Patenty so značkou «kryštalizátor»

Kryštalizátor plazmovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5641

Dátum: 04.02.2011

Autori: Hrnčiar Viliam, Demian Svetozár

MPK: B22D 21/00, C22C 21/00, B22D 41/00...

Značky: kryštalizátor, plazmovej

Text:

...iba s vrstvou tuhej zliatiny Ti-Al, čim je eliminovaná možnosť akejkoľvek difúzie nežiaducich prvkov zo stien nádoby. Ďalej, otáčaním ingotu, ktorého horný koniec sa nachádza v tavenine Ti-Al, dochádza k jej premiešavaniu a tým k potrebnej homogenizácii celého objemu taveniny. Postupným tavením ingotu Ti-Al sa naplní objem kryštalizátora až na úroveň bočného priechodného otvoru na odvod taveniny Ti-Al, ktorá sa vyleje po odlievacovom žľabe...

Kryštalizátor na plynulé odlievanie tuhnúcich materiálov najmä ocele do brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 278910

Dátum: 13.05.1992

Autori: Horváth Mikuláš, Laczko Ján

MPK: B22D 11/06

Značky: plynule, tuhnucích, odlievanie, materiálov, kryštalizátor, ocele, najmä, brám

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalizátor na plynulé odlievanie, najmä ocele do brám, s možnosťou prestavenia šírky ich profilu, umiestnený v telese odlievacieho zariadenia, je tvorený posuvnými stenami, napríklad článkami (20), najmenej jedného páru nekonečných článkových pásov (10) protiľahle situovaných, ktorého články (20) sú tvorené dutými chladenými dielcami (21) tvoriacimi medzipásový priestor tvaru bramy. Nekonečné článkové pásy (10) sú prostredníctvom nosných...

Kryštalizátor na plynulé odlievanie tuhnucích materiálov najmä ocele do brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 278909

Dátum: 13.05.1992

Autori: Laczko Ján, Horváth Mikuláš

MPK: B22D 11/06

Značky: ocele, brám, materiálov, tuhnucích, kryštalizátor, odlievanie, plynule, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalizátor na plynulé odlievanie, s možnosťou prestavenia hrúbky profilu, je umiestnený v telese odlievacieho zariadenia a tvoria ho posuvné steny, napríklad články (20), najmenej jeden pár nekonečných článkových pásov (10) protiľahle situovaných. Články (20) sú tvorené dutými chladenými dielcami tvoriacimi medzipásový priestor tvaru bramy. Nekonečné článkové pásy (10) sú prostredníctvom nosných konzol (12) prichytené v uzavretom nosnom ráme...

Mechanicky promíchávaný krystalizátor pro přípravu málorozpustných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270389

Dátum: 13.06.1990

Autori: Michalička Jiří, Fix Ladislav, Valuš Josef, Nývlt Jaroslav, Fořt Ivan, Stávek Jiří, Vondrák Pavel, Mareš Miroslav, Šípek Milan

MPK: G03C 1/02, B01D 9/02

Značky: mechanicky, promíchávaný, kryštalizátor, přípravu, málorozpustných, sloučenin

Text:

...toku takového tvar-a, ktorý Jednak ohraničuJe prinární níeící zónu, v níä vznikají níeenín reaktantú nuklea, Jednak sabespečuJe účinnou oirkulaci celé veádky v kryetalisátom.Dalším znakom vynálezu Je profilování dna a profilováni etěn kryetalisátoru, jehož myslela Je odstranění mrtvých neproníchaných őn (vi obr. 1, část a), v nichž Je ůčinp noat míeení (honogenizace) nízká (vi obr. I, část b).Další snake vynález Je světäovúni výšky...

Krystalizátor pro tavení předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268771

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cikerman Alexandr, Bobin Valerian, Kisselnam Michail, Grišin Sergej, Kučmij Alexej, Andrejev Alexandr, Orlov Sergej

MPK: C22B 9/18

Značky: předlitků, kryštalizátor, tavení

Text:

...na nmyTpwHueň rapwueň noaep×HucTm cexumm na nacrmrer yponnn Tenneparyp neppxneň Hac 1 mM. u npm Tnnmmne amnnwe 0,2 MúxeT HPeDHCMTh TeMnepaTypy 45 U°C M npmsecru K HDTBPB hpuHHUUTHN× cnoňcTu nanho.Tmnmmna cvannnmro anna 9 Bepxneň wacTm cpenueñ cekumm nonmna aurb Mmummanbna c Ten. uvmnu TmMnmpnTypa cTeHKm He npeuucmna 450 °C. npm cymacTaynmm× B ycnoumwx mn Harpynxax ynwnmwunmm Tunumuu crannuoro cnon donea U.U 8 Tonmmuu Mennuro npmaeneT K...

Trubkový krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267713

Dátum: 12.02.1990

Autor: Konečný Luboš

MPK: B01D 9/00

Značky: kryštalizátor, trubkový

Text:

...l) a hladké trubky g uvnitř válcového tělese g, přičemž minimální vzdálenost mezi jejich vnějšími výměnnými plochami je důležité pro dobrou selektivitu dělení. Ležatá válcovétěleso g je na vnější straně (obr. 6) opatřeno přivařenými hladkými trubkami 2.Trubkový krystalízátor .je možno výhodné konstruovat tak, že materiál žeber žebrovaných trubek 1 a hladkých trubek g a trnů i má vyäší tepelnou vodivost než materiál válcového tělesa 2...

Mechanicky promíchávaný krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265716

Dátum: 14.11.1989

Autori: Michalička Jiří, Stávek Jiří, Mareš Miroslav, Fix Ladislav, Valuš Josef, Nývlt Jaroslav, Šípek Milan, Fořt Ivan

MPK: G03C 1/02, B01D 9/00

Značky: promíchávaný, kryštalizátor, mechanicky

Text:

...opatřeného narážkami, axiálnim míchadlem rychloběžným, usměrňovačem toku, profilovaným dnem a prstencovými segmenty se s rostouci výškou hladiny vsádky zvětšuje i výška usměrñovače toku plynule či skokově nebo se zvyšuje frekvence otáčeni rychloběžného michadla axiálniho typu. Vhodnou kombinaci uvedených prvku zařízení a postupu lze připravít řízenou krystalizaci sráženimsoubory krystalú s extrémně úzkou distribučni fuknci velikosti...

Krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259036

Dátum: 16.09.1988

Autori: Piljukov Jurij, Beršickij Igor, Čerňák Alexandr, Polunina Naděžda, Vasiljev Gennadij Ivan, Volochovskij Lev, Kisselman Michail, Vlasov Michail, Kurlykin Vladimir, Cikerman Alexander

MPK: B22D 7/06, B22D 23/00, C22B 9/18...

Značky: kryštalizátor

Text:

...car-my qe- ,pes narpyöox 9 no Kananam 3 u ľOpH 30 HT 8 HbHHM Kauanau 4, nonaaer n saMKHy~ Tym HOHOCTB 6, oöpaaonannym KoxyxoM,5 H Hapymnoä nonepxnocwbm ymnpenmoň Hacru l PHHLSN. Buxo aou ocymecranxercx qebes naTpy 6 oK 10. ÁTexuonornn nsrowohneua Kpncrannnsawopa saxnmuaewcn 3 cnenymmeu. Memy« nayun Heoxnàmnaemumm CTSHBHMM oöeuaňxaun, Bnemnxx na KOTODMX nmeew ymnpens Hym Bepxnmm uacTn, ocymecranxmr.snexrpomnaxosuň nepennaa Memux...

Krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258381

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: kryštalizátor

Text:

...podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je rovinný řez vedený osou válcové nádoby krystalizátoru, zatímco obr. 2 znázorňuje řez vedený rovinnou A-A označenou v obr. 1.Podle těchto obrázků je krystalizátor tvořen nádobou krystalizátoru sestávající z válcové~ ho pláště 1, dna 3 a víka 5. V nádobě krystalizátoru je umístěno míchadlo, tvořené poháněnýmotáčivým hřidelem §, opatřeným míchacími elementy 1.Malá rozteč trubkových teplosměnných pater 2...

Krystalizátor zařízení pro horizontální lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 246391

Dátum: 01.08.1988

Autori: Podmolak Jaroslav, Poór Robert

MPK: B22D 11/04, B22D 11/07

Značky: horizontální, kryštalizátor, zařízení, oceli, lití

Text:

...naUspořádání krystalizátoru také umožňuje upravit množstvív maziva v závislosti na velikosti zatížení v různých částechŘešení také umožňuje kombinaci známé preparace porézních grafitových dílců uhlíkatou látkou a použití skleněných výlisků. Rovněž tak uožňuje kombinaci mazání práškovitým skloms mazáním sklem ze skleněných výlisků.Příkladné provedení vynálezu je zřejmě z příklndu a dále rez z výkresu, kde obrk 1 představuje...

Krystalizátor pro tepelné zpracování pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254848

Dátum: 15.02.1988

Autori: Liška Oldřich, Barta Čestmír, Tříska, Rouček Luděk

MPK: C30B 35/00

Značky: kryštalizátor, zpracování, pevných, tepelně, látek

Text:

...pro nedostatek prostoru vůbec není možno používat dvě nebo více zařízení vedle sebe. Ukázalo se proto jako ůčelné a výhodné, aby bylo vyřešeno zařízení které nebude mít nevýhody dosud známých konstrukcí, zejména které umožní aby v případě potřeby bylo možno pracovní podmínky nebo zpracovávané materiály vystřídat, a to případně několikráte. Uvedené cíle byly splněny tímto vynálezem krystalizátoru pro tepelné zpracování pevných látek,...

Deskový krystalizátor zařízení pro plynulé lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253245

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koláček Jaromír, Vlček Miloš, Gagaš Jaroslav

MPK: B22D 11/00, B22D 11/14

Značky: plynule, oceli, zařízení, kryštalizátor, lití, deskový

Text:

...velikostí tepelných dilatecí v místě šroubového spoje. Styčné plochy chladicích desek jsou pak k sobě pritlečovány silou nižší. než která by způsobila otlačení těchto ploch, ale zároveň silou dostetečnou pro těsnicí účinek těchto ploch. Výhodou je také, že osy šroubů rohověho spoje jsou kolmé na styčnou plochu chladicích desek, čímž vyvozené předpětí ve styčné ploše je stejné jako předpětí ve šroubech, takže ho lze velmi přesně nastavit....

Vakuový odpařovací krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238956

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kulla Štefan, Hodek Vladimír, Söhnel Otakar, Vallová Helena

MPK: B01D 9/00

Značky: kryštalizátor, vakuový, odpařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení bylo vyvinout konstrukci krystalizátoru s dlouhodobým provozem. Tato podmínka se splní tak, že válcovité těleso krystalizátoru se opatří vnitřní vestavbou ve tvaru souose umístěného válce. Do této vestavby se zespodu zaústí přívod čerstvého roztoku a do horní poloviny vestavby se zaústí přívod nosného plynu. Nosný plyn napomáhá cirkulaci suspenze. Krystalizátor je vhodný zejména pro separaci kaprolaktamu z trichloretylénu.

Krystalizátor pro horizontální plynulé odlévání oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250267

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kopec Svatopluk, Baroš Lubomír, Bajda Miloslav

MPK: B22D 11/00, B22D 11/07

Značky: plynule, oceli, odlévání, kryštalizátor, horizontální

Text:

...vynalezu je rovněž to, že polrézní otěruvzdorná pracovní vrstva dále obsahuje 0,3 až 5 0/0 bórnitrldu.Rovněž je podstatou vynálezu také to, že porézní otěruvzdorná pracovní vrstva dále obsahuje 0,5 až 5,0 0/0 kobaltu.Výhodou krystalizátoru podle vynálezu je.podstatné, zvýšení životnosti vnitřní části krystalízátoru o 150 0/0, jehož stěny jsou opatřeny otěruvzdornou porézní vrstvou,schopnou väzat maziva, která snižují třecí odpory. Také je...

Krystalizátor pro poloplynulé odlévání desek z neželezných kovů a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234227

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koritta Josef, Hartych Ratibor, Romaniak Petr

MPK: B22D 11/10, B22D 21/00

Značky: kovů, kryštalizátor, poloplynulé, slitin, neželezných, jejich, desek, odlévání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká krystalizátoru pro poloplynulé odlévání tenkých desek z neželezných kovů a jejich slitin. Krystalizátor podle vynálezu má proměnlivou tloušťku činné chladicí plochy a deflektor, který účinným způsobem usměrňuje proud chladicí vody. Vhodným způsobem řešený rozdělovač rozděluje proud taveniny rovnoměrně do dvou polovin krystalizačního prostoru. Konstrukce uspořádání krystalizátoru umožňuje výrobu polotovarů o tloušťce menší než 35...

Krystalizátor horizontálního stroje plynulého odlévání čtvercových předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248292

Dátum: 12.02.1987

Autori: Savanin Vjačeslav, Ivašina Jevgenij, Mezin Vladimir, Sitnov Anatolij, Korotina Raisa

MPK: B22D 11/04, B22D 11/00

Značky: plynulého, kryštalizátor, horizontálního, čtvercových, předlitků, stroje, odlévání

Text:

...KpHCTanHH 3 aT 0 pä, BOPHYTHE unnnnpnuecxne nosepxHocTn,.ueHTpm panycos KDH BHSHH KOTOpNX DBCHOHOXGHH Ha HHHFOHČHHX KBapaTa, HDHQEM COOTHOEEHHE HUB Mewpa BnncaHH 0 ñ onpyxuocwn B npo®nnb Ksapara K panuycy KpHBH 3 HH öoxosu KOHFpy 3 HTHHX uunnupnqecxux noBepxnpcTeň H pauycy conpnmenua rpaueñ pasHO 1,0(0,2-0,3)(0,03 O,l 2).Ha àur. 1 npnseen npoonhumñ paspes FHHb 3 H KpHCTanHH 3 aT 0 pa na Hr.2 ~ paapea A-A na ®nr.l.Kpncrannnsawop F 0 pH 3 OHT...

Krystalizátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247714

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/22

Značky: lití, víceproudé, kovů, plynule, horizontální, kryštalizátor

Text:

...vody vzhledem k jednotlivým licím proudům bylo udosaženo potřehného ochllazyolvacího účinku po celém obvodu o-dlévaných protilů. Podlobně postupovat lze i při použití rozvětveného. potrubí.Výhodou krystalízátoru podle vynálezu je možnost dosažení lepší tepelné vyváženosti aodlévaných profilu a tím í zvýšení licích výkonů a dále pak lepší využití přípojovaCích .rozmeru licí pece a zdvoj-, ztří- až ZVĺCBlIláSvDbGlllĺ počtu licích proudů...

Skládaný krystalizátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247713

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/22

Značky: plynule, skládaný, kovů, kryštalizátor, víceproudé, lití, horizontální

Text:

...NľVlĺĺĺhloh/ýĺĺh teplot po ~obvodu plynule litehío odluku. Délka vlvoženého chladiče je shodná s délkou všech obvodových chladlčü a zbývající dutina mezi kokilami V místěpod a za přírubou se vyplní vrstvou vlákniÍéhłů azbestu a Lízavře dusací žáruvzdornícuu hznotou s IHUÍOUIVÝHIÍ, případně malými negativními Tneárnimi zmenami po pálení při licích teplotách, nepřevyšujícími -077 0/0.Výhodou krystalizátoru podle vynálezu je lepší využití...

Způsob regenerace absorpční kapaliny v magnezitovém systému odsiřování odpadních plynů a klasifikační krystalizátor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235654

Dátum: 01.06.1986

Autori: Míšek Tomáš, Kočí Jan, Kordovský Josef, Klička Vladimír, Šebor Václav

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, systému, absorpční, provádění, regenerace, kryštalizátor, kapaliny, plynů, způsobu, tohoto, odpadních, klasifikační, odsířování, magnezitovém

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace absorpční kapaliny v magnezitovém systému odsiřování odpadních plynů, například spalin, řeší problém získávání siřičitanu horečnatého s podstatně sníženým obsahem inertů. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že suspenze přiváděná z procesu absorpce se gravitačně dělí na tří frakce - A, B, C - tak, že u frakce A jsou zahuštěny popílek a inerty, u frakce B je zvýšena koncentrace nezreagovaného magnezitu a zárodků krystalů siričitanu...

Kryštalizátor s elektromagnetom pre elektrotroskové pretavovanie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226570

Dátum: 15.11.1985

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

Značky: kryštalizátor, elektrotroskové, elektromagnetom, kovov, pretavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania kovov. Rieši konštrukciu kryštalizátora s elektromagnetom pre elektrotroskové pretavovanie kovov, ktorý je opatrený vodou chladeným posúvateľným dnom napojeným na zdroj jednosmerného prúdu. K spodnej ploche kryštalizátora sú priložené dva elektromagnety s priebehom magnetických siločiar zo spodnej do hornej časti kryštalizátora. Kryštalizátor podľa vynálezu je možné využiť vo všetkých odvetviach metalurgie.