Patenty so značkou «kulových»

Distanční vložka velkých kulových drah, zejména u velkostrojů povrchových dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260484

Dátum: 15.12.1998

Autor: Láncoš Jozef

MPK: E02F 9/12, F16C 33/38

Značky: zejména, povrchových, dráh, velkostrojů, vložka, kulových, veľkých, dolů, distanční

Text:

...válcového pláště. Podstatou vynálezu je, že uprostřed válcoveho piáště je připevněna kruhové deska,k níž je z boku uchycena .nejméně jedna výztužná deska. V ose v-álcového pláště je v kruhové desce i výztužné desce v-ytvořen otvor, v němž je otočné uložena distanční kulička.Výhodou distančoní vložky podle vynálezu je to, že smykové tření koulí o klec je převeden-o na valivé s dista-nční kuličkou. Také je výhodou automatické...

Zařízení pro uložení kulových drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 260681

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koloděj Břetislav, Kavečka Zdeněk

MPK: E02F 9/12

Značky: zařízení, kulových, uložení

Text:

...čerpadla a vzdušníku. iV tv g n . ľ Toto zarízení umoznuje proti dosovednímu stavu trvalo a samočinné výš ové ustávení a současně trvale rovnomřrněk zatížení všech částí kulové dráhy, čímž se výrazně odlišujeod všech doeavadních řešení. Výhody tohoto zařízení se příznivěprojeví zvýšením životnosti kulové dráhy, prodloužením doby mezi opravami a současně zjednodušením montáže. Odpadne zdlouhavé a praoné svařování stoličekna montáži,...

Ovládání uzávěru kulových kohoutů, vyrobených z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258190

Dátum: 15.07.1988

Autori: Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich

MPK: F16K 5/06

Značky: kohoutů, uzávěru, kulových, vyrobených, plastických, ovládání

Text:

...uzávěru g. Ovládací vřeteno 5 uzávěru 3 je vedeno ve válcové části łgl nátrubku łg telesa L, vůči kterému je utěsněno O-kroužkem §, uloženým v zápichu gł ovládacího vřetene 3. Ve vnitřní stěně ggg nátrubku lg je zhotovena, minimálně V jedné horizontální rovině, obvodová drážka 133, proti níž jsou v ovládacím vřetenu 3 zhotoveny prúchozí radiální otvory gg. Ovládací vřeteno 3 je tovněž opatřeno podélným středovým otvorom 33. pronikajícím...

Zařízení k vytváření vnějších kulových ploch soustružením

Načítavanie...

Číslo patentu: 257986

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kristek Stanislav

MPK: B23B 5/40

Značky: soustružením, ploch, kulových, vytváření, vnějších, zařízení

Text:

...přestavovacího ramene ll, kterou přesahuje. Na přesahujícím konci je dřík lg opatřen závitem lg a zajiščovaci maticí lg. Přestavovací rameno ll je výkyvně uloženo na upevñovacím čepu gg upevněném v konzole gł. Konzola gł je připevněna šrouby gg k suportu gg podélného posuvu soustruhu. Konzola gł může být na suportu gg uložena přestavitelně ve směru kolmém na pcdélnou osu Q vřetena soustruhu. Přestavení je provedeno pomocí známých...

Přímočarý hydromotor oboustranně uložený v kulových pánvích s lineárním snímačem polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257312

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fellmann Radovan, Dvořáček Jiří

MPK: G01B 7/02

Značky: lineárním, oboustranné, polohy, kulových, přímočarý, uložený, pánvích, hydromotor, snímačem

Text:

...snímače polohy 1 je dosaženo stahováním kuželového elementu ll rozříznuteho pouzdra pomocí šroubu lg s vnitřním kuželovým otvorem. Vodicí pouzdro gl (obr. 4) umožňuje trubkové části lineárního snímače polohy 1 při jeho pohybu uvnitř vnitřního pístu g. vodicí pouzdro gl je opatřeno odlehčenými plochami 23 vodicího pouzdra, aby při pohybu trubkové části lineárního snímače 1 uvnitř vnitřního pístu Q. Vodicí pouzdro gg rovněž zabraňuje...

Servomotor pro pohon uzavíracích klapek a kulových kohoutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253823

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tesařík Rudolf, Zemský Antonín, Krejčí Jiří, Fiala Jiří

MPK: F16K 31/163

Značky: klapek, uzavíracích, servomotor, pohon, kohoutů, kulových

Text:

...prostoru nad pístem 1, a umožňuje tak plné využití pracovního prostoru § válce l. Spodní příruba l je opatřena na vnitřní čelní ploše nábojem Ž, který je opatřen vývrtem lg pro prüchod ovládacího čepu ll, jehož vyčnívající konec pod spodní pŕírubou l je opatřen souosými ploškami ll pro zasunutí do otočného čepu neznázorněného závěrného prvku armatury, přičemž tyto plošky lg slouží zároveň k možnému ručnímu ovládání ovládacího čepu ll...

Zařízení k utěsňování kulových uzávěrů plynů a prachových látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244745

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vavoík Stanislav, Hájovský Jioí, Šimík Jaromír, Jílek Ladislav

MPK: F16K 5/20

Značky: utěsňování, plynů, látek, prachových, uzávěru, zařízení, kulových

Text:

...dále, že umožňuje dokonalou těsnost, zamezuje nežádoucímu pronikání směsi plynu a prachové látky do odtavené potrubní větve, což je základní požadavek provozu navazujících výrobníoh zařízení. Rovněž je výhodou to, že zamezuje opotřebení funkčních částí kulových uzávěrů, případně i zadření pohyblivých součástí, čímž se zvyšuje jejich životnost a spolehlivost.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k...

Způsob přesného stanovení průměrů a průměrových součinitelů, určených pro opracování kulových spojných a rozptylných optických čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243636

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šinágl Josef

MPK: G02B 3/04

Značky: čoček, stanovení, optických, opracování, kulových, způsob, určených, průměrových, součinitelů, rozptylných, průměru, přesného, spojných

Text:

...ł je na spodním nenaznačeném Vřetenu a nástroj 3 je na horním nenaznačeném vřetenu. Úhel vyložení obrobku alfao, respektive délka kruhového oblouku obrobku go, je dán poloměrem zakřivení 3 ° a průměrem obrobku QD.Úhel kruhového oblouku obrobku LO arc alfao . RO úhel vyložení nástroje alfa alfao . K adélka kruhového nástroje LN LO . K, kde konstanta § je pomocná veličina určovaná empiricky prb danou techniku opracování.Po převedení...

Skořepina pláště ocelových kulových nádrží a ochranných obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232245

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jež Vratislav, Svoboda František, Mocňák Miroslav, Kohout Karel, Veverka Lumír

MPK: E04H 7/14

Značky: pláště, kulových, oceľových, obalů, skořepina, nádrží, ochranných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je to, že pravidelným geometrickým dělením se zmenší počet tvaru dílů, sníží se odpad a celkově se usnadní její výroba. Uvedeného účelu se dosáhne skořepinou pláště podle vynálezu, kde každá kulová úseč (5) tvoří jednu dvanáctinu pláště (4) a sestává z jedenácti dílů, přičemž je rozdělena řeznými rovinami v půdorysu vodorovně pootočenými o 36° oproti řezným rovinám, vytyčujícími obvod, a odkloněnými od svislé osy procházející...

Způsob přípravy kulových polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 236589

Dátum: 15.11.1986

Autori: Borák Jindřich, Slavíková Alena, Víška Jarmil

MPK: C08F 2/20, C01J 20/26, C08F 220/28...

Značky: kulových, částic, polymerních, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Kulovité porézní částice kopolymeru 2-hydroxyethylmethakrylátu s ethylendimethakrylátem o velikosti menší než 50 ?m, přednostně menší než 30 ?m se připravují radikálovou suspenzní polymerací ve vodném disperzním prostředí obsahujícím polyvinylpyrolidon, polyvinylalkohol a anorganickou sůl. Částice nacházejí použití jako nosiče aktivních látek a jako adsorbenty a gely v kapalinové chromatografii.

Zařízení pro soustružení čelních kulových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 228316

Dátum: 15.09.1986

Autori: Caha Bohumil, Volný Bořivoj, Volný Jaromír

Značky: ploch, soustružení, čelních, kulových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavného zařízení na soustružení čelních kulových ploch na hrotovém soustruhu. Jeho podstata spočívá v tom, že v tělese zařízení je uložena klika s přestavitelnou excentricitou, která je na jednom kanci opatřena náhonovým mechanismem a na druhém konci je otočně čepově spojena s držákem nože. Držák nože je výškově veden výřezem v tělese a je uložen v drážce posuvné kulisy, přičemž řečená drážka je rovnoběžná s osou rotace...

Zařízení na orientaci kulových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230112

Dátum: 01.05.1986

Autor: Šrámek Miloslav

MPK: B29C 17/12

Značky: kulových, orientaci, výlisků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na orientaci kulových výlisků jako např. koulí z plastických hmot, vyznačující se tím, že sestává z přívodního skluzu (1), z kyvně uložené základní desky (2) skloněné pod malým úhlem, z bočních lišt (3), z kyvné uložených palců (5), přičemž základní deska (2) je od poloviny nesymetricky zúžena a překryta shora průhlednou deskou (7), jež má horní hranu zkosenou a leží na výměnných podložkách (8).