Patenty so značkou «krycích»

Kombinovaná príchytka na upevnenie bočných a horných krycích plechov panelových radiátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4834

Dátum: 06.09.2007

Autor: Vozár Attila

MPK: F24D 3/00

Značky: panelových, príchytka, upevnenie, plechov, kombinovaná, radiátorov, horných, krycích, bočných

Text:

...panelových radiátorov na trhu.Prehľad obrazkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. l znázorňuje kombinovanú príchytku na upevnenie bočných a homých krycích plechov panelových radiátorov v izometrickom a bočnom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na kombinovanú prichytku vo funkčnom stave.Konštrukcia kombinovanej príchytky na upevnenie bočných a homých krycích plechov...

Zariadenie a spôsoby vkladania cievok a krycích klinov do štrbín jadier dynamo-elektrických strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18547

Dátum: 07.05.2007

Autori: Ponzio Massimo, Nugelli Maurizio, Stratico Gianfranco, Nesti Paolo

MPK: H02K 15/06, H02K 15/00

Značky: dynamo-elektrických, cievok, klinov, jadier, strojov, štrbín, spôsoby, zariadenie, krycích, vkladania

Text:

...zobrazujúci rôzne časti vkladacieho zariadenia podľa vynálezu, umiestnené vo vzťahu k jadru zobrazeného prerušovanou čiarou.Obrázok 5 je perspektívny pohľad podobný pohľadu na obrázku 4, zobrazujúci tlačný prvok cievok podľa vynálezu s určitými časťami tmavšie vytieňovanými na ich odllšenie pre zobrazenie ich špecifickej funkcie.Obrázok 6 je pohľad podobný pohľadu na obrázku 5, hoci zväčšený, na zobrazenie množstva cievok umiestnených v...

Stroj a spôsob na vkladanie vinutí a krycích klinov do drážok jadier dynamoelektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6716

Dátum: 07.05.2007

Autori: Stratico Gianfranco, Ponzio Massimo, Nugelli Maurizio, Nesti Paolo

MPK: H02K 15/00

Značky: drážok, krycích, klinov, vkladanie, dynamoelektrického, stroj, spôsob, jadier, vinutí, stroja

Text:

...9-9 na obrázku 10, s určitými časťami vynechanými z dôvodov čitateľnosti. Obrázok 9 je taktiež pokračovanie spodnej časti obrázku 8.Obrázok 10 je pôdorys pri pohľade zo smeru 10-10 na obrázku 9, s určitými časťami vynechanými z dôvodov transparentnosti.Obrázok 11 je pohľad podobný pohľadu na obrázku 8, zobrazujúci ďalšiu formu zariadenia na vtláčanie ramien vinutí do drážok jadra.Obrázok 12 je rez zo smeru 12-12 na obrázku 11, zobrazujúci...

Príchytka na upevnenie bočných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4613

Dátum: 03.11.2006

Autori: Peško Marek, Vozár Attila

MPK: F24D 3/12, E04F 19/08, F16B 7/04...

Značky: vyhrievacích, krycích, bočných, plechov, upevnenie, príchytka, doskových, oceľových, telies

Text:

...sa tým upewienie bočných krycích plechov jedným druhom príchytky na široké spektrum vyhrievacích oceľových doskových telies, zvýši sa tuhost upewienia bočného krycieho plechu o vyhrievacie oceľové doskové telesá, v značnej miere sa sťaží možnost ich nechceného uvoľnenia a vzrastie konkurenčná schopnosť vyhrievacích oceľových doskových telies na trhu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu,...

Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4573

Dátum: 07.09.2006

Autori: Fedák Dušan, Vozár Attila, Lelko Ján

MPK: F16B 5/06, F24D 3/12, E04F 19/08...

Značky: vyhrievacích, plechov, príchytka, krycích, doskových, mriežky, horných, telies, oceľových

Text:

...znázorňuje príchytku mriežky horných krycich plechov vyhrievacích oceľových doskových telies v izometrickom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na príchytku vo funkčnom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKonštrukcia príchytiek mriežky homých krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies s dvoma panelmi je znázornená na výkrese, kde na obr. l a 2 je príchytka vyrobená z plastu ako nerozoberateľný celok....

Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4572

Dátum: 07.09.2006

Autori: Vozár Attila, Hreror Milan

MPK: E04F 19/08, F24D 3/12, F16B 5/06...

Značky: plechov, doskových, krycích, vyhrievacích, oceľových, príchytka, horných, telies, mriežky

Text:

...oceľové doskové telesá, v značnej miere sa sťaží možnost ich nechceného uvoľnenia a vzrastie konkurenčná schopnosť vyhrievacích oceľových doskových telies na trhu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. l znázorňuje príchytku mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies v izometrickom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na príchytku...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie pary do rohože, prípadne do jej krycích vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16980

Dátum: 24.11.2005

Autori: Von Haas Gernot, Brommer Ekkehard, Kroll Detlef

MPK: B27N 3/18

Značky: zavádzanie, krycích, zariadenie, případně, vrstiev, spôsob, rohože

Text:

...rovnomerne unikať. Proti vstupujúcej pare pôsobí teda V strede rohože vysoký protitlak, ktorý na okraji rohože nie je taký výrazný,pretože tu je otvorená úzka strana rohože otvorená avzduch môže unikať. Preto para pri rovnakom tlaku vniká na okraji hlbšie ako v strede rohože. Vo výsledku teda nie je spôsob naparovania prípadne naparovania krycej vrstvy s opísanými zariadeniami možné realizovaťNevýhodou taktiež je to, že použitá para...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie pary do rohože prípadne do jej krycích vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16620

Dátum: 24.11.2005

Autori: Kroll Detlef, Brommer Ekkehard, Von Haas Gernot

MPK: B27N 3/18

Značky: vrstiev, krycích, zariadenie, rohože, zavádzanie, případně, spôsob

Text:

...Vo výsledku teda nie je spôsob naparovaniaprípadne naparovania krycej vrstvy s opísanými zariadeniami možné realizovať uspokojivo.Nevýhodou taktiež je to, že použitá para vháňaná na rohož z parných komôr kondenzuje nad rohožou a vedie tak k akumulácii vody. Skondenzovaná voda môže kvapkať na rohož a viesť k vzniku škvŕn po vode na lisovanom materiáli a tým na samotných produkovaných drevných doskách. Takáto drevná doska predstavuje nepodarok a...

Príchytka na upevnenie najmä horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4128

Dátum: 05.05.2005

Autori: Dvoržák Ondrej, Vozár Attila, Fedák Dušan

MPK: F16B 2/02, F24H 9/00

Značky: plechov, telies, vyhrievacích, príchytka, horných, upevnenie, doskových, krycích, oceľových, najmä

Text:

...príchytiek na upevnenie homých krycích plechov oceľových doskových telies je znázornená na výkrese, kde obr. l znázorňuje príchytku určenú na upevnenie horného krycieho plechu pre jednoduchý typ oceľového vyhrievacieho doskového telesa s konvektorom a obr. 2 znázorňujú príchytku na upevnenie horného krycieho plechu pre dvojitý, resp. troj itý typ oceľového vyhrievacieho doskového telesa s konvektorom.Na obr. l je príchytka...

Predlžovacie zariadenie krycích fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2318

Dátum: 26.04.2004

Autor: Wetter Thomas

MPK: B65B 41/00

Značky: krycích, zariadenie, predlžovacie, fólií

Text:

...viacej baliacich preliačin. Vo zváracej komore 14 sa privarí krycia fólia 2 na baliace preliačiny 1,nachádzajúce sa vo zváracej komore. Preto dolný zvárací nástroj 15 prechádza hore a dole, takže sa krycie fólie 2 pri teplotnom a tlakovom pôsobení privaria na baliace preliačiny 1. Akonáhle je zvárací proces ukončený, dopravujú sa baliace preliačiny ďalej. Pretože je krycia fólia spojená s baliacimi preliačinami 1, odvíja sa krycia fólia...

Spôsob tepelného tvarovania krycích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1528

Dátum: 03.02.2004

Autori: Marr Werner, Kreuzberg Dieter, Hanisch Claus-dieter, Szenter Uwe

MPK: B29C 44/02

Značky: tvarovania, krycích, spôsob, tepelného, prvkov

Text:

...materiál zelastomćrov sieťovateľných sírou alebo peroxidicky. Plastový povlak môže byť pritom zostavený ako0012 V mnohých prípadoch sa ako výhodné ukázalo, ked po fixácíi a sformovaní plastovćho povlaku sa tlakovým médíom, najlepšie temperovaným vzduchom alebo nasýtenou parou, nad plastovým povlakom vyplní dutina vytvorená vo forrnovacom nástroji medzi prvou vedľajšou časťou formy a plastovým povlakom. Podporuje sa tým ešte presnejšie...

Kompozitný materiál a z neho vyrobená konštrukčná súčiastka pozostávajúca zo speneného kovového jadra a masívnych krycích plechov, jej použitie a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 530

Dátum: 25.07.2002

Autori: Theobald Michael, Schwingel Dirk

MPK: B22F 3/11

Značky: kompozitný, použitie, masívnych, krycích, jádra, plechov, materiál, súčiastka, vyrobená, konštrukčná, výroby, spôsob, pozostávajúca, kovového, speneného

Text:

...dokument EP 1 000 690 A 2 výrobu takého kompozitnéhomateriálu na báze vopred vyrobeného práškového výliskus otvorenými pórmi, ktorý sa až pri neskoršom plátovaní valcovaním s krycími vrstvami stáva materiálom s uzavretými pórmi. Ostatné stupne postupu sú totožné. Prostredníctvom pôvodných otvorených pórov sa má zabrániť tomu, aby pri skladovaní práškového výlisku neviedlo prípadné uvoľňovanie plynu z nadúvadla ku geometrickým zmenám...

Zařízení pro montáž krycích plechů zejména kuličkových ložisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 267416

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kalinová Jana, Macholán Miloš

MPK: F16C 43/04

Značky: kuličkových, plechů, krycích, zejména, montáž, zařízení, ložísk

Text:

...krycího plechu. ani ke vzniku ostřin.Příklad zařízení pro montáž krycích plechů do ložisek podle vynálezu je znázorněn na výkrese. kde na obr. 1 ie nárysný řez zařízením a na obr. 2 ie v řezu znázorněn detail uložení kuliček v kleci.Zařízení pro montáž krycích plechů do ložisek podle vynálezu sestává ze středicí podložky g upevněné na montážním stole, v níž ie upraveno vybrání pro vložení ložiska 1 s krycím plechem Q. Zařízení dále...

Prostředek pro opravy poškození krycích vrstev pryžových dopravních pásů s ocelovými lanky za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 246147

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kalous Jaroslav, Jelínek Václav, Drkal Jan

MPK: C09J 5/00

Značky: ocelovými, prostředek, vrstev, pásu, pryžových, opravy, studena, poškození, lanky, dopravních, krycích

Text:

...dosud používaným opravným materiálům za studena. Nejvýhodnější poměr směsi je 1 hmotnostní díl pryžové drtě a 5 až 7 hmotnostních dílů chloroprenového kaučukového lepidla.Homogenizací těchto dvou složek vznikne opravná směs, která se zatlačí do všech nerovností opravovaného místa dopravního pásu 5 ocelovými lanky nebo pryžového obložení bubnů pásového dopravníku.vynález je doložen příklady provedení opravy pryžcvého dopravního pásu s...

Tělíska pro vytvoření krycích vrstev na hladinách kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215553

Dátum: 15.04.1984

Autori: Kupf Lubomír, Landa Václav, Adámek Radomil

Značky: tělíska, krycích, hladinách, vytvoření, kapalin, vrstev

Zhrnutie / Anotácia:

Tělísko pro vytvoření krychích vrstev na hladinách kapalin jsou zhotovena z lehčených plastů, zejména polypropylenu, polyetylenu apod. o měrné hmotnosti od 0,2 do 0,85 g/cm3. Tělíska jsou čočkovitého tvaru a jsou na bočních strunách zkoseny. Zkosení je s výhodou příčně dělené nejméně do dvou částí.