou sondu lze tak s výhodou...

Způsob výroby kyslíku O .sub.2.n.( .sub.1.n.#tr# .sub.g.n.)

Načítavanie...

Číslo patentu: 246477

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lexa Jan

MPK: C01B 13/02

Značky: kyslíku, sub.g.n, výroby, sub.1.n.#tr, způsob, sub.2.n

Text:

...HO 2 V íkapalině a rychlá reakce C 12 s povrchem kapaliny. Aby byly. vytvořeny dobré podmínky pro dosažení velkého relativního výtěžku O 21 Ag podle vztahu 8, je přípustný tlak C 12 omezem na hodnoty 2 kPa, přičemž za optimální se považuje tlak 0,5 kPa. V případě vyšších tlaků dochází totiž k rýchlemu vyčerpaní HO 2 na povrchu kapaliny, k ldĺÍÚZĺ C 12 do větší hloubky kapaliny a tím k větší »desalktivaci vznikajícího 02 1 Ag. Z .hlediska...

Způsob a stanovení biochemické spotřeby kyslíku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253251

Dátum: 15.10.1987

Autor: Peukert Volkmar

MPK: G01N 33/18

Značky: stanovení, provádění, spotřeby, biochemické, zařízení, kyslíku, způsob, způsobu

Text:

...Ha Kounencaunonnuů nenwouuuň caMonuceu nnn na Bmncnnwenbuym Mamuny.nocne nanennn coepmanua Kncnopona n oquoñ usuepnenoů cpene no ycTaHoBneH- uoñ Ha xouneucauuonuom neHToquoMcaMonucue MHHHManhH 0 ů nennqnm BHOBb anwouawnuecxn axnmqaercn coownercrnvmmnů aapauąounuň Hacoc nocpencrnou xomuywaunoauoro pene nn pene npeuenu qepes naTuHK MHHHMyM-Koumàxra na KoMneHcannoHHoMneHrog~ HOM caMonHcue. Hpu Heoöxonunocrn Moxew ÓNTB nocpencraon...

Způsob stanovení obsahu a vazby kyslíku, dusíku a uhlíku řízeným termickým rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253102

Dátum: 15.10.1987

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 25/36, G05D 23/00

Značky: kyslíku, obsahu, způsob, stanovení, termickým, dusíku, väzby, uhlíku, rozkladem, řízeným

Text:

...mají některé technické nevýhody,které omezují jejich použitelnost jen na analýzu jednoduchých typů oxidických, nitridických nebo karbidických fází a sloučenin. Kupříkladu při lineárním ohřevu vzorku nelze rozlišit dvě nebo více fází s blízkými teplotami rozkladu a nesprávne výsledky se získávají i v tom případě, jsou-li analyzované fáze přítomny ve větším množství nebo když rychlost rozkladné reakce je nízká.Uvedené nedostatky odstraňuje...

Zařízení k určování obsahu kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242253

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pavlík Oldoich, Kodrle Ludik

MPK: G01N 33/00

Značky: určování, kyslíku, zařízení, obsahu

Text:

...bilok 12 a lkomparační blok 13 k řídicímu vstupu prvního přepínacího bloku 5. Druhý vstup komparačnih~o~ bloku 13 je sp-ojen ke druhému referen-čnímu zdroji 14 stabilwizo-vaného napětí.Řídící vstup druhého přepínacího bloku 7 je připojen přes časovací bl.ok 15 ke spouštěcímu bloku 16, lkterý se spouští ručně neb-o automaticky v předem stanovených časových intervaloch.Ponpsané zařízení pracuje taktoV normálních podmínkách a ,při...

Způsob uložení katalyzátoru v reaktoru pro spalování kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243161

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vávra Miroslav, Filippov Petr, Krajea Milan

MPK: B01J 12/00

Značky: způsob, uložení, kyslíku, spalování, reaktoru, katalyzátoru

Text:

...dochází k výraznému teplotnímu maxímu, které omezuje výkon reaktoru vzhledem k omezení tepelné odolnosti katalyzátorů i vlastního rsaktoru.Podstata způsobu uložení katalyzátoru pro spalování většího obsahu kyslíku v inertních p 1 ynech,např. kyslíku ve směsi argon, dusík kyslík, podle uvedeného vynálezu spočívá v tom,že vlastní katalyzátor (například paládiový, niklový, plstinový) se rovnoměrně smíchá s nosičem v poměru katalyzátoru k...

Způsob stanovení formy vázání dusíku, kyslíku, uhlíku a síry v kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242776

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jasenský Ladislav

MPK: G01N 25/28

Značky: dusíku, formy, vázání, uhlíku, kyslíku, způsob, síry, stanovení

Text:

...ke změně množství nebo formy vázání dusíku, kyslíku, uhlíku nebo síry respektive kePecní atmosféra má zásadní vliv na rychlost extrakce. Pro extrakci dusíku, kyslíku a síry se dobře osvědčil vodík zbavený vlhkosti některým ze známých způsobů, ale pro extrakci uhlíku je vhodnější vlhčený vodík. Použití inertních atmosfér jako argonu, helia apod. je většinou málo účinné.Vodík se účastní extrakce aktivně tím, že se na povrchu vzorku...

Způsob odstránění vázaného kyslíku z aparatury pro nízkoteplotní katalytickou isomerizaci lehkých uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238187

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kratochvíl Václav, Bittner Bedřich, Srb František, Švajgl Oldřich

MPK: C07C 5/13

Značky: uhlovodíku, isomerizaci, vázaného, nízkoteplotní, lehkých, aparatury, katalytickou, odstranění, způsob, kyslíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob odstranění vázaného kyslíku z aparatury používané pro nízkotepelní katalytickou izomerizaci lehkých uhlovodíků zvláště pentanů a hexanů na katalyzátoru obsahujícím platinu na alumině aktivované halogenidy hliníku při najíždění po demontáži a opravách chlorovodíkem vznikajícím z chlorderivátů uhlovodíků na používaném katalyzátoru zvětší části desaktivovaného vodou.

Sonda pro stanovení chemického potenciálu kyslíku v roztavených kovech a struskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 233268

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bury Pavel, Macoszek Milan, Maděřič Rostislav, Leško Juraj, Lánský Vladislav

MPK: G01N 27/00

Značky: potenciálu, kovech, kyslíku, roztavených, stanovení, chemického, sonda, struskách

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda pro stanovení chemického potenciálu kyslíku v roztavených kovech a struskách, vytvořena nevratnou elektrodou s čidlem, je založena na tom, že nevratná elektroda (3) je spolu s nosnou trubicí (4) uchycena v keramické vložce (2), v jejímž ústí je upevněn pevný elektrolyt (5), převrstvený referenční, elektrodou (6) a zasypaný izolačním zásypem (8) z oxidické nebo silikátové keramiky a nosná trubice (4) je opatřena alespoň jednou ochrannou...

Sonda pro povrchové měření parciálního tlaku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239649

Dátum: 16.03.1987

Autor: Zábojníková Eva

MPK: A63B 5/00

Značky: povrchové, sonda, měření, kyslíku, parciálního, tlaku

Text:

...2 značí schematický náčrtek druhé strany tělesa sondy s polovodičovými prvky a hybridním integrovaným obvodem.Na obr. 1 je na tělese l vytvořena nepolarizovaná elektroda l a polarizované elektroda 3 pokrytá elektricky izolační vrstvou 3 mimo aktivní,plochu §. Aktivní plocha á je spojena s nepolarizovanou elektrodou l elektrolytem 5. Na okraji tělesa l jsou upraveny vývody ll,ll elektrod l, l.Na obr. 2 je na druhé straně tělesa l upraven...

Způsob chlazení trysky uhlovodíkovým médiem při dmýchání kyslíku nebo kyslíku ve směsi se zrnitými látkami pod hladinou roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248751

Dátum: 12.02.1987

Autori: Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk

MPK: C21C 5/34, C21C 5/48

Značky: hladinou, směsi, uhlovodíkovým, kyslíku, dmýchání, látkami, způsob, chlazení, trysky, médiem, zrnitými, roztaveného

Text:

...Á Při použití zvýšeného průtočného množství uhlovodíkového média se tyto jevy zvýrazňují. Nárůsty na tryskách se jen obtížně odstraňují za cenu neúměrně vysokého opotřebení tryseka okolní keramické vyzdívky. Při použití zvláštních materiálů keramických vyzdívek a trysek a jejich konstrukcí, zvyšuji se náklady a praonost výroby, přičemž se neodstrañují potížeUvedené nedostatky dosavadního stavu techniky se odstraní způsobem chlazení trysky...

Zařízení ke stanovení kyslíku a jiných nečistot v sodíku destilační metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235606

Dátum: 15.11.1986

Autori: Koňařík Milan, Červinka Jiří, Bár Jaromír, Bánovec Josef

MPK: G01N 25/14

Značky: destilační, nečistot, jiných, sodíku, metodou, kyslíku, zařízení, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je tvořeno nádobou, zhotovenou z elektricky nevodivého materiálu, opatřené přírubou, dále je tvořeno potrubím k vývěvě s hlavním ventilem a přívodem argonu s argonovým ventilem, a uvnitř nádoby je pod napouštěcí tryskou se sodíkovým ventilem umístěn kelímek zhotovený z feromagnetického kovu a pohyblivě zavěšený na závěsech, a nádoba je na vnější straně opatřena elektrickým indukčním topením posouvatelným podle vnějšího...

Elektroda pro elektrochemické stanovení kyslíku v plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 229292

Dátum: 15.08.1986

Autori: Tenygl Jiří, Varhaníčková Hana

MPK: G01N 27/30

Značky: elektrochemické, plynech, kyslíku, stanovení, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že v porézní trubici jsou umístěny nastřižené kotouče ze stříbrného plechu se středovým otvorem, které jsou mechanicky pevné a elektricky vodivě spojeny ve stříbrnou šroubovici, která je rozebíratelně spojena s částí porézního držáku s trapézovým závitem, do něhož je pevně zašroubován a kontaktním drátkem pevně otočen oboustranný šroubek. Oboustranný šroubek je zašroubován do středové závitové spojky, spojené s...

Způsob současného stanovení celkové spotřeby kyslíku, celkového organického uhlíku, případne celkové síry ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 233034

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rezl Vlastimil, Kameníková Irena

MPK: G01N 31/08

Značky: případně, uhlíku, vodě, způsob, stanovení, organického, současného, celkového, celkové, kyslíku, spotřeby, síry

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou způsobu je, že se vzorek vody podrobí oxidační pyrolýze za teploty 500 až 1 100 oC v plynné směsi hélia a 1 až 20 % objemových kyslíku, přičemž úbytek kyslíku, oxid uhličitý, příp. i oxid siřičitý, se po oddělení vody separují a stanoví. Způsob je určen k analýze vody pitné, užitkové i odpadní.

Způsob voltametrického stanovení kyslíku a čidlo k provádění tohoto způsobu stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231026

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šerák Lubomír, Čáp Jaroslav

MPK: G01N 27/07, G01N 27/06

Značky: provádění, způsob, voltametrického, kyslíku, čidlo, způsobu, tohoto, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob voltametrického stanovení kyslíku podle vynálezu spočívá v tom, že čidlo se polarizuje pravoúhlými napěťovými pulsy, přičemž každý puls následuje až po obnovení koncentrace kyslíku v prostoru mezi separační membránou a povrchem pracovní elektrody. Čidlo k provádění tohoto způsobu má podle vynálezu mezi membránou a pracovní elektrodou vytvořen ohraničený prostor vyplněný elektrolytem, s výhodou válcový, jehož plocha základny je v rozmezí...

Dvouplášťová nádoba na skladování kapalného dusíku a kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229763

Dátum: 01.05.1986

Autor: Doležal Lubomír

MPK: F17C 3/04

Značky: nádoba, skladování, dusíku, kapalného, dvouplášťová, kyslíku

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouplášťová nádoba na skladování kapalného dusíku a kyslíku s válcovým pláštěm a plochým dnem s práškovou izolací vyznačující se tím, že pod převážnou částí plochého dna (3) vnitřní nádoby (1) je tepelně izolační vrstva (6) perlitobetonu s měrnou hmotností 150 - 600 kg/m3.

Způsob výroby alkalických roztoků peroxosloučenin, zejména peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229477

Dátum: 01.03.1986

Autori: Špalek Otomar, Balogh Karel, Paseka Ivo

MPK: C01B 15/00

Značky: katodickou, výroby, zejména, peroxidu, alkalických, roztoku, redukci, vodíku, kyslíku, způsob, peroxosloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru technické elektrochemie a řeší způsob výroby alkalických roztoků peroxosloučenin, především peroxidu vodíku, katodickou redukcí kyslíku v plynových porézních elektrodách, s použitím sodných elektrolytů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do anodového prostoru elektrolyzéru uvádí roztok sodného elektrolytu, například hydroxidu sodného, a do katodového prostoru voda v takovém množství, aby koncentrace sodných iontů v...

Způsob určení velmi malých koncentrací kyslíku v plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242031

Dátum: 22.08.1985

Autor: Tolnay Marián

MPK: G01N 27/00

Značky: kyslíku, způsobu, plynech, provádění, způsob, určení, velmi, koncentrací, zařízení, malých, tohoto

Text:

...vakua menší než 10 Pa.Změří se rezonanční kmitočet piezoelektrického rezonatoru 12 a pak se odpaří z odpařovacího elementu 17 takové množství látky 21, aby vznikla na elektrodě 11 vrstva o tloušťce 2 až 100 nm. Tloušťka vzniklé vrstvy se určí z údaje o změně kmitočtu pomocí čítače 14. Napařený materiál 22, v t-omto případě na povrchu elektrody 11 piezcelektrickéh-o rezonâtoru 12 musí být zvolen tak, aby jeho povrch mohl být působením...