Patenty so značkou «kvapalinách»

Zariadenie na demonštráciu dynamických procesov v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2276

Dátum: 10.09.1999

Autori: Teplanová Katarína, Reguli Ján

MPK: G09B 23/06, G09B 23/12

Značky: dynamických, kvapalinách, demonštráciu, zariadenie, procesov

Text:

...podľa účelu použitia.Zariadenie podľa technického riešenia ilustrujú aleneobmedzujú nasledujúce príklady uskutočnenia. Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie pozostáva zo štyroch sklenených uzavretých trubíc osadených V drevenom. ráme. Trubice sú naplnené roztokom etanolu a vody, pričom V jednotlivých trubiciach je hustota odstupňovaná V rozsahu od 910 do 980 kg m. V každej trubici sú umiestnené polyetylénové granulky V počte 30...

Zariadenie na absorpciu plynných látok v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266117

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lintnerová Marta, Lisý Ján Mikuláš, Novák Ladislav, Adamčík Vladimír, Jurkovič Augustín, Rosenbergerová Alica

MPK: B01D 53/18

Značky: absorpciu, plynných, kvapalinách, látok, zariadenie

Text:

...stanovenia absorbovaného plynu a znižuje dobu absorpcie pri analýze ovzdušia. Absorpčný roztok sa do absorbéra pridáva,alebo sa z absorbéra odoberá jednoduchým pootočenim absorbéra o 1800. Konštrukěným zjednodušením pripojenia pomocnej rúrky na spodnú čast absorpčnej kolóny sa zjednodušuje výroba absorbéra a pri odbere absorpčného roztoku v absorbéri zostáva veľmi malé množstvo absorpčného roztoku.Na pripojenom výkrese je...

Automatický terénny analyzátor koncentrácie ionov v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 260761

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pridala Lubomír, Schwarzkopf Milan, Kudličková Jana, Marhefka Ján, Bjel Dušan

MPK: G01N 33/18

Značky: iónov, terénny, kvapalinách, analyzátor, automatický, koncentrácie

Text:

...zaködovaný pľBľuŠ-OVIBIIÝ chod sa uvádzajú vzorkovnice 34 do pohybu a v mieste sklopného bodu 52 dopravsníka 35 sla postupne v naprogramovaných intervaloch vyprázdňujú do prívodu 53 vzoriek ústiaceho do elektródo-vého meraciehwo bloku 45. Do tohoto prívodu 53 zasahuje prívod dávkovača 54 napojený nia zásobník 55 opravného roztoku., ktorým je do prívodu 53 privádzané odmerné množstvo úprav-ného roztoku. vzorka kvapaliny zmiešaná s predom...

Zariadenie na absorpciu plynných látok v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 258667

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rosenbergerová Alica, Lintnerová Marta, Novák Ladislav, Lisý Ján Mikuláš, Adamčík Vladimír

MPK: B01D 3/32

Značky: látok, zariadenie, plynných, kvapalinách, absorpciu

Text:

...s vysokou účinnosifou v danom objeme absorpčnej kvapaliny .aj pri značnej z-mene, znížení »alebo zvýšení, rýchlosti prietoku plynu. Kvapalina sa do zariadenia prldáva poortočenim zariadenia o 180 stupňov.Na pripojenom výkrese je znázornená zariadenie na »absorpciu plynných látok v kvapalinách podľa vynálezu.Spodná a vrchná časť absorpčnej kolóny 1 sú spojené vodorovnou zubovite profilo 4vanou absorpčnou rúrkou 2 a zvislo orientovanou...

Stroj na úpravu rozmerov pevných látok v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 222620

Dátum: 15.03.1986

Autor: Štyndl Karol

Značky: látok, stroj, pevných, rozmerov, kvapalinách, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na úpravu - zmenšovanie rozmerov pevných častí v kvapalinách, najmä cudzích prímesí (obj. krmív) v exkrementoch hospodárskych zvierat pred ich separáciou. Účelom vynálezu je zabezpečenie bezporuchovej prevádzky separátora exkrementov rozdrvením väčších častí, najmä kúskov objemových krmív ako siláž, senáž, seno, ktoré sa dostali medzi exkrementy v ustajňovacích priestoroch i mimo neho. Uvedeného účelu sa dosiahne...