Patenty so značkou «kryštalizácie»

Spôsob kryštalizácie zlúčeniny rozpustnej vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19108

Dátum: 19.03.2012

Autori: Sanders Johan Pieter Marinus, Bruins Marieke Elisabeth, Van Bon Jeroen Johannes Cornelis Franciscus

MPK: C13B 30/02, B01D 9/00

Značky: spôsob, rozpustnej, zlúčeniny, kryštalizácie

Text:

...paru, aby sa selektívne adsorbovala voda z vodnej fázy, čím sa získa parná fáza ochudobnená o vodu a obohatená o rozpúšťadlo a voda-sorbent nasýtený vodnou parouc) obohatenie zmesi v kryštalizačnej nádobe o rozpúšťadlo recyklovaním aspoň časti parnej fázy ochudobnenej o vodu a obohatenej o rozpúšťadlo do kryštalizačnej nádoby alebo odobratim parnej fázy ochudobnenej o vodu zprocesu a pridaním rozpúšťadla z externého zdroja do...

Spôsob optimalizácie postupu kryštalizácie polyesterových tvarovacích hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15597

Dátum: 13.12.2010

Autori: Bienmüller Matthias, Plutowski Uirich

MPK: C08L 67/02, C08J 11/06, C08J 11/04...

Značky: tvarovacich, kryštalizácie, polyesterových, hmot, spôsob, optimalizácie, postupu

Text:

...1000 ppm a PET sa používa vo forme recyklátu z granulátu, vločiek alebo mletého materiálu a že sa PET sa získa pomocou pracovných krokova) mytia PET, výhodne PET vločiek, ktoré sa získajú drvením použitých PET fliaš, pomocou vody s obsahom Iúhu, EP 2 463 33 a 3 745 mb) roztavenia a premiešania PET v compounderi, pripadne vloženia vákua (odplynenia) s alebo bez stripovania na odstránenie prchavých kontaminácii, potom vynesenia a stuhnutia...

Spôsob kryštalizácie 1-(beta-D-glukopyranozyl)-4-metyl-3-[5-(4-fluórfenyl)-2- tienylmetyl]benzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14827

Dátum: 08.07.2010

Autori: De Keyser Ruben, Rammeloo Thomas Joachim Landewald, Schildermans Gustaaf Jozef Petrus

MPK: C07D 309/10

Značky: kryštalizácie, spôsob, tienylmetyl]benzénu, 1-(beta-d-glukopyranozyl)-4-metyl-3-[5-(4-fluórfenyl)-2

Text:

...celkovej dobe spracovania rádovo niekoľko dní, môže byť doba zahrievania a doba ochladzovanía v epizóde teplotných výkyvov každá napr. asi 10 minút až 120 minút. Medzi zahrievaním a ochladzovaním tu môže byť krok udržiavania teploty, napr. v dĺžke asi 5 až 10 minút. Doba zahrievania môže byť výhodne kratšia než doba ochladzovanía, napr. doba zahrievania asi 10 až 15 minút a doba ochladzovanía asi 60 až 120 minút.0015 Všeobecne platí, že...

Zariadenie na kryštalizáciu a spôsob kryštalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285545

Dátum: 21.02.2007

Autori: Kitamura Tatsuo, Yokoyama Masato, Miyahara Ichiro, Kouko Takashi

MPK: B01D 9/00

Značky: kryštalizáciu, zariadenie, kryštalizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kryštalizáciu pozostávajúce z: kryštalizačnej nádoby (52) prostriedkov (70, 72) na privádzanie zárodočných kryštálov materiálu na kryštalizáciu do kryštalizačnej nádoby (52) prostriedkov (82, 84, 78) na privádzanie zásobného roztoku materiálu, ktorý je rozpustený do kryštalizačnej nádoby (52) trubicovej priehradky (54) umiestnenej v kryštalizačnej nádobe a majúcej na svojej spodnej časti otvor, pričom kryštalizačná časť je...

Spôsob kryštalizácie s kontrolovanou distribúciou veľkosti častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 285281

Dátum: 18.09.2006

Autori: Ozawa Muneyuki, Ueda Hiroshi, Fukushi Hiroshi

MPK: B01D 9/00, C13F 1/00

Značky: částic, veľkosti, kryštalizácie, spôsob, distribúciou, kontrolovanou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kryštalizácie, pri ktorom sa kontroluje distribúcia veľkosti častíc a v ktorom, zatiaľ čo kryštály precipitujú vákuovou koncentračnou kryštalizáciou, teplota suspenzie sa periodicky mení nahor a nadol počas koncentrácie kryštalizačného materského lúhu (t. j. uvedenej suspenzie), pričom tento spôsob je vynikajúci, bez nedostatkov bežných metód.

Spôsob kryštalizácie hydrochloridu 1-[2-(naft-2-yl)etyl]-4(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6- tetrahydropiridínu, zmes formy I a formy III hydrochloridu 1-[2-(naft-2-yl)etyl]-4(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6- tetrahydropiridínu a farmaceutický prostriedo…

Načítavanie...

Číslo patentu: 285088

Dátum: 18.05.2006

Autori: Caron Antoine, Monnier Olivier, Franc Bruno

MPK: C07D 211/00, A61K 31/44

Značky: spôsob, formy, hydrochloridu, tetrahydropiridínu, kryštalizácie, 1-[2-(naft-2-yl)etyl]-4(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6, prostriedo, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kryštalizácie hydrochloridu 1-[2-(naft-2-yl)etyl]-4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6- tetrahydropyridínu zahrnujúci stupne (a) refluxovanie 1-[2-(naft-2-yl)etyl]-4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6- tetrahydropyridínu v zmesi etanol/voda v pomere 95/5 až 70/30, pokiaľ je rozpustenie úplné (b) ochladenie výsledného roztoku na teplotu v rozsahu od -10 °C do +10 °C s použitím teplotného gradientu 5 až 30 °C za hodinu a rýchlosťou miešania 0 až...

Forma I (-)-6-chlór-4-cyklopropyletynyl-4-tri-fluórmetyl-1,4-dihydro-2H-3,1- benzoxazín-2-ónu a spôsob jej kryštalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284935

Dátum: 27.01.2006

Autori: Thompson Andrew, Kukura Joseph, Clarke William, Young Steven, Crocker Louis, Stelmach Christine

MPK: C07D 265/00

Značky: spôsob, benzoxazin-2-onů, kryštalizácie, forma, 6-chlór-4-cyklopropyletynyl-4-tri-fluórmetyl-1,4-dihydro-2h-3,1

Zhrnutie / Anotácia:

Forma I (-)-6-chlór-4-cyklopropyletynyl-4-trifluórmetyl-1,4-dihydro-2H-3,1- benzoxazín-2-ónu, spôsob jej kryštalizácie zo systému rozpúšťadla a antirozpúšťadla a vytvorenie kryštalického produktu. Požadovaná konečná kryštálová forma, Forma I, môže byť vyrobená s použitím metanolu, etanolu alebo sa izoluje z 2-propanolu a môže byť premenená na požadovanú kryštálovú formu sušením pri nízkych teplotách, napríklad medzi 40 °C až 50 °C.

Spôsob kryštalizácie rozpustných solí dvojmocných aniónov zo soľanky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7026

Dátum: 18.10.2005

Autori: Kuzmanovic Boris, Schutyser Maarten André Iréne, Van Lare Cornelis Elizabeth Johannus, Westerink Jan Barend, Bargeman Gerrald, Demmer René Lodewijk Maria, Mayer Mateo Jozef Jacques

MPK: C01D 3/00, C01D 7/00, C01D 5/00...

Značky: aniónov, kryštalizácie, rozpustných, spôsob, dvojmocných, solí, soľanky

Text:

...soli alkalického kovu alebo amónnej soli uvedeného dvojmocného aniónu s použitím membránovej filtrácie a následnej kryštalizácie soli zo získaného koncentrátu V prítomnosti aspoň 20 ppm uvedeného inhíbítora rastu kryštálov. Neočakávane sa ukázalo, že je možné znížiť presýtenie uvedenousoľou, t. j. kryštalizovat uvedenú soľ V prítomnosti inhíbítora rastu layštálov, dokonca aj pripoužívaní pomerne vysokého množstva 20 ppm. Pozorovalo sa, že...

Spôsob kryštalizácie bicalutamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10196

Dátum: 13.07.2005

Autori: Itaya Nobushige, Katsura Tadashi, Mizuno Tadashi

MPK: C07C 315/06, C07C 317/46

Značky: bicalutamidu, kryštalizácie, spôsob

Text:

...roztok obsahujúci biealutamid (ďalej označovaný ako uvedený acetónový roztok) sa napríklad môže pripraviť pridaním biealutamidu do aeetónového rozpúšťadla a jeho rozpustením. Množstvo aeetónuje typicky 2 až 10 g, a výhodne 3 až 7 g, na l g bíealutamidu. S prihliadnutím na rozpustnost bicalutamidu v acetónovom rozpúšťadle sa berie do úvahy, že acetónový roztok sa výhodne udržiava pri teplote obvykle 10 až 50 °C, a výhodne 20 až 30 °C, ked je...

Spôsob kryštalizácie guanidínových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4318

Dátum: 10.04.2004

Autori: Lippert Ricky, Kirschbaum Michael, Bensinger Dieter, Haas Alexander, Bartmann Ekkehard

MPK: C07C 279/00, C07C 277/00, C07C 315/00...

Značky: kryštalizácie, solí, guanidinových, spôsob

Text:

...ktoré sú vhodné zvlášť na liečeniearytmií, ku ktorým dochádza v dôsledku nedostatku kyslíka.0004 Tieto zlúčeniny vykazujú dobrý kardioprotektívny účinok a sú vhodné predovšetkým na liečbu akútneho infarktu myokardu, profylaxie infarktu, poinfarktovej liečbe, liečbe srdcovej insuficiencie a angíny pektoris. Ďalej pôsobia proti všetkým patologickým hypoxickým a ischemickým poškodeniam,takže môžu byt liečené primárne alebo sekundárne...

Spôsob kryštalizácie losartanu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 282875

Dátum: 02.12.2002

Autori: Dienemann Erik, Epstein Albert, Mahadevan Hari, Larson Karen, Breen Patrick, Kennedy Michael

MPK: C07D 403/10

Značky: losartanu, kryštalizácie, spôsob, draselného

Zhrnutie / Anotácia:

Losartan draselný vzorca (I) je antagonista angiotenzínu II použiteľný pri liečení zvýšeného krvného tlaku a venostázy. Opisuje sa spôsob riadenej kryštalizácie losartanu draselného s použitím prídavku rozpúšťadla znižujúceho rozpustnosť spolu s masívnym zaočkovaním na získanie požadovanej morfológie kryštálov a objemových fyzikálnych vlastností nutných na úspešnú výrobu.

Spôsob kryštalizácie alebo rekryštalizácie kyseliny adipovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282840

Dátum: 22.11.2002

Autori: Perron Robert, Henriet Eric, Leconte Philippe, Patois Carl

MPK: C07C 55/14, C07C 51/43

Značky: kryštalizácie, adipovej, rekryštalizácie, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kryštalizácie alebo rekryštalizácie kyseliny adipovej, ktorý sa uskutočňuje v aspoň jednej karboxylovej kyseline s teplotou topenia nižšou ako 20 °C. Prítomnosť oxidu uhoľnatého pri kryštalizácii alebo rekryštalizácii môže mať priaznivý vplyv na čistotu kyseliny adipovej, obzvlášť v tom, že znižuje obsah stopového katalyzátorového kovu v kyseline adipovej. Čistota kyseliny adipovej sa môže rovnako zvýšiť, keď sa kryštalizácia alebo...

Príprava bezvodného inhibítora CEPT na báze chinolínu pomocou kryštalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1365

Dátum: 22.08.2002

Autori: Orrill Susan Lee, Rose Peter Robert

MPK: C07D 215/00

Značky: chinolinu, báze, príprava, pomocou, bezvodného, kryštalizácie, inhibítora

Text:

...číslo WO 01/40190, ktorej opis je zahrnutý vtomto texte formou odkazu, opisuje bezvodý etylester kyseliny0009 Jedným aspektom tohto vynálezu sú spôsoby prípravy bezvodehozahŕňajú zmiešanie etylesteru kyseliny (2 R,4 S)-4-(3,S-bis-trlfluórmetyIbenzyI)metoxykarbonylaminol-Z-etyl-G-trifluórmetyl-3,4-díhydro-2 H-chinolín-1 karboxylovej srozpúšťadlom pri teplote, ktorá je dostatočná na rozpustenie uvedeného etylesteru kyseliny (2 R,4...

Pomaly kryštalizujúci margarínový tuk a spôsob urýchlenia kryštalizácie pomaly kryštalizujúceho triglyceridového tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281880

Dátum: 26.06.2001

Autori: Schuurman Johannes Henricus, Sassen Cornelis Laurentius, Lansbergen Gabriel Jacobus

MPK: A23D 9/00, A23D 7/02, A23D 7/00...

Značky: margarínový, urýchlenia, spôsob, pomalý, kryštalizujúci, triglyceridového, kryštalizácie, kryštalizujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Nasýtené triglyceridy, ktoré majú veľký rozdiel v dĺžke reťazcov medzi najdlhším a najkratším reťazcom mastnej kyseliny a ktoré sú schopné, ak sú včlenené v malom množstve do pomaly kryštalizujúceho tuku, najmä do tuku s malým obsahom trans mastných kyselín, podstatne zvýšiť rýchlosť kryštalizácie.

Spôsob hodnotenia starnutia polyesterov, najmä nedĺžených polyesterových vláken metódou indukovanej kryštalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265342

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mitterpachová Magda, Diačik Ivan

MPK: G01N 33/36

Značky: vláken, najmä, hodnotenia, kryštalizácie, polyesterových, nedĺžených, spôsob, starnutia, indukovanej, polyesterov, metodou

Text:

...hodnotenia starnutia nedĺžených vláken spočíva v zaznamenani podstatnej zmeny veľkosti morfologických útvarov - sférolitov, a vysvetleni príčin zhoršenej dlžiteľnosti vláken vplyvom starnutia.Nedlžené polyetyléntereftalátové vlákna, zvláknené pri teplote 295 OC a navíjanérýchlosťou 500 m/min. s logaritmickým viskozitným číslom polyméru 95 ml/g, boli uloženév klimatizovaných podmienkach pri teplote 22 °C a relatívnej vlhkosti 65 po dobu 30...

Spôsob kryštalizácie 6-kaprolaktámu z organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234952

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kulla Štefan

MPK: B01D 9/00

Značky: spôsob, kryštalizácie, organických, 6-kaprolaktamu, rozpúšťadiel

Zhrnutie / Anotácia:

Cielom vynálezu je kryštalizácia 6-kaprolaktámu z benzénu, toluénu, trichloretylénu s adiabatickým odparovaním prchavých zložiek za teploty nižšej ako bod varu roztoku 6-kaprolaktámu. Tohoto sa dosáhne pri pracovnom tlaku 4 až 80 kPa a pracovnej teplote -10 °C až 50 °C. Kryštalizujúca zmes je v kontakte s rozptýleným plynom ako je dusík, oxid uhličitý, vzduch, alebo parami prchavých látok uvolňujúcimi sa účinkom vákua ako metanol, chlorid...

Zariadenie na uskutočňovanie kryštalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229414

Dátum: 15.04.1986

Autori: Paľo Ondrej, Žiak Jozef, Vajda Jozef

MPK: B01D 9/02

Značky: zariadenie, kryštalizácie, uskutočňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uskutočňovanie kryštalizácie, najmä kontinuálnej frakčnej kryštalizácie, s deleným odberom kryštálov, pozostávajúca najmenej z jedného kryštalizátora a pomocných zariadení, vyznačujúca sa tým, že odberové prvky (6, 7) sú na kryštalizátore situované najmenej v dvoch rôznych úrovniach vzhľadom na vertikálnu os kryštalizátora, s výhodou v hornej a spodnej tretine kryštalizátora.

Spôsob kontinuálnej kryštalizácie a separácie pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220256

Dátum: 15.02.1986

Autor: Žiak Jozef

Značky: kontinuálnej, kryštalizácie, pentaerytritolu, spôsob, separácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu izolácie pentaerytritolu z vodných roztokov vznikajúcich kondenzáciou formaldehydu a acetaldehydu v alkalickom prostredí. Izolácia sa robí kontinuálnou kryštalizáciou s deleným odberom suspenzie kryštálov zo zón, pričom proces kryštalizácie sa uskutočňuje v dvoch stupňoch pracujúcich s následne klesajúcou teplotou v rozmedzí 90 až 15 °C.