Patenty so značkou «kyslík»

Zvýšenie produkcie spinozýnu s proteínmi viažucimi kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20370

Dátum: 03.05.2012

Autori: Mouncey Nigel, Han Lei

MPK: C12N 1/19, C12N 15/52, C12N 15/90...

Značky: zvýšenie, proteínmi, kyslík, viažucimi, spinozýnu, produkcie

Text:

...NRRL 18743.0009 WO 99/46387 sa týka spôsobu transformácie kmeňov S. spinosa DNA rekombinantného vektora alebo jeho časti, ktorá obsahuje sekvenciu DNA zaisťujúcu expresiu aktivity, ktorá obmedzuje rýchlosť biosyntetickej dráhy spinozýnu.0010 Feng Liang et al (Applied Microbiology and Biotechnology, 74(2), 7. novembra 2006, strany 390-397) opisujerôznych heterológnych bakteriálnych hostiteľov, aby bola zvýšená hustota buniek, oxidatívny...

Polárne rozpustné kompozície zachytávajúce kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18376

Dátum: 17.02.2012

Autori: Murray Aaron, Knudsen Ricardo

MPK: C08L 77/00, C08L 67/00

Značky: polárne, kompozície, kyslík, rozpustné, zachytávajúce

Text:

...môžu byť v danom vynáleze tiež užitočné.0023 Reakcia esteriñkácíe alebo polykondenzácie karboxylových kyselín alebo esterov s glykolom sa zvyčajne uskutočňuje za prítomnosti katalyzátora. Vhodné katalyzátory zahrnujú, ale bez obmedzenia sa na oxid antimónu. antimón triacetát, antimón etylén glykolát, organohorečnan, oxid clnu, alkoxidy titánu, dibutylcíndilaurát a oxid germaničitý. Tieto katalyzátory sa môžu použiť v kombinácii so...

Spôsob hybridného zvárania oblúkom/laserom dielov z aluminizovanej ocele s plynom obsahujúcim dusík a/alebo kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19909

Dátum: 05.05.2011

Autori: Dubet Olivier, Briand Francis

MPK: B23K 26/14, B23K 26/20, B23K 26/32...

Značky: kyslík, ocele, hybridného, zvárania, dusík, dielov, aluminizovanej, obsahujúcim, spôsob, plynom

Text:

...ocelovom diele, ktorý obsahuje povrchovú vrstvu na báze hliníka, a pri ktorom sa navyše používa ochranný plyn, pričom sa tentoochranný plyn skladá z aspoň jednej hlavnej zložky, zvolenej z argónu a hélia, a z 1 až 20 objemových z aspoň jednej doplnkovej zložky, zvolenej z dusíka a kyslíka.0011 Podľa tohto vynálezu sa zvárací kúpeľ, a teda následne zvarový spoj, dosiahne v oblasti spojovacej roviny vytvorenej priložením, predovšetkým...

Zlúčeniny vychytávajúce kyslík, výrobky obsahujúce tieto zlúčeniny a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16201

Dátum: 09.05.2008

Autori: Ensley Michael, Weipert Paul David, Deshpande Girish Nilkanth

MPK: C07D 209/44, B65D 1/02, B65D 81/26...

Značky: použitia, spôsoby, tieto, vychytávajúce, výrobky, obsahujúce, zlúčeniny, kyslík

Text:

...a kompatibilizátor je ďalší materiál, pri ktorom je potrebné vyhodnotiť, či je vhodný pre kontakt s potravinami. Ako je zrejmé zvyššie uvedených poznatkov, vodbore je stále potrebné hľadať zlepšené materiály, ktoré majú vysokú schopnosť vychytávať kyslík a sú v podstate priehľadné.SÚHRN WNÁLEZU 0007 Predložený vynález sa týka prostriedkov obsahujúcich(b) aspoň jednu zlúčeninu vzorca l alebo IIkde skupina X je vybraná zo skupiny zahrňujúcej...

Spôsob výroby obalu majúceho bariérovú fóliu z IMF v kombinácii s látkou absorbujúcou kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9408

Dátum: 12.07.2007

Autor: Nielsen Benny Elo

MPK: B65D 25/36, B32B 27/18, B65D 25/20...

Značky: výroby, látkou, obalů, bariérovú, kyslík, spôsob, absorbujúcou, fóliu, majúceho, kombinácii

Text:

...pre plyn. Aby sa dalo súčasne vytlačovat veľa vrstiev, živice sa roztavia a hnietia sa vo vytlačovacich strojoch zodpove dajúciclí jednotlivým vrstvám živice, a potom sa vytlačujú do vopred stanoveného tvaru pro stredníctvom multíplexnej dýzy pre viacero vrstiev, ako je dýza typu T alebo kruhová dýza. Živice sa ďalej tavia a hnetia vo vstrekovacích strojoch zodpovedajúcich vrstvám živice a vstrekujú sa súčasne alebo jedna po druhej do...

Fenyldiazepánkarboxamidy a piperazínkarboxamidy s anelovanou fenylskupinou, obsahujúce kyslík a ich použitie ako antagonistov dopamínu D3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3291

Dátum: 27.12.2005

Autori: Schlotter Karin, Hübner Harald, Gmeiner Peter

MPK: A61P 25/00, C07D 405/00, A61K 31/403...

Značky: kyslík, anelovanou, antagonistov, fenyldiazepánkarboxamidy, obsahujúce, dopamínu, použitie, fenylskupinou, piperazínkarboxamidy

Text:

...znak mnohých vysoko afinitných ligandov pre dopamínový receptor sa skladá 2 rôzne substituovanej fenylpiperazínovej parciálnej štruktúry,ktorá je viazaná cez niekoľko uhlíkov dlhý distančný prvok na aryl- alebo heteroarylkarboxamid. Z celeho radu arylpiperazinylheteroarénkarboxamidov sú opísané predo všetkým štruktúrne príklady s heteroarénkarboxylovýmikyselinami obsahujúcimi kyslík, síru alebo dusík (ES 2027898 EP 343 961 US 3646047...

Farbené polyméry zachytávajúce kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4444

Dátum: 17.08.2005

Autor: Liu Zhenguo

MPK: C08L 67/00, B32B 27/36, B32B 27/34...

Značky: farbené, zachytávajúce, kyslík, polyméry

Text:

...zachytávať kyslík. Katalyzátor na báze prechodného kovu, ktorý je najčastejšie uvádzaný V doterajšom, stave0006 PCT Patentová prihláška W 0 98/12244, ktorými autormisú Cahill a kol. a ktorej vlastníkom je Amoco Corporation, opisuje kompozíciu zachytávajúcu kyslík, v ktorej je kritickým oxidovateľným organickým polymérom polybutadién a katalyzátorom pre oxidovateľný organický polymér sú soli prechodných kovov alebo dalašie zlúčeniny. Táto...

Flexibilný priehľadný kontajner na uskladnenie na kyslík citlivých, parenterálne aplikovateľných činidiel a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284443

Dátum: 16.03.2005

Autori: Gustafsson Bo, Berglund Kjell, Lundmark Stefan, Brooling Cathrine, Skolling Otto

MPK: A61J 1/00, B65D 81/32

Značky: kontajner, citlivých, parenterálně, flexibilný, spôsob, kyslík, priehľadný, aplikovatelných, činidiel, uskladnenie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Flexibilný, priehľadný kontajner na uskladnenie na kyslík citlivých, parenterálne aplikovateľných činidiel pozostáva z vnútorného, primárneho kontajnera (30) uzatvoreného vo vonkajšom obale (10) neprepúšťajúcom kyslík s absorbérom kyslíka (20), pričom vnútorný primárny kontajner (30) je vyrobený z flexibilného, polymérneho materiálu obsahujúceho polypropylén kompatibilný s lipofilnými činidlami, schopného vytvoriť tak trvalé, ako aj odnímateľné...

Kompozícia absorbujúca kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12634

Dátum: 14.10.2003

Autor: Mckedy George Edward

MPK: C08K 3/16, B01J 20/02, C08K 3/08...

Značky: kompozícia, absorbujúca, kyslík

Text:

...so živicou, aby sa dosiahla absorpcia kyslíka, tým, že obsahuje železo, okysľovača elektrolyt, vyznačujúci sa tým, že sa uvedený okysľovačzvolí zo skupiny pozostávajúcej z kyslého síranu sodného a draselného pričom uvedené železo je prítomné r hmotnostnom množstve 50 až 98 , uvedený okysľovač je prítomný v hmotnostnom množstve 1 až 30 a uvedený elektrolyt je prítomný v hmotnostnom množstve 0,1 až 4 a väčšina uvedeného železa...

Způsob výroby dusíku nízkoteplotní rektifikací směsi, obsahující kyslík, dusík a argon, obvykle vzduchu, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chrz Václav, Holub Josef

MPK: B01D 3/14

Značky: rektifikací, způsobu, výroby, tohoto, nízkoteplotní, dusíku, dusík, obvykle, způsob, argon, směsi, obsahující, kyslík, provádění, vzduchu, zařízení

Text:

...prostorem gg zkapalňovacího výměníku 3, kde se ochlazuje nízkotlakou odpadní frakcí, pak přes potrubí lg vstupu kolony do paty kolony 5. Druhý proud prochází včtví li nejprve do druhého prostoru gg hlavního výměníku l, kde je ochlazován nízkotlakou odpadní frakcí, dále druhým spojovacím potrubím li a druhým prostorem gg studeného výměníku í, kde se ochlazuje dusíkem a středotlakou odpadní frakcí, pak rovněž přes potrubí lg vstupu kolony...

Způsob parciální oxidace paliv směsí vzduch – pára nebo kyslík – pára

Načítavanie...

Číslo patentu: 242411

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pokorný Petr, Ilijev Dimiter, Velev Veleo, Schingnitz Manfred, Švajgl Oldoich, Linhart Jioí, Georgiev Veselin Jordanov, Micev Georgi, Michajlov Wenzel, Daskalov Christo, Georgiev Atanas, Mednikarov Vladimir Stefanov

MPK: C10J 1/02

Značky: kyslík, oxidace, způsob, palív, pára, vzduch, směsi, parciální

Text:

...množství kyslíku přiváděného k jednotkovým generátorům, které je v normálních případech již realizováno, je nutno měřit také množství surového plynu vyrobeného jednotkovým generátorem a vytvoření poměru těchto hodnot. Přítom je obzvlášt problematícké měření množství surového plynu u jednotkových generátorů, nebot surový plyn mnže ještě obsahovat dehet a prach,jakož í vykazovat vysoké teploty a obsah vodní páry. Proto se v řešení podle...

Reaktor pro oxidaci alkylaromátů v kapalné fázi za použití plynů obsahujících kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: 217968

Dátum: 15.01.1985

Autori: Schroeder Heinrich, Schoengen Anton

Značky: kyslík, obsahujících, oxidací, kapalné, fázi, alkylaromátů, plynů, použití, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reaktoru pro oxidaci alkylaromátů, zvláště směsí p-xylenu a methylesteru kyseliny p-toluylové pomocí plynů obsahujících kyslík, který se skládá z válcovité nádoby uložené horizontálně nebo vertikálně, která je rozdělena přepážkami nebo dny na sousedící reakční komory. Tyto komory jsou opatřeny svazky horizontálně zabudovaných příčně obtékaných chladicích trubek a přívodem oxidačního plynu a část komor je opatřena přívody...