Patenty so značkou «kvasinkami»

Analytická súprava na prevádzkové stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín a kvasinkami asimilovateľného dusíka v muštoch vínnej révy a vínach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6688

Dátum: 04.03.2014

Autor: Baroň Mojmír

MPK: C12G 1/00, G01N 33/14

Značky: kyselin, titrovateľných, révy, dusíka, stanovenie, akýchkoľvek, muštoch, vínach, súprava, vínnej, kvasinkami, asimilovateľného, analytická, prevádzkové

Text:

...stopercentne spoľahlivá. Veľmi jednoduchou a pomeme presnou metódou je formaldehydová titrácia spojená s potenciometrickou detekciou(GUMP, B. a kol. 2000, Filipe-Ribeiro, L, a kol. 2007). Táto metóda je nenáročná na aparatúru a má dosť nízku spodnú hranicu detekcie (8,5 mg/l).Obrovskou výhodou metódy forrnaldehydovej titrácie je súčasne možné stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín v analyzovanej vzorke. Kombinácia získaných hodnôt...

Produkcia skvalénu hyperprodukujúcimi kvasinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10509

Dátum: 28.08.2009

Autor: Broeker Michael

MPK: C12P 5/02

Značky: kvasinkami, hyperprodukujúcimi, skvalénu, produkcia

Text:

...kinázu, fosfomevalonát kinázu, pyrofosfomevalonát dekarboxylázu,izopentenylpyrofosfát izomerázu, HMGR (3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA reduktázu) a skvalén syntázu. Gény zapojené do konverzie skvalénu na ergosterol zahmujú skvalén epoxidázu (ERGI), lanosterol syntázu, C l 4-dimetylázu, dl 4-reduktázu, C 4-metyloxidázu,C 4-dekarboxylázu (ERG 26), 3-ketoreduktázu, C 24-metyltransferázu, CS-izomerázu, C 5 desaturázu, dZŽ-desaturázu a d...

Spôsob výroby číreho, kvasinkami fermentovaného nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12130

Dátum: 14.05.2007

Autor: Mulder Hendrikus

MPK: C12C 7/00, C12C 11/00, C12C 7/04...

Značky: čirého, spôsob, kvasinkami, fermentovaného, nápoja, výroby

Text:

...kalu v separátore a ochladenie mladiny na ferrnentačnú teplotu v tepelnom výmenníkue. kontinuálne prevádzanie ochladenej mladiny s obsahom kyslíka 0,5-3,0 mg 02/1 do fermentora vo forme slučkového reaktora, v ktorom mladina kontinuálne obieha, a ktorýzahŕňa biokatalyzátor, v ktorom boli imobilizované biologicky aktívne kvasinky af. kontinuálne odvádzanie kvapalného média z fermentora počas fermentácie odstredeníe odvádzanej kvapaliny na...

Způsob zvýšení syntézy ergosterolu kvasinkami rodu Saccharomyces

Načítavanie...

Číslo patentu: 247922

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pásková Jiřina, Špaček Bohumil

MPK: C12P 33/00

Značky: způsob, zvýšení, kvasinkami, syntézy, saccharomyces, ergosterolu

Text:

...MQSO 4, zneutralizováno Naoa,zahřáto na 5 minut na 100 °C a zfiltrováno přes křemelinu. Filtrát půd byl rozplněn po 100 ml do fermentačních banek o objemu 500 ml a sterilizován 15 minut při 105 OC.Do jednotlivých baněk bylo přidáno 10 ml suspenze buněk kmene S.cerevisiae U 92 O,obsahu 1 s sušiny biomasy a 0,5 ml tuku nebo směsi triglyceridü a volných mastných kyselín nebo směsi mastných kyselín po jejich zahřátí na 100 °C a takto naočknvané...