Patenty so značkou «krútiaceho»

Mechanický menič krútiaceho momentu novej koncepcie štvortaktných aj dvojtaktných piestových spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7038

Dátum: 03.03.2015

Autori: Špánik Pavol, Lábaj Ján, Mikulovský Jaroslav, Dobrucký Branislav, Jezný Jaromír

MPK: F01B 9/04

Značky: piestových, dvojtaktných, momentu, koncepcie, motorov, měnič, mechanicky, krútiaceho, spalovacích, štvortaktných, novej

Text:

...kótou Z na kružnici roztečných vzdialenosti zubov korunového kolesa s polomerom Lk, uhlom pootočenia korunového kolesa o 30 stupňov a uhlom pootočenia satelitu Q o 60 stupňov.Na obrázku číslo 3 je schéma mechanizmu meniča počtu expanzií štvortaktných aj dvojtaktných piestových spaľovacích motorov novej koncepcie s elektrickým štartérom, ktorý výrazne efektívnejšie realizuje prenos výkonu z piestov na hriadeľ motora štvortaktných aj...

Spôsob optimalizácie krútiaceho momentu pre dezintegračný stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6491

Dátum: 03.09.2013

Autor: Beniak Juraj

MPK: B02C 23/00, G01L 3/26

Značky: stroj, krútiaceho, optimalizácie, spôsob, dezintegračný, momentu

Text:

...pri dezintegrácii (mmz), S 2 . S. S 2, alebo S 2 . S. kde S. je plocha vznikajúca rezom boku dezintegračného nástroj a, S je plocha vznikaj úca rezom čela dezintegračného nástroj a.Dezintegračná sila je potom vyjadrená vzťahom FD 1.S(l -tany)/RPrínos pre prax a výhody spôsobu optimalizácie krútiaceho momentu pre dezintegračný stroj podľa vytvoreného technického riešenia sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Podstatnou výhodou...

Kruhovo-výrezový zosilňovač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6130

Dátum: 03.05.2012

Autor: Vojtko Alexander

MPK: F16F 15/31

Značky: kruhovo-výrezový, krútiaceho, momentu, zosilňovač

Text:

...zosilňovač krútiaceho momentu od spaľovacieho motora po vetemú, vodnú alebo pamú turbínu. A tie iste zariadenia môžu tvoriť kruhovo-výsekovým zosilňovačom krútiaceho momentu poháňané zariadenie.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie sa bližšie vysvetľuje pomocou výkresu, kde na obr. l je znázomená schéma kruhovo-výrezového zosilňovača krútiaceho momentu.Príkladom uskutočnenia technického riešenia kruhovo-výrezového...

Spôsob optického merania krútiaceho momentu alebo uhla skrútenia otáčajúcich sa hriadeľov a zariadenie na tento spôsob merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 287763

Dátum: 15.08.2011

Autori: Vargic Marián, Držík Milan, Bajla Jozef

MPK: G01L 3/12

Značky: hriadeľov, krútiaceho, otáčajúcich, spôsob, zariadenie, skrútenia, merania, optického, momentu

Zhrnutie / Anotácia:

Optické meranie krútiaceho momentu alebo uhla skrútenia otáčajúcich sa hriadeľov sa uskutočňuje vzájomným pootočením lineárnych polarizačných filtrov (11) a (12), koncentricky uložených proti sebe a upevnených na koncoch deformačnej tyče (3) a fotodióda (10) zaznamená zmenu svetelného toku LED diódy (9), pričom optické prvky LED dióda a fotodióda sú umiestnené v držiaku snímača (7). Zariadenie pozostáva z telesa (1), v ktorom je v ložiskách...

Zariadenie na neustále vytváranie krútiaceho momentu využitím energie gravitačného poľa Zeme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5171

Dátum: 07.05.2009

Autor: Skýpala František

MPK: F03G 3/00, F03G 7/00

Značky: využitím, vytváranie, gravitačného, zariadenie, momentu, neustále, poľa, krútiaceho, energie

Text:

...ale aj duchovnej úrovne jednotlivých najmä zaostalých krajín sveta inými ekonomický silnými krajinami vrátane dôvodu na rôzne násilie a v konečnom dôsledku aj k odstráneniu dôvodu na vznik vojen.Využitím zariadenia na výrobu krútiaceho momentu podľa riešenia, v širokom rozsahu, do značnej miery odstráni nielen náročnosť dostupnosti, ale aj dopravy energetických zdrojov potrebných na výrobu krútiaceho momentu. Týmto môže k výrobe dochádzať...

Zariadenie na neustále vytváranie krútiaceho momentu využitím energie gravitačného poľa Zeme

Načítavanie...

Číslo patentu: 286739

Dátum: 19.03.2009

Autor: Skýpala František

MPK: F03G 7/00, F03G 3/00

Značky: poľa, zariadenie, energie, neustále, vytváranie, gravitačného, krútiaceho, momentu, využitím

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na neustále vytváranie krútiaceho momentu využitím energie gravitačného poľa Zeme podľa vynálezu pozostáva zo štyroch spôsobov vytvárania krútiaceho momentu v kolotočovom zariadení, pričom v primárnom okruhu gravitácia Zeme pôsobí na obehovú tekutú zmes (6a) prenášanú v ôsmich kontajneroch (5/1-8) na kolotočovom zariadení z jeho (HÚ) do (DÚ), vylievanú do záchytnej nádrže (11), ktorá tlakom na prekrížené ramená (11/b1-4) pôsobí na...

Zariadenie na prenos krútiaceho momentu motora pre ovládanie posuvných panelov a spôsob použitia tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9252

Dátum: 05.10.2007

Autor: Schnoebelen Denis

MPK: H02K 11/00, H02K 7/116, H02K 5/22...

Značky: spôsob, krútiaceho, zariadenie, panelov, posuvných, ovládanie, tohto, momentu, motora, prenos, použitia, zariadenia

Text:

...tvaru tejto strany plášťa, jeden alebo viacero prostriedkov jehoupevnenia na podložku ako koľajnica alebo stena.Na druhom boku, taktiež prostrednictvom iného tvaru predmetného plášťa, má plášť prostriedky na jeho upevnenie k motoru.Vzhľadom na vyššie uvedené v popise doterajšieho stavu techniky, existuje tak veľa redukčných prevodoviek, koľko je prípadov aplikácie, a taktiež koľko je rôznych záťaži.Systémy motorizovaných posuvných panelov sa...

Mechanický zosilňovač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4519

Dátum: 07.07.2006

Autor: Komžík Jozef

MPK: F16H 13/00

Značky: krútiaceho, momentu, mechanicky, zosilňovač

Text:

...z hnacieho hriadeľa 1 otočne uloženého v ložiskách 5 a 6, ložisko 6 je ložisko z kosoúhIym stykom zachytávajúce radiálne aj axiálnc sily. Ložiská 5 a 6 sú uchytené v telese 16. Na konci hnacieho hriadeľa l je pevne uchytený prítlačný disk 2 pod uhlom naklonenia kruhovej naklonenej roviny 3 V prítlačnom disku 2 je pevne uchytená jedna čast axiálneho ložiska 12 a druhá časť ložiska 12 je uchytené pevne V kruhovej naklonenej rovine 3.V...

Mechanický zosilňovač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4497

Dátum: 07.07.2006

Autor: Komžík Jozef

MPK: F16H 13/00

Značky: mechanicky, zosilňovač, krútiaceho, momentu

Text:

...ný na obrázkoch sa skladá z hnacej hriadeľe 1 z ramenom rotujúcej páky, na konci ktorej je valec 8 uložený V ložisku.Táto hnacia hriadeľ l je otočne uložená v ložiskách 3 a 9. Ložisko 9 je ložisko z kosoúhlyrn stykom zachytávajúce radíálne aj axíálne sily vznikajúce pri činnosti mechanického zosilňovača krútiaceho momentu. Ložiská 3 a 9 sú uložené v telese 4 mechanického zosilňovača krútiaceho momentu. Pri činnosti mechanického zosilňovača...

Zariadenie na plynulú zmenu krútiaceho momentu a otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4110

Dátum: 05.05.2005

Autor: Valíček Štefan

MPK: F16H 15/00

Značky: otáčok, momentu, krútiaceho, zariadenie, plynulú, změnu

Text:

...olej na lopatky odvádzača s funkciou turbíny a prenášajúceho otáčky i výkon na hnaný stroj. V prevádzke spojky odstrekuje olej z pracovného priestoru do rotujúcej nádoby, kde v dôsledku odstredivej sily vytvorí prstenec. Rotujúci olej nabieha do stojacej odčerpávacej rúrky a prúdi cez chladič späť do spojky. Odvádzač sa točí pomalšie ako privádzač, čím vzniká medzi nimi sklz otáčok. Súčasne sa veľkosť hydrodynarnickej spojky v praxi...

Zariadenie na prenos krútiaceho momentu s dvojitým tlmiacim zotrvačníkom, hlavne pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1017

Dátum: 16.02.2004

Autor: Thery Pascal

MPK: F16D 1/00

Značky: dvojitým, vozidlo, zotrvačníkom, momentu, motorové, hlavne, prenos, zariadenie, tlmiacim, krútiaceho

Text:

...belleville) apôsobína tlačné prvky na aktivovanie, a radiálne výčnelky, ktoré sú nasmerované k osi otáčania zariadenia a spolupracujú vysúvacou zarážkou s uvedeným akčným členom.0022 S výhodou ovládacie prostriedky druhej spojky zahŕňajú druhý hydraulický valec, ktorý je namontovaný vnútri uvedeného prvého akčného člena.0023 Podľa ďalších znakov vynálezu- primárnym zotrvačníkom je tiexibilný zotrvačník,- torzný tlmič sa nachádza radiálne...

Zostava odpojovača na prenos krútiaceho momentu medzi motorom poháňaným kľukovým hriadeľom a hnacím remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4270

Dátum: 25.07.2003

Autori: Antchak John, Jansen Christian

MPK: F16D 41/00

Značky: krútiaceho, momentu, klukovým, prenos, motorom, hriadeľom, poháňaným, remeňom, zostava, hnacím, odpojovača, medzi

Text:

...je celkovo označený ako pozícia lO na obrázku l. Motor 10 zahrňuje kľukový hriadeľ 12 poháňajúcí nekonečný serpentínový remeň 14, všeobecne známy osobám majúcim bežné skúsenosti v tomto odvetví. Motor 10 zahrňuje aj remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 poháňané remeňom 14. Ďalej podrobnejšie opísaná zostava odpojovača 20 je funkčne namontovaná medzi remeň 14 a remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 tak, aby automaticky odpojovala...

Dynamický menič krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1993

Dátum: 04.11.1998

Autor: Šváral Julius

MPK: F16D 3/02

Značky: momentu, dynamický, krútiaceho, měnič

Text:

...otočne uložený valček. ktorý je mechanicky spojený s unášačom, pričom toto spojenie má stupeň voľnosti v radiálnom smere. Tým je umožnený radiálny pohyb valčeka, aj jeho otáčanie okolo vlastnej osi. Unášač je napojený na vstup krútiaceho momentu,výhodne na vstupný hriadeľ a skriňa je spojená s výstupom krútiaceho momentu, výhodne s výstupným hriadeľom.Unášač je hnaný vstupným krútiacim momentom otáčkami n spolu s odvaľujúcimi sa valčekmi....

Usporiadanie prvkov prenosu krútiaceho momentu v prídavnej prevodovke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1876

Dátum: 08.07.1998

Autor: Ruisl Juraj

MPK: B60K 17/00

Značky: krútiaceho, prídavnej, prevodovke, přenosu, momentu, usporiadanie, prvkov

Text:

...ložísk.Celý komplex je umiestnený v skrini prídavného prevodu.Delič momentu je možné vyradiť z činnosti riadiacou objímkou ovládanou Vzduchovým válcom.Výhoda usporiadania prevodového mechanizmu v prídavnej prevodovke podľa technického riešenia spočíva v zlepšení jazdných vlastností vozidla, zvlášť na malo únosnom teréne, pri poľadovicí, prípadne pri Vyťahovaní vozidla.Usporiadanie prevodového mechanizmu v pridavnej prevodovkebude ďalej bližšie...

Snímač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277849

Dátum: 12.04.1995

Autor: Pospíšil Bohumil

MPK: G01L 3/04, G01L 3/20, G01L 3/00...

Značky: snímač, momentu, krútiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva zo snímacieho ústrojenstva axiálneho posuvu, prípadne axiálnej sily a/alebo kinematického mechanizmu regulácie krútiaceho momentu, ktoré funkčne nadväzujú na axiálne posuvy strednej časti (3) dutého skrutného plášťa (1), ktorá je umiestnená koaxiálne medzi dvoma krajnými časťami (2 a 4), pevne uchytenými na hriadeľ (h). Stredná časť (3) je s krajnými časťami (2, 4) mechanicky spojená priečkami (5) umiestnenými po obvode skrutného...

Spojovací prvok pre bezvôľový prenos krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269671

Dátum: 11.04.1990

Autori: Istvan Milan, Labaj Jozef

MPK: F16D 1/06

Značky: bezvôľový, spojovací, krútiaceho, momentu, prvok, prenos

Text:

...rozmery a pristupnosť pri montáži zo všetkých strán.Uvedené nedostatky rieši spojovací prvok, podstata ktorého spočíva v pritláčani klinového puzdra na steny drážok dvoch spájaných hriadeľov pomocou kameňov klinového tvaru, pričom sila na pritláčanie kameňov je vyvodená vhodným uťahovacim prvkom, napr. skrutkou.Pri použití tohto spojenia je zabezpečený bezvôľový prenos krútiaceho momentu výroba drážok obidvoch hriadeľov postačuje v...

Dynamometer na meranie osovej sily a krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267187

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bábics Jozef, Lenárt Milan, Geyer Vladimír

MPK: G01L 3/02

Značky: momentu, dynamometer, krútiaceho, osovej, meranie

Text:

...sa dynamometrem upne na obrábací stroj. Na túto stopku je pripevnený deformačný člen so snímačmi, ku ktorému je pripevnené upínacie púzdro r s vyrážačom na upnutie nástroja. Z vnútorného prstenoa, na ktorý sú uvedené snímače sa prenáša meraný údaj na vonkajší prstenec, na ktorom sa nachádza konektor, cez ktorý sa dynamometer pripája k vyhodnocovaciemu zariadeniu.Hlavnou výhodou dynamometra podľa vynálezu je, že umožňuje veľmi jednoducho...

Mechanizmus na prenos krútiaceho momentu do izolovaného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248902

Dátum: 12.03.1987

Autor: Čalkovský Anton

MPK: F16H 21/00

Značky: mechanizmus, prenos, izolovaného, priestoru, momentu, krútiaceho

Text:

...ktorého os rotácie je súosová s osou rotácie hnacieho hriadeľa, pričom k rotujúcemu púzdru je mąticou pripevnená aspoň jedna pružná membrána, ktorá je prirubou ložiskového telesa spojená s vnútornou stenou izolovaného zariadenia lebo armatúry.Mechanizmom na prenos krútiaceho momentu do izolovaného priestoru cez pružnú membránu,napríklad z vulkanizovanej gumy alebo plastu sa docieľuje dokonalá tesnost. Pomocou kľbového spojenia so šikmým...

Zariadenie pre pneumatické ovládanie spojky prenosu krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235359

Dátum: 15.02.1987

Autor: Pokorný Milan

MPK: F16D 43/22

Značky: pneumatické, přenosu, ovládanie, momentu, zariadenie, spojky, krútiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre pneumatické ovládanie spojky prenosu krútiaceho momentu sa týka oborov, kde je krútiaci moment motora prenášaný na hnaný mechanismus spojkou. Vynález rieši pneumatické ovládanie spojky prenosu krútiaceho momentu, pracujúce poloautomaticky tak, že využíva podtlaku v sacom potrubí motora a atmosferického tlaku, regulovaného sústavou ventilov k ovládaniu výsuvného zariadenia spojky. Podstatu vynálezu tvorí sústava pružných...

Zariadenie na využitie krútiaceho momentu pre posuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 232141

Dátum: 15.12.1986

Autori: Neužil Vojtech, Balla Štefan, Schäffer Július

MPK: B01F 9/02

Značky: krútiaceho, posuv, zariadenie, momentu, využitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka náhonového mechanizmu spádovej miešačky betónu miešacím bubnom deleným vertikálnou rovinou a rieší presné objosmerné posúvanie na konštantnú a regulovateľnú vzdialenosť, odvodenú od krútiaceho momentu vyvolaného otáčaním náhonu miešacieho bubna miešačky.

Delič krutiaceho momentu pohonu turasu bagrovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 229290

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cabarka Juraj

MPK: E02F 3/12

Značky: zariadenia, krútiaceho, bagrovacieho, turasu, momentu, dělič, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Delič krútiaceho momentu pohonu turasu bagrovacieho zariadenia, vyznačujúci sa tým, že jej tvorí na hriadeľ (3) pripevnený náboj (1), ktorý má na vonkajšej strane vytvorené ramená (2) obopínané, na náboj (1) otočne uloženým ozubeným vencom (5), ktorý má na vnútornej strane vytvorené ramená (6) a do priestoru medzi ramenami (2) a (6) sú umiestnené pružiace členy (7) s nastavovačom predpätia (8) a náboj (1) je opatrený ukazovateľom (9) a ozubený...

Zariadenie na meranie krútiaceho momentu miešadel pomocou skrutnej pružiny a odchýlkomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220864

Dátum: 15.02.1986

Autor: Umstädter Juraj

Značky: odchýlkomeru, pomocou, krútiaceho, meranie, miešadel, momentu, zariadenie, skrutnej, pružiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na meranie krútiaceho momentu miešadiel pomocou skrutnej pružiny a odchýlkomeru, ktorého podstata spočívá v tom, že medzi hnacím hriadeľom (1) a hnaným hriadeľom (2) je upevnená skrutná pružina (3) napojená cez ozubená kolá (4), (5), (6), (10) a skrutkou (9) na odchýlkomer (11).

Zariadenie pre prenos a rozvod krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214510

Dátum: 28.02.1984

Autori: Boháčik Miroslav, Lenko Jozef

Značky: momentu, rozvod, prenos, krútiaceho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je pomocou hnacieho remeňa a remenice rozviesť výkon na dve odberné miesta, pričom jedno z nich je možné odpojiť a tiež vyriešiť napojenie hnacej remenice na remenisu motora. Uvedeného účelu sa dosiahne takým usporiadaním, že z jednej strany remenice vychádza jeden vývodový hriadeľ, trvale spojený s hnanou remenicou a z druhej strany druhý hriadeľ, spojený s remenicou pomocou spojky. Oba hriadele sú v jednej osi s remenicou...