Patenty so značkou «kúrenia»

Kotol ústredného kúrenia a ohrevu teplej úžitkovej vody na spaľovanie produktov z biomasy dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5767

Dátum: 06.06.2011

Autor: Krígovský Ondrej

MPK: F24H 1/00

Značky: ústredného, spaľovanie, biomasy, kúrenia, teplej, produktov, užitkovej, kotol, ohřevu, dřeva

Text:

...spaľovanej hmoty. Takýmto riešením sa podstatne uľahčuje obsluha kotla.Takéto konštrukčné riešenie vysoko zefektívňuje využitie tepelnej energie zo spaľovacieho procesu, nakoľko teplo bezprostredne prechádza cez stenu vnútorného plášťa do obehovej vody ústredného kúrenia. Ďalej pnpornínam, že teplota povrchu kotla je odvodená od teploty ohrievanej vody ústredného kúrenia a neprekročí 100 °C. Vyvedením odvodu spalín z ohniskového priestoru...

Jednotka rýchleho teplovzdušného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3353

Dátum: 10.03.2004

Autor: Lloveras Calvo Juan

MPK: B60H 1/00

Značky: teplovzdušného, kúrenia, jednotka, rychlého

Text:

...je doplnená o súbor výkresov zobrazujúcich preferované prevedenie.Obrázok 1 je grafickým znázornenim hlavného zariadenia, ktoré je predmetom súčasného vynálezu, znázorňujúcim lievikovité puzdro a spôsoby odsávania a vháňania vzduchu zohrievaného výstupným výfukovým potrubim.Obrázok 2 je vývojovým diagramom zobrazujúcim montáž jednotlivých prvkov tvoriacich tento vynález.Vzhľadom na to, čo je uvedené vyššie, súčasný vynález sa odvoláva na...

Zariadenie na elektronickú reguláciu izbovej teploty teplovzdušného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3173

Dátum: 04.04.2002

Autori: Schuster Juraj, Giertl Jozef

MPK: F24F 11/053

Značky: elektronickú, teplovzdušného, reguláciu, zariadenie, teploty, kúrenia, izbovej

Text:

...a indukčnej cievky uzatvorenie alebo otvorenie drážok. Drážky na oboch rriežkach sú konštruevená tak, aby pri posuve ponyblivej mriežky došlo k uzavretiu, alebo otvoreniu prívodu teplého vzduchu.r 22 bĽ§§-9 ě 2 é§ 52-eeis 22 Technické riešenie bude objeonené pomocou výkreau, na ktoo rom znázorňuje obr.1 v dvoch pehľeaoch zariadenie podľa tohto technického riešenia.Zariadenie obr. 1 pozostáva z pevnej, nepehyblivej mriežky l na ktorej sú...

Kotol ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2956

Dátum: 11.09.2001

Autor: Kriššák František

MPK: F24D 3/02, F24D 3/00, F24H 1/22...

Značky: kúrenia, ústredného, kotol

Text:

...zvislou stredovou rovinou. Na obr. č. 2 je pohľad do žiarovej komory kotla. Oba obrázky sú nakres lené bez čistiacich diverok pred žiarovou komorou.Kotlové teleso 1 kotla ústredného kúrenia podľa ÚV č.562 má boky predĺžené ako duté kapsy gna oboch stranách žiarovej komory g do úrovne horného okraja zásobníka ípaliva. Kotlové teleso 1 je ďalej zavedené v tvare vodorovnej dutej platne - knihy gdo spodnej časti žiarovej komory gtak, že medzi...

Krycí prstenec upevňovacieho zariadenia termostatu kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1743

Dátum: 04.02.1998

Autori: Nielsen Finn, Frederiksen Bjarne

MPK: F24D 19/06

Značky: termostatu, zariadenia, upevňovacieho, krycí, kúrenia, prstenec

Text:

...ktorá sa snaží odstrániť krycí prstenec, nebude schopná uvoľniť Západkový prostriedok. Skúsenosť ukazuje, že páchateľ sa potom pomerne skoro vzdá, čo v praxi znamená, že krycí prstenec poskytuje určitú ochranu proti krádeži alebo mañipulácii.Krycí prstenec však môže byt odstránený pomocou nástroja. Avšak tento nástroj zanechá na krycom prstenci stopy. Pre servisného technika potom môže byt krycí prstenec nosičom informácie, z ktorého môže...

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov, predovšetkým vyhrievacieho telesa ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 990

Dátum: 08.11.1995

Autori: Patočka Josef, Vitamvás Zdeněk

MPK: G01K 17/06

Značky: kúrenia, ústredného, predovšetkým, nákladov, vykurovacích, vyhrievacieho, poměrový, tělesa, rozdělovač

Text:

...ako samostatnáPomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov podľa tohto technického riešenia umožňuje reagovat na Okamžitý stav vykurovania bez časového oneskorenia, ćím dochádza k tepelným a tým i finančným úsporám. Celé zariadenie je výrobné pomerne jednoduché pri nízkych výrobných nákladoch. Jeho montáž i obsluha sú jednoduché. Pre názornejšie a presnejšie odčítavanie údajov možno využiť sadu niekoľkých samostatných stupníc, ktoré možno...

Zapojenie obvodu ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 785

Dátum: 12.04.1995

Autor: Sopkovčík Štefan

MPK: F24D 13/02

Značky: zapojenie, kúrenia, ústredného, obvodů

Text:

...všetky vykurovacie telesáoälektrické odporové ohrievacie teleso dohreje teplonosné médium na požadovanú teplotu,teplota v miestnosti sa zvýši na požadovanú a potom sa ele ktrický okruh prostrednictvom termostatického regulátora preruši.Cyklus-sa takto na základe zmeny teploty v miestnosti opakuje. Na doregulovanie teploty V jednotlivých miestnostiach / iné požadované parametre teploty/ slúži individuálne na každom vykurovacom telese...

Kotol ústredného kúrenia na drevené piliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 562

Dátum: 07.09.1994

Autor: Kriššák František

MPK: F24D 3/02, F24H 1/22

Značky: kotol, dřevěné, piliny, kúrenia, ústredného

Text:

...pás 2 jeaspoň v dvoch bodoch spojený s podstavcami 2. Veľká dymová komora 4 je o patrená odnímateľným zadným krytom g. Malá dymová komora á je opatrená odni mateľným predným krytom g. Žiarová komora 6 má čistiace dvierka ä, prístupnéDo priestoru pod žiarovou komorou 6 sa zasúva zásobník 7 paliva, naplnený palivom 18, ktorým sú utlačeně drevené piliny s prieduchom Ř v nich, vedúcim vodorovne od obmedzovača Q prívodu vzduchu do stredu...

Radiátor ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 97

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kříž Erich, Lovas Josef

MPK: F28D 1/02, F24D 3/08

Značky: radiátor, kúrenia, ústredného

Text:

...rovněžpojistným ventilem 32. Střední komora l je vytvořena pláštěm llspojujícím horní komoru 3 5 dolní komorou Z. Plášt ll je společnýjak pro horní komoru 3 tak i pro dolní komoru l. Střední komora lmá protilehlé stěny pláště ll propojeny párem výztuh lg. Střední komora l je opatřená v dolní části přívodem lg studené užitkovévody a v horní části odvodem lg teplé užitkové vody.Při běžném provozu ústředního topení v zimním období je otop...

Teplovodný kotol ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263381

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kadlec Rudolf

MPK: F24H 9/20

Značky: kúrenia, teplovodný, ústredného, kotol

Text:

...kapilárou § s primym regulátorom 1 teploty. Priamy regulátor 1 teplotyje prepojený kapilárou § s teplotným čidlom Q vsadeným do teplovodného kotla ústrednéhokúrenia l vedla vstupného hrdla 1.Pri zakurovaní v teplovodnom kotli ústredného kúrenia l je teplota vody v kotli cca 20 °C, uzatváracia samočinná regulačná armatúra 3 je otvorená. zvyšovaním teploty vodného obsahu teplovodného kotla ústredného kúrenia l ohriata voda cez výstupné hrdlo...