Patenty so značkou «krokové»

Zařízení pro kumulaci a krokové změny pracovního rozsahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268795

Dátum: 11.04.1990

Autori: Meier Eberhard, Baumann Werner, Dörfel Peter, Beck Wolfgang

MPK: B21D 7/00

Značky: kumulaci, pracovního, zařízení, rozsahu, krokové, změny

Text:

...- Cxemammecxoe npegcmaeixenue npncnocoóxeuun a coegunenum c rmóounoü Liamxnoümr.2 ~ Bug cnepxy na önon aocnpouaaexeuxsCoraacno ur.1 nogxemamax rucne xpyrnax cmann axnaunaemcn a menesoü xbnyc 6. Hocpecwnou wopuoauoro penyxwopnoro nsnrawena 1 npuaonnwcx rncoqauü Amcx 4 uepea mecmepnu 2,3. Hocpencwnou rnóouuoü onpaaxn 5, Haxoxxmeüca B rnóounom nucxe, xpyrnaa cwaxs nsrnâaemcs B coowaemcwaum c sananuum yrnou.Coenunennuü c aeonuu sancu...

Hydraulický pohon krokového mechanismu, zejména pro krokové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263250

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jirák Václav

MPK: F15B 15/00, F15B 15/02

Značky: zejména, hydraulický, mechanismu, krokové, pohon, krokového

Text:

...opačných stran řídicích částí brzdicích ventilů přes jednosměrné ventily a proudové ventily, přičemž opačné strany brzdicích ventilů zatížené pružinemi jsou rovněž napojeny na spojovací větve mezi proporcionálním rozváděčem a odpadní tlakovou váhou.Avýhoda tohoto řešení spočívá v možnosti volby vyvažovací síly větší nežli vlastní hmotnost vsázky, nebot řídícíblok zabraňuje samovolnému zvedání nístěje v klidovém stavu pomocí brzdicích...

Pružinová jednosměrná spojka pro krokové pohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 253642

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hartig Andrej

MPK: F16D 41/20, B65H 54/22

Značky: pohony, krokové, jednosměrná, pružinová, spojka

Text:

...k místu upevnění na vahadle drážkou v bočním výstupku.Pružinové jednosměrná spojka podle vynálezu umožňuje svým uchyeenim jediného ramene zkrutně šroubovité pružiny na vahadle minimélní propružení ramene při pracovním i zpětném kyvu vahadla. Tim se docíli í minimální nezáběrový chod vahadla při pracovnim kyvu. Pomocí pružného prstence se docílí optimálního třecího momentu mezi šroubovitou zkrutnou pružinou a poháněným hřídelemo Provedení...

Snímač polohy, zejména pro krokové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240236

Dátum: 15.06.1987

Autori: Prokeš Jozef, Mikulec Jozef

MPK: H02K 11/00, G01B 7/04

Značky: snímač, polohy, motory, zejména, krokové

Text:

...poloha 11 zubů 110, 120 prvního a druhého pölového nâstavce 11, 12, resp. zubů 130, 140 třetího a čtvrtého polověho nastavce 13, 14 je rovna cellstvému nasobku zubové rozte 4če c, zvětšenému nebo zme-nšenému o polovinu zubové rozteče r vzájomná poloha 72 zubů 110, 130 prvního a třetího póiového nástavce 11, 13, resp. zubů 120, 140 druhého a čtvrtého pólového nástavce 12, 14 je rovna celistvému násobku zubové rozteče r, zvětšenému nebo...

Zapojení pro krokové přelaďování oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251196

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kaplan Petr

MPK: H03G 3/12

Značky: zapojení, oscilátoru, přelaďování, krokové

Text:

...přes první tlačítko § 1 se zdrojem Ubkladného napájecího napětí a přes druhé tlačítko § 5 se zdrojem -Ubzáporného napájecího napětí. Mezi výstup Q, a zdroj pp záporného napájecího napětí je vřazen rezistorový dělič 53, § 4. Mezi třetí rezistor B 3 a čtvrtý rezistor 54 je připojen invertující vstup přes spínací tlačítko § 3.Funkce zapojení bude dále popsána například při použití zapojení v přijímači FM. Při naladěné stanici přijímačem je...

Zařízení pro utěsnění průchodů v podlaze krokové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 231287

Dátum: 01.03.1987

Autori: Maidl Václav, Černý Josef, Malát Josef

MPK: F27B 9/14

Značky: podlaze, průchodu, zařízení, krokové, utěsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro utěsnění průchodů v podlaze ohřívacích krokových pecí, zejména pecí se spodním ohřevem. Utěsnění průchodů (12) je provedeno pomocí vnitřních šoupátek (13), uspořádaných v pracovním prostoru (l) pece a vnějších šoupátek (14), uspořádaných na vnější straně vyzdívky (11) a upevněných zevně k podlaze (5). Vnitřní šoupátka (13) a vnější šoupátka (14) jsou navlečena na pohyblivé trámce(3).

Zařízení pro krokové ovládání ozařovače pro terapeutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237013

Dátum: 15.02.1987

Autor: Ochec Jaroslav

MPK: A61N 5/01

Značky: ovládání, ozařovače, účely, terapeutické, zařízení, krokové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro řízení pohybové terapie ozařovačů pro léčení nádorových onemocnění krokovým způsobem. To umožňuje vytvořit minimální konfiguraci, kdy na vyhodnocovací člen je připojen pouze snímač polohy a dozimetr, výstup potom ovládá pohon ozařovače a zapnutí nebo vypnutí záření. Při volbě dostatečně jemného kroku 1° až 5° se dosáhnou terapeutické výsledky obdobné přesné spojité pohybové terapii.

Zariadenie pre krokové podávanie súčiastok s prírubou, napríklad trubkových nitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232143

Dátum: 15.12.1986

Autori: Szabó Ladislav, Pallér Jozef, Šoltés Ladislav

MPK: B21D 43/00

Značky: súčiastok, zariadenie, nitov, prírubou, podávanie, krokové, trubkových, například

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre krokové podávanie súčiastok s prírubou, napríklad trubkových nitov. Zariadenie pozostáva z párov západiek rovnomerne otočne a odpružene uložených po stranách drážky vytvorenej v telese. Voľné konce západiek smerujú do stredu drážky. Tvar priečneho rezu drážky odpovedá približne tvaru pozdĺžneho rezu podávanej súčiastky.

Řídicí zařízení pro krokové elektromotory s dvoupólovými vinutími u tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236909

Dátum: 15.11.1986

Autor: Schuck Helmut

MPK: B41F 33/00

Značky: zařízení, strojů, krokové, řídící, elektromotory, vinutími, tiskových, dvoupólovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicího zařízení pro krokově elektromotory s dvoupólovými vinutími u tiskacích strojů pro dálkové řízení šroubů barvicích částí tiskacích strojů. Vycházíme-li z úlohy snížení objemu montážních prací pro montáž regulujících prvků tiskacích strojů se současným odstraněním případů vyřazení z provozu řídicích prvků, podmíněného induktivními zatíženími a zajištění nezávislosti na zatížení, také i při zvoleném paralelním zapojení...

Krokové chladicí lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 230182

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kopec Svatopluk, Nykl Vítězslav

MPK: B21B 43/00

Značky: lože, krokové, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Krokové chladicí lože, sestávající z jednoho pevného ozubeného a jednoho pohyblivého roštu, tvořeného rovnými roštnicemi, který je opatřen odvalovací kladkou, která přiléhá ve výchozí poloze pohyblivého roštu na jednu z pracovních ploch vodicí kulisy, vyznačené tím, že k pohyblivému roštu (2) je prostřednictvím táhel (3) a jednoramenných pák (4), otočně uchycených k základu (10), kloubově připevněn podávací rošt (5), tvořený nejméně dvěma...

Krokové chladicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230129

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kubiš František

MPK: B21B 43/00

Značky: chladicí, zařízení, krokové

Zhrnutie / Anotácia:

Krokové chladící zařízení sestávající z jednotlivých sekci, kde každá sekce je tvořena ze dvou vzájemně vyvážených pohyblivých roštů, které sestávají z hlavních podélných nosníků a příčných nosníků, tvořících rámy obou roštů, na kterých jsou připevněny podélné nosníky roštic, opatřenými sloupky s trojramennými nástavci, kde podélné nosníky rámu horizontálně - vertikálního pohyblivého roštu každé sekce jsou vzájemně propojeny spojkami, vyznačené...

Krokové obracecí chladící lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 230107

Dátum: 01.05.1986

Autori: Tučník Drahomír, Baroš Lubomír, Kopec Svatopluk

MPK: B21B 43/00

Značky: obraceči, lože, krokové, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Krokové obracecí chladící lože, sestávající z jednoho pevného roštu tvořeného ozubenými roštnicemi a jednoho pohyblivého roštu uloženého na kladkách úhlových pák spojených se silovým ústrojím, vyznačené tím, že pohyblivý rošt (2) tvořený rovnými roštnicemi (3) je opatřen odvalovací kladkou (10), která přiléhá ve výchozí poloze pohyblivého roštu (2) na jednu z pracovních ploch (11, 11') vodící kulisy (12) uchycené k základu (13) a je kloubově...

Krokové otáčecí chladicí lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 220357

Dátum: 15.11.1985

Autor: Semerádt Lešek

Značky: otáčecí, krokové, lože, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Krokové otáčecí chladicí lože sestávající nejméně ze dvou ozubených pohyblivých roštnic má zuby obou roštnic tvarově shodné a vrcholy pat spolupracujících zubů jsou pohyblivé po shodné pohybové kružnici.

Zařízení pro základání tabulí plechů do průběžné krokové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 224064

Dátum: 01.10.1984

Autori: Lisý Jan, Odermatt Antonín, Gall Jindřich

Značky: průběžné, plechů, zakládání, zařízení, tabulí, krokové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zakládání tabulí plechů do průběžné krokové pece, odebíraných ze stohu podavačem umístěným nad prodlouženou částí krokového dopravníku pece, vyznačující se tím, že sestává z nástavce /2/ uchyceného na konci krokového dopravníku /1/ a opatřeného na nosné ploše čidlem /3/ spínače, spojeného s přirážecími palci /4/ umístěnými na čele nástavce /2/, přičemž souose s nástavcem /2/ je umístěn reversní dopravník /5/ s pohonem a mezi...