Patenty so značkou «krystalizaci»

Polypropylen se zrychlenou krystalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 269117

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pospíšil Ladislav, Rybnikář František, Jančář Josef

MPK: C08L 23/12

Značky: krystalizaci, polypropylén, zrychlenou

Text:

...propylénu modifikace hotového polymeru, za vzniku roubovaných kopolymerů. Zvlášč význunné jsou roubované kopolymery PP a kyselinou akrylovou (AA), ktere se vyznačují velmi dobrou adhezí k polárním povrchům.Roubované kopolymery PP s AA se používejí při výrobě kompozitů PP s plnivy a skleněnými vlákny v koncentracích roubovaného monomeru ve směsi 100 až 101 hmotnoatních.Nyní se zjistilo, že přídavek PP roubovaného AA k nemodifikovanému PP...

Polypropylen se zrychlenou krystalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 267627

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jančář Josef, Pospíšil Ladislav, Rybnikář František

MPK: C08L 23/12

Značky: krystalizaci, polypropylén, zrychlenou

Text:

...ve směsi lU 2 až 1 U 1 hmotnostních.Nyní bylo zjištěno, že přídavek PP roubovanćho MA k nemodifikovanému PP urychluje jeho krystalizaci a mění jeho fyzikální vlastnosti již v koncentracích, které jsou hluboko pod rozsahem bežného použití.. Předmětem vynálezu je polypropylen a jeho směsi s plnivy, stabilizátory a jinými zpracovatelskými přisadami, který obsahuje přísadu polypropylenu modifíkovaného maleinanhydridem, přičemž...

Podložka pro řízenou krystalizaci předmětů ze skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267419

Dátum: 12.02.1990

Autori: Havránek Petr, Voříšek Petr

MPK: C03B 32/00, C03C 10/00

Značky: předmětů, krystalizaci, podložka, řízenou

Text:

...možných příkladnýoh materiálových složení a získání podložky i skelně krystalického materiálu řízenou krystalizací je uvedeno dále.Podložka byla připravena ze skloviny, obsahující v X hmotnosti oxid křemičitý S 102 49.8 8. oxid hlinltý A 120 20.8 Z. oxid zinečnatý Znů 21.6 Z. oxid lithný Lizü 1.8 X. oxid zirkoničitý Zr 02 3.0 X a oxid cíničitý Snůz 3.0 2. Podložka byla podrobena řízené krystalizaci. Nejprve byla podložka zahřívána na teplotu...

Způsob přípravy roztoku ke krystalizaci síranu draselnochromitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263071

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaznějov, Veverka František, Němec Jaroslav, Hložný Ladislav, Broul Miroslav

MPK: C01G 37/10

Značky: roztoku, krystalizaci, přípravy, draselnochromitého, síranu, způsob

Text:

...železnatého hromadit v systému a znečištovat oba produkty.Jednodušším se jeví způsob přípravy roztoku ke krystalizaci eíran dreselnoohromitého generací chromnatých iontů elektrolyticky v membránovém nebo diafragmovém elektrolyzéru podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívávtom, že přesycený roztok síranu draselnochromitého nebo přesycený roztok obsahující produkty rozpouštění ferochromu v kyselině sírové a síran draselný se...

Zařízení pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257089

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rouček Luděk, Barta Čestmír, Liška Oldřich, Tříska Aleš

MPK: B01J 19/00, C30B 35/00

Značky: tavení, temperování, tuhnutí, zařízení, pevných, krystalizaci, látek

Text:

...V pouzdrech, a nakonec podavače je v části přívrácené k patroně opatřen zámkem s čelní drážkou pŕo výčnělek patrony,přičemž používaný otvor zásobníku manipulační trubice, elektrická pec a podavač jsou souosé.Výčnělkem může být rotační výstupek s profilem T a podavač může být opatřen teploměrem.Výhodou zařízení podle tohoto vynálezu je kratší délka technologické cesty a z toho plynoucí menší rozměry celého zařízení, dále skutečnost, že...

Zařízení na krystalizaci látek, zejména cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236150

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: zejména, zařízení, krystalizaci, cukrů, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení chladicího účinku chladicích krystalyzátorů, používaných zejména v cukrovarnictví. Zařízení na krystalizaci látek, sestávající z válcové nádoby, míchadla a teplosměnných disků opatřených trubkami pro přívod a odvod teplosměnného média, má osy přiváděcích a odváděcích trubek (10, 11) umístěny v prostoru omezeném rovinami procházejícími horní deskou (5) a spodní deskou (6) teplosměnného disku (2).

Fluidní krystalizační zařízení pro temperační krystalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 234218

Dátum: 01.03.1987

Autor: Klička Vladimír

MPK: B01D 9/02

Značky: krystalizaci, temperační, krystalizační, fluidní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fluidního krystalizačního zařízení pro temperační krystalizaci. Podstatou zařízení podle vynálezu je tříplášťový krystalizátor, jehož vnitřní prostor se dělí na pracovní prostor, který se nachází ve středu krystalizátoru, na temperační prostor, který je od pracovního prostoru ve svislé části oddělen vnitřním pláštěm, avšak u dna jsou tyto prostory vzájemně propojeny. Třetí prostor je teplosměnný, vymezen středním a vnějším...

Způsob oddělování rozpuštěné pevné látky z roztoku krystalizací a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248010

Dátum: 15.01.1987

Autori: Takács István, Bosits Gyula, Kerey György, Felméri Jozsef, Vereczkey Endre, Rudolf Péter, Bános Zoltán

MPK: B01D 9/02

Značky: tohoto, zařízení, roztoku, rozpuštěné, pevně, způsobu, oddělování, způsob, provádění, krystalizaci, látky

Text:

...válcovém plášti 7 výměníku 6 tepla je osově uspořácláno potrubí 8. Potrubi 5 je zavs-deno do nálevky B, ke které je připojen šnekový udopinavník 10. Osa válcové skříně 11 šnekového xdopravníku 10 představuje jednu z mechanických os rotace mísicího .a zpracovírvacího zařízení 12, která je shodná s podélnou horizontální geometrickou osou x.sekce I a druhé sekce II, přičemž první sek ce Li je tvořena bubnem 13 ve tvaru komolélío kužele a druhá...

Zařízení k výrobě kovových drátků přímou krystalizací z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247822

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novosad Miroslav, Mitura Karel, Kaloč Rudolf

MPK: B22D 19/14, B22D 25/02

Značky: krystalizaci, přímou, kovových, zařízení, výrobe, drátku, taveniny

Text:

...zařízením k výrobě kovových drátků přímou krystalizací z taveniny podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zařízení sestává z rotačního krystalizátoru miskovitého tvaru s vnitřní kuželovou plochou souměrnou podle osy rotace a opatřenou krystalizačními drážkami, který je upevněn v šikmo uloženém rotujícím rámu. Krystalizační drážky jsou uspořádány v rovinách osy rotace a popř. i šikmo.Výhodou uspořádání zařízení podle vynálezu...

Způsob zpracování 1,2-difenyl-3,5-dioxo-4-/4,4-dimethyl-3-ovxopentyl/-pyrazolidinu z matečných a promývacích louhů po krystalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 232998

Dátum: 15.07.1986

Autori: Gabriel Jiří, Mayer Jiří, Indruch Miroslav

MPK: C07D 231/36

Značky: způsob, zpracování, louhů, matečných, promývacích, krystalizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování 1,2-difenyl-3,5-dioxo-4-(4,4-dimethyl-3-oxopentyl)pyrazolidinu (Tribuzonu) z matečných louhů po krystalizaci. Výroba farmaceutických substancí s účinky antirevmatickými, antiflogistickými a urikosurickými. Technologický postup dle vynálezu zvyšuje výtěžnost reakčního procesu za současného zachování kvality produktu. Účelu se dosáhne, když se destilační zbytek získaný oddestilováním krystalizačních rozpouštědel po rafinaci,...

Způsob získávání kyseliny p-aminobenzoové a matečných louhů po krystalizaci isokain hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233831

Dátum: 01.07.1986

Autori: Vrána Milan, Fuka Josef

MPK: C07C 101/56

Značky: získavání, matečných, louhů, hydrochloridu, krystalizaci, isokain, způsob, kyseliny, p-aminobenzoové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání kyseliny 2-aminobenzoové z matečných louhů po krystalizaci isokain hydrochloridu, zbavených destilací etanolu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se olejovitá směs esterů získaná alkalizací matečných louhů hydrolyzuje působením hydroxidu sodného nebo draselného. Hydrolyzou vzniklá kyselina p-aminobenzoová se z vodného roztoku uvolní okyselením kyselinou solnou nebo sírovou.

Zařízení na krystalizaci látek s řízenou teplotou chlazeného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 232298

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: media, chlazeného, řízenou, zařízení, krystalizaci, teplotou, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snadnější výroba i montáž zařízení na krystalizaci látek. Zařízení podle vynálezu sestává z unifikovaných dílů umístěných mezi horním a spodním dílem aparátu. Unifikované díly jsou tvořeny válcovým lubem se spodním přírubním kroužkem a horním přírubovým kroužkem a uvnitř válcového lubu jsou umístěna patra teplosměnných ploch. Vynález je využitelný v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu pro krystalizaci látek...

Zařízení ke kontinuální krystalizaci chlazením, zejména cukrovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230832

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jozefy Václav, Toninger Karel

MPK: B01D 9/00

Značky: cukrovin, chlazením, zejména, kontinuální, zařízení, krystalizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontinuální krystalizaci chlazením, určené pro krystalizaci cukrovin. Účelem vynálezu je vyšší efekt chlazení s možností řízení krystalizace. Chladicí nádoba je opatřena žebry a pláštěm na horním konci zúženým do trubky, ve které je umístěn škrtící orgán. Zařízení je využitelné i v jiných oborech, kde dochází ke krystalizaci chlazením.

Způsob vytváření orientované a krystalizací stabilizované struktury syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 217144

Dátum: 01.11.1985

Autori: Hynek Zdeněk, Vaníček Jiří, Blažek Jiří, Konopík Bohumil

Značky: struktury, orientované, syntetických, vláken, vytváření, způsob, krystalizaci, stabilizované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob nepřetržité deformace nebo relaxace svazku syntetických vláken mezi dvěma soustavami naháněných galet, kde na dráze mezi oběma soustavami se svazek vláken postupně ohřívá a deformuje na povrchu otočných válců. Účelem vynálezu je zjednodušení technologického postupu dloužení a fixace syntetických vláken. K dosažení optimálních vlastností vláken je nutno zvyšovat počet deformačních zón. Podstata vynálezu spočívá v deformaci...

Způsob řízeného elektrického vytápění žáruvzdorného pracovního prostoru pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek a zařízení k tomu sloužící

Načítavanie...

Číslo patentu: 226833

Dátum: 01.09.1985

Autori: Barta Čestmír, Vyhnal Josef, Rejl Josef, Rouček Luděk, Liška Oldřich, Tříska Aleš, Trnka Jaroslav

Značky: vytápění, žáruvzdorného, elektrického, pracovního, tavení, pevných, prostoru, látek, tuhnutí, způsob, řízeného, krystalizaci, sloužící, temperování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízeného elektrického vytápění žáruvzdorného pracovního prostoru pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek, zejména za ztížených podmínek gravitace, vyznačený tím, že se do pracovního prostoru o poměru délky k šířce větší nežli 2:1 přivádí teplo dvěma až dvaceti souosými dostřednými proudy teplotního záření a/nebo vedení, lišícími se šířkou a popřípadě spolu bezprostředně sousedícími, kde teplota každého proudu...

Způsob přípravy reakční směsi pro krystalizaci dodekahydrátu síranu chromitodraselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 224994

Dátum: 01.12.1984

Autori: Fakan František, Veverka František

Značky: způsob, reakční, přípravy, krystalizaci, chromitodraselného, dodekahydrátu, síranu, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy reakční směsi pro krystalizaci dodekahydrátu síranu chromitodraselného, vyznačený tím, že se síran draselný při teplotě nad 65 °C rozpustí v kyselině sírové o koncentraci 5 až 50 % hmotnosti za vzniku roztoku, který v dalším reaguje s ferrochromem či jiným zdrojem chromu.

Způsob zpracování matečných louhů po krystalizaci surového dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217867

Dátum: 15.11.1984

Autori: Seitl Jaromír, Pilný Miroslav

Značky: surového, matečných, krystalizaci, louhů, způsob, dimetyltereftalátu, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování matečných louhů po krystalizaci surového dimethyltereftalátu při jeho výrobě katalytickou oxidací směsi p-xylenu a cirkulujícího metyl-p-toluylátu pod tlakem a tlakovou esterifikací vzniklých kyselin metanolem. Podstata spočívá v přídavku malých množství manganu a olova ve formě solí rozpustných v matečných louzích, například ve formě octanů, do matečných louhů, rezultujících při separaci a čištění vyrobeného...

Způsob přípravy zárodku pro krystalizaci přímo srážené železité červeně.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213670

Dátum: 01.04.1984

Autori: Mlčoch Antonín, Bechině Karel, Šolcová Alexandra, Hanslík Tomáš, Šváb Milan, Zapletal Vladimír, Šubrt Jan, Dadák Vojtěch, Podlézl Pavel, Hejl Vlastimil, Pálffy Alexander

Značky: způsob, přímo, červeně, srážené, železité, zárodku, krystalizaci, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby anorganických pigmentů a řeší způsob přípravy čistého mikrokrystalického hematitu, který se používá jako zárodek pro krystalizaci přímo srážené železité červeně. Postup je založen na alkalickém srážení roztoků síranu železnatého, následovaném oxidací vzniklé železnaté sraženiny vzduchem za teplot 0 až 50 °C a termální dehydratací takto získaného lepidokrokitu na krystalický hematit. Podstata vynálezu spočívá v tom,...

Způsob přípravy zárodku pro krystalizaci přímo srážené železité červeně

Načítavanie...

Číslo patentu: 213669

Dátum: 01.04.1984

Autori: Šubrt Jan, Dadák Vojtěch, Mlčoch Antonín, Podlézl Pavel, Šolcová Alexandra, Šváb Milan, Pálffy Alexander, Zapletal Vladimír, Hejl Vlastimil, Bechině Karel, Hanslík Tomáš

Značky: železité, způsob, srážené, přípravy, červeně, zárodku, přímo, krystalizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se dotýká oboru výroby anorganických pigmentů a řeší způsob přípravy čistého mikrokrystalického hematitu, který se používá jako zárodek pro krystalizaci přímo srážené železité červeně. Tento způsob je založen na oxidačním srážení síranu železnatého vzduchem za současné neutralizace amoniakem nebo hydroxidem sodným a termální dehydrataci vzniklého lepidokrokitu na krystalický hematit. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se...