Patenty so značkou «kruhový»

Kruhový horák pre spaľovacie turbíny s nízkymi emisiami škodlivín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5733

Dátum: 05.04.2011

Autori: Slavík Antonín, Sláma Jiří, Parýzek Stanislav

MPK: F23D 14/00

Značky: turbiny, škodlivin, horák, emisiami, spaľovacie, kruhový, nízkými

Text:

...vidieť spaľovací priestor § vnútri spaľovacej komory.Na obr. 2 je detail vyústenia horákovej rúrky g na rozvod plynu do spaľovacej komory. J e vidieť, že v ústí horákovej rúrky g sú usporiadané sústredné prstence l s otvormi Z pre výstup zcrrmého plynu. Na horákové rúrky g rozvodu plynu sú pripojené rúrky i prívodu zemného plynu. Prepojenie prstencov l s rúrkami g rozvodu plynu je vykonané pomocou dýz 10. Vonkajšie prstence l sú však od...

Kruhový pletací stroj na ponožky s ihlami na tanierovom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9444

Dátum: 15.07.2008

Autori: Lonati Ettore, Lonati Fausto, Lonati Tiberio

MPK: D04B 15/68, D04B 9/06

Značky: ponožky, stroj, kruhový, lôžku, ihlami, tanierovom, pletací

Text:

...alternatívneho uskutočnenia vynálezu pohyblivé úseky tanierových ihiel sú vystriedané axiálne, napríklad v dvoch rôznych výškach tak, aby umožnili radiálne usporiadanie množstva tanierových ihiel na taníerovom lôžku, rovnakých ako počet valcových ihiel.0043 Výhodne, okrem toho stroj 1 zahrnuje odstrihovacie zariadenie, umiestnené na zosúkavačí 20, ktoré môže odstrihnút priadzu.0044 Podľa ďalšieho alternatívneho uskutočnenia vynálezu...

Kruhový sitový triedič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3366

Dátum: 06.11.2002

Autori: Plachý Jan, Blažej Jaroslav

MPK: B07B 1/28, B07B 1/36

Značky: síťový, kruhový, triedič

Text:

...výstužným kužeľom.Kvôli ľahkej zmene polohy výpuste vane je na vaňu zdola odnímateľne pripojená plechová zástera.Na vani a veku je upravené upínacie zariadenie na zovretie súčastí triediča medzi ne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých je na obrázku lčiastočne schematizovaný pohľad na triedič s jednou sitovou etážou a na obr. 2 je čiastočný rezNa stojane § s pohonom E je...

Kruhový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 281235

Dátum: 06.10.1993

Autor: Ziegler Josef

MPK: D03D 37/00

Značky: tkací, kruhový, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Kruhový tkací stroj je vybavený prstencovým rámom s hornou prstencovou doskou (10) a dolnou prstencovou doskou (12), na ktorého obvode sú umiestnené zvislé pohyblivé niteľnice (32) osnovných nití, a v ktorom je otočne uložený aspoň jeden člnok. Niteľnice (32) sú jednotlivo zvisle pohyblivo uložené na aspoň jednej kruhovej dráhe (38) s konštantnými odstupmi od seba, pričom na riadenie ich výšky je na kruhovej dráhe (38) umiestnený po obvode...

Kruhový nábytkový stolík s obručami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 259

Dátum: 09.09.1993

MPK: A47B 3/06

Značky: stolík, obručami, kruhový, nábytkový

Text:

...nosnými prvky l které v horní části vybíhají v horizontální vnější podložní příčku lla vnitřní podložní příčkulg. Na vnitřní hraně l§jsou opatřeny výřezemlł s horizontální opěrnou ploškou lg a rovnoběžně s horní hranou lg jsou opatřeny oboustrannou montážní drážkou ll. Ve vnější i vnitřní podložní příčce llLlg je vytvořen vnější í vnitřní svislý zářez l§ lg. Do vnějšího svíslého zářezu lgje vložena vnější ooruč Z a do vnitřního svislého...

Kruhový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 266317

Dátum: 13.12.1989

Autor: Huemer Franz Xaver

MPK: D03D 37/00

Značky: tkací, kruhový, stroj

Text:

...tomu aby se člunek Ag svou setrvačností mohl dále pohybovat nezávislena pohonu tlačnou kladkou.Při tomto uspořádání kladek na čluncích a u kladkového pohonu jsou vytvořeny nejen nýbrž i optimální podmínky přejiždění osnovních niti horníoptimální podmínky odvalování,tatně vyšší rychlost obíháni člunků a větší, případněa dolní soustavy, které přes pods těžši útkové cívky gg snižují podstatné méně přetrhú osnovnich nítí.Každý člunek gg...

Kruhový vyvážený širokopásmový směšovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 265970

Dátum: 14.11.1989

Autori: Macháček Milan, Kvapil Vladimír

MPK: H03B 21/01

Značky: širokopásmový, vyvážený, směšovač, kruhový

Text:

...izolace mezi vstupy a výstupem jsou srovnatelné se směšovači nejvyšší kvalitatívní třídy, určenými pro měřĺcí účely a V oblasti směšovaoích ztrát je dosahováno hodnot dokonce nižších. Zemnící pásek dokonale uzemňuje všechny místa propojená na zemní potenciál a zabraňuje tím vzniku parazitních vazeb mezi vstupya výstupem. Společným účinkem uspořádání jednotlivých dílů směšovače je dosažení vysokých technických parametrů V celém...

Kruhový chladič aglomerátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259374

Dátum: 17.10.1988

Autori: Racek Štefan, Liba Bohumil, Poneváč Ján

MPK: F28D 21/00

Značky: kruhový, chladič, aglomerátu

Text:

...žiadanú teplotu pri výhodnom využití ohriateho vzduchu pri ďalších technologiách, čo prináša podstatnú úsporu energie ako i in. vestícií na výstavbu ohrievačov vzduchu.Získaný horúci vzduch sa s výhodou môžepoužit priamo pri aglomeračnom procese pri úspora nákladov a prisúčasnom zvýšení produktivity aglomeračného zariadenia.Na pripojenom obr. 1 je znázornený kruhový chladič podľa vynálezu vo zvislom reze, na obr. 2 je znázornená praktické...

Integrátor pro lineární a kruhový interpolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 246367

Dátum: 01.08.1988

Autor: Šebela Bedoich

MPK: G05B 19/403

Značky: kruhový, interpolátor, lineární, integrátor

Text:

...při zachování kon stantní tečné rychlostí a obvodové jednoduchosti.Na příloženém výkrese je znázorněno blokové schema zapojení íntegrátoru dle vynálezu.Blok 1 okamžité rychlosti je obousněrný čítač s paralelnín vstupem a výstupem a s indikací nulového obsahu. Blok Š aktualízace okamžité rychlosti je tvořen sítí logických prvků, vytvářejících kombinační a sekvenční funkce. Blok á paralelní sčítačky obsahuje paralelní sčítačku se...

Kruhový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 256390

Dátum: 15.04.1988

Autor: Huemer Franz Xaver

MPK: D03D 37/00

Značky: kruhový, tkací, stroj

Text:

...větve 1, 1 prošlupu. Vytvářením protiběžného střídavého stoupavého a klesavého pohybu větví gg a gg pásu pak vzniká na obou soustavách osnovních nití zmíněný pohybna změnu prošlupu.Je známe, že k vytváření tohoto střídavého pohybu je přednostně vnitřní větev gg pod vodicími očky 35 pevně spojena s takzvanými listovýmí saněmi 32, které lze na vodioíoh prostředcích 53 přesouvat směrem nahoru a dolů. Z těchto vertikálních saní gg vyčnívají...

Kruhový ořezávací nůž

Načítavanie...

Číslo patentu: 256337

Dátum: 15.04.1988

Autor: Polanský Rudolf

MPK: B23D 79/12, B23C 5/08

Značky: ořezávací, kruhový, nůž

Text:

...konstrukčniho řešení dle vynálezu je, že zaáišřuje dělení nekonečné třísky získané odebíráním vnitřniho výronku vyráběné trubky ve svařoveci lince na malé délky třísek. Tim dochází ke snadnému vyplavováni těchto krátkych třisek přímo chladící vodou, kterou se va svařovaoí lince oblast sveru ochlazuje. Zároveň lze úplně nebo částečně omezit operací profukováni stlačeným vzduchem. Výhodou řešení je rovněž skutečnost, že konstrukčni uspořádání...

Kruhový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 254976

Dátum: 15.02.1988

Autor: Huemer Franz Xaver

MPK: D03D 37/00

Značky: tkací, stroj, kruhový

Text:

...počtu kolem hlavního hřídele 8 v blízkosti vnějšího -pláště kruhového ,paprsku 3 uspořa-dané listové vsekceiti. jak jepa trno z obr. 1, zahrnuje každá listová sekce E vnitřní větev 24 a vnější větev 25, tvořenénekonečnym pásom. Nekonečný pás ,je weden vodlcími válečky 22 a 23, uspořádanými na horní a dolní části nosné konzoly 5.Vnitřní větev 24 a vnější větev 25 nekonečného pásu nesou nitěnky 26 s vodícími očky, jimiž je provlečena vždy...

Kruhový sklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 236251

Dátum: 01.02.1988

Autori: Obruča Jiří, Karas Bohumil

MPK: E04B 1/342

Značky: sklad, kruhový

Zhrnutie / Anotácia:

Kruhový sklad sestává z obvodových svislých nosníků a z radiálních vodorovných střešních nosníků, pevně připojených k horním koncům do kruhu uspořádaných svislých nosníků, přičemž druhé konce vodorovných střešních nosníků, sbíhající se uprostřed skladu, jsou uloženy na horním konci středového sloupu, v jehož horní části je otočně uložena točna k níž je upevněn jeden konec vodorovného otočného nosníku, jehož druhý konec je pojízdně uložen na...

Kruhový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 245786

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šnapko Peter

MPK: D03C 9/00, D03D 37/00

Značky: kruhový, tkalcovský

Text:

...válečky 11 a 12 tkaniny a nábal 13 tkaniny. V prostoru odtahu působí navíc rozpínač 14 tkaniny. Na kruhovém tkalcovském stavu na levé straně je uspořádán podavací válec 15 osnovních nití 7 a na pravé straně další podávaní valec 18 osnovních nití 7. Tyto osnovní nitě 7 jsou rozdelený do dvou dokola uspořadaných soustav a jsou odtahovány z neznázonněných skupin osnovních cívek.K vytváření prošlupu je pak jedna z těchto soustav zvedána, zatímco...

Kruhový generátor kroků s volitelnou rychlostí a reverzací směru chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243202

Dátum: 15.11.1987

Autor: Štamberg Jioí

MPK: H02M 5/22

Značky: generátor, směru, volitelnou, rychlostí, chodu, reverzaci, kroku, kruhový

Text:

...Výstup 7 přenosu dolů binárního vratného čítače 11 je spojen přes nastavovací obvod 11 se vstupem B pro nastavení čítače. Vstupy B pro předvolbu jsou při 4pojeny k jednotkovým nebo nulovým napětím, odpovídajícím napětí na binárních výstupech ll čítače při impulsu na poslednímvýstupu 22 krokových impulsů. Napětí na,vstupech 9 pro předvolbu jsou odpovídající,V pořadí dvanáctém impulsu, tedy 1, l, O,1.zapojení pracuje nasledovné je-li...

Kruhový tkací stroj k výrobě tkaniny, zejména pytloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236661

Dátum: 15.02.1987

Autor: Petschner Götz

MPK: D03D 37/00

Značky: stroj, kruhový, pytloviny, tkaniny, zejména, tkací, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Kruhový tkací stroj k výrobě tkaniny, zejména pytloviny, s periodicky a s předem stanoveným odstupem po sobě následujícími zhuštěními útkových nití, zahrnuje řídicí zařízení sledu zanášení útkových nití. Tímto řídicím zařízením je s výhodou ovládáno značkovací zařízení, které na tkanině vytváří odečitatelné nebo snímatelné polohovací značení, jehož jednotlivé značky se shodují s délkovými odstupy zhuštění útkových nití, aby byl umožněn následný...

Kruhový aglomerační stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237976

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bratkov Jordan Ninkov, Peschev Peter Ivanov, Jonkov Alexander Petrov

MPK: F27B 21/00

Značky: stroj, aglomerační, kruhový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kruhového aglomeračního stroje, používaného v hutnictví pro přípravu rudné vsázky do vysokých pecí, majícího dopravní karusel, na jehož obvodu jsou tvořeny odsávací komory, propojené se středovou odsávací komorou, přičemž na obvodových odsávacích komorách jsou umístěny spékací rošty, sklopné pomocí výklopného mechanismu a dopravní karusel je opatřen mechanismy pro jeho otáčení, dále potom zapalovací hlavou, umístěnou nad...

Samočinný kruhový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 237771

Dátum: 15.09.1986

Autori: Isakov Valerij Pavlovič, Kiškis Vincentas Kazimirovič, Novikov Igor Ivanovič, Poska Albertas-jonas Antanovič

MPK: F16K 15/08

Značky: ventil, kruhový, samočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká kompresorové techniky. Cílem je zvýšení spolehlivosti prstencových ventilů, čehož se dosahuje tím, že prstencový ventil obsahuje sedlo, omezovač zdvihu a alespoň jednu drážku, v níž je umístěn uzavírací prvek, přičemž boční stěny prstencové drážky mají rozdílnou výšku a poměr výšek bočních stěn, umístěných na větším a menším poloměru, je 1,1 až 3. Přitom alespoň v jedné boční stěně mohou být drážky provedeny jako otevřené ze...

Poháňacie ústrojenstvo meniace kruhový pohyb na priamočiary

Načítavanie...

Číslo patentu: 221153

Dátum: 15.03.1986

Autor: Trubač Jozef

Značky: priamočiary, pohyb, poháňacie, meniace, kruhový, ústrojenstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie mechaniky do malého kompresoru, ktorý má vytvoriť pneumatickú ochranu telefónnych koaxiálnych káblov a vlnovodov v rádiotelekomunikačnej technike. Hore uvedenú požiadavku splňuje poháňacie ústrojenstvo podľa novej definície v konkrétnom schematickom vyobrazení viď, výkres s nasledujúcimi funkčnými vlastnosťami. Po excentri vytvorenom z guličkového ložiska vhodne uloženom na náboj elektromotora odvaľujú sa kolieska,...

Kruhový kladeč nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 227222

Dátum: 15.11.1985

Autori: Egrt František, Krčma Radko

Značky: nití, kruhový, kladeč

Zhrnutie / Anotácia:

Kruhový kladeč je opatřen rotujícím křídlem s kladkami. Pod křídlem je umístěn satelit, odvalující se po pevném kotouči, upevněném na pohyblivém dutém hřídeli, dosedající na podávací kladku, která spolupracuje s přítlačnou kladkou. Vynález bude využíván v textilním průmyslu.

Kruhový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 215298

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šámal Václav, Košvanec Josef

Značky: kruhový, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření kruhového otočného roštu s nedělenou roštovou plochou, trychtýřovitě se svažující do středu roštu, kde je kruhový otvor pro odvod popela, který je vhodný pro spalování různého odpadového materiálu, jako hrubší odpad dřeva, zbytky umělých hmot, odpad z domácností, ale také méněhodnotných paliv jako rašelina, nízkovýhřevných hnědých uhlí s vysokým obsahem nespalitelných látek. V kruhovém otvoru uprostřed roštu je...

Kruhový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 219263

Dátum: 15.07.1985

Autor: Huemer Franz Xaver

Značky: stroj, tkací, kruhový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kruhového tkacího stroje, v jehož kruhovém paprsku obíhá řada člunků pro zanášení útků do prošlupu tvořeného osnovními nitěmi a opírajících se prostřednictvím válečků o vodicí prostředky. Podstatou kruhového tkacího stroje podle vynálezu je, že obsahuje chladicí nebo zkrápěcí zařízení pro působení na osnovní niti, které má postřikovací trubku obklopující kruhový paprsek při horním rámu kruhového paprsku, spojenou s recirkulačním...

Kruhový rozvírací hořák k tepelnému opracování skleněných výrobků, zejména k odtavování hlavic

Načítavanie...

Číslo patentu: 218414

Dátum: 15.03.1985

Autor: Hasalík Milan

Značky: odtavování, horák, sklenených, tepelnému, hlavic, rozvírací, zejména, opracování, kruhový, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukčního uspořádání hořáku vhodného pro odtavování hlavic skleněných výrobků a k podobným účelům. Těleso kruhového hořáku, který je nesen na dvojici ramen uložených na čepech, má v dutém věnci radiálně uložené trysky. Trysky se seřizují přípravkem působícím na kulové hlavice s unášecími kolíky a ohebný hřídel. Pastorky uložené otočně v konzolách, které jsou s ohebným hřídelem pevně spojeny, zabírají do ozubených...

Zapojení bezkontaktního spínače pro tyristorový kruhový čítač s výstupem v katodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 217542

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vašek Josef, Jeřábek Josef

Značky: tyristorový, kruhový, výstupem, bezkontaktního, zapojení, spínače, čítač, katodě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení bezkontaktního spínače pro tyristorový kruhový čítač s výstupem v katodě. Zapojení podle vynálezu je charakterizováno tím, že výstup z katody tyristoru je připojen přes diodu na začátek primárního vinutí oddělovacího transformátoru. Konec transformátoru je přes společný přerušovač spojen s druhým polem zdroje, přičemž sekundární vinutí transformátoru je připojeno na řídicí elektrodu triaku, který má výstup na svorkách....

Plynulý kruhový filtr pro plynulou kruhovou filtraci v dlouhovlnné oblasti světla a zařízení k výrobě plynulých kruhových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224128

Dátum: 01.11.1984

Autor: Večeřa Milan

Značky: plynulou, výrobe, plynulý, kruhovou, dlouhovlnné, oblastí, kruhový, světla, filtrací, filtr, zařízení, filtru, plynulých, kruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Plynulý kruhový filtr pro plynulou filtraci v dlouhovlnné oblasti světla s tlumicím polem, sestávající ze soustavy radiálních neprůhledných segmentů na transparentním nosiči, vyznačený tím, že šířka radiálních neprůhledných segmentů (a)je plynule proměnná při konstantním úhlovém kroku.

Vyměnitelný terč pro kruhový planární plazmatron magnetronového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216730

Dátum: 01.10.1984

Autori: Rajský Antonín, Musil Jindřich

Značky: terč, kruhový, vyměnitelný, plazmatron, planární, magnetronového

Zhrnutie / Anotácia:

Problém vynálezem řešený: konstrukce vyměnitelného terče pro kruhový planární plazmatron magnetronového typu (dále jen magnetron). Stručný výklad podstaty vynálezu: vyměnitelný terč je vytvořen z kruhového kovového víčka ve tvaru převlečné matice, našroubované na katodový blok, jehož čelní plocha a styčná plocha víčka jsou planpralelní a zabroušené. Při první alternativě je víčko zhotoveno z rozprašovaného materiálu. Ve druhé alternativě je na...

Kruhový konvertor pro poklopové žíhací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 217118

Dátum: 01.07.1984

Autor: Fík Miroslav

Značky: poklopové, žíhací, kruhový, konvertor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kruhového konvektoru pro poklopové žíhací pece pro tepelné zpracování vsázky ve tvaru svitků, který se vkládá mezi žíhané svitky.Jeho podstata spočívá v tom, že konvektor je sestavený z lichoběžníkových desek a mezidesek, jež jsou v axiálním směru uspořádány ve třech vrstvách tak, že dvěma vnějšími lichoběžníkovými deskami, mezi něž jsou vloženy mezidesky se vzájemným bočním přesahem vůči vnějším lichoběžníkovým deskám, je...

Hnací mechanizmus pro kruhový pohyb síta

Načítavanie...

Číslo patentu: 217001

Dátum: 01.07.1984

Autor: Kubíček Karel

Značky: hnací, síta, kruhový, mechanizmus, pohyb

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší v dřevařském průmyslu hnací mechanizmus pro rovinný pohyb síta, u zařízení na automatické plnění forem dřevotřískovou lisovací směsí. Na přiloženém výkresu je znázorněn hnací mechanizmus pro kruhový pohyb síta podle vynálezu, jehož podstatou je, že pomocí jedno ho hnacího klikového mechanizmu, jednoho vodícího klikového mechanizmu, jednoho závěsného mechanizmu a protizávaží lze zajistit v rovině stejný poloměr rotace všech bodů...