Patenty so značkou «kvapalina»

Brzdová kvapalina pre motorové vozidlá so zlepšenou ochranou proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: 286828

Dátum: 18.05.2009

Autori: Wenderoth Bernd, Fidorra Uwe, Roida Michael, Aydin Bayram

MPK: C10M 107/00, C10M 105/00, C10M 133/00...

Značky: zlepšenou, korózii, proti, ochranou, vozidla, kvapalina, brzdová, motorové

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické kvapaliny, predovšetkým brzdové kvapaliny pre motorové vozidlá, so zlepšenými protikoróznymi vlastnosťami obsahujú (a) od 0,005 do 0,125 % hmotnostných 1H-1,2,4-triazolu a (b) do 10 % hmotnostných jedného alebo viacerých inhibítorov korózie, kde pri súčasnom použití 1H-1,2,3-benzotriazolu a/alebo 1H-1,2,3-tolyltriazolu, a/alebo ich derivátov hmotnostný pomer 1H-1,2,4-triazolu k uvedeným 1H-1,2,3-triazolom musí byť vyšší ako 4 : 1.

Kvapalina obsahujúca trehalózu na použitie pri prevencii adhézie tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8950

Dátum: 08.06.2006

Autori: Suzuki Shigeki, Miwa Yoshikatsu, Tei Yuichi, Sasaki Nobuo

MPK: C07H 3/04, A61P 41/00, A61K 31/7016...

Značky: trehalózu, kvapalina, obsahujúca, adhézie, tkaniva, použitie, prevencii

Text:

...činidlá.Cieľom vynálezu je poskytnúť zložku na použitie pri prevencii adhézie tkaniva, ktorá je použiteľná vo všeobecnej chirurgii v ktorých zahrnuté stavy počas operácie sú stabilné a vyhovujúce.Uvedený cieľ sa dosiahne trehalózou na použitie pri zabránení adhézie tkaniva, kde trehalóza je v roztoku aaplikuje sa na lokálne tkanivo. Zístilo sa, že ak sa vodný roztok trehalózy rozpráši na povrch zvieracích orgánov počas operácie, zabráni sa...

Spôsob znižovania environmentálnych škodlivých látok v oleji alebo tuku, prchavá pracovná kvapalina znižujúca environmentálne škodlivé látky, doplnok zdravej výživy a doplnok krmiva pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7073

Dátum: 08.07.2003

Autori: Thorstad Olav, Breivik Harald

MPK: C11B 3/00, A23D 9/00

Značky: škodlivých, zdravej, znižujúca, spôsob, tuků, látok, znižovania, látky, environmentálne, kvapalina, výživy, doplnok, pracovná, zvieratá, environmentálnych, škodlivé, krmiva, oleji, prchavá

Text:

...na odstraňovanie niektorých znečisťujúcich látok, pričom tento spôsob zahŕňa najskôrtransesterifikáciu zmesi olejov a následnú jednu alebo viac molekulových destilácií produktuzískaného v prvom kroku. Táto technika má však vážne obmedzenie V tom, že sa môže použiť len pre rybie tuky, ktoré boli čiastočne transesteriñkované s použitím lipázy ako katalyzátora. Špeciñta tohto enzýmu Však diskriminuje omega~ 3 mastné kyseliny. Je zrejmé, že...

Multikomponentná mrazuvzdorná chladiaca a teplonosná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 282138

Dátum: 21.09.2001

Autori: Kálmán Tibor, Kardos Péter, Kerti József, Kerti Józsefné

MPK: C09K 5/00

Značky: teplonosná, mrazuvzdorná, multikomponentná, kvapalina, chladiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Multikomponentná mrazuvzdorná chladiaca a teplonosná kvapalina obsahujúca 3 až 6 dielov hmotn. vody, 0,5 až 1,5 dielov hmotn. močoviny, najviac 1,5 dielov hmotn. glykolu, 1 až 2 diely hmotn. mravenčanu draselného a 1 až 2 diely hmotn. octanu draselného ako hlavné zložky, ďalej obsahuje ako zložky zabraňujúce erózii a korózii 4 až 6 % hmotn. glycerínu, 0,8 až 0,9 % hmotn. alkalického benzoanu, 0,08 až 0,12 % hmotn. alkalického polymetafosfátu a...

Koncentrát na prípravu chladiacej kvapaliny a chladiaca kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2834

Dátum: 09.04.2001

Autori: Fančovič Karol, Michvocík Miroslav

MPK: C07C 31/20, C08L 83/04

Značky: kvapaliny, chladiaca, chladiacej, přípravu, kvapalina, koncentrát

Text:

...a AO 254 454, vktorých použité zmesí obsahujú metakremičitan sodný. Stabilizačná sústava týchto vynálezov sa od prihlasovaného riešenia líši najmä tým, že obsahuje dusitan sodný, ktorý nie je vhodný z hľadiska možného zdravotného rizika a neobsahuje stabilizátor metakremićitanu sodného.Predmetom technického riešenia je koncentrát na výrobu chladiacej kvapaliny a chladiaca kvapalina, pripravená zmiešaním koncentrátu s vodou tak, aby vznikol...

Mrazuvzdorná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2281

Dátum: 10.09.1999

Autori: Taška Marián, Hulík Milan, Galbavý Pavol

MPK: C09K 3/18

Značky: kvapalina, mrazuvzdorná

Text:

...kvapalín, yrá angcnľadu na volných priestranstvách, ale teto kvapalinynesnĺňajú pre takéto použitie ekologické, antkorózneani ekonomické knité Tałąto negatíñle je nožné 21061110 ui aj 5.0.9131 všeobecne používa-mi tecłmicłüć. so (Iíaľl), ktorá.l 0 í.ílli 50 VE.CiLl 5301103 Cslcugsjątąr Určitgf c 251 ro voda coz ».1.~ 3 i,z 1 cli.lstjýcš 25.ČLČ 11111-s.1 ne ž-àirolcých łrcaxzxzuziacł koncentráciemozne üosiah nút VýlLO-ČJILÉ xrýrzzleúlcy 2...

Nemrznúca kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1867

Dátum: 03.06.1998

Autor: Galbavý Pavol

MPK: C09K 3/18

Značky: nemrznúca, kvapalina

Text:

...tvorbyalebo odstránenia ľadu ltlavne pre použitie v otvorenom priestore, ktorú tvorí roztok základných chemických Ixittvk. moćovíiía, dusićnan amónny, voda a prísady, benzoát sodný, bórax, trimetaľosforećnan sodný,hexainetalosforečnait sodný stým, že sa ktakto pripravenej zmesi pridajú látky pre ílpravu pH. Kvantitatívne zastúpenie jednotlivých zložiek v roztoku je v rozsahu 3 až 6 hntotnostných dielov moćo~iii, l až 6 hmotnostných dielov...

Kvapalina na ostrekovanie automobilového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 281349

Dátum: 04.03.1998

Autori: Szabová Edita, Holub Peter

MPK: C11D 1/00, C11D 1/68

Značky: automobilového, ostrekovanie, kvapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalina na ostrekovanie automobilového skla obsahuje 0,5 až 5,0 % hmotn. halogenidu horečnatého a/alebo zinočnatého, 0,02 až 0,50 % hmotn. kondenzačného produktu mastných alkoholov s etylénoxidom, 10,0 až 70,0 % hmotn. etanolu a do 100,00 % hmotn. vody. Ďalej môže obsahovať 0,5 až 2,5 % hmotn. monopropylénglykolu a stopové množstvo farbiva. Uvedeným halogenidom je chlorid a/alebo jodid a uvedeným kondenzačným produktom je kondenzačný produkt...

Ekologicky nezávadná chladiaca a mazacia kvapalina pre obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 731

Dátum: 08.02.1995

Autori: Dokoupil Jaroslav, Zajíček Miloslav

MPK: C11D 7/44, C11D 1/42, C11D 1/722...

Značky: nezávadná, stroje, obrábacie, mazacia, chladiaca, ekologicky, kvapalina

Text:

...neionogénnych tenzidov a 5 až 15 dielov alkanolamínov.Je výhodné ak rastlinným olejom je ricínový olej, neionogénnym tenzidom je acylpolyglykoléter so 6 mólmi etylénoxidu a alkolamínom je trietanolamín.Chladiaca a mazacia kvapalína po zmiešaní s vodou vytvára vhodnú chladiacu a mazaciu emulziu pre obrábacie stroje.Výhodou tejto chladiacej a mazacej emulzie je to, že všetky použité prostriedky sú biologicky degradovateľné, emulzia má...

Univerzálna obrábacia a hydraulická kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 523

Dátum: 10.08.1994

Autor: Zagrapan Milan

MPK: C10M 105/22, C10M 105/56

Značky: hydraulická, univerzálna, obrábacia, kvapalina

Text:

...do spodných vôd.Príklady uskutočnenia vlnálezu. Kva 1 itatívny a kvantitatívny obsah jednotlivých žložiekTrietanolemín - Výrobce GHZ Nováky uvádza kvalituOleín I - Výrobca Tukový průmysl Ústi n. Labem uvádza kvalitu- je zmesou vyšších mastných kyselín s prevahou kyseliny olejovej. obsah vody / hmotn. / max. 0,5 obsah popola / hmotn./ stopy2 EHTP- Výrobca Chemopetrol Litvínov uvádza kvalituBiocíd - Možno použiť napriklad l.Vupacid od...

Zmesová kvapalina pre termickú prípravu hmlových efektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 266

Dátum: 09.09.1993

Autor: Haruštiak Milan

MPK: C06D 3/00

Značky: efektov, kvapalina, zmesová, termickú, hmlových, přípravu

Text:

...majú aj vodné roztoky propylénglykolu, ako je to uvedené v pat.DD 226 281/1985 a DE 4031945 Al.Je známe aj použitie vonných látok ako prisad dohmlotvornej kvapaliny na aromatizáciu vytváranej hmly. Podstata technického riešeniaNevýhody doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje zmes pre prípravu hmly pomocou hmlotvorného termického prístroja, ktorej podstatou je to, že okrem vody a von ných látok obsahuje zmes glycerinu s...

Nosná hmlotvorná kvapalina pre aplikáciu biologicky aktívnych látok formou hmly.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 131

Dátum: 11.08.1993

Autor: Haruštiak Milan

MPK: C06D 3/00

Značky: hmly, aktívnych, nosná, hmlotvorná, biologicky, látok, formou, aplikáciu, kvapalina

Text:

...nesúca účinnú biologicky aktívnu zložku je dostatočne stabilná, oveľa stabilnejšia akodutín, zasahuje ošetrované povrchy zo všetkých strán,umožňuje obsluhe jednoduchú vizuálnu kontrolu priestorového dosahu aplikácie účinnej zložky. Prítomnost neprchavých viacsýtnych alkoholov v hmlenavyše zabezpečuje aj to, že kvapky hmly skondenzovanéna ošetrovaných povrchoch sa odparujú len veľmi pomaly a tak sa účinok v kvapkách obsiahnutých...

Aditivovaná kvapalina pre automatické spájkovacie procesy v elektrotechnike s využitím parafinicko-sírnej ropnej bázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269553

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sloboda Robert, Szücs Ladislav, Salková Zuzana, Kostolányi Peter

MPK: B23K 35/36

Značky: procesy, ropnej, parafinicko-sírnej, elektrotechnike, automatické, bázy, kvapalina, aditivovaná, využitím, spájkovacie

Text:

...aa aditivuje prieadami na zlepšenie tepelno~oxidačnej stability, zlepšenia zatekavoati e datergentno-diepargaćnóho potenciálu oleje, prisadani na inhibovanie tvorby atruzky. ako aj priaadami na zlepšenie znývatelnoati oleja. Ako prieady na zlepšenie tepelno-oxidaćnej etability podla tohoto vynálezu možno použiť látky na baza tercutylfanelov a/nebo alkylaelicylátov vapenatých a 9 až 24 atômami uhlika v alkylekupine, výhodne eo 14 - 18 atômani...

Čistiaca a konzervačná kvapalina oceľového pásu plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267184

Dátum: 12.02.1990

Autori: Veréb Ján, Hlaváčik Anton, Derenčényi Ladislav, Šťastný Stanislav

MPK: C10M 173/00

Značky: čistiaca, ocelového, pásu, konzervačná, kvapalina, plechů

Text:

...z 1,8 až 7,0 technického glycerínu z 0,9 až 3,5 S dusitanu sôdneho, z 0,9 až 3,5 tetrsbőntanu sodného, z 0,6 až 4.4 oleinu, z 0,4 až 1,8 etylénoxidovanéhoricinového oleja, z 1,0 až 6,4 dietanolaminu a/alebo trietanolaminu a nakoniec z 0,4 až 2,7 zložky mahagönsulfonátu sodného o molekulárnej hmotnosti 780 až 900 v 50 Š-nej koncentrácii v rafinovanom minerálnom oleji. Kvapalina pozostáva V podstate z čistej a konzervačnej zložky,ako...

Štiepiaca kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 263165

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pašiak Jaroslav, Zeidler Ivan, Gurčenko Zinaida

MPK: C09K 7/02

Značky: kvapalina, štiepiaca

Text:

...v dosledku nižšej bobtnacej schopnosti škrobu. Alkohol sa ako dehydratačné činidlo a zvyšovač tenzie pár roztoku slúži v našom prípade ako prostredie pri reakcii sietovania a zároveň spomaluje hydratáciu škrobu v procese namiešavania štiepiacej kvapaliny na 10 až 30 3-ný vodnoalkoholický roztok, čim sa zabezpečí rovnomerné disperqácia škrobového polyméru v kvapaline a dosiahne sa dokonalá homogenita vytvoreného gélu.V tabuľke 1 uvádzame vplyv...

Syntetická elektrotechnická kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258614

Dátum: 16.09.1988

Autori: Novrocík Jan, Horochonič Jozef, Červenka Zdeněk, Lichvár Milan

MPK: H01G 5/20, H01G 4/04

Značky: elektrotechnická, syntetická, kvapalina

Text:

...alkylovaných skupín na jadre je 4-6 a alkyl je etyl skupina, 10-50 hmotnostných dielov s výhodou 20-30 hmotnostných dielov Ll-difenyletánu, 10-50 hmotnostných dielov s výhodou 20-40 hmotnostných dielov 3-ety 1-1,1-diienyletanu a 4-etyl-1,1-difeny 1 etánu, 1-15 hmotnostných dielov dietyl-Ll-difenyletánov a triety 1-1,1-difenyletánov, 1-15 hmotnostných dielov s výhodou 2-8 hmotnostných dielov produktu polymerizácie a/alebo oligomerizácie...

Skrápacia kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 257360

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kupka Jozef, Bobro Milan, Siroková Katarína, Merva Milan

MPK: E21F 5/06

Značky: skrápacia, kvapalina

Text:

...prostredia, tvorená vodným roztokom, ktorej podstata spočíva v tom, že obsahuje sol iónu pentahydroxy Al 2 OH 5 liehu dihydroxy Al 0 I-l 2 hlinitého v koncentrácii 0,01 až 0,03 0/0 hm.Skrápacia kvapalina na znížení fibrogenity kremenného prachu umožňuje účinnútechnickú prevenciu voči vzniku silikózy pľúc priamo pri zrode kremenonosného prachu vo všetkých známych procesoch rozpojovania materiálov alebo ich transportu. Ovplyvnením...

Termicky a termooxidačne stabilizovaná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256164

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Lazar Ľubomír, Garaj Michal

MPK: C09K 5/00

Značky: termicky, stabilizovaná, termooxidačne, kvapalina

Text:

...tak, že prípadným komponentom organického stabllizátora je tiež petrosulfonát alk.alickej zeminy, výhodne petrosulfonát vápenatý a k derivátom tenolu a ich .kondenzátov patrí tris 2,4-1-íenyletyl fenylfosfit, tris- ( 2,4-di-terc-buty 1 fenyl fosfit, trís- 4-.kumylfenyl fosíit, bis- ZA-di-terc-bultylťenyl pentaerytritoldiľose fit, bisti-kucmylfenylpentaerytritoldifosfit a bis 2,4- l-tenyletyl fenyljpentaerytritoldifosfit.Výhodou termicky...

Čistiaca kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243563

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pellant Michal, Valeeko Jaromír

MPK: C11D 10/02, C23G 6/036

Značky: kvapalina, čistiaca

Text:

...nedostatky odstraňuje a problém rieši čistiaca kvapalina pre uvedený účel podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že čistiaca kvapalina najmä na báze vodného roztoku dusitanu sodného do 10 hmotnostných a glycerínu technického do20 0/0 hmotnostných obsahuje dietanolamin alebo trietanolamín alebo ich zmes v ľubovoľnom pomere v množstve 3,0 až 15,0 °/o hmotnostných, ďalej etylénoxidovaný ricínový olej v množstve 0,5 do 5,0 ...

Termicky a termooxidačne stabilizovaná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 238506

Dátum: 01.11.1987

Autori: Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Ivanko Ivan, Kliment Jozef, Kavala Miroslav

MPK: C09K 5/00, F28F 23/00

Značky: termicky, stabilizovaná, kvapalina, termooxidačne

Zhrnutie / Anotácia:

Termicky a termooxidačne stabilizovaná kvapalina, zvlášť vhodná ako teplonosné médium kvapaliny so zvýšenou teplotou vznietenia, na báze uhľovodíkov, ale aj ich derivátov, obsahu 1 až 50 % aspoň jedného organického stabilizátora, ktorý výrazne zvyšuje teplotu vznietenia. K takým stabilizátorom patria aromatické amíny a ich deriváty /difenylamín, N-fenyl-N'-izopropil-p-fenyléndiamín, destilačné zvyšky z jeho výroby a medziprodukty, naftylamín,...

Rezná kvapalina a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241581

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nisato Dino, Tarancon Gregorio

MPK: C10M 111/02, C10M 11/02, C10N 40/22...

Značky: kvapalina, spôsob, rezná, výroby

Text:

...C tak, že sa s nimi dá lahko manipulovať i pri teplotách v zimných mesiacoch. To je zvlášť výhodné, nakoľko napr. dietanolaumin má teplotu tuhnutia okolo 30 stupňov C a nakolko sa prepravuje v sudolch vyžaduje teplo na roztopenie, čim sťažuje manilpulaciu, resp, vyžaduje zariadenie na ohrev.Zo zlúčenín bóru je vhodné použitie kyseliny boritej, lktorá je na trhu .dostupná a nie je ju potrebné upravovať. Rovnako dobre je možné použiť kysličník...

Antimikrobiálne stabilizovaná obrábacia kvapalina pre aplikáciu na kovové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 240507

Dátum: 15.08.1987

Autori: Mertvjaeenko Petr Ksenofontovie, Grigorjan Vladimír Grantovie, Appolonov Alexadd Alexejevie, Rabinovie Benedikt Venjaminovie, Goljak Oleg Leontjevie, Goljak Leontij Anisimovie, Stepurjenko Ivan Romanovie

MPK: A61L 2/18

Značky: kvapalina, kovové, materiály, stabilizovaná, obrábacia, antimikrobiálne, aplikáciu

Text:

...noxidy spôsobujú pordrážde nie a zápaly kože a nemajú široké spektrumZ uvedeného je zrejmé, že doteraz používané obrábacie kvapaliny nemajú dostatočné antimikrobiálne vlastnosti, ktoré by zabraňovali rastu a rozmnožovaniu najčastejšie sa vyskytujúcich mikrobiologických kmeňov, čím hygienické a technologické vlastnosti obrábacích kvapalín i ďalších emulzií,prípadne i roztokov olejov, sú nedostatoč né. Tento problém však rieši náš...

Elektrotechnická kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234268

Dátum: 01.03.1987

Autori: Novák Bohuslav, Prokopec Jiří, Lipenský Bohumír, Ďurman Vladimír, Rošková Miroslava, Kalašová Alžbeta, Hyška Karel, Červenka Zdeněk, Poljak František, Dolejš Petr, Berežný Viktor, Grus Zdeněk, Lišhák Pavol, Lichvár Milan, Nepraš Ivan

MPK: C07C 15/14, H01B 3/20

Značky: kvapalina, elektrotechnická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru elektrotechnológie, výroby elektrotechnických kvapalín. Rieši zloženie ekologicky nezávadnej elektrotechnickej kvapaliny, zloženej z 1 až 10 % hmotnostných difenylu, 35 až 80 % hmotnostných monoizopropyldifenylu, 7 až 50 % hmotnostných diizopropyldifenylu, 1 až 25 % hmotnostných produktu polymerizácie a/alebo oligomerizácie propénu o priemernej molekulovej hmotnosti 170 až 3000 a 0,1 až 1,5 % hmotnostných antioxidantu....

Rezná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 229430

Dátum: 15.04.1986

Autori: Matejíček Jozef, Poller Ján

MPK: C10M 1/20, C10M 1/28

Značky: rezná, kvapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Rezná kvapalina používaná pri trieskovom obrábaní kovov vyznačujúca sa tým, že obsahuje 6 až 8 % hmotnostných oleja trvanlivého s viskozitou 47,0 až 51,0 mm2/s pri 50 °C a teplotou varu 450 až 500 °C, alebo selektívny rafinát s viskozitou 40 až 50 mm2/s pri 50 °C s destilačným rozpätím 350 až 560 °C a tenzid-acylpolyglykoléter s počtom uhlíkov v molekule 5 až 25 v množstve 4 až 2 % hmotnostných, poprípade antioxidant a poprípade inhibítor...