Patenty so značkou «kyanurchloridu»

Spôsob zlepšenia tekutosti jemnozrnného tuhého kyanurchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279027

Dátum: 06.05.1998

Autor: Skaria Alexander

MPK: C07D 251/28, B01J 2/10

Značky: tekutostí, jemnozrnného, zlepšenia, spôsob, tuhého, kyanurchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Desublimáciou alebo rozprašovacou kryštalizáciou získaný kyanurchlorid sa kvôli zlepšeniu tekutosti podrobí v hnetači alebo miešači pri zohrievaní na teplotu pod teplotou topenia namáhaniu strihom.

Způsob úpravy kyanurchloridu, vhodného k reakci ve vodném roztoku nebo suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 235501

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vollbrecht Heinz-rüdiger, Wagner Fritz

MPK: C07D 251/28

Značky: kyanurchloridu, vodném, suspenzí, reakcí, vhodného, úpravy, způsob, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy kyanurchloridu, vhodného k reakci ve vodném roztoku nebo suspenzi, vyznačující se tím, že se do plynného proudu vznikajícího při výrobě kyanurchloridu zavede před sublimací kyanurchloridu jemně práškové hydrofobní plnivo v hmot. množství až 10 %, výhodně 0,1 až 3 %, zejména 0,2 až 0,7 %, přičemž ani toto plnivo ani hydrofobizační činidlo nevstupuje v reakci s kyanurchloridem, jeho reakčními partnery a výsledným produktem....

Způsob přípravy suspenzí nebo roztoků kyanurchloridu v organickém rozpouštědle obsajujícím vodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221530

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hentchel Klaus, Bittner Friedrich

Značky: obsajujícím, kyanurchloridu, přípravy, rozpouštědle, organickém, způsob, roztoku, suspenzí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy suspenzí nebo roztoků kyanurchloridu v organickém rozpouštědle obsahujícím vodu inkontaktním rozstřikováním kapalného kyanurchloridu a organického rozpouštědla obsahujícího vodu spočívající v protiproudném přivádění obou složek směšovací rychlostí vznikající při vyvolaném turbulentním proudění, případně za přítomnosti inertního plynu. Uvedené suspenze nebo roztoky se připraví za odstranění nebo velice silného snížení hydrolýzy...

Způsob přípravy suspenzí nebo roztoků kyanurchloridu ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 219912

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hentschel Klaus, Schreyer Gerd, Bittner Friedrich

Značky: kyanurchloridu, vodě, přípravy, roztoku, suspenzí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy suspenzí nebo roztoků kyanurchloridu ve vodě, přiváděním kyanurchloridu protiproudně k vodě při velké směšovací rychlosti a nízké teplotě a tím ovlivněném nízkém hydrolyzačním stupni. Uvedené suspenze nebo roztoky se připraví nepřetržitým způsobem v jemnozrnné formě.

Způsob přípravy suspenze nebo roztoku kyanurchloridu v organickém rozpouštědle

Načítavanie...

Číslo patentu: 219911

Dátum: 15.09.1985

Autori: Schreyer Gerd, Bittner Friedrich, Hentschel Klaus

Značky: organickém, rozpouštědle, suspenze, přípravy, způsob, roztoku, kyanurchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy suspenze nebo roztoku v organickém rozpouštědle převáděním kyanurchloridu protiproudně k organickému rozpouštědlu při velké směšovací rychlosti a nízké teplotě, a tím ovlivněném nízkém hydrolyzačním stupni. Uvedené suspenze nebo roztoky se připraví nepřetržitým způsobem v jemnozrnné formě.

Způsob získání kyanurchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219906

Dátum: 15.09.1985

Autori: Goedecke Ralf, Nischk Wolfgang, Puschner Kurt, Liebert Martin

Značky: získání, způsob, kyanurchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získání kyanurchloridu z reakční směsi, která vznikne při trimerizaci chlorkyanu, kondenzací směsi s následným zpracováním kondenzátu, v úzkém rozdělení zrna, dobrém výtěžku a čistotě.

Způsob zpracování zbytkového plynu vzniklého při přípravě kyanurchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216195

Dátum: 15.10.1984

Autori: Heimberger Werner, Hanau A Hillenbrand Horst, Schreyer Gerd, Geiger Friedhelm, Bach Gerhard

Značky: přípravě, kyanurchloridu, zbytkového, vzniklého, způsob, zpracování, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Z důvodů ochrany prostředí a k zabránění ztrát chloru při trimerisaci chlorkyanu se zbytkový plyn vzniklý po trimerisaci přivádí za tlaku do styku s kyanovodíkem a přitom vzniklý chlorkyan se vymyje ze zbytkového plynu vodou a takto získaný roztok se s výhodou vede opět do přípravy chlorkyanu.