Patenty so značkou «kukurice»

Udalosť MON87460 rastliny kukurice a kompozície a spôsoby jej detekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14672

Dátum: 26.02.2009

Autori: Voyles Christine, Beazley Kim, Dizigan Mark, Rock Amanda, Kelly Rebecca, Korte John, Castiglioni Paolo

MPK: C12N 15/82, A01H 5/10

Značky: kompozície, detekcie, mon87460, udalosť, kukurice, rastliny, spôsoby

Text:

...5. V istých uskutočneniach sa poskytuje chromozóm kukurice obsahujúci SEQ ID N 01 a heterológny transgénny inzert obsahujúci skrátený promótor ryžového aktínu, ktorý je funkčne spojený s génom cspB. 5-Koniec heterológneho transgênneho inzertu sa môže v istých uskutočneniach prekrývať s 3-koncom SEQ ID NOl. V istých uskutočneniach môže chromozóm kukurice obsahovať SEQ ID NO 7 alebo SEQ ID NO 24. V istých uskutočneniach je chromozóm podľa...

Spôsob výroby koncentrovaného vodného roztoku glukózy z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11371

Dátum: 04.07.2008

Autori: Kim Mo Se, Seo Jae Yeol, Kochner Arno, Lohscheidt Markus, Kim Sung Hyun, Chung Jin Won, Choi Jong-kyu, Boy Matthias, Braun Jörg, Choi Jong In

MPK: C12P 19/02, A23K 1/14, C07K 14/415...

Značky: vodného, koncentrovaného, výroby, spôsob, roztoku, kukurice, glukózy

Text:

...spravidla obmedzená na 30 až 33 hmotn. Zatial čo vysoké koncentrácie glukózy nie sú pre fermentačnú výrobu bioetanolu nevyhnutné azdôvodu toxicity etanoluvytvárajúceho sa počas fermentácie sú dokonca problematícké, vedú nízke koncentrácie glukózy pri výrobe iných chemikálií knežiaducemu zvýšeniu objemového prietoku. Okrem toho môžu mat nerozpustné zložky negatívny vplyv na fermentáciu, napríklad ohľadom rýchlosti prenosu kyslíka...

Rastlina kukurice MON88017 a zmesi a metódy na jej detekciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19129

Dátum: 14.12.2004

Autori: Hinchey Terri, Pershing Jay, Beazley Kim, Zhang Bei, Groth Mark, Coombe Timothy, Vaughn Ty

MPK: A01H 5/00, A01H 1/00, A01H 5/10...

Značky: detekciu, zmesí, rastlina, metody, mon88017, kukurice

Text:

...2 a sekvencie spojeniatransgén/genóm SEQ ID NO 1 a 2, pričom vložený transgén znázomený na Obr. 2 je prítomný v evente kukurice MON 88017 uloženej v Americkej zbierke typových kultúr (ATCC) s piístupovým č. PTA-5582. 0007 Tento vynález ďalej poskytuje ízolovanú molekulu DNA, ktorou(i) je transgénny/genomický úsek SEQ ID NO 5 obsahujúci spojenie transgénnej/genomickej DNA so SEQ ID NO 1 a SEQ ID NO 2, alebo jeho úplný komplement(ii) je...

Sposob zvýšenia obsahu bielkovín v škrobárenskom odpade, vznikajúcom pri spracování kukurice na škrob

Načítavanie...

Číslo patentu: 260178

Dátum: 15.12.1998

Autori: Horváthová Alžběta, Ürge Dionýz, Haas Imrich

MPK: A23J 1/16

Značky: škrob, zvýšenia, kukurice, spôsob, spracování, bielkovín, odpade, škrobárenskom, obsahu, vznikajúcom

Text:

...vykonáva pri teplotách 30 až 90 °C po dobu 0,2 až 1,5 h enzymatickým súborom s mne-amylolytickou aktivitou. Množstvo prídavku enzýmu je závislé na jeho aktivite a je na každý kg odpadu jemnej vlákniny také, aby zodpovedalo najmenej 560 jednotkám dextrinačnej aktivity DA. Podmienky stekutenia sa s výhodou voliapodľa Optima .pre daný súbor enzýmov. Separácia stekutenej zložky od tuhej fázy sa vykoná s výhodou na kontinuáine pracujúcich...

Zařízení pro výmlat palic kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266475

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kravčenko Vladimir, Kucejev Vladimir

MPK: A01F 11/06

Značky: palic, kukurice, výmlat, zařízení

Text:

...ux öapaöauou oxasanncb pàcnohoxenamwm napannenbao era npoonnnoñ ocn, oómoñaqnnamrćą, úepexąrusaacb no nonöapaöanbm. Hoqawxu, pacnonomennue nenapannenbnowocnőapaôauà, nepenemamrcs B Mqnorunbáoñ menu suaqnrensuo Menennee H nonsepramýcn noúoúnnwenbäoąeàopmaunu naruôa, nusunammeä npoönenue cmepmneü noqarxos. ŠTH Dasnpoönename cvepmhng nonanHa nepxnee uemyňqawoe pemero saönaamw ero, yxymaacenabHpymmym (nboceHnam~.mym) CHOCOČHOCŤL . 370 npnnoum K...

Spôsob výroby biofungicídneho spórového preparátu proti fuzarióze koreňov a stebiel obílnin, najmä kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266150

Dátum: 14.11.1989

Autor: Drimal Jozef

MPK: A01N 65/00

Značky: stebiel, biofungicídneho, preparátu, spôsob, výroby, kukurice, najmä, koreňov, proti, fuzarióze, obilnin, spórového

Text:

...pôdy, ktorá obsahuje asimilovateľné aacharidy a asimilitovateľný organický zdroj dusíku v pomere 2 až 41 s obsahom komplexu vitamínov rastových a minerálnych látok, pričom ukončenie kultivácie je po úplnom vysporulovani kultúry, pri ktorej tvorí tmavozelený vo vode rozpustný pigment.Spôsob výroby preparátu pri povrchovej kultivácii Trichoderma harzianum na tekutej živnej pôdeKmeň Trichoderma harzianum RR 1 CCM 8008 sa kultivuje v Rouxových...

Sposob delenia bielkovinovo-škrobovej suspenzie z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265535

Dátum: 13.10.1989

Autori: Smelík Andrej, Zajac Peter, Polívka Ľudovít

MPK: G01N 33/10

Značky: spôsob, suspenzie, delenia, kukurice, bielkovinovo-škrobovej

Text:

...tvoria záverečnú fázu delenia škrobu od glutenu niektorými 2 uvedených spôsobov.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje spôsobom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že bielkovinovo-škrobová suspenzia sa po úprave hustotý na hodnotu 1 035 až 1 090 kg.m 3 podrobí frakčnej sedimentácií počas 30 až 50 minút, pričom sa oddelí spodná škrobová frakcia s 0,2 až 0,4 -ným obsahom zvyškového gluténu, stredná gluténová frakcia s 30 až...

Frakčno-sedimentačné zariadenie na delenie škrobovo-bielkovinovej suspenzie z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264723

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zajac Peter, Polívka Ľudovít, Levčík Pavol, Smelík Andrej

MPK: A23L 1/195

Značky: suspenzie, frakčno-sedimentačné, zariadenie, škrobovo-bielkovinovej, delenie, kukurice

Text:

...procesu deleniahškrobu od ostatných zložiek, jednoduchosť obsluhy,čistá a zdraviu neškodná, nehlučná, rovnomerné prevádzka, získanie mimoriadne čistého finálneho škrobového produktu s obsahom 0,2 až 0,4 zvyškového qluténu v sušine s možnosťou jeho lepšej aplikácie vo forme suroviny pre dalšie výrobky.Na priloženom výkrese je schematicky znázornený priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu v pozdlžnom reze. Zariadenie podľa vynálezu, ako...

Stroj na odzrňování mladé kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264144

Dátum: 13.06.1989

Autori: Heizer Sándor, Lapéta József, Szabó Mihály

MPK: A01F 11/06

Značky: kukurice, stroj, odzrňování, mladé

Text:

...jeden je hnací a druhý napínací a jsou uspořádány na hřídelích § uložených v ložiskových skříníchŠ, upevněných na podstavci l. Na jedné straně podávacího žlabu 3 je stanoviště obsluhystroje a na jeho druhá straně je napojen neznázorněný hlavní příváděcí pás, který však není součástí stroje podle vynálezu. Obsluha stroje pokládá oloupané kukuřičné palice na doprevník 3 za sebou tok, že tenčí konec palice směřuje ve směru pohybu dopravníku...

Zařízení na vydrolování kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244920

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Šalomoun Jan, Klumpar Karel, Nováeek Jindoich

MPK: A01F 11/O6

Značky: zařízení, vydrolování, kukurice

Text:

...palic a vysokou produktivitu zařízení, ve značné širokém rozsahu změny fyzikálne mechanických vlastností kukuřlčných palic. Nepatrné drcení Vřeten kukuřičných palic má za následek výrazný pokles spotřebý energie a zvýšený stupeň čištění zrn. Polohou tyčí protibubnu ve směru povrchové přímky se podstatně zjednodušuje jejich výroba.vynález bude nyní blíže popsán podle připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 schematický podélný pohled na...

Způsob a zařízení pro sklizeň kukuřice nebo jíných zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247162

Dátum: 16.05.1988

Autor: Krajíeková Ostrava

MPK: A01D 45/02

Značky: zařízení, sklizeň, kukurice, zrnin, způsob, jiných

Text:

...která je pevné spojena s předním ložiskem stahovacího válce gg a rámem vtahovacího řetězu.Na obr. 4 je znázorněno sklizňové vozidlo s přední osou gg, které je opatřeno příčným dopravníkovým Šnekem gg. Vtahování sklízené rostliny se provádí vtahovacim válcem gg, který je zde upraven za vtahovacím řetězem 35. Vtahovací řetěz se nalézá pod špičkou děliče gl,která může být vytvořena velmi krátká a která je napojena bezprostředně na krycí plech...

Zariadenie na výmlat osivovej kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257120

Dátum: 15.04.1988

Autor: Piszczalka Ján

MPK: A01F 11/06

Značky: kukurice, výmlat, zariadenie, osivovej

Text:

...separator.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu spočívajú v tom, že zrno je až do svojho uvo-ľnenia chránené llsteñmi, pričom po škodeniu bráni aj nekovo-vý povrch kyvnýchplatni. Uvoľnené zrno vypadáva vlastnou hmotnosťou a nie je vystavené kovovým úderom a treniu o kov. Získa sa vysmiokvalitné samom vayilúlfenim technológií odlisťbvaniał äiľktývaâ sušenia vretien so zrnom. Taktiež sa znižujú výrobné náklady osiva a šüttäeaeenarga,...

Prostředek k moření osiv obilnin a kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251334

Dátum: 11.06.1987

Autori: Šafař Josef, Pitřík Přemysl, Zemánek Miroslav, Schutzner Kamil, Frgala Jiří, Rozkošová Věra

MPK: A01N 37/04

Značky: kukurice, prostředek, obilnin, moření

Text:

...ketony, alkoholy, glykqly a/nebo 20 až 98,9 hmotnostních vody. Prostředek dále obsahuje 0,01 až 55 hmot. prostředku pro změkčení vody a/nebo 0,0 l až 5 hmot tenzidu nebo směsi tenzidů.Rozpustnost kyseliny jantarové ve vodě je za laboratorní teploty poměrně malá, zvýšení koncentrace účinné látky v prostřed~ ku lze dosáhnout použitím jejích solí. Použití organických roz~ pouštědel Cs výhodou alkoholy nebo glykoly) k formulaci prostředků je...

Stroj na sklizeň kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 249140

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kalverkamp Klemens

MPK: A01D 45/02

Značky: kukurice, stroj, sklizeň

Text:

...kloubu 57, 57 mapojenyna »rám 4. Fřibom základní .klouby 57 stře dových -njaváděcích dílů leží těsně nad dvojicí .dopravníkových řetězů 7, zatímco základlní klouby 57 bočních .naváděcích dílů 9, jsou .umístěny ve výši horní strany 41 rámu 4.-stroj na sklizeñ kukuřice s vyklopenym b-očním r-dílem 31 na levé straně obr. 2 a s bočnímçdílemľríl V pracovní poloze na pria.vě straně obr. 2. Vyklopeaný boční díl 31se V této poloze opírá 0 úložný...

Herbicidní prostředek se zvýšenou selektivitou v porostech kukuřice a prosa a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248710

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hunt Leslie Victor, Veerasekaran Ponnan

MPK: A01N 33/12

Značky: výroby, účinné, herbicidní, látky, prostředek, způsob, zvýšenou, porostech, selektivitou, prosa, kukurice

Text:

...například jejich esteryxyniltriethylamoniovou sůl je možno uží jednotlivé i ve směsi s dalšími svrchu uvedenými herbicidy k řízení růstu dv-ozuděložnich plevelů v porostech Ikukuíice a pro-sa po vzejití plevelů i plodiny. je-li to žádoucí, je možno nanášet bromoxyniltrimethylamoniovou a bromoxyniltriethylamoniovou sůl po osetí pozemku kukuřící nebo prosem a po včlenění do půdy některěho z následujících herbicidníc.h prostředkůPři...

Prostriedok na zvýšenie úrody kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 216423

Dátum: 01.06.1985

Autori: Beška Emanuel, Čierna Libénia, Královič Ján

Značky: prostriedok, kukurice, zvýšenie, úrody

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na zvýšenie úrody kukurice a zlepšenie jej technologickej kvality obsahujúci ako účinnú zložku 3-metyl-4-amino-6-fenyl-1,2,4-triazín-5(4H)-on vzorca.