Patenty so značkou «kultivace»

Způsob kultivace bakterie Escherichia coli prodující telecí chymosin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267855

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kaprálek František, Sedláček Juraj, Zadražil Stanislav, Ječmen Petr, Fábry Milan

MPK: C12N 9/52

Značky: bakterie, chymosin, kultivace, telecí, prodující, escherichia, způsob

Text:

...umožňuje nepoužívat isopropyl-beta-thio-galaktosid jako induktor syntézy prochymosinu- zajištuje takovou vitalitu inokula, že při vlastní produkćní fermentaci následuje po naočko vání okamžitý a rychlý exponenciální růst kultury- nevyžaduje zvláštních opatření k tomu, aby nejprve probíhal rúst biomasy bez syntézy a potom teprve syntéza bez růstu je toho dosahováno celým kultivačním uspořádáním automaticky- zahrnuje takový způsob...

Způsob kultivace produkčního kmene Streptomyces aureofaciens pro výrobu chlortetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267807

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bučko Michal, Martinček Ľubomír, Cích Vojtech, Ettler Petr, Mikláš Emil, Bertan Milan

MPK: C12P 29/00

Značky: kultivace, aureofaciens, výrobu, chlortetracyklinu, kmene, způsob, streptomyces, produkčního

Text:

...jeho tvorby je vyčerpání anorganickěho fosforuz media. Ukázalo se, že v období ukončení exponenciálního růstu kultury v cca 30 h kultivace,kdy dochází ke konečnému konstituování komplexu enzymú sekundärního metabolismu a kdy též vrcholí specifickú aktivita lipáz a protedz je důležité zvýšit koncentraci dostupnéhn uhlíkatěho substrátu V médiu, resp. udržet její hladinu na stabilní koncentraci v krátkodoběmPostup dle vynâlezu řeší dále...

Způsob submersní kultivace bakterií rodu Pseudomonas produkujících hydrolázu 7 beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262502

Dátum: 14.03.1989

Autori: Netrval Jiří, Vojtíšek Vladimír, Bárta Miroslav, Smékal František, Plháčková Kamila, Pilát Petr

MPK: C12P 35/02

Značky: beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, bakterií, kultivace, způsob, pseudomonas, kyseliny, submersní, hydrolázu, produkujících

Text:

...1,5 q.1 itr 1 živné půdy, pH 7,2, sterilizace při 120 °C a 1,2 atm 20 minut. Kultivace probíhala za stejných podmínek jako při růstu prvni generace inokula po dobu 45 hodin.V jednom litru kultivačni kapaliny bylo dosaženo produkce hydrolázy glutaryl-7-ACK 80 U při nárůstu odpovidajicimu 3,2 g suché hmoty. Specifická aktivita byla 25 U.q 1 suché hmoty buněk.40 9 kukuřičného extraktu (60 S suché hmoty) bylo suspendováno do demineralizované...

Způsob kultivace hybridomů a myelomových buněk

Načítavanie...

Číslo patentu: 262264

Dátum: 14.03.1989

Autori: Franěk František Člen Korespondent Čsav, Kovář Jan

MPK: C12N 5/00

Značky: způsob, kultivace, myelomových, buněk, hybridomů

Text:

...byly v dalších pokusech přidávány do kultivačniho média různé voäorozpustné sloučeníny železa ve vyšších koncentracích než jaké kdy byly v kultivačních méuíýcb dosud použity.Řada autorů (například Phillips P. D., Cristofalo V. J., Exp. Cell Res., 134297, 1981 Perez-Infante V., Mather J. P., Exp. Cell Ros., 142 x 325, 1982 Taetle R., Thyner K.,Castagnola J., To D., Mandelsohn J., J. Clln. Invest., 571 061, 1985) použila jako náhradu...

Způsob přípravy produktu mikrobiální kultivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 247055

Dátum: 15.08.1988

Autor: Krival Ivan Ivanovie

MPK: C12P 1/06

Značky: přípravy, produktů, kultivace, mikrobiální, způsob

Text:

...400 až 500 mg/ako zdroje anorganického dusíku se používá s výhodou síranu amonného, dusičnanu amonného a chloridu amonného a jako zdroje organického dusíku se používá výhodně kvasničnêho extraktu, kasaminokyseliny a peptonu. Dále se dosáhne dobrých výsledků, když se přidají aminokyseliny, jako je například leucin, isoleucin, valin a fenylalanin.Vhodné jsou glukóza, galaktóza, ethylalkohol a glycerol. Výhodná koncentrace sacharidů je 5 °/o...

Způsob kultivace mikroorganismu rodu Escherichia vykazujících L-aspartat ku amoniak lyasovou aktivitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252925

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pšenička Ivan, Malaník Viktor, Marek Miroslav

MPK: C12N 9/88

Značky: aktivitu, amoniak, kultivace, způsob, vykazujících, lyasovou, mikroorganismu, escherichia, l-aspartat

Text:

...s buňkemi kultivovanými za přítomnosti kvasničné suspense.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob kultivace mikroorganismu rodu Escherichis v médiu obsahujícím autolyzát připravený autolýzou kvasinek při pH 5 až 7,5 a teplotě 45 až 50 OC během 48 až 72 hodin za nepřístupu vzduchu s následnou oentrifugací na separátoru a stanovením Sušiny v supernatantu, který spočívá podle vynálezu v tom, že se použije supernetant nebo filtřát s 0,2 až 1 hmot....

Způsob kultivace buněk Escherichia coli obsahujících penicilinamidázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246953

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paoízek Bedoich, Holas Mikuláš, Markvart Zdenik, Koneený Petr

MPK: C12N 9/84, C12R 1/19

Značky: způsob, penicilinamidázu, obsahujících, buněk, escherichia, kultivace

Text:

...při 25 °C na třepaoím stroji za 16 až | 8 hod. Kultivace v očkovocím tanku probíhala při teplotě 25 °C, vzduänění 0,5 objemu o níchání 300 ehm/min. Po 12 až 14 hod. kultivsce byla tskto přlpraveným inokulem (v množství 10 S) naočkovená půda v produkčním fsrmentačním tanku (pracovní objem 250 litrů), jež měla toto složení 0,5 w kukuř-ičného extraktu, 1 56 sochsrőzy, 0.5 56 síranu amonného, 0,025 k llgSog..7 R 20, 2,7 70 LH 2 PO 4 a 0,15...

Způsob kultivace kalusové tkáně žeň-šenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245750

Dátum: 15.07.1987

Autori: Koazev Jurij Alexejevie, Toljatti Su, Fokin Anatolij Nikolajevie, Vajnštejn Lev Lazarevie, Ajukasov Damir Charisovie, Zubkov Vladimir Stipanovie

MPK: C12N 5/00

Značky: tkáně, kalusové, způsob, žeň-šenu, kultivace

Text:

...meneao-xeuarKymmaupym nepecaxemłym TKaHb na MomqmumponanuonrmTaTeJmHon cpeJIe, npn 9 mm npenycuarwsaewca 1303940 HOCTI MHOPOKpETl-IOPO BHPSHMBQHHE Ha MoMťĎHI-Mmłàannoñ opene ,no rex nop. noKa ónonoruqecnaa BRTHBHOOTB ómouaccn He crauem Murmmaimuoü. Ilocne aroro óuoMaccy nepecamnamHa Homme nmrameamłyn openy Mypacure n Cxyry n menomaym 13 nansnefrłmem tax nnoxym. . ASerena omónpamw u nucymnnam xamcnyro mam. pacryuxyno na Momqämmponarmoü...

Způsob submersní kultivace kvasinek k enzymové přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250495

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bučko Michal, Vojtíšek Vladimír, Jakubová Antonia, Panoš Jan, Čulík Karel, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Bárta Miroslav, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čavs, Huňková Zdenka

MPK: C12P 37/00

Značky: kultivace, způsob, enzymové, submersní, 6-aminopenicilánovou, přeměně, fenoxymethylpenicilinu, kvasinek, kyselinu

Text:

...kromě K-soli fenylpropionové kyseliny a MgeS 04. Fenylpropionova kyselina byla rozpuštěna oddelené t-akto 0,36 kg fenylpropionové -kyseliny bylo předložen-o do Zlitrové nádoby, přidáno 0,5 litru pitné vody a hustá suspenze krystalů promíchána pomocí rywchloběžného míchadla a za nepretržitého micháni byla suspenze neutralizována 50 roztokem KOH až pH roztoku po neutralizaci se pohybovalo v rozmezí hodnot 6,5 až 7,0. Roztok draslené soli...

Způsob kontinuální dvoustupňové kultivace kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235614

Dátum: 15.11.1986

Autori: Štros František, Adámek Lubomír, Rut Miloslav, Ederer Karel

MPK: C12N 1/32

Značky: způsob, kontinuální, dvoustupňové, kultivace, kvasinek

Zhrnutie / Anotácia:

Ze známých kontinuálních kultivačních postupů se průmyslově využívají především kultivace v limitu substrátu metodou chemostatu a kultivace typu nutristatu, probíhající v limitu kyslíku. Oba kaltivační postupy mají své přednosti, ale i nevýhody. Kultivace metodou chemostatu například neumožňuje plné využití aerační kapacity fermentorů, postup typu nutristatu má vyšší nároky na živiny a nezajišťuje produkci biomasy s vysokým obsahem dusíkatých...

Způsob kontinuální kultivace kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235427

Dátum: 15.11.1986

Autori: Adámek Lubomír, Rut Miloslav, Karnet Jiří, Štros František

MPK: C12N 1/16

Značky: kvasinek, způsob, kultivace, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální kultivace kvasinek v limitu kyslíku metodou nutristatu má proti častěji používané chemostatové kultivaci v limitu substrátu výhodu v tom, že plně využívá aerační výkon fermentoru a umožňuje dosáhnout vyšší produktivity a nižší měrné spotřeby energie. Při dlouhodobých kultivacích v limitu kyslíku však dochází k změnám morfologie kvasinek, k poklesu výtěžnostního koeficientu a k výraznému snížení obsahu dusíkatých látek v biomase....

Zapojení pro řízení procesu kultivace mikroorganismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235950

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bogdanov Kirll Michajlovič, Pantělejev Boris Petrovič, Baraboškin Jurij Michajlovič, Šicher Vladimir Isajevič, Janovskij Karl Abramovič, Kozlov Jurij Grigorjevič, Seničkin Viktor Vjačeslavovič, Kuročkin Viktor Grigorjevič, Zaikinová Alexandra Ivanovna, Skvorcov Alexej Nikolajevič, Skotnikov Alexandr Alexejevič, Fjodorov Viktor Viktorovič

MPK: C12M 1/40

Značky: mikroorganismu, zapojení, řízení, procesu, kultivace

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhovaný extrémní systém řízení fermentačního procesu je určen pro použití v mikrobiologickém průmyslu. Cílem vynálezu je vypracování systému korekcí procesu fermentace regulací základních řízených parametrů podle signálu odklonu průběžných hodnot od hodnot nejbližším etalonu. Tohoto cíle se dosahuje tak, že sekce fenmentoru jsou spojeny s blokem skanovacích mikroskopů, jejichž snímače optické hustoty jsou spojeny s prvním vstupem počítače...

Způsob kultivace buněk vyšších organismů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231615

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kybal Jan, Chromík Jindřich, Vlček Vladislav

MPK: C12M 1/04

Značky: vyšších, zařízení, způsob, provádění, tohoto, organismu, buněk, způsobu, kultivace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kultivace vyšších organismů, s výhodou v poddajných vacích z plastických hmot, opatřených přívodem areačního plynu a živin, a to za kontinuálního nebo periodického promíchávání živného média rozvlněním. Vynález se dále týká zařízení pro realizaci zmíněné kultivace, sestávajícího z rovinného útvaru omezených plošných rozměrů a ze zdroje pohybu, měnícího kontinuálně nebo periodicky polohu alespoň jedné strany rovinného...

Způsob vedení kontinuální kultivace aerobních mikroorganismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230411

Dátum: 01.04.1986

Autori: Sláma Vladimír, Kvasnička Jan, Pešl Luboš

MPK: C12M 1/04

Značky: aerobních, kontinuální, mikroorganismu, vedení, způsob, kultivace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vedení kontinuální kultivace aerobních mikroorganismů, při kterém je získávána biomasa z uhlíkatého substrátu působením mikroorganismů a při kterém je hodnota zřeďovací rychlosti stanovována rovna podílu: specifická rychlost přenosu kyslíku x výtěžnost kyslíku koncentrace uhlíku ve vstupní větvi x výtěžnost zdroje uhlíku vyznačený tím, že pro stanovování zřeďovací rychlosti jsou hodnoty obou výtěžností uvažovány proměnné, závislé na...

Způsob kontinuální kultivace kvasinek v médiích s více zdroji uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221113

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kujan Petr, Krumphanzl Vladimír, Štross František, Barta Jiří, Verner Miroslav, Matějů Vít

Značky: médiích, kvasinek, více, uhlíku, kontinuální, kultivace, způsob, zdroji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuální kultivace kvasinek v médiích s více zdroji uhlíku, obohacených přídavkem zdroje růstových látek a stopových prvků při optimálních hodnotách teploty a pH. Počáteční fáze kultivačního procesu je vedena za nejméně desetiprocentního přebytku kyslíku a potřebných minerálních živin v médiu, a že zřeďovací rychlost se z počáteční hodnoty 0,15 h-1, s výhodou 0,1 h-1, během kultivace zvyšuje skokem hodnotu nejvýše 0,1...

Způsob aerobní kultivace kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225792

Dátum: 01.07.1985

Autori: Adámek Lubomír, Rut Miloslav, Karnet Jiří, Štros František

Značky: způsob, kultivace, kvasinek, aerobní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob aerobní kultivace kvasinek s průběžným doplňováním obsahu živin v kultivačním médiu a za průběžného stanovování koncentrace draslíku v kultivačním médiu, vyznačený tím, že se minerální živiny, tj. zdroje draslíku, fosforu, hořčíku a mikrobiogenních prvků, příp. i zdroj uhlíku do kultivačního média přidávají v závislosti na změnách koncentrace draslíku v kultivačním médiu.

Způsob kultivace hybridomových buněčných linií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221878

Dátum: 15.06.1985

Autori: Viklický Vladimír, Němec Miloš, Bártek Jiří, Franěk František Člen Korespondent Čsav

Značky: způsob, hybridomových, linií, kultivace, buněčných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kultivace hybridomových buněčných linií pomocí produkčních zvířat, kdy se iritace produkčních zvířat před inokulací hybridomových buněk provádí parafinovým olejem s výhodou v jediné dávce 10 až 50 (l/g živé hmotnosti produkčního zvířete 5 až 20 dnů před inokulací.

Způsob kultivace basiodiomycety

Načítavanie...

Číslo patentu: 214746

Dátum: 15.09.1984

Autori: Suzuki Kinzaburo, Yoshikumi Chikao, Makita Hiromitsu, Wada Toshihiko

Značky: kultivace, způsob, basiodiomycety

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kultivace basidiomycety z rodu Coriolus z čeledi Polyporaceae v submerzní kultuře vyznačující se tím, že se do média očkuje v množství 0,01 až 0,2 g na litr kultura, která byla zhomogenisována na velikost částic mycelia v rozsahu 50 až 1000 mikronů.