Patenty so značkou «kruhovou»

Biolampa s kruhovou alebo eliptickou polarizáciou svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6722

Dátum: 02.04.2014

Autor: Kokoš František

MPK: A61N 5/00, A61N 5/073, F21V 9/14...

Značky: světla, polarizáciou, kruhovou, biolampa, eliptickou

Text:

...iba absorpciou fotónov, a pretoje vhodne smerovať čo najviac odrazeného svetla od pokožky, naspäť do pokožky. Odrazy kruhovo polarizovanćho svetla vystupujúceho z biolampy na rozhraní vzduch - opticky hustejšie prostredie, menia smer rotácie svetla a tak, ak z telesa vystupuje kruhovopolarizované svetlo vpravo, odrazené svetlo od pokožky má opačný smer rotácie, ale odra 10zom časti tohto svetla od základne opäť svetlo postupujúce k pokožke...

Baliaci prístroj s kruhovou konštrukciou dráhy a podávač fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4217

Dátum: 28.04.2003

Autori: Mäki-rahkola Hannu, Mäki-rahkola Jari, Tuomiranta Tapio

MPK: B65B 11/02

Značky: fólie, baliaci, kruhovou, dráhy, prístroj, konštrukciou, podávač

Text:

...l. Podávač podľa vynalezu sa vyznačuje znakmiuvedenými vo význakovej časti nároku l 2.S týmto vynálezomje ľahšia tvorba vozíka a použitie alternatívnych alebo úplne nových typov konštrukcii, pretože konštrukcie pracujúca s voľnou fóliou nemusí nutne spolupracovať napríklad s motorom na premiestňovanie vozíka alebo s prevodovými mechanizmalni. Je zvýšená možnost výmeny a uľahčenáStručný prehľad obrázkov na výkresochNásledne bude vynález...

Ručná elektrická vŕtačka s kruhovou vodováhou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1664

Dátum: 05.11.1997

Autor: Lalík Peter

MPK: B23B 49/00, B23B 45/02

Značky: vŕtačka, vodováhou, kruhovou, elektrická, ručná

Text:

...ručná elektrioká vŕtačka s kruhovou vodováhou obsahujuce skelet, mechanické a elektrotechnické časti, podľa tohto technického riešenia. Podstata riešenia spočíva v tom, že zo zadnej strany rukoväti skeletu je vvbranie, v ktorom je uložené vodováha. Výhodnym prevedenim je, keč je vodováha uložená pevným - stabilným spôsobom.Výhodou technického riešenia je, že behom vŕtania je možno kontrolovať presnosť kolmosti vŕtaného otvoru.Prehľad...

Prídavné zariadenie s kruhovou vodováhou k ručnej elektrickej vŕtačke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1594

Dátum: 10.09.1997

Autor: Lalík Peter

MPK: G01C 9/36, G01B 13/18

Značky: ručnej, vodováhou, zariadenie, elektrickej, kruhovou, vŕtačke, přídavné

Text:

...uhla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. la a lb je zobrazené v dvoch polohách prídavné zariadenie s oddeleným púzdrom s kruhovou vodováhou, na obr. 2 a a 2 b je znázornená V dvoch polohách púzdro s kruhovou vodováhou a na obr. 3 a a 3 b je znázornené prídavné zariadenie pripevnené k elektrickej vŕtačke .Príklad uskutočnenia technického riešeniaPrídavné zariadenie s kruhovou vodováhou podľa technického riešenia obsahuje objímku 5 a...

Drvič s kruhovou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281419

Dátum: 09.11.1994

Autori: Boussekey Bernard, Lagache Philippe

MPK: B02C 17/22, B02C 15/00

Značky: drvič, dráhou, kruhovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka drviča s kruhovou dráhou (12) vytvorenou vložkovými doskami (14, 14'), na ktorých vnútornej ploche sa valí jeden alebo niekoľko valčekov (16), ktoré sú pritláčané na dráhu svojou hmotnosťou alebo odstredivou silou, prípadne externými prostriedkami, akými sú hydraulické valce alebo pružiny. Na účely zníženia rizík zlomov vložkových dosiek v dôsledku pôsobenia valčekov, ktoré vytvárajú zvýšený tlak, majú vložkové dosky (14, 14')...

Komora pro kruhovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 258420

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blechert Leonid, Kiselev Jurij, Romanov Felix, Jermakova Jelena

MPK: G01N 31/08

Značky: komora, kruhovou, chromatografii

Text:

...nnacrnnm K Kmnere cnyxnm xpumxa 8 c oxnom nan aaönmneax sa nponeccou xpouaworpamnqecxoro ahanmsa. Herann Kwnewm I nsrowonnnmrcn na ůwobonnacwa.Hpn xpouamorpamnpónannnz nnacrunu Mewonou ŘOHBĽBBHK H pauanbnux son noc~ ne uaneceuux npoöu na nnacwnny ona ycwanannnaaewca Buns cnoem 5 Kmnewy l. Boxonoü Kanunnnpnuů Kanan 7 nosonurca K cnom copóeHwa,nKnmuaercn Hacocuoe ycwpoňcwno, KOTDp 0 e nonaer pacTBOp nonnnmnoň masm K cnom copőenša. nocne...

Elektromagnetická hlava s kruhovou upínací deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238542

Dátum: 01.11.1987

Autori: Snížek Jaromír, Malec Miroslav, Macháček Zdeněk, Skočovský Miloš, Balšík Josef

MPK: B24B 41/00, B23Q 3/15

Značky: elektromagnetická, hlava, kruhovou, deskou, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetická upínací hlava podle vynálezu je určena buď k orýsování nebo k obrábění obrobků. Hlava sestává z nepohyblivé základní desky z magnetického materiálu, s kruhovým otvorem pro otočné jádro elektromagnetu a s vnějším pláštěm. Na volném čele jádra je uchycena kruhová upínací deska vložená do pláště základní desky, složená s dosedací části tvořící jeden pól a z lícní části tvořící druhý pól. Obě části jsou z magneticky vodivého...

Plochý potenciometr s kruhovou odporovou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230026

Dátum: 15.09.1986

Autori: Vašíček Milan, Němec Antonín, Jelínek Václav

MPK: H01C 10/34

Značky: odporovou, kruhovou, potenciometr, dráhou, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý potenciometr s kruhovou odporovou dráhou, jejíž mechanické i elektrické spojení s vývody a středním sběracím kroužkem je provedeno centrálně tlakem vzniklým mechanickým spojením předpruženého krytu a tělesa zděře. Kryt vymezuje současně axiální vůli hřídele, která je z elektricky nevodivého materiálu. Řešení podle vynálezu vyžaduje proti dosavadním konstrukcím menší počet dílů, které není třeba mezi sebou spojovat nýtováním.

Plynulý kruhový filtr pro plynulou kruhovou filtraci v dlouhovlnné oblasti světla a zařízení k výrobě plynulých kruhových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224128

Dátum: 01.11.1984

Autor: Večeřa Milan

Značky: kruhovou, dlouhovlnné, plynulý, filtr, kruhový, filtru, světla, zařízení, oblastí, kruhových, filtrací, plynulou, plynulých, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Plynulý kruhový filtr pro plynulou filtraci v dlouhovlnné oblasti světla s tlumicím polem, sestávající ze soustavy radiálních neprůhledných segmentů na transparentním nosiči, vyznačený tím, že šířka radiálních neprůhledných segmentů (a)je plynule proměnná při konstantním úhlovém kroku.