Patenty so značkou «křížová»

Nosná prevliekacia krížová väzba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5553

Dátum: 07.10.2010

Autori: Novota Lubor, Polák Jiří, Novota Štefan

MPK: A41D 13/00

Značky: prevliekacia, křížová, nosná, vazba

Text:

...línií prípevnenia väzby spojovacími stehrni, pretože prešitie je vykonané symetricky v rovnakých vzdialenostiach pripevnenia aj nepripevnenia jednotlivých pásov. Symetria a najbližšia možná vzdialenosť spojovacích stehov od seba vytvára najoptimálnejšie podmienky pre záťaž nosiča pri zavesení prípojného telesa. Využitie len jedného druhu priečnych spojovacích stehov uľahčuje výrobu uvedenej nosnej prevliekacej krížovej väzby oproti známym...

Nosná prevliekacia krížová väzba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10117

Dátum: 10.09.2008

Autori: Novota Lubor, Novota Štefan, Polák Jiří

MPK: A41D 13/00

Značky: prevliekacia, křížová, vazba, nosná

Text:

...tak, že sa prekrývajú a sú v miestach prekrytia pásov, a to V línii bokov spodného prekrytého pásu pozdlžneho, pripevnene k nosiču spojovacím stehom tak, že oba prekryté pásy sú V uvedenejlínii spojovacích stehov fixované k nosiču, ktorým je napríklad taktická vesta. Medzi líniouspojovacích stehov vznikajú na páse priečnom v mieste prekrytia oboch pásov, ale aj v mieste neprekrytia pásov, priečne prepojovacie tunelíky, priechodné V osi...

Krížová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6686

Dátum: 21.10.2003

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: E04B 9/06

Značky: spojka, křížová

Text:

...miesta pre šikmo smerom dole prebiehajúci pružný jazýček, Ďalšie výhodné uskutočnenia vynálezcovskej myšlienky sú predmetom ďalších závislýchVynález bude ďalej bližšie osvetlený na jednom príklade uskutočnenia, ktoré je znázomenéna výkrese. Na ňom predstavuje obr. 1 krížovú spojku v priestorovom znázornení, obr. 2 priestorové znázornenie úsekov dvoch proñlových koľajníc, ktoré sú spolu spojenekrižovou spojkou podľa obr. l, pričom horná...

Krížová teplosmenná vložka z kovovej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242335

Dátum: 15.11.1987

Autor: Lenhard Radomír

MPK: F28F 3/10

Značky: křížová, teplosměnná, vložka, kovovej, fólie

Text:

...tak, že na každej strane teplosmennej plochy pozdĺž dvoch protilahlých strán jej obvodu sú vytvorené z materiálu kovovej fólie zámky rovnakého, vzájomne zrkadlovo orientovaného profilu.vylúčením výstužných prvkov a ich nahradením zámkami vytvorenými ohnutím kovovej fólie sa zníži hmotnost výmeníka. Okrem toho teplosmenná plocha nadobudne tvar vymenitelnej vložky, čo prispeje kzjednodušeniu prevádzky, menovite pri rekuperácii tepla...

Přímočará a křížová ovládací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239611

Dátum: 16.03.1987

Autor: Prosecký Jaroslav

MPK: H01H 25/06

Značky: hlavice, křížová, přímočará, ovládací

Text:

...v nárysu příklad provedení ovládací hlavice pro přímočaré a křížové ovládání spínacích komponentú a na obr. Z je tato hlavice zobrazena v bokorysu.Přímočará a křížová ovládací hlavice podle obr. 1 a 2 sestává z ložiska É, které je pevně ukotveno na konstrukcí, ve kterém je otočně, v radiálním směru Ě, uložena trubka l. Proti pohybu v axiálním směru A je trubka l aretována kroužkem lg a přírubcu g, kde příruba g je na trubce l pevně...

Křížová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215967

Dátum: 01.09.1984

Autor: Bernat Stanislav

Značky: spojka, křížová

Zhrnutie / Anotácia:

Křížová spojka, sestávající z hnacího náboje pevně uloženého na hnacím hřídeli a z hnaného náboje pevně uloženého na hnaném hřídeli, kde hřídele spolu s oběma náboji jsou svými čely přivráceny k sobě, vyznačená tím, že je vytvořena suvnou spojovací objímkou (3) se čtvercovým otvorem (7), ve kterém jsou hnaný náboj (2) a hnací náboj (1) uloženy svými částmi (8, 9) upravenými do obdélníkového průřezu a pootočenými vůči sobě o 90°.