Patenty so značkou «krivky»

Spôsob smerovania svetelného toku s požadovaným tvarom krivky svietivosti a kompaktný optomechanický LED modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7342

Dátum: 02.02.2016

Autor: Mácha Marek

MPK: H01L 33/00

Značky: tvarom, modul, světelného, krivky, smerovania, spôsob, kompaktný, požadovaným, optomechanický, svietivosti

Text:

...ozrejmený pomocou obrázkov, z ktorých na obrázku l je znázornené principiálne usporiadanie LED modulu. Na obrázku 2 je znázornený princíp transformácie svetla pomocou luminoforu. Na obrázku 3 je znázornená nanoštrukturovaná mriežka mechanickej nanoštruktúry. Na obrázku 4 je znázornená vytvorená krivka svietivosti typu dvojitá asymetria pomocou nanoštrukturovanej mriežky mechanickej nanoštruktúry. Na obrázku 5 je znázornená vytvorená krivka...

Mechanizmus podopretia strechy vagóna otvárajúcej sa po dráhe krivky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6689

Dátum: 04.03.2014

Autor: Hlinka Jiří

MPK: B61D 39/00

Značky: podopretia, vagóna, krivky, mechanizmus, otvárajúcej, dráhe, střechy

Text:

...čap upevnený v telese napínacieho mechanizmu g, k ramenu 3 je torzná tyč 1 pripojená prostredníctvom vonkajších štvorhranov Q, ktore sú votknuté do vnútorných štvorhranov Q spojených s pásovinami 1 ramena à, konce pásovín 3 ramena i sú spojené oskou s podpemou kladkou i pohybujúcou sa po dráhe 14 krivky, torzná tyč l je po svojej dĺžke podopieraná lôžkami á upevnenými ku konštrukcii strechy.Mechanizmus podopretia strechy vagóna otvárajúcej...

Zařízení pro současné určování křivky sušení a vlhkostního spádu v materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255806

Dátum: 15.03.1988

Autori: Duška Antonín, Čermák Bojan

MPK: G01G 7/02

Značky: určování, materiálů, sušení, zařízení, vlhkostního, krivky, spádu, současné

Text:

...úměrná časové změně střední vlhkosti ve vzorku materiálu, přičemž na vahadle prvních vah je měřena síla úměrná střední hodnotě rozložení vlhkosti ve vzorku materiálu.Ze současného stanovení křivky sušení a křivky časového průběhu momentu rozložení vlhkosti ve sledováném vzorku materiálu na zařízení podle vynálezu lze s výhodou pomocí umretického modelu stanovit vodivost vlhkosti v příslušném vzorku materiálu.Na připojeném výkresu je...

Zapojenie pre interpoláciu krivky v obecnej rovine trojrozmerného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242550

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eada Ladislav, Smreka Jindoich, Vymital Jan, Chvátal Ivan

MPK: G05D 1/10

Značky: trojrozměrného, zapojenie, priestoru, krivky, obecnej, rovině, interpoláciu

Text:

...výstupy 25, 26, 27 zložiek XV,Yu, ZV a frekvenčné výstupy 35, 36, 37 zložiek XV, YV, ZV sú pripojené na odpovedajúce vstupy bloku 4 súčtových členov a prepínačov. Na ďalších vstupoch 41, 42, 43, 44,45 a 46 bloku 4 sú znamienka zložky XU sign XV, zložky XV m sign XV, zložky Yu-sign Yu, zložky YV- sign YV, zložky Zu, ~ sign Zu, zložky ZV - sign ZV.Výstupmi bloku 4 sú frekvenčne výstupy 401 a 402 pre pohyb v kladne-m a zápornom smere osi X,...

Neinvazívny snímač pulzovej krivky krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232565

Dátum: 01.01.1987

Autor: Baláš Vratislav

MPK: A61B 5/02

Značky: neinvazívny, pulzovej, krivky, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Neinvazívny snímač pulzovej krivky krvi v teple ľudského tela je určený pre bežnú lekársku prax k zisťovaniu tlaku krvi v ľudskom organizme. Podstatou vynálezu je piezoresistančný manometer, ktorý je na vstupe opatrený lievikovite sa rozširujúcim nástavcom a k výstupu je pripojený elektronicky zosilovač s časovým zapisovačom.

Zapojení pro přibližné určení kmitavého oblouku pomocí polygonální křivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235901

Dátum: 15.06.1986

Autor: Schleicher Siegfried

MPK: G05B 19/00

Značky: oblouků, přibližně, polygonální, určení, kmitavého, pomocí, krivky, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro přibližné měření kmitavého oblouku pomocí polygonální křivky, jejíž charakteristické body se určují neinkrementním způsobem. Cílem vynálezu je zkrátit dobu určení charakteristických bodů. Řeší se úkol snížení konstrukčních nákladů na obvody aniž se znatelně zvětšily chyby ve tvaru dráhy. Podstata vynálezu záleží v postupném zapínání krokového voliče, bloku pro umocnění na druhou a koincidenčního obvodu řízeného z...

Adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221190

Dátum: 15.03.1986

Autor: Huba Mikuláš

Značky: číslicový, prepínacej, aproximovaním, krivky, parabolou, adaptívny, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru výpočtovej techniky a rieši adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou adaptívneho číslicového časovo suboptimálneho riadenia širokej triedy lineárnych i nelineárnych sústav vyšších rádov. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dvoch rozhodovacích blokov, z dvoch vyhodnocovacích blokov, z určovacieho bloku, z nastavovacieho bloku, z adaptívneho bloku, z regulátora s premenlivou...

Adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou s dvomi adaptovanými parametrami

Načítavanie...

Číslo patentu: 224999

Dátum: 01.12.1984

Autor: Huba Mikuláš

Značky: číslicový, parabolou, prepínacej, parametrami, dvomi, aproximovaním, adaptovanými, adaptívny, regulátor, krivky

Zhrnutie / Anotácia:

Adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou s dvomi adaptovanými parametrami pre adaptívne časovo optimálne riadenie širokej triedy lineárnych a nelineárnych sústav 2. a vyšších rádov, vyznačený tým, že prvý výstup prvého rozhodovacieho bloku (l) je pripojený na vstup druhého rozhodovacieho bloku (2), ktorého prvý výstup je spojený s druhým výstupom prvého rozhodovacieho bloku (1) a s prvým výstupom tretieho...

Zariadenie na automatické meranie vsakovacej krivky pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224654

Dátum: 01.10.1984

Autori: Húska Dušan, Benetin Ján, Hudec Anton

Značky: automatické, zariadenie, krivky, vsakovacej, pôdy, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na automatické meranie vsakovacej krivky pôdy v podmienkach beztlakovej infiltrácie so zvolenou intenzitou dažďa a s kontinuálnou registráciou priebehu infiltrácie vody do pôdy pomocou automatického registračného zariadenia vyznačené tým, že hladinové snímače /7/ registračných zariadení /8/ sú uložené v rezervných nádržkách /6/, ktorých vývody sú napojené na tlakové nádržky /5/, ktorých vývody sú pripojené na regulačný blok /4/,...