Patenty so značkou «krystalizátoru»

Trubkový meandr teplosměnného patra krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269901

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C23F 1/02

Značky: meandr, patra, trubkový, krystalizátoru, teplosměnného

Text:

...rovno zhruba trojnáeobku průměru trubek. To vede k tomu, že v kruhovén prdřezu krystelizátoru lze dosáhnout zabudovéní jen určité velikosti teplosuěnná plochy. z procesné-technologického hlediska je tato velikost nepostačxxjící.Uvedené nedostatlq odstraňuje trubkový meandr teploasětmého petra krystslizátoru podle vynálezu, jeho podstata spočívá v ton, že spojovací trubkově oblouky, spojující sousední přínálvíseky, Iají etředový úhel větší...

Zásobník pro přívod licího prášku do krystalizátoru při plynulém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269429

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B22D 1/00, B22D 11/10, B22D 11/07...

Značky: kovů, prášků, zásobník, krystalizátoru, plynulém, licího, přívod, odlévání

Text:

...je tvořen jedním z dutých nosníků lícího vozu.Hlavní výhodou zásobníku podle vynálezu je úspora zastavěného prostoru, a tím značné zvětšení volného prostonu okolo krystalizátoru. Další výhodou je možnost zajíštění poměrně větších zásob lícího prášku než u dosavadních zařízení, o to značnými rozměry lícího vozu, jehož jeden z podélných dutých nosníků je k tomu účelu upraven, čímž je možno zásobník naplňovat lícím práškem V delších...

Zařízení na automatickou regulaci výšky hladiny v krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266673

Dátum: 12.01.1990

Autor: Krmníček Vít

MPK: G05D 13/02

Značky: zařízení, výšky, hladiny, regulaci, krystalizátoru, automatickou

Text:

...kuličkorokový motor s výstupem na na druhé straněo stavu techniky odstraňuje zařízenívynálezu, že sestává ze základního těleea, ve kterém vý šroub S axiálním zajištěním. Na jeho jedné straně je k planetovou převodovku a unašeč kuličkzákladního tělesa je pevné uchycen vodic ny kuličkové matice kulíčkového šroubu.ového šroubu,í válee s výsuvným válcem, ve kterém jsou zabudováVýhoda zařízení dle vynálprincipu ovládání zátkového me čímž je...

Kokila krystalizátoru pro horizontální plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262503

Dátum: 14.03.1989

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/04, B22D 11/14

Značky: plynule, kovů, lití, horizontální, kokila, krystalizátoru

Text:

...jehož podstata spočívá v tom,že podělná osa dutiny kokíly leží výstředně nad podélnou osou souměrnosti krystalizátoru.Výhodou kokily podle vynálezu je docílení slitku se soustředným jádrem a rovnoměrnou tlouštkou kůry ztuhlé v kokile krystalizátoru. Výstředná grafitová kokila je uložena v chladiči tak, aby ve směru největšího odvodu tepla, tj. dolů, byla stěna kokily nejtlustší, kdežto ve směru nejmenšího odvodu tepla, tj. nahoru, byla...

Trubkový meandr teplosměnného patra krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260803

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zálabák Miroslav, Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: krystalizátoru, trubkový, teplosměnného, patra, meandr

Text:

...zmenšít řečenou rozteč jen za cenu dalších dvou trubkových oblouků v každé zesmyček tvořících meandr. Nevýhodou takového řešení je jeho vět ší pracnost výroby a zní plynoucí větší výrobní cen) petra.uvedene nedostatky odstreňuje trubkový neandr teplosněn~ ného petra krystalízátoru podle nového řešení, jehož podstate spočívá v ton, že příne úseky trubek meandru jsou rqznobčžne, přičemž sousední příne ůseky trubek se ve směru od jejich...

Míchadlo krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259485

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: míchadlo, krystalizátoru

Text:

...rovinný řez vedený osou válcové nádoby krystalizätoru.Podle tohoto obr. je krystalizátor tvořen nádobou l krystalizátoru. V nádobě krystalizátoru je umistěno míchadlo 3 krystalizátoru, tvořené poháněným otáčivým hřídelem 3 opatřeným rámovými míchacími elementy 1 a čepovými míchacími elementy Q, zasahujícimi do prostorů mezi trubkovými teplosměnnými patry É, která jsou mezi sebou propojena spojovacím potrubím 1. Spodní trubkové teplosměnné...

Teplosměnné patro vertikálního krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259153

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: patro, vertikálního, krystalizátoru, teplosměnné

Text:

...větší teploaněnnou trubkovou plochu, rozloženou rovnoměrně v celém kruhovea průřezu aparátu prakticky až ke hřideli míchadla, cožzvyšuje přenos tepla. Datší výhodou je rovnooěrný průchod chlazeného média toplosuênným patreu, čímž se zvyšuje jeho hooogenita.Přiklad provedení toplosněnného oatro krystalizátoru je znàzorněn v půdorysnéo pohledu na přiložeoén výkrese.Teplosměnné patro seotávâ 2 trubkověhojkruhového oblouku 5 8 počátkoo ll pro...

Teplosměnné patro vertikálního krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258979

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: vertikálního, patro, krystalizátoru, teplosměnné

Text:

...trubkovou teploeuěnnou plochou neandrovitého tvaru podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tou, že teploeeěnná plocha je vytvořena dvána spíràlově vinutýni trubkaui, přičemž konec jedné trubky je pevne spojen trubkovýn obloukeu s počátkeu druhé trubky. Z hlediska průtoku teploslinně/chladící/ látky jsou trubky řazeny za sebou a tvoří jeden celek.Provedeníl teplosněnnáho petra podle vynálezu se doeáhne rovnoaěrné zaplnční celého kruhového...

Způsob zhotovení bimetalických krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258049

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kurlikin Vladimir, Volochonskij Lev, Andrejeva Galina, Andrejev Alexandr, Bobin Valerian, Kisselman Michail, Orlov Sergej, Gutkin Viktor, Cikerman Alexandr

MPK: C22B 9/18

Značky: způsob, krystalizátoru, zhotovení, bimetalických

Text:

...önmeranna. nnn nonyqeunn SEPOTOBOK cnomuoň KOHÓHFYPSHHH c uenbm exonoumu nemuunrnoä Menu, B OTCEKH MOĽYT 6 uTb sanomeuu HeoxnamaeMue ®opMHpYDmHe 3 neMeHTu 4 He-. oöxonuoň Konónrypaunu, nunonnennue na Marepuanoa, ornomeaue TenneparypuAHHBBHBHHH KOTODHX K TEMHEPGTYDG HHRBHGHHX METEDHBHOB DBCXOĽYGMMX. SHGKTPOnon 5 nemhw-5 npeenax 1,5-3,0. nuz ynyumenua xaqecwsa coenneuuuín Heoxnamaeux neperoponxax~ 3 npennapnrenbno nunonnxmw rnyxue ornepcrua 6,...

Způsob výroby zakřivených trubkových vložek krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255204

Dátum: 15.02.1988

Autori: Barteček Roman, Březina Richard, Lindovský Ervín

MPK: B21C 37/29

Značky: krystalizátoru, způsob, vložek, výroby, trubkových, zakřivených

Text:

...dochází k zvýšení výrobních nákladů a že vyžaduje složitou manipulaoi se zakřiveným trnem. Další nevýhodou je, že při tomto způsobu se bez speciálních úprav nedají použít běžné Q tvářecí stroje s přímkovou dráhou pracovního beranu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby zakřivených trubkových vložek krystalízátor,podle vynálezu, který se provádí pomocí zakřiveného trnu tvaru komolého jehlanu tvářením za studena, kde výchozím polotovarem je...

Zařízení k automatickému určení a odstraňování roztržení obalu předlitku v krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254107

Dátum: 15.01.1988

Autori: Skormin Alexandr, Savanin Vjačeslav, Kladnickij Ričard, Simonov Viktor, Ivašina Jevgenij, Šelomkov Viktor

MPK: B22D 11/16

Značky: krystalizátoru, roztržení, automatickému, zařízení, předlitků, odstraňování, obalů, určení

Text:

...xoą Memy xapewxaMM nknmqaêrçn H auxnmqaercn cnqäonum xonqon nononxa.vHpn.a 6 conmwHoM nàueneunu TéMnepTYpH,cTeHkH xpnc «manàHaaropą~Xaperkanepa cauonnmymero npuóopa noaonKoM ynonr sa coöoň novnwxmłrennpłvymvnsperąy. r V -ĺEcnyqaepaspunavoöonoqxn cnnrxa 2 xpucrannnsawope, o ueM caunerenbcrny Ú aj naąenneweMnepąwypu.creaKn xpncwannusawopa C 0 nHOBpéMeHHuM ncueanoaeuem «konedawennnorq ąapaxrepa c qncrowoñ unxna nuwaruúanun, cnruan or ysna...

Teplosměnné patro krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252787

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kučera Stanislav

MPK: B01D 9/02

Značky: krystalizátoru, teplosměnné, patro

Text:

...přičemž konec trubkového oblouku s nejmenšim poloměrem křivosti je spojen trubkovým obloukem s přimou, v radiálnim směru situo~ vanou trubkou.Uspořádáním teplosměnné plochy podle vynálezu se dosáhne rovnoměrné aplikace trubkového teplosměnného systému v celém kruhovém průřezu aparátu, což má příznivé důsledky, zejména v rovnoměrném průchodu chlazeného media aparátem, a tím ve zvýšení homogeníty. Z hlediska procesné-technologického představuje...

Chladicí kanály chladiče krystalizátoru pro plynulé lití.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245695

Dátum: 15.09.1987

Autori: Olšanská Vladimíra, Booek Petr, Husa Václav

MPK: B22D 11/22, B22D 11/08

Značky: chladicí, kanály, lití, krystalizátoru, plynule, chladiče

Text:

...Výhodou tohoto uspořádání je souaedicí vydstění vstupu a výstupu chladícího média, což zjednodušuje konstrukční řešení krystalizdtoru a zmenluje jeho rozměry.Stálá souböžné vedení vstupní a výstupní sekce chladicího kanálu odstraňuje nesymetričnosti a nestejnoměrnosti v odvodu tepla v činnć ploäe chladiče bystelioátoru, jelikož v kazde oblasti činnd plochy je vždy stejný gradient cdvodu tepla. Je to děno protiamězvností toku chladícího media...

Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu oscilace

Načítavanie...

Číslo patentu: 252324

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlček Miloš, Cagaš Jaroslav, Koláček Jaromír

MPK: B22D 11/04, B22D 11/14

Značky: zařízení, pohonů, krystalizátoru, připojení, oscilace

Text:

...je nárys zařízení s krystalizátorem v částečném řezu a s částí rámu pohonu oscilace, na obr. 2 püdorys zařízení s krystalizátorem a s částí rámu pohonu oscilace, naobr. 3 je řez vedený rovinou A-A z obr. 1, na obr. 4 je částečný řez vedený B-B z obr. 3, 3 252324na obr. 5 je žez vedený rovinou CC z obr. 1, na obr. 6 je řez vedený rovinou D-D z obr. 5 a na obr. 7 je řez vedený rovinou E-E z obr. 5.Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu...

Způsob kontinuální krystalizace tavenin a roztoků v krystalizátoru s chlazeným pláštěm a s válcovým míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251822

Dátum: 13.08.1987

Autori: Cír Ivo, Hvížďala Jaromír

MPK: B01D 9/02

Značky: krystalizátoru, tavenín, pláštěm, krystalizace, míchadlem, kontinuální, chlazeným, roztoku, valcovým, způsob

Text:

...mu ousponzo dowoohluavecí oblasti, intonlívni níchonl,kdo o culeroldn plúltä kryotolisàtoru odvdděno teplo se euopenso. pričom produkt do odohírin I oohluovncí oblasti.Zvýšení výkonu ohlooonyeh íohoąých kryoteliutarů molňudo zpñoob krystelizaco padlo vynálozu v chleoonću kryotolieetoru n vllcový níchndlo. Princíp vynúlenu opočívá v ton,Io nntákaáíoí kepolino o vyookou koncontrncí kryotolinnjící 11 th o toplotü blíiící ao rovnováłnonu...

Zařízení k zamezení sedimentace v prostoru horní trubkovnice topné komory odpařovacích krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233875

Dátum: 01.04.1987

Autor: Čuda Pavel

MPK: B01D 9/02

Značky: zařízení, zamezení, sedimentace, komory, horní, odpařovacích, trubkovnice, prostoru, krystalizátoru, topné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je zamezení sedimentace v prostoru horní trubkovnice topné komory odpařovacích krystalizátorů. Zařízení tvoří kuželový plášť, pevně spojený s pláštěm aparátu nebo s přečnívajícím okrajem pláště topné komory a s horní trubkovnicí topné komory, na které jsou připevněny zakrivené kuželové lopatky. Zařízení je určeno pro aparáty s pevnou topnou komorou, kde dochází ke krystalizaci suspenzí o nízké viskozitě nebo...

Zařízení pro přivádění tekutého média do aparátů zejména cukroviny do krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231297

Dátum: 01.03.1986

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: aparátu, zařízení, krystalizátoru, přivádění, zejména, cukroviny, tekutého, media

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrný přívod tekutého media do velkokapacitních aparátů a s tím související dokonalejší homogenizaci při průchodu media aparátem. Přívodní trubka (6) je zaústěna do rozváděcího zařízení (5) tvořeného žlabovým prstencem (8) rotačního tvaru, pevně spojeným s míchadlem. Žlabový prstenec (8) je opatřen nejméně jedním otvorem (10) pro přívod tekutého media do aparátu. Zařízení podle vynálezu je určeno pro...

Skupinový přípoj potrubí ke krystalizátoru pro plynulé odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220466

Dátum: 15.11.1985

Autori: Baroš Lubomír, Tučník Drahomír

Značky: skupinový, plynule, potrubí, přípoj, kovů, odlévání, krystalizátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skupinového přípoje potrubí ke krystalizátoru pro plynulé odlévání kovů a jeho účelem je vyřešení spojení potrubí chladicí vody s pohybujícím se krystalizátorem. Uvedeného účelu se dosáhne propojením koncových trubkových nástavců s výkyvnou a suvně uloženou trubkovou vložkou. Spojení trubkové vložky s koncovými trubkovými nástavci je provedeno závěsy, které jsou ve směru osy trubkové vložky přestavitelné.

Zařízení k výrobě přímých trubkových vložek krystalizátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239247

Dátum: 15.05.1985

Autori: Stuchlík Josef, Cvak Ladislav, Elis Tomáš

MPK: B22D 11/04

Značky: přímých, zařízení, trubkových, výrobe, vložek, krystalizátoru

Text:

...osmibokého hranolu, jehož každé dvě přilehlé boční strany, v ŕezném průmětu ve svislé e vodo~ rovné oseg svírají vrcholový úhel.gg 177 ° a jeho hrany jsou zaobleny na poloměr§ 20 mmI dále střední kelibrovací částí 2 čtyřhranného průřezu ve tvaru vnitřního profilu vieš/et, (f, přičemž přećhod z dolní tvá řecí části g ne střední kalibrovací část 2 je tvořenú(ga 45 ° s návazným zaoblenímo°poloměru 5 10 mm. Střední kalibrovací část 2...

Licí zátka ke krystalizátoru při poloplynulém lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224927

Dátum: 01.11.1984

Autori: Plaček Karel, Markoš Pavel

Značky: licí, kovů, krystalizátoru, poloplynulém, zátka, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Licí zátka ke krystalizátoru při poloplynulém lití kovů, zejména hliníku a jeho slitin, s vybránim na vnitřním obvodě a kolmým na směr odlévání, vyznačená tím, že hloubka vybrání je menší nebo rovná hodnotě smrštění odlévaného kovu z tekuté fáze na teplotu okolí.

Spoj stěn krystalizátoru s přívodem a odvodem chladicí kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214124

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tučník Drahomír, Blažková Marta

Značky: odvodem, kapaliny, chladicí, krystalizátoru, stěn, přívodem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spoje stěn krystalizátoru s přívodem a odvodem chladící kapaliny, který je tvořen kovovými válcovými tělesy, suvně uloženými ve vyhrdleních jak přívodních tak odvodních potrubí chladící kapaliny, tak ve vyhrdleních jednotlivých stěn krystalizátoru, nebo pouze ve vyhrdleních stěn krystalizátoru, kde alespoň jedna ze stěn krystalizátoru je opatřena přívodním a alespoň jedna stěna krystalizátoru odvodním potrubím chladící kapaliny .