Patenty so značkou «kusů»

Polohovací prostriedok na tvorbu svetelných signálov na polohovanie robotického nástroja vzhľadom k opracovávanému kusu; spôsob používajúci takýto polohovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12308

Dátum: 28.04.2008

Autor: Turner Andrew

MPK: B23K 9/29, B23K 9/127, B23K 9/167...

Značky: kusů, prostriedok, světelných, polohovací, používajúci, polohovanie, nástroja, vzhľadom, tvorbu, takýto, robotického, signálov, spôsob, opracovávanému

Text:

...získanie správnej dĺžky vyčnievania. Toto je tak časovo náročné pre obsluhu, a aj to zvyšuje náklady na proces zvárania. Ďalej nemusí obsluha zaznamenať, že je drôt ohnutý, a tak môže naprogramovať trasu zvárania pre ohnutý drôt skôr ako pre rovný drôt, ktorý sa bude podávať druhým voľným koncom počas zvárania,čím sa vytvorí nesprávny program trasy zvárania a zlá kvalita zvárania.0006 Preto je predmetom tohto vynálezu poskytnutie...

Zapojení pro automatickou identifikaci jednotlivých kusů stáda

Načítavanie...

Číslo patentu: 260238

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kratochvíl Milan, Drastich Zdeněk, Voráček František

MPK: A01K 11/00

Značky: jednotlivých, stáda, automatickou, identifikaci, kusů, zapojení

Text:

...odporu a. kondenzátor-u. slouží k vytváření taktovaeích pulsů a- k vytváření modulaxčního lcmitočtu. čítač 2 je šestnáctibitovřý čítač v integrovaném proveďennf» 51011 ží k dělení taktovacího lcmitočtu a k buzení multiplexeru 1 pro postupné adresování jeho .jednotlivých vodičů v jeho ekupinovém» výstupu.Multiplexer 1 je vybaven třívodičovým skupinovým vetupem a osmiv-odičovým skupinovým výstupem a. je v integrovaném provedení. Slouží k...

Zařízení ke zlepšení skluzu kusů prádla na žehlicích plochách horkých pánvových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258009

Dátum: 15.07.1988

Autor: Schädlich Gotthard

MPK: D06F 65/02, D06F 65/00

Značky: plochách, prádla, kusů, horkých, žehlicích, pánvových, zlepšení, skluzu, zařízení, lisů

Text:

...B aepwnkanbuom Hanpanneuuu sume ueM succ.qaümee MBCTO rpyöu.Memy amcoqaňmnn MBCTOM nponoa H Tpyóoü, r.e. B Humaůmem MeaTe, oraeraneuge pacnonomeuo, OT KoToporo npoBo,cHa 5 meHHuñ sanopuoň apMaTypoň, Bena K pe- sepnyapy.B asposonnnmü reueparop npoaon cnaömenubm aanopnoň apuarypoñ, raaoaoň cpepu neeT.HpH 3 ToM sanopuan apmarypa n saacunocru or Hesarpyxeuun rnannná Hoü noaepxnocru TÉKcTHnbHHMM nonorHaMu.orKpmaaeMa. Pasosan cpena...

Zařízení k dávkování kusového materiálu podle počtu kusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236947

Dátum: 01.07.1988

Autor: Sojka Josef

MPK: B65G 47/24, B65B 57/20

Značky: podle, zařízení, dávkování, počtu, kusů, kusového, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zjednodušit manipulaci, odpočet a plnění sadbového kusového materiálu při vyloučení lidského faktoru. Podstatou zařízení je dopravník kusového materiálu, který je na horní větvi opatřen dělícími lištami, mezi nimiž jsou umístěna stavitelná hradítka, přičemž na koncích dopravníku je upevněn snímač impulsů s odpruženou klapkou, přičemž snímač impulsů je napojen na blokovací počítač.

Zařízení na automatické oddělování jednotlivých kusů z řady řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 239037

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kovář Ota, Boudný Zdeněk, Konopčík Vratislav

MPK: B65G 47/52

Značky: jednotlivých, oddělování, kusů, řeziva, řady, automatické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je umožněni oddělování kusů stejných šířek (prizmované řezivo) nestejných šířek (omítané řezivo). Uvedeného účelu se dosáhne pomoci pohyblivých ramen, umístěných pod řadou oddělovaného řeziva, která v závislosti na šířce kusu otevřou propad a umožní jeho oddělení vlastní gravitací. Otevírání a uzavírání propadu je zajišťováno automatizačními prvky. Řešení je možno použít v dřevařském průmyslu při dávkování řeziva po jednom kuse.

Způsob zmazovatění povrchu těstových kusů v pekárenských pecích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237184

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zahradník Ladislav, Vokoun Bohuslav

MPK: A21B 3/04

Značky: kusů, způsobu, tohoto, těstových, zařízení, povrchu, pecích, zmazovatění, pekárenských, způsob, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zmazovatění těstových kusů při současném snížení spotřeby tepelné energie pro výrobu technologické páry. Rozprášená voda se v hydrometrické zóně smísí s proudem recirkulované parovzdušné směsi, nasávané ze zóny pece, načež se přemění v páru, která způsobuje zmazovatění těstových kusů. Zařízení sestává z ventilátoru se štěrbinami, dále ze zařízení na rozprašování vody a z vytápěcích těles, umístěných nad štěrbinami.

Stroj pro převazování balených kusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238377

Dátum: 15.04.1987

Autor: Büttner Hans Hugo

MPK: B65B 13/10

Značky: kusů, stroj, balených, převazování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stroje pro převazování balených kusů se skřipcem (31), který klade převazovací prvek (47) kolem baleného kusu (49) je pohybován tažným ústrojím (17) a je zastavován v postavení, kde jsou spojovány konce převazovacího prvku. Podle vynálezu leží základní postavení skřipce ve středovém úseku (12) dráhy tažného ústrojí (17) a skřipec sedí na nosném ramenu (28), které je vedeno po kolejové dráze (19), která je na obloukové oblasti...

Zařízení ke skládání kusů prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245037

Dátum: 16.03.1987

Autori: Durec Milan, Benetin Marián, Oddejovie Anton

MPK: D06F 89/00

Značky: kusů, skládání, zařízení, prádla

Text:

...âTOTBĺ/šZêI-x Bean xĺřĺĺtí BCEFIŽOSQ-IH. . . v. .- .r ~r ~» v ĽCLĚOCTQTOR .T 321 ETCIľ - SQTĽÉZTQ. na HJTOTOBJICILLQ Z ĽLCTÉGÉĚTIOCTBhas yxe cKa 3 aHo, cxxaqansaas naanxa c Y-oópasnum uonepeqHHM oeqennem TOHBEO c.gcKammnM nneqom c HOMOMBE nncuoaux npymmn saxpenneaa Ha Tpaaepce. 5 To saxpenneñne HBĽHETCH OTHocnrenmao xecrxnm, Tax max nncxoue npymnnu nmemw TOĽBKO Hesnaqumensnym anaownqnocwb. Hpn oqesz TOJCTHX Kycxax Gens cxxaaansaan nxasxa M...

Způsob zapařování těstových kusů v pásových pekařských pecích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232297

Dátum: 15.06.1986

Autori: Černík Jiří, Jeřábek Vladimír, Limpouch Bohuslav, Vaněček Václav

MPK: A21B 3/04

Značky: tohoto, způsob, pásových, provádění, těstových, způsobu, zařízení, zapařování, pecích, pekařských, kusů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení spotřeby energie pro výrobu páry, potřebné k zapařování těstových kusů. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že část pečicího prostředí se směšuje s parou z cizího zdroje a/nebo s vodou v uzavřeném prostoru před zapařovací zónou a takto připravenou směsí se působí na těstové kusy. Zařízení sestává z ventilátoru spojeného s uzavřeným prostorem, který je dále spojen pomocí rozváděcího potrubí se zapařovací...

Způsob spojování dvou kusů příze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223836

Dátum: 15.04.1986

Autori: Zurcher Erwin, Negaty-hindi Guy, Pujol Carlos

Značky: způsobu, provádění, zařízení, příze, kusů, spojování, způsob, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu spojování dvou kusů příze, při kterém se zákrut jednoho úseku každého z těchto kusů přenese vytvořením nadměrného zákrutu do zbývající části těchto kusů a volná vlákna se z obou kusů odstraní za vytvoření střapce vláken na konci každého kusu, jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález řeší problém, jak umožnit vytváření prakticky neviditelných vysoce pevných spojů, zejména pro silné příze zhotovené ze...

Podávací zařízení pro přivádění kusů plechu k obráběcím strojům

Načítavanie...

Číslo patentu: 220754

Dátum: 15.12.1985

Autor: Miramondi Pietro

Značky: podávací, přivádění, strojům, zařízení, plechů, kusů, obráběcím

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout zařízení pro uvádění kusu do správné polohy na opěrném hlavičníku stroje, jednoduché v provozu a snadno synchronizovatelné, takže nevyžaduje časté nastavovací operace. Uvedeného účelu je dosahováno podávacím zařízením, jehož podstatné části jsou tvořeny pohyblivým malým vozíkem, umístěným právě pod kluznou plochou kusu plechu. Tento vozík může vykonávat vratný pohyb po vhodných drahách působením s výhodou...

Způsob a zařízení k výrobě kovaných tvarovek “T” kusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225962

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kuba Hynek, Strava František, Kubát František, Suchánek Karel

Značky: kovaných, způsob, tvarovek, výrobe, kusů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kovaných tvarovek "T" kusů, vyznačený tím, že výchozí polotovar ve tvaru válcového tělesa o menším průměru, než je průměr dutiny dvoudílné zápustky, a vyšší, než je dvoudílná zápustka, vložený do dutiny dvoudílné zápustky až dosedne na spodní vložku, je částečně zatlačen do dutiny dvoudílné zápustky a potom probíjen probíjecím trnem pro vytvoření otvoru a k vyplnění vybrání dutiny dvoudílné zápustky je po odstranění spodní vložky...

Způsob tepelného zpracování pásma svařovaných kusů křemíkové oceli, ovlivněného svařovacím teplem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216660

Dátum: 15.12.1984

Autor: Beigay Jack Marshall

Značky: zpracování, pásma, oceli, svařovaných, ovlivněného, křemíkové, svařovacím, způsob, teplem, tepelného, kusů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování pásma svařovaných kusů křemíkové oceli, ovlivněného svařovacím teplem, vyznačený tím, že ke zlepšení mechanických a technologických vlastností se pásmo, ovlivněné svařovacím teplem, zpracovává působením zahřívacích prostředků na svar při teplotě vyšší než 815 °C ale nižší, než je kritická teplota, která podporuje růst zrn, přičemž kusy oceli jsou nepohyblivě upnuty.

Zařízení na skládání kusů prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228706

Dátum: 25.10.1984

Autori: Schädlich Gotthard, Schneider Wolfgang, Straube Volker

MPK: D06F 89/00

Značky: kusů, prádla, zařízení, skládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro skládání kusů prádla- zejména které se používá především v prádelnách. Cílem vynálezu je rovnoměrné přikládání skládaného pradla k podávacím skládacím válcům a jejich rychlé uvolnění za účelem přísunu dalšího skládaného prádla. Úkol vynálezu spočívá v poměrně lehké konstrukci a rychlém uvolnění přísuvného transportéru pomocí dodatečných kladně působících sil a pomoci několika pásem působení se umožňuje časté a po...