Patenty so značkou «kuménu»

Spôsob prípravy fenolu a acetónu z kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283322

Dátum: 28.04.2003

Autori: Gerlich Otto, Van Barnefeld Heinrich, Youriev Youry Nikolaevitch, Kleine-boymann Michael, Zakoshansky Vladimir Michailovitch, Kleinloh Werner, Michalik Christian, Vasilieva Irina Ivanova, Griaznov Andrei Konstantinovitch

MPK: C07C 39/04, C07C 49/08

Značky: acetónu, fenolů, přípravy, kuménu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o spôsob prípravy fenolu a acetónu oxidáciou kuménu cez technický kuménhydroperoxid jeho katalytickým štiepením. Oxidačné produkty sú skoncentrované do obsahu kuménu v rozsahu 21 až 30 hmotn. % v technickom kuménhydroperoxide, pričom sa uvedená zmes používa na katalytické štiepenie.

Spôsob získavania alfa-metylstyrénu polymerizačnej kvality z produktov oxidácie kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278803

Dátum: 04.03.1998

Autori: Pavlíček Jiří, Tuba Ivan, Trněný Jaromír, Šarfická Ildikó, Tatranský Ivan, Kadaňka Jaroslav, Sochor Jiří, Bučko Miloš, Mandík Ladislav, Zajačik Anton, Konečný Dušan, Souček Ivan, Vyoral Leopold

MPK: C08F 20/18, C08F 6/12

Značky: kvality, kuménu, získavania, oxidácie, produktov, alfa-metylstyrenu, spôsob, polymerizačnej

Zhrnutie / Anotácia:

alfa-Metylstyrén polymerizačnej kvality sa získava úpravou vedľajšieho produktu z procesu oxidácie kuménu na fenol a acetón, t. j. alfa-metylstyrénovej frakcie obsahujúcej kumén, acetofenón, terc-butylbenzén, diméry alfa-metylstyrénu, fenol a alfa-metylstyrén. Odpadová frakcia alfa-metylstyrénu s vyšším obsahom alfa-metylstyrénu sa najprv podrobuje extrakcii vodným roztokom alkalickej zásady a v ďalšom stupni sa podrobuje rektifikácii na...

Spôsob výroby kuménu z vedlajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264710

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tatranský Ivan, Kopernický Ivan, Bučko Miloš, Kovaľ Ján

MPK: C07C 39/07

Značky: výrobe, spôsob, vedľajších, vznikajúcich, fenolů, kuménu, výroby, produktov, kuménovým, spôsobom

Text:

...frakcie podľa vynálezu spočíva v tom, že k hydrogenácii sa použije organické frakcia odobratá zo spodnej časti kolóny rektifikácie surového acetónu, ktorá obsahuje niekoľkonásobne nižšiu koncentráciu fenolu ako alfa-metylstyrénová frakcia kolóny azeotropickej destilácie obsahuje 70 až B 0 celkového množstva alfa-metylstyrénu vznikajúceho pri výrobeZfenolu, ktorá sa potom po extrahovani malého množstva fenolu a ízolácii...

Spôsob výroby čistého alfametylstyrénu, acetofenónu a parakumylfenolu z destilačných zvyškov z výroby fenolu z kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242259

Dátum: 31.08.1985

Autori: Pipko Vadim Viktorovie, Novotný Bohumil, Selzer Rudolf, Ešpaner Miroslav, Štekl Miloslav, Hrubant Ladislav, Palík František, Kozák Karel, Eret Václav, Šestirikov Nikolaj Alexejevie

MPK: C07C 37/08

Značky: acetofenonů, spôsob, parakumylfenolu, zvyškov, alfametylstyrénu, kuménu, výroby, destilačných, čistého, fenolů

Text:

...pozostávajúci z aktivovaneho A 120 alebo aktivovaných 10 HCl prírodných aluminosilikátov pozostávajúcich z hydratovaného kremičitant hlinitého alebo aktivovaného Al 2 O 3 kysličníka zirkoničitého alebo molybdenového. Pri teplote katalyzátorového lôžka 220 až 250 °C sa dimetylfenylkarbinol kvantitatívne dehydratuje na alfametylstyrén. Pri výstupe z reaktora 2 obr. 1, obr. 2 sa zo zmesi pozostavajúcej z alfametylstyrénu, acetofenónu...