Patenty so značkou «kryštalizátor»

Kryštalizátor plazmovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5641

Dátum: 04.02.2011

Autori: Demian Svetozár, Hrnčiar Viliam

MPK: B22D 41/00, B22D 21/00, C22C 21/00...

Značky: kryštalizátor, plazmovej

Text:

...iba s vrstvou tuhej zliatiny Ti-Al, čim je eliminovaná možnosť akejkoľvek difúzie nežiaducich prvkov zo stien nádoby. Ďalej, otáčaním ingotu, ktorého horný koniec sa nachádza v tavenine Ti-Al, dochádza k jej premiešavaniu a tým k potrebnej homogenizácii celého objemu taveniny. Postupným tavením ingotu Ti-Al sa naplní objem kryštalizátora až na úroveň bočného priechodného otvoru na odvod taveniny Ti-Al, ktorá sa vyleje po odlievacovom žľabe...

Kryštalizátor na plynulé odlievanie tuhnúcich materiálov najmä ocele do brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 278910

Dátum: 13.05.1992

Autori: Horváth Mikuláš, Laczko Ján

MPK: B22D 11/06

Značky: najmä, odlievanie, tuhnucích, plynule, materiálov, brám, kryštalizátor, ocele

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalizátor na plynulé odlievanie, najmä ocele do brám, s možnosťou prestavenia šírky ich profilu, umiestnený v telese odlievacieho zariadenia, je tvorený posuvnými stenami, napríklad článkami (20), najmenej jedného páru nekonečných článkových pásov (10) protiľahle situovaných, ktorého články (20) sú tvorené dutými chladenými dielcami (21) tvoriacimi medzipásový priestor tvaru bramy. Nekonečné článkové pásy (10) sú prostredníctvom nosných...

Kryštalizátor na plynulé odlievanie tuhnucích materiálov najmä ocele do brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 278909

Dátum: 13.05.1992

Autori: Laczko Ján, Horváth Mikuláš

MPK: B22D 11/06

Značky: tuhnucích, plynule, odlievanie, najmä, brám, ocele, materiálov, kryštalizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalizátor na plynulé odlievanie, s možnosťou prestavenia hrúbky profilu, je umiestnený v telese odlievacieho zariadenia a tvoria ho posuvné steny, napríklad články (20), najmenej jeden pár nekonečných článkových pásov (10) protiľahle situovaných. Články (20) sú tvorené dutými chladenými dielcami tvoriacimi medzipásový priestor tvaru bramy. Nekonečné článkové pásy (10) sú prostredníctvom nosných konzol (12) prichytené v uzavretom nosnom ráme...

Mechanicky promíchávaný krystalizátor pro přípravu málorozpustných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270389

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mareš Miroslav, Valuš Josef, Nývlt Jaroslav, Fořt Ivan, Michalička Jiří, Stávek Jiří, Fix Ladislav, Šípek Milan, Vondrák Pavel

MPK: G03C 1/02, B01D 9/02

Značky: kryštalizátor, mechanicky, promíchávaný, sloučenin, přípravu, málorozpustných

Text:

...toku takového tvar-a, ktorý Jednak ohraničuJe prinární níeící zónu, v níä vznikají níeenín reaktantú nuklea, Jednak sabespečuJe účinnou oirkulaci celé veádky v kryetalisátom.Dalším znakom vynálezu Je profilování dna a profilováni etěn kryetalisátoru, jehož myslela Je odstranění mrtvých neproníchaných őn (vi obr. 1, část a), v nichž Je ůčinp noat míeení (honogenizace) nízká (vi obr. I, část b).Další snake vynález Je světäovúni výšky...

Krystalizátor pro tavení předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268771

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cikerman Alexandr, Kučmij Alexej, Andrejev Alexandr, Kisselnam Michail, Bobin Valerian, Orlov Sergej, Grišin Sergej

MPK: C22B 9/18

Značky: tavení, předlitků, kryštalizátor

Text:

...na nmyTpwHueň rapwueň noaep×HucTm cexumm na nacrmrer yponnn Tenneparyp neppxneň Hac 1 mM. u npm Tnnmmne amnnwe 0,2 MúxeT HPeDHCMTh TeMnepaTypy 45 U°C M npmsecru K HDTBPB hpuHHUUTHN× cnoňcTu nanho.Tmnmmna cvannnmro anna 9 Bepxneň wacTm cpenueñ cekumm nonmna aurb Mmummanbna c Ten. uvmnu TmMnmpnTypa cTeHKm He npeuucmna 450 °C. npm cymacTaynmm× B ycnoumwx mn Harpynxax ynwnmwunmm Tunumuu crannuoro cnon donea U.U 8 Tonmmuu Mennuro npmaeneT K...

Trubkový krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267713

Dátum: 12.02.1990

Autor: Konečný Luboš

MPK: B01D 9/00

Značky: kryštalizátor, trubkový

Text:

...l) a hladké trubky g uvnitř válcového tělese g, přičemž minimální vzdálenost mezi jejich vnějšími výměnnými plochami je důležité pro dobrou selektivitu dělení. Ležatá válcovétěleso g je na vnější straně (obr. 6) opatřeno přivařenými hladkými trubkami 2.Trubkový krystalízátor .je možno výhodné konstruovat tak, že materiál žeber žebrovaných trubek 1 a hladkých trubek g a trnů i má vyäší tepelnou vodivost než materiál válcového tělesa 2...

Mechanicky promíchávaný krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265716

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fořt Ivan, Fix Ladislav, Valuš Josef, Stávek Jiří, Nývlt Jaroslav, Michalička Jiří, Mareš Miroslav, Šípek Milan

MPK: G03C 1/02, B01D 9/00

Značky: kryštalizátor, mechanicky, promíchávaný

Text:

...opatřeného narážkami, axiálnim míchadlem rychloběžným, usměrňovačem toku, profilovaným dnem a prstencovými segmenty se s rostouci výškou hladiny vsádky zvětšuje i výška usměrñovače toku plynule či skokově nebo se zvyšuje frekvence otáčeni rychloběžného michadla axiálniho typu. Vhodnou kombinaci uvedených prvku zařízení a postupu lze připravít řízenou krystalizaci sráženimsoubory krystalú s extrémně úzkou distribučni fuknci velikosti...

Krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259036

Dátum: 16.09.1988

Autori: Beršickij Igor, Volochovskij Lev, Piljukov Jurij, Polunina Naděžda, Kurlykin Vladimir, Cikerman Alexander, Vasiljev Gennadij Ivan, Kisselman Michail, Vlasov Michail, Čerňák Alexandr

MPK: B22D 7/06, C22B 9/18, B22D 23/00...

Značky: kryštalizátor

Text:

...car-my qe- ,pes narpyöox 9 no Kananam 3 u ľOpH 30 HT 8 HbHHM Kauanau 4, nonaaer n saMKHy~ Tym HOHOCTB 6, oöpaaonannym KoxyxoM,5 H Hapymnoä nonepxnocwbm ymnpenmoň Hacru l PHHLSN. Buxo aou ocymecranxercx qebes naTpy 6 oK 10. ÁTexuonornn nsrowohneua Kpncrannnsawopa saxnmuaewcn 3 cnenymmeu. Memy« nayun Heoxnàmnaemumm CTSHBHMM oöeuaňxaun, Bnemnxx na KOTODMX nmeew ymnpens Hym Bepxnmm uacTn, ocymecranxmr.snexrpomnaxosuň nepennaa Memux...

Krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258381

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: kryštalizátor

Text:

...podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je rovinný řez vedený osou válcové nádoby krystalizátoru, zatímco obr. 2 znázorňuje řez vedený rovinnou A-A označenou v obr. 1.Podle těchto obrázků je krystalizátor tvořen nádobou krystalizátoru sestávající z válcové~ ho pláště 1, dna 3 a víka 5. V nádobě krystalizátoru je umístěno míchadlo, tvořené poháněnýmotáčivým hřidelem §, opatřeným míchacími elementy 1.Malá rozteč trubkových teplosměnných pater 2...

Krystalizátor zařízení pro horizontální lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 246391

Dátum: 01.08.1988

Autori: Poór Robert, Podmolak Jaroslav

MPK: B22D 11/04, B22D 11/07

Značky: kryštalizátor, oceli, horizontální, lití, zařízení

Text:

...naUspořádání krystalizátoru také umožňuje upravit množstvív maziva v závislosti na velikosti zatížení v různých částechŘešení také umožňuje kombinaci známé preparace porézních grafitových dílců uhlíkatou látkou a použití skleněných výlisků. Rovněž tak uožňuje kombinaci mazání práškovitým skloms mazáním sklem ze skleněných výlisků.Příkladné provedení vynálezu je zřejmě z příklndu a dále rez z výkresu, kde obrk 1 představuje...

Krystalizátor pro tepelné zpracování pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254848

Dátum: 15.02.1988

Autori: Liška Oldřich, Tříska, Barta Čestmír, Rouček Luděk

MPK: C30B 35/00

Značky: kryštalizátor, pevných, zpracování, tepelně, látek

Text:

...pro nedostatek prostoru vůbec není možno používat dvě nebo více zařízení vedle sebe. Ukázalo se proto jako ůčelné a výhodné, aby bylo vyřešeno zařízení které nebude mít nevýhody dosud známých konstrukcí, zejména které umožní aby v případě potřeby bylo možno pracovní podmínky nebo zpracovávané materiály vystřídat, a to případně několikráte. Uvedené cíle byly splněny tímto vynálezem krystalizátoru pro tepelné zpracování pevných látek,...

Deskový krystalizátor zařízení pro plynulé lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253245

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gagaš Jaroslav, Vlček Miloš, Koláček Jaromír

MPK: B22D 11/00, B22D 11/14

Značky: oceli, zařízení, kryštalizátor, lití, deskový, plynule

Text:

...velikostí tepelných dilatecí v místě šroubového spoje. Styčné plochy chladicích desek jsou pak k sobě pritlečovány silou nižší. než která by způsobila otlačení těchto ploch, ale zároveň silou dostetečnou pro těsnicí účinek těchto ploch. Výhodou je také, že osy šroubů rohověho spoje jsou kolmé na styčnou plochu chladicích desek, čímž vyvozené předpětí ve styčné ploše je stejné jako předpětí ve šroubech, takže ho lze velmi přesně nastavit....

Vakuový odpařovací krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238956

Dátum: 01.07.1987

Autori: Vallová Helena, Kulla Štefan, Hodek Vladimír, Söhnel Otakar

MPK: B01D 9/00

Značky: vakuový, odpařovací, kryštalizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení bylo vyvinout konstrukci krystalizátoru s dlouhodobým provozem. Tato podmínka se splní tak, že válcovité těleso krystalizátoru se opatří vnitřní vestavbou ve tvaru souose umístěného válce. Do této vestavby se zespodu zaústí přívod čerstvého roztoku a do horní poloviny vestavby se zaústí přívod nosného plynu. Nosný plyn napomáhá cirkulaci suspenze. Krystalizátor je vhodný zejména pro separaci kaprolaktamu z trichloretylénu.

Krystalizátor pro horizontální plynulé odlévání oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250267

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bajda Miloslav, Kopec Svatopluk, Baroš Lubomír

MPK: B22D 11/00, B22D 11/07

Značky: plynule, horizontální, oceli, kryštalizátor, odlévání

Text:

...vynalezu je rovněž to, že polrézní otěruvzdorná pracovní vrstva dále obsahuje 0,3 až 5 0/0 bórnitrldu.Rovněž je podstatou vynálezu také to, že porézní otěruvzdorná pracovní vrstva dále obsahuje 0,5 až 5,0 0/0 kobaltu.Výhodou krystalizátoru podle vynálezu je.podstatné, zvýšení životnosti vnitřní části krystalízátoru o 150 0/0, jehož stěny jsou opatřeny otěruvzdornou porézní vrstvou,schopnou väzat maziva, která snižují třecí odpory. Také je...

Krystalizátor pro poloplynulé odlévání desek z neželezných kovů a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234227

Dátum: 01.03.1987

Autori: Romaniak Petr, Koritta Josef, Hartych Ratibor

MPK: B22D 21/00, B22D 11/10

Značky: desek, neželezných, jejich, odlévání, kovů, poloplynulé, slitin, kryštalizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká krystalizátoru pro poloplynulé odlévání tenkých desek z neželezných kovů a jejich slitin. Krystalizátor podle vynálezu má proměnlivou tloušťku činné chladicí plochy a deflektor, který účinným způsobem usměrňuje proud chladicí vody. Vhodným způsobem řešený rozdělovač rozděluje proud taveniny rovnoměrně do dvou polovin krystalizačního prostoru. Konstrukce uspořádání krystalizátoru umožňuje výrobu polotovarů o tloušťce menší než 35...

Krystalizátor horizontálního stroje plynulého odlévání čtvercových předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248292

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sitnov Anatolij, Korotina Raisa, Mezin Vladimir, Ivašina Jevgenij, Savanin Vjačeslav

MPK: B22D 11/00, B22D 11/04

Značky: horizontálního, plynulého, čtvercových, odlévání, stroje, kryštalizátor, předlitků

Text:

...KpHCTanHH 3 aT 0 pä, BOPHYTHE unnnnpnuecxne nosepxHocTn,.ueHTpm panycos KDH BHSHH KOTOpNX DBCHOHOXGHH Ha HHHFOHČHHX KBapaTa, HDHQEM COOTHOEEHHE HUB Mewpa BnncaHH 0 ñ onpyxuocwn B npo®nnb Ksapara K panuycy KpHBH 3 HH öoxosu KOHFpy 3 HTHHX uunnupnqecxux noBepxnpcTeň H pauycy conpnmenua rpaueñ pasHO 1,0(0,2-0,3)(0,03 O,l 2).Ha àur. 1 npnseen npoonhumñ paspes FHHb 3 H KpHCTanHH 3 aT 0 pa na Hr.2 ~ paapea A-A na ®nr.l.Kpncrannnsawop F 0 pH 3 OHT...

Krystalizátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247714

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/22

Značky: víceproudé, kryštalizátor, horizontální, plynule, kovů, lití

Text:

...vody vzhledem k jednotlivým licím proudům bylo udosaženo potřehného ochllazyolvacího účinku po celém obvodu o-dlévaných protilů. Podlobně postupovat lze i při použití rozvětveného. potrubí.Výhodou krystalízátoru podle vynálezu je možnost dosažení lepší tepelné vyváženosti aodlévaných profilu a tím í zvýšení licích výkonů a dále pak lepší využití přípojovaCích .rozmeru licí pece a zdvoj-, ztří- až ZVĺCBlIláSvDbGlllĺ počtu licích proudů...

Skládaný krystalizátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247713

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/22

Značky: skládaný, kovů, lití, víceproudé, kryštalizátor, plynule, horizontální

Text:

...NľVlĺĺĺhloh/ýĺĺh teplot po ~obvodu plynule litehío odluku. Délka vlvoženého chladiče je shodná s délkou všech obvodových chladlčü a zbývající dutina mezi kokilami V místěpod a za přírubou se vyplní vrstvou vlákniÍéhłů azbestu a Lízavře dusací žáruvzdornícuu hznotou s IHUÍOUIVÝHIÍ, případně malými negativními Tneárnimi zmenami po pálení při licích teplotách, nepřevyšujícími -077 0/0.Výhodou krystalizátoru podle vynálezu je lepší využití...

Způsob regenerace absorpční kapaliny v magnezitovém systému odsiřování odpadních plynů a klasifikační krystalizátor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235654

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kočí Jan, Šebor Václav, Klička Vladimír, Kordovský Josef, Míšek Tomáš

MPK: B01D 53/34

Značky: systému, regenerace, způsob, tohoto, kryštalizátor, klasifikační, způsobu, odpadních, plynů, magnezitovém, odsířování, absorpční, provádění, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace absorpční kapaliny v magnezitovém systému odsiřování odpadních plynů, například spalin, řeší problém získávání siřičitanu horečnatého s podstatně sníženým obsahem inertů. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že suspenze přiváděná z procesu absorpce se gravitačně dělí na tří frakce - A, B, C - tak, že u frakce A jsou zahuštěny popílek a inerty, u frakce B je zvýšena koncentrace nezreagovaného magnezitu a zárodků krystalů siričitanu...

Kryštalizátor s elektromagnetom pre elektrotroskové pretavovanie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226570

Dátum: 15.11.1985

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

Značky: kryštalizátor, elektromagnetom, elektrotroskové, kovov, pretavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania kovov. Rieši konštrukciu kryštalizátora s elektromagnetom pre elektrotroskové pretavovanie kovov, ktorý je opatrený vodou chladeným posúvateľným dnom napojeným na zdroj jednosmerného prúdu. K spodnej ploche kryštalizátora sú priložené dva elektromagnety s priebehom magnetických siločiar zo spodnej do hornej časti kryštalizátora. Kryštalizátor podľa vynálezu je možné využiť vo všetkých odvetviach metalurgie.