Patenty so značkou «kvapalnej»

Spôsob oddelenia kvapalnej časti a tuhej látky v suspenzii kalu a zariadenie na vykonávanie takéhoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17766

Dátum: 28.10.2011

Autori: Lopez Michel, Capeau Patrice, Gendrot Pascal

MPK: B01D 21/01, B01D 21/28, B01D 21/02...

Značky: částí, tuhej, kvapalnej, takéhoto, suspenzií, spôsob, oddelenia, spôsobu, látky, zariadenie, vykonávanie

Text:

...do suspenzie alebo predchádzanie usadzovaniu najtažších častíc, ktoré sú napriek tomu schopne stúpať v reaktore a odchádzať v hornej časti spolu s najjemnejšími časticami.0034 Zóna pre rastúce lôžko zahrnujúce, pre množstvá hmotnosti približne 1 plynu, 0,1 vody a 0,01 tuhej látky, V tejto zóne je možné veľmi silné miešanie vďaka prívodu vzduchu odporúčanej kvality (rýchlosť toku a tlak).0035 Dekompresná zóna, regulcvaná napríklad...

Nanášacie zariadenie pre nanášanie povlaku kvapalnej vrstvy na podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16854

Dátum: 14.08.2009

Autori: Durst Franz, Ünsal Bülent

MPK: B05C 5/02, B29C 47/00, B29C 47/02...

Značky: zariadenie, vrstvy, podklad, povlaků, nanášanie, nanášacie, kvapalnej

Text:

...kanálikov sú ohraničené steny prebiehajúce v podstate kolmo na štrbinovú dýzu. Pritom steny môžu vykazovaťvýšku v rozmedzí od 3 do 5 mm. Tieto steny prebiehajú v tomto uskutočnení plošne zvedenia v smere štrbinovej dýzy. Steny sú účelným spôsobom usporiadané symetricky voči kolmej rovine symetrie prebiehajúcej štrbinovou dýzou a vedením. Steny sa rozprestierajú účelným spôsobom od rozvádzacieho priestoru ohraničeného prednou doskou...

Spôsob zvlákňovania kvapalnej matrice, zariadenie na výrobu nanovlákien elektrostatickým zvlákňovaním kvapalnej matrice a zvlákňovacia elektróda pre takéto zvlákňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9821

Dátum: 16.07.2008

Autori: Čmelík Jan, Kováč Martin, Stromský Vít, Jakubek František, Mareš Ladislav, Trdlička Jan, Petráš David, Pozner Jan, Malý Miroslav

MPK: D01D 5/00

Značky: elektrostatickým, spôsob, zariadenie, nanovlákien, kvapalnej, elektroda, výrobu, zvlákňovacia, matrice, zvlákňovania, zvlákňovaním, takéto, zvlákňovanie

Text:

...sústavu lamiel usporiadaných radiálne a pozdĺžne vzhľadom k osi rotácie zvlákňovacej elektródy, pričom obalová plocha častí povrchu zvlákňovacej elektródy slúžiaca k vynášaniu polymérneho roztoku do elektrického poľa majú obalovú plochu,ktorá má v rovine prechádzajúcou osou zvlákňovacej elektródy a kolmej na rovinu podkladového materiálu tvar tvorený ekvipotenciálou s najvyššou intenzitou elektrického poľa medzi zvlákňovacou...

Spôsob a zariadenie na kontinuálne ďalšie spracovanie kvapalnej hutnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11389

Dátum: 14.02.2007

Autor: Hulek

MPK: C21B 3/10, C21B 7/14, C21B 3/06...

Značky: kvapalnej, spracovanie, hutnej, spôsob, kontinuálně, zariadenie, trosky

Text:

...stále v pohybe.0011 Objem SRS nádoby zodpovedá nárazovitému nábehu trosky pri zohľadnení súčasne uskutočñovaného vyprázdňovania a preklenuje čakacie doby až k budúcemu odpichu.0012 Naklápací alebo otočný pohyb SRS nádoby okolo osi naklápania,prebiehajúci v oblasti prepadu, sa uskutočňuje prostredníctvom reťazového prevodu alebo hydraulického cylindra cez reguláciu lejacej hladiny alebo množstva.0013 Na dne SRS nádoby zhromaždená kovová...

Zariadenie a spôsob analýzy kvapalnej vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2694

Dátum: 18.11.2004

Autori: Grabowy Udo Heinrich, Busch Heinz Werner

MPK: G01N 21/85

Značky: zariadenie, vzorky, spôsob, kvapalnej, analýzy

Text:

...formed inartificial urine Journal of Crystal Growth, zväzok 233, c.Úlohou vynálezu je dať k dispozícii zariadenie a spôsob analýzy kvapalných vzoriek tak, aby sa mohla v lekárskej praxi alebo na klinike racionálne a bezpečne uskutočňovať analýza vzorky moču za účelom stanovenia Bonn-Risk-Index. Zariadenie by malo umožniť uskutočňovanie normalizovaného a čo najviacautomatizovaného spôsobu za vynaloženia nízkych nákladov.Táto úloha je...

Zariadenie na oddeľovanie plynov z kvapalín, použitie zariadenia na oddeľovanie sírovodíka z kvapalnej síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 283766

Dátum: 11.12.2003

Autor: Hofer Wolfgang

MPK: B01D 53/52

Značky: síry, sírovodíka, zariadenie, kvapalnej, plynov, zariadenia, použitie, oddeľovanie, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na oddeľovanie plynov, najmä sírovodíka, z kvapalín, najmä z kvapalnej síry, obsahuje v podstate plynotesne uzatvorenú prvú vaňu (1) vybavenú prívodnou rúrkou (8) a odvádzacím potrubím (33) na kvapalinu, najmä jeden hore a dole otvorený reaktor (17), vybavený vo svojej spodnej časti prívodom (18) plynu s rozdeľovačom plynu a obsahujúci katalyzátor, najmä oxid hlinitý, a prvé odsávacie ústrojenstvo (13). Prvý reaktor (17) je...

Oxidácia halogénovaných orto-xylénov v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3013

Dátum: 11.03.2003

Autori: Colborn Robert Edgar, Oeckel Gerald, Koch Péter, Hall David Bruce

MPK: C08G 73/00, C07C 51/54, C07C 51/16...

Značky: fáze, oxidácia, halogenovaných, kvapalnej, orto-xylénov

Text:

...milión (ppm) halogénftalidu odstránenie kyseliny octovej a všetkej vody vytvorenej v dôsledku reakcie pomocou destilácie a dehydratácia kyseliny halogénftalovej za vzniku anhydridu kyseliny halogénftalovej.0006 V rámci iného uskutočnenia spôsob prípravy kyseliny halogénftalovej zahŕňa vytvorenie reakčnej zmesi obsahujúcej zmes približne 7 až približne 3 hmotnostných dielov kyseliny octovej na l hmotnostný diel halogén-orto-xylénu, približne...

Spôsob oddeľovania hydrofóbnej kvapalnej frakcie z vodnej suspenzie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281751

Dátum: 25.05.2001

Autor: Weihs Kurt

MPK: B01D 17/032, B01D 17/035, C10G 33/06...

Značky: tohto, frakcie, oddeľovania, suspenzie, vodnej, vykonávanie, kvapalnej, hydrofóbnej, spôsob, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania hydrofóbnej kvapalnej frakcie, najmä ropy, ropných destilátov a podobných látok, z vodnej suspenzie s obsahom hydrofóbnej kvapalnej frakcie od 10 do 40 hmotnostných %, najmä od 15 do 25 hmotnostných %, prípadne od 18 do 22 hmotnostných % a sedimentovej frakcie, napríklad kamennej múčky od 25 do 40 hmotnostných %, pri ktorom je vodná suspenzia, prípadne s pridaním vody, uložená v nádrži, najmä v odpadovej nádrži, a z povrchu...

Vopred naplnená plastová injekčná striekačka s náplňou kvapalnej sterilizovateľnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279010

Dátum: 09.09.1993

Autori: Pack Thomas, Armbruster Randy, Liebert Richard, Brown Neil

MPK: A61L 2/06, A61M 5/28

Značky: vopred, kvapalnej, injekčná, sterilizovateľnej, naplnená, striekačka, látky, plastová, náplňou

Zhrnutie / Anotácia:

Plastová injekčná striekačka je prispôsobená na konečnú sterilizáciu spolu s náplňou autoklávovaním a pozostáva z nádobky (20) so sterilizovateľnou látkou (12), na ktorej prednom konci, orientovanom k miestu aplikácie, je umiestnená hubica (24) na vystrekovanie sterilizovateľnej látky z piesta (50), ktorý je posuvne uložený v nádobke, keď sa naň pôsobí tlakom a pri napĺňaní nádobky je uložený na jej opačnom zadnom konci. Na hubici (24) je...

Zariadenie na rotačný prívod kvapalnej liatiny pre plynulé odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278337

Dátum: 15.01.1992

Autori: Pierrel Michel, Gourmel Yves

MPK: B22D 11/10

Značky: přívod, rotačný, zariadenie, plynule, kvapalnej, liatiny, odlievanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rotačný prívod kvapalnej liatiny na plynulé odlievanie použitím zvislej odlievacej rúrky zo sféroidického grafitu, typu obsahujúceho chladený prievlak tvoriaci zásobný téglik na kvapalnú liatinu, od ktorého má vychádzať rúrka z liatiny so sféroidickým grafitom, ktoré aspoň v dolnej časti zásobného téglika (11, 12) obsahuje hydraulické, magnetické alebo mechanické prostriedky tvorené odlievacím vedením (7), ústiacim do...

Spôsob indikácie zmeny druhu kvapalnej fázy a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266110

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jaroš Alois, Gabarík Milan, Šebeň Štefan

MPK: B01J 19/00

Značky: vykonávanie, fázy, druhu, zariadenie, změny, kvapalnej, spôsob, tohoto, indikácie, spôsobu

Text:

...napätia - generátora Ä. Vyhodnocovací člen g vyhodnocuje dva základné stavy elektródového páru stav zapnutia, ked medzi elektrôdami je elektricky vodivá fázaa stav rozopnutia, ked medzi elektrödami je elektricky nevodivá fáza. optickú alebo elektroakusticku signalizáciu druhu kvapalnej fázy v určitej častí zariadenia resp. potrubnej trasy zabezpečuje zosilňovací člen 4 s funkčnými spínacimi obvodmi, ktorý je pripojený na vyhodno covaci...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Banhedyi Erich, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Košuth Jaroslav, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Barta Stanislav, Lichvár Milan, Futrikanič Jozef, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Bakoš Ján, Ambrož František, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Molnár Gabriel

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: fáze, oxidáciu, kvapalnej, zariadenie, selektívnu, cyklohexanu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Snímač tlaku znečistenej a stredne zahustenej kvapalnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 261653

Dátum: 10.02.1989

Autori: Marcikán Stanislav, Norulák Štefan

MPK: G01L 9/02

Značky: tlaku, kvapalnej, snímač, zahustenej, stredne, zmesí, znečistenej

Text:

...pružinou, šírkou pása a vzájomným nastavením dorazovej a nastavovacej matice.Na pripojených výkresoch je zobrazený jiríklad vyhotovenia snímača tlaku znečistenej a stredne ztthustenej kvapalnej zmesi, kde na obr. i je pohľad v náryse a na obr. 2 je zobrazený rez bokorysu.Snímač, tlaku sa vyznačuje tým, že do potrubia v mies-te potrebného merania tlaku pretekajiñcej kvapalnej zmesi sa pripojí elastickťt valcova rúra 1, ktorá je...

Reaktor pre chloráciu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254206

Dátum: 15.01.1988

Autori: Svoboda Josef, Hojč Ján, Bobok Daniel, Ondruš Imrich

MPK: C07B 39/00, B01J 10/00

Značky: reaktor, chloráciu, kvapalnej, fáze

Text:

...je situovaný spodným okrajom nad hornou úrovňou prepojením ramien.Hlavnou výhodou reaktore pre chloráciu uhľovodíkov v Ikvalpalnej fáze je, že cirkulácia produktu v ramenách spojitej nádoby s rúrkovnicovými systémami je zaručená zmenou hustoty reakčného produktu na vrchu a spodu spojitých nádob bez nútenej cirkulácie, čím sa šetrí energia na pohon cirkulačného čerpadla. Ďalšia vý-hoda reaktora podľa vynálezu je v tom, že časť reakč 4ného...

Sposob komplexnej izolácie suchého tetrachlóretánu z dvojfázovej kvapalnej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248209

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hagara Anton, Polák František, Richter Ján, Pátek Vladimír

MPK: C07C 19/055, C07C 17/38

Značky: kvapalnej, komplexnej, dvojfázovej, izolácie, spôsob, suchého, sústavy, tetrachlóretánu

Text:

...tohto azeotropu je 93,2 °C.Pralcie vody z prania tetrachlóretánu obsahujú aj rozpustný 1,1,2,2-tetrachlóretá.n,ktorý podľa tohto vynálezu sa získava .ako suchý, čím sa znížia jeho straty a apracie vody s obsahom 5 mg 1,1,2,2-tetra-chlóretá 24829nu na liter vody môžu íst d-o odpaclných vôd.Pri teplot-e 20 °C sa ~rozpúšťa 296,7 mg 1,1,2,2-tetrachlóretánu V 100 g Vody a pri 30 °C sa rozpostnost znižuje na 294,8 mg v 100 g vody.Rozpustnost vody V...

Mikroseparátor pre analytickú separáciu látok z kvapalnej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234100

Dátum: 01.10.1986

Autori: Novák Ivan, Berek Dušan, Šoltés Ladislav

MPK: G01N 31/06

Značky: fázy, mikroseparátor, kvapalnej, látok, analytickú, separáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mikroseparátora určeného pre analytickú separáciu látok z kvapalnej fázy pred ich následným chromatografickým určovaním. Podstata mikroseparátora spočíva v tom, že na jednom konci zúžená rúrka napríklad telo injekčnej striekačky je na straně zúženého konca naplnená sorbentom, ktorý je v tele mikroseparátora zafixovaný permeabilnými uzávermi. Náplň sorbenta tvorí silikágel alebo silikágel s chemicky viazanou alkylsilánovou fázou...