Patenty so značkou «kyselých»

Způsob čistění kyselých odpadních vod zejména s obsahem anorganických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270495

Dátum: 13.06.1990

Autori: Charamza Jan, Tesař Stanislav, Grünwald Alexander, Bulička Milan, Dvořák Josef

MPK: C02F 1/52, C02F 1/58

Značky: obsahem, odpadních, pigmentů, kyselých, anorganických, zejména, způsob, čištění

Text:

...takto vyčlitäných vod do toků není možné.Uvedená nevýhody člätłní obou druhů vod řeší způsob podle vynálezu. vyznačující se tím. že ae kyselé odpadní vody a obsahom anorganlckých plgmentů emísí v poměru 1 z 0.2 až 1 o s výhodou 1 z 1 s odpadníml vodami z výroby anprganlckých plgmentů deaulíatovanýml vápnem a eoleml hliníku v poměru lontů síranových hllnltým x vápenatým - 1 s 0.2 z 0.5 až 1 z 1.5 z 4 s pH 9.5 až 13.5. pH vzniklé směsi se...

Způsob přípravy silně kyselých derivátů hydrofilních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269299

Dátum: 11.04.1990

Autori: Panarin Jevgenij, Hradil Jiří, Švec František, Azanová Věra

MPK: C08F 8/36, C08F 8/38

Značky: silně, způsob, přípravy, derivátů, hydrofilních, kyselých, polymerů

Text:

...kyselých derivétů polymerů,ani by se tím předmět vynálezu omezoval.ýři laboratórní teplotě přikapáno 4,5 hmot. dílu monohydrátu oxidu sírového. Reakce byla ukončena po hodine vlitím na fritu a promytím postupně 100 díly 40, 20 kyseliny sírové (B 2804) a destilovanou vodou do neutrální reakce. Podle analýzy obsahoval polymer 1,85 mmol/5 silně kyselých skupin (5,52 hmot. síry) a zšdrž vody činila 2,54 ml/g. Podle stanovení diferenciální analýzy...

Způsob přípravy kyselých tvrdidel epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268347

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hájek Karel, Matějíček Alois, Berková Jarmila, Klejch Jiří, Tůma Zdeněk, Jelínek Karel

MPK: C08G 59/42, C08G 63/12

Značky: epoxidových, způsob, pryskyřic, tvrdidel, přípravy, kyselých

Text:

...vynálezu jsou stabilní, vyznačuji se výbornými vytvrzovacimi charakteristikami a poskytují při vytvrzováni epoxidových systémů nátěrových hmot dokonale rovné povrchy s vynikajicimi mechanickými vlastnostmi.Základními komponentami používanými při přípravě kyselých tvrdidel postupem podle vynálezu jsou zejména tyto látkyJako polyalkoholykpředevším ethylenglykol a polyethylenglykoly, propylenglykola polypropylenglykoly, glycerol,...

Způsob zpracování silně kyselých technologických roztoků s obsahem uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267210

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hinterholzinger Otto, Plevač Stanislav, Baloun Stanislav, Homolka Václav, Vaněk Jiří, Zdvořák Jaroslav, Zubček Ladislav, Hrb Karel, Holub Jaroslav, Parobek Pavel

MPK: C01G 43/00

Značky: zpracování, silně, uranu, způsob, technologických, roztoku, obsahem, kyselých

Text:

...že se kyselý technologický roztok- 2 267210 neutralizuje hořečnatými surovinami, s výhodou odpady obsahujícími volný oxid hořečnatý, uhličitan hořečnatý nebo kombinaci obou. Kyselý eluát se neutralizuje odpaními hořečnetymi surovinami do pH 1 až 4 při teplotě 15 az 90 °c v závislosti na reaktivnosti hořečnatých surovín a případně se odfiltruje nerozpustný zbytek. Vysrážení uranu ve formě převážně diuranátu hořečnatého se provede malým...

Způsob zpracování silně kyselých kationtoměničových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266579

Dátum: 12.01.1990

Autori: Neier Wilhelm, Webers Werner, Brandes Günter

MPK: B01J 39/16, B01J 31/06, C08J 5/20...

Značky: způsob, zpracování, kyselých, katalyzátoru, kationtoměničových, silně

Text:

...alkylačním reakcím.V britském patentním spise 1 393 594 je popsána výroba alespoň jednou halogenem v jádže.substituovaných měníčů kationtů a je poukázáno na jejich používání jako thermicky stabilníchkatalyzátorů pro reakce ve vodném a bezvodém prostředí při teplotách mezi 100 a 200 °C.V posledních létech je věnována zvláštní pozornost silně kyselým měničům kationtů v jádře chlorovaných a v jádře fluorovaných jako katalyzátorům.V jádře...

Způsob oddělování arsenu z kyselých roztoků obsahujících arsen a jiné kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265206

Dátum: 13.10.1989

Autori: Guerriero Renato, Rivola Luigi, Veronese Giuseppe, Baradel Agostino

MPK: C01G 28/00

Značky: způsob, jiné, kyselých, arsenu, oddělování, arsen, roztoku, obsahujících

Text:

...pro umožnění svého podélného posuvu středním ovládacím kolénkem gł. Vykyvovâní platiny lg kolem opěrného bodu 33 ve vodicích paralelních drážkách 31 se ovládá dalšími dvěma kolénky gg, gg, spolupracujícími ee dvěma odtlačovacími zámky gg, gg.Jazýčkové jehly łg jsou na svém stvolu ll opatřany vysunovacím kolénkem 51 a zatahovaoím kolénkem gg, přičemž vysunovací kclénko gl můžu být uspořádáno v osovém směru v různých místech u různých...

Způsob výběru místa pro deponování kalu z úpravy kyselých důlních vod obsahujících železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264417

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lanc Václav, Píša Václav

MPK: C02F 11/00

Značky: úpravy, důlních, kyselých, deponování, obsahujících, způsob, železo, výběru, místa

Text:

...možnost rozkladu kalu a následně znečištování povrchpvých a spodních vod v okolí železem, zinkem a jinými kovy prítomnými v kalu. V případě, že kal bude deponován na vnitřní výsypce, nebude docházet ke znečištování důlní vody železem a jinými kovy, ktere již jednou byly z důlní vody odstraněny a kolohěh železa V těžební lokalite tak nebude zvyšovat provozní náklady úpravy důlních vod.Při výběru místa pro deponování kalu je nutná...

Způsob zpracování kyselých odpadních vod z výroby silikonových přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263818

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hromádka Miloslav, Zadák Zdeněk, Scholle Stanislav, Doležalová Ludmila

MPK: C02F 1/04

Značky: odpadních, výroby, způsob, silikonových, zpracování, kyselých, přípravků

Text:

...kondenzační kolony oddělí voda jako velmi slabá cca 1 0/0 hmot.) kyselina chlorovodíková .a v deflegmátoru se zachytí alkohol pro skrápění této i vstupní destilační kolony. Alkylchlorid, který prošel detlegmátorem kondenzace jako plyn,se pak bežným způsobem pere, komprimuje a ochlazením zkapalní.Oba naznačené technologické postupy zpracování odpadních vod, jejichž složení není definováno a náhodné se mění, jsou z hlediska řízení výroby velmi...

Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263435

Dátum: 11.04.1989

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 1/20

Značky: rudných, odber, vzorků, kyselých, rmutu, zařízení

Text:

...rudných rmutů do teploty až 180 °C a tlaku 2,5 Mľa. Na jeho konstrukcí je použito materiálů, které odolávají silným minerálním kyselinám za zvýšených teplot a tlaků,což má za následek, že nedochází ke znehodnocení získaných vzorků korozí části zařízení.Na přiloženém výkresu je znázorněn příklad propojení maloobjemového laboratorního autoklávu se vzorkovací nádobou.Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů je tvořeno laboratorním...

Ochranný lak proti působení kyselých leptacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 261613

Dátum: 10.02.1989

Autor: Adámek Zdeněk

MPK: G03F 7/00

Značky: kyselých, působení, lázni, proti, leptacích, ochranný

Text:

...Využíva se polymerů obsahujícĺch v řetězci Skupiny, které působenlm alkálií nebo amoniaku převedou polymer naselin přecházejí na původní HGTOZPUSÍHDU formu nebo síťují účinkem vícemocných kovů, např. ZnŽt nebo Ca z leptacího roztoku.Ie 100 ml 50 vodného roztoku aníoniakein zmýdelněnélío kopolymeru akrylonitrlletylakrylátu se přidá za mícháiíí 1 g motylenové modři rozpuštěné ve 200 ml roztoku etanol-voda 1 1.K navažce 10 g polymeru 111251...

Způsob zvýšení účinnosti sorpce uranu z kyselých rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258343

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vaněk Jiří, Parobek Pavel, Hinterholzinger Otto, Homolka Václav, Baloun Stanislav, Vebr Zdeněk

MPK: C01G 43/00

Značky: sorpce, uranu, způsob, rmutu, kyselých, zvýšení, účinnosti

Text:

...1 W W AUvedená nedostatky odstraňuje způsob zvýšení účinnosti sorpce uranu z kyselých rmutů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se pH kyselých rmntů upraví na hodnotu 2,5 až 4 alkalickými činidly, s výhodou alkalickým rmutem, vápen. ným m 1 ékem,3 emnštm 1 etým vápencem nebo sodou, případně jejich kombinacemí. Potom se upravený rmut přiveda do kontaktu s iontomšničem, jehož pH bylo před tím upraveno na rozmezí 2,5 až 4. 4...

Způsob oddělování uhlovodíků z kyselých plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258326

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vinš Luděk

MPK: B01D 3/14

Značky: provádění, plynů, způsob, tohoto, zařízení, způsobu, kyselých, uhlovodíku, oddělování

Text:

...metanol při ab 4 sorpci, takže neni ząpotřebi žádná samostatné zařízení. n oddelené uhlovodiky jsoą k dispozici v kapalné formě,vtakžese dají skladovat jako.kapaLina a stLačovatčerpadLem na vyš- .ši tlak při malé spotřebě energie. Zařízení je velmi jednoduê ché a jednoduše regutovatelně. .Pŕovedeni způsobu a zaÉ 1 zen 1 na oddělováni uhtovodíůů z kyselých plynů je schematícky znázorněno na přítoženém obrázku.Na obrázku značí 1...

Termostabilní, hydrofilní kondenzační produkty aldehydů a ketonů s obsahem kyselých skupin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244913

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fischer Evžen, Sobkoveík František

MPK: B01F 17/52, C04B 24/30, C04B 28/02...

Značky: termostabilní, produkty, kyselých, hydrofilní, ketonů, aldehydů, obsahem, skupin, kondenzační

Text:

...pzo emulze typu olej ve vodě, vodné susperze kaolinu nebo suspenze oleje, vody a aktivního uhlí. Vzhledem ke své vysoké tepelné stálosti jsou kondenzační produkty podle vynálezu zvláště vhodné jako prísady do anorganických pojiv. Produkty podle vynálezu jsou tak stálé, že je možno je mlít v mlýnech na cement bez ztráty účinnosti. ako dispergační činidla jsou kondenzační produkty vhodné například do tekuté betonové směsi a vzhledem ke své...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní zvyšující toleranci k obsahu zanášených tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257676

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kühnl Zbyněk, Novotný Miloš, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: obsahu, toleranci, zanášených, slabě, prísada, kyselých, zinkovacích, zvyšujíci, tenzidů, lázni

Text:

...kvalitu vylučovaných povlaků.Popsané nedostatky odstraňuje přísada podle vynálezu, je hož podstata spočívá v tom, že přísada je tvořena jednou, nebosměsi sloučenin obecného vzorce, n f 5 až 50 Bylo zjištěno, že tato přisade má schopnost podstatnč zvy~ šovatvtolerenci zinkovacích lázni k obsahu tenzidů zanáěených z odmaštovecích ada 1 ších lázní. Při Ďtjím použití se prodlužuje interval mezi potřebnými regeneracemi způsobenými výskytem...

Způsob výroby vápenatých solí kyselých fosfolipidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256689

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trnkalová Ema, Ranný Mojmír, Sedláček Jiří, Zamykal Jaroslav, Stříbrnský Vladimír, Souček Jiří, Bláhová Markéta

MPK: C01B 25/18, A23D 5/00

Značky: kyselých, výroby, solí, způsob, vápenatých, fosfolipidů

Text:

...kyselin v molárnim poměru 31 až 201 a zahřátém na 60 až 90 °C posuąmě přidává 20 až 60 (hmot.) suspgnze hydroxidu vápenatéhov triacylglycerolech mastných kyselín s 10 až 24 atomy uhliku v řetězci, o teplotě 50 až80 °C takovou rychlostí, aby teplota reagujíci směsi nepřekročila 100 °C po přidání celkové» ho množství suspenze potřebné pro neutralizaci se pak směs michá při 70 až 95 °c do neutrální reakce. Běžně vyráběné...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní s obsahem organických ketosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256328

Dátum: 15.04.1988

Autori: Záruba Jiří, Coller Jiří, Novotný Miloš, Kühnl Zbyněk

MPK: C25D 2/22

Značky: organických, prísada, zinkovacích, slabě, ketosloučenin, lázni, kyselých, obsahem

Text:

...probihají v roztoku vedlejší chemické a elektrochemické reako , při kterých dochází k degradaci ketosloučenin, aniž by se po lely na vlastním pokovení. Tyto reakce způsobuji ztráty účinné látky a současně zvyšují koncentraci nežádoucich rozkladných produktů, jpž se musi z lázně periodicky odstraňovat.Popsané nedostatky odstraňuje přísada podle vynálezu, jehožpodstata spočívá v tom, že přísade je tvořena sloučeninamikde znamená R 1 -...

Čidlo pro měření korozního potenciálu za zvýšené teploty a tlaku v prostředí kyselých rudných rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255110

Dátum: 15.02.1988

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 17/00

Značky: zvýšené, potenciálu, teploty, korozního, rmutu, měření, tlaku, kyselých, rudných, čidlo, prostředí

Text:

...zařízení podle vynálezu, kde konstrukění řešení umožňuje umístit v maloobjemovém laboratorním autoklávu vedle referentní elektrody rovněž elektrodu měřicí a to takových rozměrů, že poměr mezi objemem korozního média a plochou zkoušeného vzorku kovu je l 001 a větší. Na zcela ponořeněm vzorku kovu se neuplatňuje vliv čáry ponoru a připojení elektrického vývodu je zcela chráněno před korozním prostředím. Elektrický signál je k měřicímu...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež zvyšuje vyrovnávání a úroveň lesku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254436

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dostál Jaroslav, Novotný Miloš, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: vyrovnávání, zinkovacích, lázni, kyselých, slabě, zvyšuje, prísada, úroveň, lesku

Text:

...zboží náročného na vzhled. Nepůsobí okamžitě po nadávkování do galvanickě lázně, ale až po rozpracování průchodem elektrického proudu 3 až 5 A.h na 1000 ml lázně. Optimální koncentrace v lázni se pohybuje v rozmezí 0,0001 až 0,05 g na 1000 ml, při překroče ní horní hranice dochází ke zvýšení vnitřního pnutípovlaků. Během provozu lázně se rozkladá působeš ~ním elektrického proudu, proto je vhodné ji v úměrném množství přidat do...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež podstatně snižuje vnitřní pnutí vylučovaných povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254435

Dátum: 15.01.1988

Autori: Beran Leo, Dostál Jaroslav, Záruba Jiří, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/22

Značky: prísada, slabě, lázni, povlaků, podstatné, kyselých, vnitřní, zinkovacích, snižuje, pnutí, vylučovaných

Text:

...sestává 7. ekvimolární směsi alifatických derivátů thiomočoviny obecného vzorcekde R 2 znamená alifatické alkinyly obsahující 2 až 9Tato směs derivátů thiomočoviny se dávkuje do galvanické zinkovací lázně v množství 0,0001 až 0,05 gramů na 1000 ml. Přísada má podstatný vliv na zvyšovaní hodnoty vnitřního pnutí povlaků v závislosti na vzrůstu koncentrace rozkladných produktů během provozu při užívání Ieskutvorných přísad s obsahom...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež brání spoluvylučování dvojmocného železa do zinkového povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254434

Dátum: 15.01.1988

Autori: Eder Jan, Kühnl Zbyněk, Novotný Miloš, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: povlaků, spoluvylučování, železa, prísada, zinkového, slabě, dvojmocného, zinkovacích, kyselých, brání, lázni

Text:

...je tak mnohem vyrovnanější a stabilnčjší, než tomu běžně bývá. Koncentraci přísadynutno udržovat v rozmezí 0,001 až 0,1 g na 1000 ml lázně. Velmi výhodne je přísadu nadávkovat přímo do leskutvornýeh přísad a zajistit pravidelným dávkováním udržování její koncentrace na stejné úrovni. Podrobné Iysvětlení je podáno na níisledujících příkladeeh. Příklžld 1 Do leskle zinkovaeí lázně o složení 70 g chloridu zinečnatěho, 30 g kyseliny boritć....

Způsob odstraňování oxidů síry a jiných kyselých plynů z horkých spalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252468

Dátum: 17.09.1987

Autor: Bhatia Vinay

MPK: B01D 53/34

Značky: způsobu, provádění, tohoto, síry, oxidů, zařízení, horkých, jiných, odstraňování, kyselých, plynů, spalin, způsob

Text:

...horkých spalín se s výhodou dosáhne vedením horkých spalín skrze divergentní prstencovitou komokuželovou spodní část reakční zóny.Výhodné se rychlého snížení rychlosti horkých spalín dosáhne vedením horkých spalín skrze divergentní prstencovitou komokuželovou Spodní část reakční zôny mající vrcholovýúhel větší než 12 °, s výhodou v rozmezí 12 až 1200, ohzvláště výhodně v rozmezí 40 až 90 °.Výhodné je doba zdržení plynu v reakční zóně...

Směs pro úpravu povrchu kyselých plastických žáruvzdorných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 241386

Dátum: 15.09.1987

Autori: Quis Viadivoj, Schwan Jaroslav, Šopík Jaroslav

MPK: C04B 33/13

Značky: plastických, žáruvzdorných, úpravu, povrchu, směs, kyselých

Text:

...žáruvzdorných hmot podle vynalezu, jejíž podstata spočíva v tom, že obsahuje od 1 hmot. procenta do 90 hmot. procent plniva s výhodou lupkového úletu a od 1 U hmot. procent do 99 hmot. procent plastifikační složky. Plastifikační složka je tvořena suspenzí 3 až 15 hmot. procent vodního skla,20 až 40 hmot. procent vody a 45 až 70 hmot. procent kaolinu. Směs pro úpravu povrchu kyselých plastických žáruvzdorných hmot může obsahovat 0,5...

Způsob získávání stříbrných iontů z kyselých odpadních roztoků dichromanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244747

Dátum: 14.08.1987

Autori: Drápal Otakar, Matijka Jioí, Kobosil Josef

MPK: C22B 11/04

Značky: způsob, iontů, dichromanu, kyselých, roztoku, stříbrných, odpadních, získavání

Text:

...napětí 2 až 4 V se na elektrodách dosáhne proudová hustota 0,01 až 0,2 A/cm 2, s výhodou 0,05 až 0,15 A/cm. Popsaný způsob je objasněn na následujících přikladech.Reakční směs pro stanovení CHSK byla slévána do sběrná skleněné nádoby a po shromáždění 10 1 směsi byl do nádoby přidán chloríd sodný V množství 10 g/1 reakční směsi. Po oddělení sraženiny chloridu stříbrného od roztoku byla tato promývána vodou do neutrální reakce a negativní...

Způsob odstraňování kyselých komponent ze spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250205

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mohn Ulrich, Bechthold Horst

MPK: B01D 53/34

Značky: odstraňování, kyselých, komponent, spalin, způsob

Text:

...se potommohou použít male rozsrtříkovacĺ sušičky a oldluvčovače. Pro rozstřiIkova-cí sušení pracího roztoku postačí množství spalín v rozmezí 2 až 15 0/0, vztaženo na celkové množství spalín. Pokud -se .způsob podle vynálezu použije pro nove elektrárny, zmenší se tím rovněž .předehřívač vzduchu a elektrofíltr za přede-hřívačem vzduchu.Když se proud spalín, pŤĺVáWĺěiľlÝ do rozstříkovací sušárny, předem zbavuje prachu V malém předodlučovači...

Způsob odstraňování kyselých komponent ze spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250204

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bechthold Horst

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, spalin, komponent, kyselých, odstraňování

Text:

...roztoku uhličitan amonný, který je -sch-open při náhlém výskytu přebytku oxidů síry tyto oxidy vázat za uvolnění oxidu Lihličitého. Tí-m se dosáhne pufračního účinku, který postačí pr-o určitý časový úsek k tomu, aby i bez zásahu» regulace se udržel stupeň odsiř-ovální spalín při ko-lisáni zatížení kotelniho zařízení nezměněný.Zvýšení obsahu uhličitanu amonného bylo ale zakázáno s -ohledem na známou skutečnost, že uhličitan amonný se již asi...

Zařízení pro elektrolytické zinkování drátu v kyselých lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 249651

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kovařík Miroslav

MPK: C25D 17/10

Značky: zařízení, elektrolytické, lázních, zinkování, drátu, kyselých

Text:

...vyluhovacich venách a průběžnou cirkulecí elektrolytu mezi vyluhovací a pracovní vanou. Ani ono však neodstraňuje další nedostatky, projevujioi se jak u konvenčniho zařízení,tak i u zařízení dle způeohu Tainton, a to především prosto-J rovou náročnoet (šiřku) zinkovacích van a vysoké ztráty elektrické energie z titulu přechodového odporu mezi anodovým rámem a jednotlivými anodemi a velkého odporu elektrolytu z důvodu poměrně velké...

Způsob přípravy kyselých esterů středně a výšemolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 248520

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kaška Jiří, Matějíček Alois, Klaban Jiří, Sivoková Marta

MPK: C08G 59/42

Značky: způsob, epoxidových, pryskyřic, stredne, přípravy, kyselých, esterů, výšemolekulárních

Text:

...formě prášku smichají a homogenizuji a tato eměs se dávkuje do kontinuálního vytlačovaciho stroje.Poměr základních dvou surovín, tj. epoxidové pryskyřioe a anhydridu kyselinw se pohybuje v rozmezí 0,7 až 1,2 ekvivalentů248 520 anhydridové skupiny na 1 ekvivalent epoxidové skupiny. Tato směs se za micháni ponechá při teplotě 90 až 140 °C 2 až 10 minut reagovat v michaném reaktoru nebo v kontinuálnim vytlačovacim stroji se střednim zdrženim 1.5...

Způsob získávání hliníku ve formě kysličníku hlinitého z kyselých roztoků vznikajících při hydrochemické těžbě rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 237581

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tvrdek Jiří, Charvát Jiří, Urbánek Ludvík, Matoušek Pavel

MPK: C01F 7/32

Značky: hydrochemické, těžbě, roztoku, kysličníku, způsob, hliníku, vznikajících, získavání, hlinitého, formě, kyselých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získávání hliníku ve formě kysličníku hlinitého z kyselých roztoků, které vznikají při hydrochemické těžbě rud a obsahují hlinité a amonné ionty. Uvedeného účelu se dosáhne sorpcí hlinitých a amonných iontů na kyselém měniči kationtů. Eluce se provádí roztokem kyseliny sírové, síranu sodného nebo jejich směsí. Ze získaného eluátu se ochlazením vyloučí krystaly kamence hlinitoamonného /NH4/2SO4.Al2/SO4/3.24 H20. Jejich...

Způsob dusičnanové regenerace enexu po sorpci uranu z kyselých síranových roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235831

Dátum: 01.12.1986

Autori: Nepraš Václav, Matoušek Pavel, Hrb Karel, Rychtařík Bohuslav, Vosyka Zdeněk, Urbánek Ludvík, Charvát Jiří, Tvrdek Jiří

MPK: B01J 49/00

Značky: sorpci, síranových, dusičnanové, kyselých, enexu, roztoku, uranu, regenerace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dusičnanová regenerace anexu po sorpci uranu z kyselých síranových roztoků s opětným využitím podstatné části dusičnanových iontů. Zároveň se snižuje poměr balastních prvků k uranu v uranovém eluátu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že před elucí uranu dusičnanovým roztokem se na nasorbovaný anex působí roztokem, který obsahuje dusičnanové ionty, získané promývkou zeluovaného anexu síranovým promývacím roztokem o koncentrací...

Způsob regenerace kyselých roztoků používaných při hydrochemické těžbě rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 236978

Dátum: 01.10.1986

Autori: Urbánek Ludvík, Tvrdek Jiří, Charvát Jiří, Matoušek Pavel

MPK: C01F 7/30

Značky: regenerace, roztoku, kyselých, hydrochemické, způsob, používaných, těžbě

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je obnovení loužicí schopnosti roztoků oddělením rozpustných hlinitých solí. Současně se získává hliník ve formě průmyslově použitelné sloučeniny, kysličníku hlinitého. Uvedeného účelu se dosáhne iontovou výměnou hlinitých iontů za ionty hydroxoniové H30+ na kyselém měniči kationtů. Sorpční schopnosti katexu se obnovuji roztokem kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 35 až 450 kg.m-3 .Ze získaného eluátu se zkoncentrováním...

Způsob snížení solnosti kyselých roztoků opakovaně používaných po dokyselení přídavkem kyseliny sírové k hydrochemické těžbě uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232937

Dátum: 15.08.1986

Autori: Matoušek Pavel, Urbánek Ludvík, Tvrdek Jiří, Charvát Jiří

MPK: G21G 4/00, C01G 43/00

Značky: sírové, kyselých, kyseliny, těžbě, opakované, způsob, roztoku, solnosti, používaných, dokyselení, snížení, přídavkem, uranu, hydrochemické

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení solnosti kyselých roztoků opakovaně používaných po dokyselení přídavkem kyseliny sírové k hydrochemické těžbě uranu a obsahujících soli hlinité. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v části roztoku určeného k loužení se zvýší přídavkem koncentrované kyseliny sírové obsah síranových iontů na hodnotu 100 kg m -3 až 500 kg.m -3, přídavkem amonných solí se upraví obsah amonných iontů stechiometricky vzhledem k obsahu...

Způsob přípravy molybdenového koncentrátu ze silně kyselých roztoků nebo suspenzí molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228074

Dátum: 15.02.1986

Autori: Franzová Eva, Mikolanda František

Značky: přípravy, molybdenového, molybdenu, silně, kyselých, roztoku, suspenzí, koncentrátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy molybdenového koncentrátu ze silně kyselých roztoků nebo suspenzí molybdenu, vyznačený tím, že se na 100 hmotnostních dílů roztoku nebo suspenze obsahující molybden působí po zředění výchozí suroviny vodou v poměru 1:0,5 až 3 objemově sloučeninami s obsahem železa, jako například síran železnatý, chlorid železitý, v poměru 0,2 až 10 hmotnostních dílů železa na 100 hmotnostních dílů, vztaženo na nenaředěnou surovinu, poté se...

Způsob izolace molybdenu ze silně kyselých roztoků nebo suspenzí molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228073

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mikolanda František, Franzová Eva

Značky: molybdenu, kyselých, způsob, suspenzí, silně, izolace, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace molybdenu ze silně kyselých roztoků nebo suspenzí směsi minerálních kyselin, obsahujících molybden, vyznačující se tím, že se ku 100 hmotnostním dílům odpadního roztoku nebo suspenze přidá 10 až 500 hmotnostních dílů vody, 0,1 až 10 hmotnostních dílů chinolinu, 2 až 100 hmotnostních dílů hydroxidu alkalického kovu nebo jeho soli se slabou kyselinou a dále sloučenina obsahující fosfor v množství 0,1 až 6 hmotnostních dílů fosforu,...

Způsob likvidace kalů z vápenné neutralizace kyselých zasolených roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228843

Dátum: 01.01.1986

Autori: Pindur Petr, Chýla Gustav, Pařízek Bedřich, Přibáň Václav, Holas Mikuláš

MPK: G21F 9/00

Značky: kalů, zasolených, vápenné, likvidace, neutralizace, kyselých, roztoku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace kalů z vápenné neutralizace kyselých zasolených roztoků rozptýlených vlivem těžby uranu podzemním vyluhováním, jehož podstatou je, že do tuhnoucí zakládkové směsi o složení 58 až 78 % hmotnostních písku, 9,5 až 8,2 % hmotnostních cementu, 3,5 až 4,8 % hmotnostních vápna a 14,9 až 18,6 % hmotnostních záměsové vody se přidávají kaly z vápenné neutralizace kyselých zasolených roztoků v množství 0,1 až 10 % hmotnostních, vztaženo...