Patenty so značkou «kvantitatívneho»

Spôsob kvantitatívneho určenia polynukleotidov v zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3328

Dátum: 04.07.2003

Autori: Söderlund Hans, Takkinen Kristiina, Satokari Reetta, Kataja Kari

MPK: C12Q 1/68

Značky: zmesí, určenia, spôsob, kvantitatívneho, polynukleotidov

Text:

...vrátane činidiel na kvantitatívne určovanie polynukleotidov alebo variácií ich množstva V bunke alebo vo vzorke tkaniva. Skúšobný spôsob a skúšobná súprava využíva usporiadaný zásobník rozpustných polynukleotidovýchsond s rozdielnymi a rozlíšiteľnými veľkosťami v rozsahu od 16 do niekoľko tisic párov báz.Kvantitatívny postup umožňuje porovnávacie vyhodnotenie zmien, napr. pri prepisovaní profilov alebo expresnej štruktúry. Uvedený postup...

Spôsob kvalitatívneho alebo kvantitatívneho zisťovania parametrov panelov na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282825

Dátum: 18.11.2002

Autori: Engström Björn, Hedqvist Mona

MPK: G01N 21/17

Značky: báze, zisťovania, parametrov, panelov, kvalitatívneho, dřeva, spôsob, kvantitatívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zisťovania parametrov drevených panelov, ktorý zahrnuje analýzu surového drevného materiálu či panelu, s obsahom vlhkosti menším ako 10 %, spektrometricky, a porovnanie spektrálnych údajov s porovnávacími údajmi z porovnávacieho materiálu či panelu, kalibrovanými do známych parametrov panelov, vyrobených z uvedeného porovnávacieho panelu, mnohozmenovou analýzou. Kontrola spracovania premenných, ovplyvňujúcich parametre panelov, zahrnuje...

Spôsob kvantitatívneho určenia glykoproteínov v krvnom sére

Načítavanie...

Číslo patentu: 279072

Dátum: 08.10.1997

Autor: Česal Milan

MPK: G01N 33/68

Značky: kvantitatívneho, spôsob, sére, krvnom, určenia, glykoproteínov

Zhrnutie / Anotácia:

Glykoproteíny v krvnom sére sa kvantitatívne určujú tak, že na krvné sérum sa postupne pôsobí 1,0 až 2,0 mol.l-1 roztokom kyseliny chloristej a roztokom 1,0 až 3,0 mol.l-1 kyseliny chlorovodíkovej, ktorá obsahuje 30 až 70 g.l-1 kyseliny fosfovolfrámovej.

Spôsob kvantitatívneho určenia antistreptolyzínu v krvnom sére

Načítavanie...

Číslo patentu: 279071

Dátum: 10.09.1997

Autor: Česal Milan

MPK: G01N 33/563

Značky: kvantitatívneho, určenia, antistreptolyzínu, krvnom, sére, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Antistreptolyzín v krvnom sére sa kvantitatívne určuje tak, že na krvné sérum sa pôsobí streptolyzínom 0, pričom reakcia sa uskutočňuje v 50 až 70 mmol.l-1 fosfátovom tlmivom roztoku, obsahujúcom dihydrogenfosforečnan draselný a hydrogenfosforečnan sodný, s hodnotou pH 6,0 až 8,0, ktorý ďalej obsahuje 20 až 90 g.l-1 polyetylénglykolu m. h. 6000 a 2 až 8 g.l-1 detergentu na scintilačné techniky.

Spôsob kvantitatívneho určenia C-reaktívneho proteínu v krvnom sére

Načítavanie...

Číslo patentu: 278550

Dátum: 12.01.1995

Autor: Česal Milan

MPK: G01N 33/53, G01N 33/536

Značky: určenia, sére, proteínu, krvnom, spôsob, kvantitatívneho, c-reaktívneho

Zhrnutie / Anotácia:

C-reaktívny proteín v krvnom sére sa kvantitatívne určuje tak, že na krvné sérum sa pôsobí antisérom ACRP v pomere zložiek 1 : 1, pričom obidve zložky sa pred zmiešaním nariedia v pomere 1 : 1 s 50 až 70 mmol. l-1 fosfátovým tlmivým roztokom, obsahujúcim dihydrogénfosforečnan draselný a hydrogénfosforečnan sodný, s hodnotou pH 6,0 až 8,0, ktorý ďalej obsahuje 20 až 90 g.l-1 polyetylénglykolu m.h. 6000 a 2 až 8 g.l-1 detergentu na scintilačné...

Spôsob kvantitatívneho stanovenia chemických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269579

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lesný Juraj, Klas Ján, Tölgyessy Juraj

MPK: G01N 23/00

Značky: stanovenia, látok, spôsob, kvantitatívneho, chemických

Text:

...vzorkám sa pridajú konštantné množstvá rádioaktívne označeného separačného činidle. Vzniklé produkty reakcie se izolujú a meria sa ich rádioaktivita. Produkty izolovaně z prvej série vzoriek majú vo všeobecnosti stúpajúcu rúdioektivitu (AAJ a produkty druhej série majů rovnakú rádioaktivitu (A 23 . Zostrojí sa závialosípodielu aktivít i AO / A 2 odš. Izokonoentračný bod sa stanovi ako priesečník tejto závislosti 1 r (J-) s priamkou i 1,...

Spôsob indikácie a kvantitatívneho hodnotenia herbicídnej účinnosti látok inhibujúcich fotosyntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256197

Dátum: 15.04.1988

Autori: Varkonda Štefan, Kúš Ludovít, Kováč Jozef, Bátora Roman, Rešetka Milan

MPK: G01N 23/04

Značky: spôsob, hodnotenia, kvantitatívneho, indikácie, látok, fotosyntézu, herbicídnej, inhibujúcich, účinnosti

Text:

...zariadenia na fotosyntézu. je aj membránové čerpadlo 10 na recirkulovenir) ovzdušia fottnsynletickej komory ž a alvszcrber 11. na absorpciu neasimilovanelio 14002.Uvedené príklady iluslrujú, ale nooíniiettzujú predmet vynálezu.Rádiometrícká indikácia Íllllĺlĺiĺlüľľw Tototyniézy na báze nuočovinových triazíuových,diazínových a karbamátových herbícidov.Zariadenie automatický kvapalný scintílačný merač rádioakdvity Rack-Beta LKB...

Sposob kvantitatívneho stanovenia inhibítora utilizácie glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252381

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dzúrik Rastislav, Spustová Viera

MPK: G01N 33/50

Značky: stanovenia, inhibítora, kvantitatívneho, spôsob, utilizácie, glukózy

Text:

...ďalších fyziologických a patofyziologických mechanizmov pri ochoreniach spojených s poruchou utilizäcie glukózy.Stanovenie IGU sa robí z venózne krvi,ktorá sa odoberá do plastických skúmaviek 30 minút sa odobratá krev. centrifuguje a sérum sa uchováva až do spracovania pri-20 °C, alebo z moču, ktorý sa bez úpravy uchováva ako sérum, Vlastné analýza spočíva v~ dvoch stupňochPredčistenie séra 50-500 1 séra, resp. moču sa nanesie do kolonky...

Spôsob kvantitatívneho stanovenia beta-karoténu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228461

Dátum: 15.07.1986

Autori: Holúbková Božena, Šepitka Andrej, Haspelová-horvatovičová Alžbeta

Značky: stanovenia, spôsob, beta-karotenu, kvantitatívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie doterajšieho spôsobu stanovenia beta-karoténu v krmivách rastlinného pôvodu, v krmných smesiach alebo potravinách, pri ktorom se na extrakciu karotinoidov spotrebovávalo veľké množstvo extrakčnych zmesí, obyčajne benzín-acetónu a bol potrebný značne dlhý čas na ich kvantitatívne vyextrahovanie. Podstata zlepšenia spočíva v tom, že sa extrakcia karotinoidov vykonáva iba bez zmydelnenia. Vyextrahované karotinoidy z...