Patenty so značkou «kryštalizáciou»

Obraz a spôsob vytvárania obrazu kryštalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6304

Dátum: 05.11.2012

Autor: Ježo Ľubomír

MPK: B44D 5/00, B44D 2/00, B44C 1/28...

Značky: obrazů, spôsob, vytvárania, obraz, kryštalizáciou

Text:

...tam vopred nalepená kryštalická látka - t. j. kryštály, ktoré môžu, ale i nemusia byť totožné s kryštalizujúcim roztokom. Vzniká tak zvýšená variabilita obrazu z novovytvorených kryštálov, ktoré dostávajú viaceré farebné odtiene, prelínajú sa a rozmanite sa prekrývajú, čo dáva výtvamému dielu jedinečnosť a originalitu, ktorá je zvýraznená prechodom z dvojrozmemého plošného diela na obraz trojrozmemý, t. j. počiatok plastiky - tzv. 3 D obraz....

Spôsob výroby vlhkej soli kryštalizáciou a odparením, vlhká soľ a elektrolýza

Načítavanie...

Číslo patentu: 287898

Dátum: 15.02.2012

Autori: Demmer René Lodewijk Maria, Mayer Mateo Jozef Jacques

MPK: C01D 3/24, C25B 1/26

Značky: kryštalizáciou, výroby, vlhkej, odparením, vlhká, spôsob, elektrolýza

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vlhkej soli kryštalizáciou a odparením zahŕňajúci krok, v ktorom sa vytvorí materský lúh obsahujúci účinné množstvo inhibítora rastu kryštálov, ktorý je vybraný z oligopeptidov, polypeptidov a polymérov nesúcich dve alebo viac skupín karboxylových kyselín alebo karboxyalkylových skupín a voliteľne ďalšie fosfátové, fosfonátové, fosfino, sulfátové a/alebo sulfonátové skupiny, akými sú napríklad karboxymetylcelulóza s fosfátovými...

Spôsob získania antracénu a karbazolu a ich následných produktov kryštalizáciou tavením

Načítavanie...

Číslo patentu: 287255

Dátum: 24.03.2010

Autori: Vierhaus Bernd, Büttner Thomas, Knips Ulrich, Alsmeier Friedhelm, Dialer Klaus, Bischof Rudolf, Scholl Dietmar, Talbiersky Jörg, Nikzad Ali, Führmann Edgar, Giertler Siegfried, Stolzenberg Konrad, Bergins Wolfgang

MPK: C07C 15/00, C07C 7/00, C07D 209/00...

Značky: tavením, produktov, antracenu, následných, karbazolu, spôsob, kryštalizáciou, získania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získania antracénu a karbazolu, ako aj ich následných produktov z antracénového oleja vznikjúceho pri destilácii kamennouhoľného dechtu alebo z produktov čistenia surového antracénu, pri ktorom sa bez prípravku rozpúšťadiel privedie do taveniny tento antracénový olej alebo produkt jeho čistenia, tavenina sa ochladí pod kryštalizačný bod karbazolu a antracénu, získaný kryštálový materiál sa oddelí od tekutej fázy a na získanie čistého...

Spôsob čistenia moxidektínu kryštalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12330

Dátum: 30.07.2004

Autori: Sorokin Isidoro Hector, Di Raimonda Paola, Chou Chin-liang

MPK: A61P 33/00, A01N 43/02, A61K 31/365...

Značky: kryštalizáciou, moxidektínu, čistenia, spôsob

Text:

...sa pri spôsobe čistenia pevného moxidektínu pevný moxidektin rozpoustí v metylcyklohexáne (MCH), čím sa získa roztok moxidektín/MCH. Potom sa roztok moxidektín/MCH skoncentruje za zníženého tlaku pri teplote v reakčnej nádobe asi 45 až 50 °C. K roztoku moxidektín/MCH sa za miešania pridá n-heptán v pomere MCH k n~heptánu 14. Výsledný roztok sa potom nechá zrieť 4 až 5 hodín pri asi 30 °C a následne 2 až 3 hodiny pri teplote asi 10 °C...

Zariadenie na výrobu presných odliatkov s riadenou kryštalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236815

Dátum: 15.03.1987

Autori: Žitňanský Marcel, Proksa Miloslav

MPK: B22D 27/04, B22D 27/20

Značky: zariadenie, kryštalizáciou, přesných, výrobu, riadenou, odliatkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu presných odliatkov s riadenou kryštalizáciou s vysokým nárokom na morfológiu a kvalitu štruktúry, kde základná pracovná jednotka pozostáva z recipienta, ktorý je v hornej časti uzavretý vákuovou priepusťou a v strednej má vytvorenú vákuovú komoru, vyznačujúce sa tým, že vo vnútri recipienta (1) je usporiadaná horúca komora (3), konštrukčne prevedená suvne v smere zvislej osi ako celok spolu s chladiacim systémom, kde horúca...

Spôsob čistenia 3-metyl-4-nitrofenolu a jeho sodnej soli kryštalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224015

Dátum: 15.04.1986

Autori: Violová Anna, Hauskrecht Peter, Fančovič Karol, Rajnoha František, Husár Štefan, Vaněk Jan

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolu, čistenia, kryštalizáciou, sodnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia 3-metyl-4-nitrofeno1u a jeho sodnej soli obsiahnutých vo vodnom roztoku alebo v suspenzii pozostávajúci z prevedenia celkového voľného 3-metyl-4-nitrofenolu na 3-metyl-4-nitrofenolát sodný pôsobením vodného roztoku hydroxidu sodného s výhodou tak, aby vznikol 18 až 40% roztok alebo suspenzia 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného pri teplote 50 až 100 °C, pričom kryštalizácia 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného ochladením prebieha v...